Anda di halaman 1dari 7

PERTIMBANGAN EKOLOGI DALAM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

PENDAHULUAN
Dalam dunia moden berasaskan sains dan teknologi yang membawa pelbagai
kesenangan dan kemewahan ini,masalah alam sekitar juga turut menjadi topik
perbincangan di serata dunia. Pengetahuan dan kemajuan yang dimiliki seolah-olah
masih

belum

menjamin

kesejahteraan

hidup.

Keadaan

ini

sangat

membimbangkanden perlu di pandang serius untuk masa yang akan datang dan
generasi yang bakal mewarisinya. Pembangunan fizikal dalam bidang-bidang seperti
pembinaan,teknologi maklumat dan komunikasi masih menggusarkan masyarakat
pada masa ini kerana masalah-masalah alam sekitar yag menakutkan.
Kebimbangan ini pernah disuarakan oleh Meadow dan rakan-rakan (1972) dalam
'The Limits to Growth' yang menyebut bahawa apabila manusia terus melakukan
eksploitasi tanpa batas terhadap sumber-sumber asli alam sekitar,dunia mungkin
akan menghadapi kemusnahan menjelang abad ke 21.
Amaran ini telah didorong kepada banyak persidangan dan perbincangan mengenai
alam sekitar di seluruh dunia seperti Persidangan Kemuncak Bumi mengenai alam
sekitar dan pembangunan yang diadakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro,Brazil
dan persidangan mengenai perubahan cuaca dunia akibat pencemaran.
Namun begitu,laporan atau berita sering kali memaparkan bahawa air dan udara
disekeliling kita semakin tercemar. Laporan kualiti Alam Sekitar 2002 Jabatan Alam
Sekitar menyatakan status kualiti udara bagi tahun 2002 secara keseluruhannya
mencatatkan kemerosotan berbanding tahun sebelumnya.Status kualiti udara tidak
sihat ini adalah disebabkan oleh peningkatan kepekatan pencemaran ozon (0 )
yang tinggi dan kepekatan habuk halus di bawah saiz mikron (PM10). Begitu juga
dengan kualiti sungai yang semakin tercemar. Dalam tahun yang sama,daripada 927
stesyen dalam 120 lembangan sungai,489 (53%) masih terawal manakala 303
(33%) dan 139 (15%) sangat tercemar.

Definisi Ekologi
Perkataan ekologi bukanlah suatu istilah baru atau moden kerana masalah alam
sekitar sering dikaitkan dengan pembangunan dan pemodenan. Ekologi ditakrifkan
sebagai suatu cabang sains yang melibatkan hubungan sesama organisma hidup
(makhluk) dan juga hunbungan mereka dengan alam sekeliling.
Alam

sekitar

merujuk

tanah,batu,air,dan

udara

kepada
yang

satu

meliputi

lapisan
planet

nipis

yang

mengandungi

bumi,bersama-sama

dengan

organisma yang ditanggungnya dan lapisan ini sentiasa berubah ,sama ada ke arah
menambah atau mengurang keupayaannya menanggung kehidupan yang ada.
Ekologi: Keseimbangan Alam
Bagaimanakah bumi ini dengan ekosistem-ekosistem yang ada di dalamnya dapat
terus bertahan sekian lama? Apakah faktor yang menyebabkan kehidupan terus
berpanjangan? Sebenarnya ekosistem yang ada dapat bertahan lama disebabkan
adanya kitaran atau pusingan nutrien yang sentiasa berlaku. Kitaran ini bermula
dengan kebolehan tumbuhan mengambil tenaga ang datangnya dari matahari.
Tenaga perlu kerana tiada benda hidup yang dapat wujud tanpa tenaga dalam
bentuk makanan. Semua makhluk mesti makan dan pola pemakanan di atas muka
bumi ini membentuk rantaian makanan yang tiada penghujungnya.
Bahan-bahan galian yang larut dari tanah,yang larut dalam air dipanggil nutrien
bersama-sama dengan nitrogen dalam udara akan diambil oleh tumbuhan.
Tumbuhan hijau juga memerlukan karbon dioksida dari udara dan yang penting
sekali,cahaya matahari untuk membentuk tenaga. Rantaian makanan bermula bila
tumbuhan dimakan oleh haiwan besar dan serangga. Haiwan-haiwan ini kemudian
dimakan oleh haiwan lain. Setelah dimakan,haiwan perlu membuang najis,Bahan
buangan ini akan berbalik kepada tanah. Bila haiwan mati,akan dimakan pula oleh
serangga,ulat,kulat dan bakteria yang akhirnya akan mereputkannya supaya bahanbahan ini juga kembalik ke dalam tanah.
Lapisan nipis ini dipanggil biosfera dan lebih dikenali sebagai alam sekitar. Biosfera
adalah satu lapisan setebal kurang daripada 15 batu iaitu dari dasar laut yag
terdalam kepuncak gunung yang tinggi dimana organisma boleh hidup tanpa

bantuan alat-alat khas. Wlaubagaimanapun istilah yang lebih kerap didengar ialah
atmosfera iaitu lapisan di atas muka bumi yang merangkumi tempat tinggal manusia.
Ekosistem ialah suatu perkumpulan tumbuhan dan haiwan,termasuk bakteria dan
kulat,yang hidup yang hidup berinteraksi sesama mereka dan juga dengan alam
sekitar. Contohnya hutan bakau yang merupakan sattu ekosistem yang tersendiri.
Ekosistem adalah sesuatu yang kompleks. Walaupun begitu tidak pernah berlaku
ketidakseimbangan diantara rantaian makanan antara tumbuhan dan haiwan. Ini
bermakna

walaupun

kompleks

tetapi

sentiasa

ada

kesinambungan

dan

keseimbangan. Sungguhpun bumi mempunyai sumber tenaga yang tidak pernah


putus-putus daripada matahari

tetapi jumlah bahan-bahan ini dapat digunakan

berulang-ulang kali kerana proses kitaran semula sentiasa berlaku. Kitaran karbon
contohnya bermula bila tumbuhan mengambil Karbon Dioksida dari udara untuk
membentuk makanan. Tumbuhan dan haiwan pengguna akan menukar sebahagian
daripada karbon kepada karbon dioksida dan dibebaskan ke atmosfera sebagai
hasil sampingan pernafasan. Pemakanan detrius,iaitu organisma yang memakan
sisa-sisa haiwan dan tumbuhan yang mati akan memulangkan semula karbon ke
atmosfera menerusi pernafasan. Sesetengah haiwan yang mati akan ditimbus dalam
endapan sebelum mereka direputkan oleh pereput. Sesetengah bahan yang
tertimbus

sejak berjuta-juta tahun dahulu telah ditukarkan menjadi arang

batu,minyak dan gas melalui

tindakan haba dan tekanan. Bahab-bahan ini

digunakan oleh manusia sebagai bahan api fosil,yang apabila dibakar akan
menghasilkan karbon dioksida yang akan kembali ke atmosfera.
Sekian lama kadar perpindahan tenaga dan bahan di kalangan komponenkompenan alam sekitar yang tertentu telah menjadi stabil. Tetapi di akhir-akhir ini
aktiviti

manusia

telah

mula

menggangu

kadar

perpindahan

tersebut.

Contohnya,penggunaan bahan api fosil yang terlalu banyak telah menyebabkan


pertambahan dalam perpindahan karbon ke atmosfera dalam kuantiti yang banyak
(Abdul Halim 2000).

Gangguan Ekosistem Kesan Daripada Tindakan Manusia


Alam ini dijadikan begitu seimbang di masa kompenan-kompenan di dalamnya
dijalinkan dengan kesempurnaan. Sekiranya berlaku gangguan kepada satu
bahagian ekosistem akan menggugat keseluruhan ekosistem. Sebagai contoh
gangguan ekosistem adalah penggunaan racun serangga DDT (Dichloro Diphenyl
Tricholoethane) yang memberi kesan kepada populasi Burung Robin. Populasi
Burung Robin telah dkurang ini adalah rentetan daripada penggunaan racun DDT.
Semburan ini telah menyebabkan daun-daun gugur ke tanah dan akan di makan
oleh cacing tanah yang menjadi makanan kepada Burung Robin. Ini akan
menyebabkan Burung Robin akan mati dan mungkin akan pupus.
Begitu juga yang berlaku dengan populasi rusa di Hutan Simpan Haibab di Arizona
Amerika Syarikat. Apa yang berlaku,sebelum 1906,rusa di kawasan ini lebih kurang
4000 ekor sahaja. Rusa ini membantu kehidupan haiwan-haiwan lain seperti
serigala,singa gunung dan beruang kerana rusa ini adalah makanan haiwan-haiwan
tersebut. Selain daripada pemangsa,rusa terpaksa pula bersaing dengan haiwan lain
seperti biri-biri untuk meragut rumput. Dalam tahun itu juga,kawasan tersebut telah
diumumkan sebagai kawasan perlindungan rusa bermakna tidak ada lagi haiwan
ternak dan pemangsa dikawasan tersebut. Disebabkan itu,populasi rusa bertambah
secara mendadak. Namun,dalam kualiti yang telalu banyak ini rusa sukar dikawal
dan akibatnya banyak rusa yang mati disebabkan kebuluran dan penyakit timbul
daripada pesaing yang hebat sesama mereka. Akhirnya populasi rusa menurun ke
paras asal.
Contoh ini menunjukkan gangguan atau perubahan kepada suatu bahagian
ekosistem. Perlindungan ke atas hidupan liar juga tidak boleh tersalah langkah dan
tanpa pengetahuan tentang saling kaitan antara kompenan-kompenan ekosistem.

Pemuliharaan ekosistem.
Ekosisterm adalah suatu keperluan untuk mengekalkan seharusnya tidak
ditangguhkan sekali lagi dan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemimpin dalam
kerajaan atau Negeri, tetapi sebaliknya menjadi tanggungjawab setiap manusia di
bumi, dari mensasarkan untuk warga tua. Semua orang perlu membuat satu usaha
untuk menyelamatkan alam sekitar sekeliling kita mengikut kapasiti masing-masing.
Sedikit usaha yang kami lakukan adalah sangat bermanfaat untuk mencapai bumi
didiami untuk generasi generasi kami. Usaha-usaha kerajaan untuk merealisasikan
kehidupan yang adil dan Sejahtera bagi rakyatnya tanpa menyebabkan kerosakan
alam sekitar yang disusuli dengan membuat pembangunan mapan program
biasanya dirujuk sebagai pembangunan alam sekitar. Pembinaan alam sekitar
merupakan satu usaha untuk meningkatkan kualiti lelaki secara beransur-ansur
dengan melihat faktor-faktor alam sekitar.
Bagi persekitaran pembangunan berwawasan yang tersendiri adalah seperti berikut:
a. Memastikan yang adil dan keadilan;
b. Nilai biodiversiti;
c. Menggunakan pendekatan integratif;
d. Menggunakan pandangan jangka panjang;
1. Usaha Kerajaan lakukan.
Memerintah sebagai orang yang menjaga kebajikan rakyatnya mempunyai satu
tanggungjawab yang besar dalam usaha untuk berfikir dan merealisasikan
pembentukan pengekalan ekosistem.Perkara-perkara yang kerajaan perlu lakukan
a.Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata
Guna Tanah.
b.Menerbitkan UU No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan
PokokPengelolaan Lingkungan Hidup.
c.Memberlakukan Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL
(Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
d. Pada tahun 1991, kerajaan menubuhkan Agensi kawalan alam sekitar bertujuan:
1) Menangani kes-kes pencemaran.
2) Memantau bahan-bahan berbahaya dan toksik (B3).
3) menjalankan analisis penilaian kesan alam sekitar (AMDAL).

e. Kerajaan menyokong gerakan untuk menanam satu juta pokok.Pemeliharaan


alam sekitar oleh masyarakat dengan Kerajaan sebagai seorang warganegara yang
baik, masyarakat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk kelestarian alam
sekitar selaras dengan kemampuan masing-masing.
Di antara usaha-usaha yang boleh dilakukan kepada masyarakat berkenaan dengan
pemeliharaan alam sekitar, antaranya:
a.

Pemuliharaan tanah (tanah yang rata, medan/Bukit condong)

Kejadian tanah runtuh dan banjir menunjukkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan


dengan isu tanah. Banjir telah menyebabkan pemindahan tanah oleh air aliran
dipanggil hakisan yang mengakibatkan kehilangan kesuburan tanah dan terkikisnya
tanah permukaan bumi. Percubaan pelestarian tanah boleh dilakukan dengan
menanam pokok-pokok atau menggalakkan aktiviti-aktiviti; penghutanan Regreening (semula) tanah yang digunakan untuk menjadi terdedah.
b.

Pemuliharaan udara

Udara merupakan satu elemen penting bagi kehidupan, kerana apa-apa organisma
memerlukan udara. Kita tahu bahawa di udara terkandung pelbagai jenis gas,
termasuklah oksigen.Udara yang kotor disebabkan oleh habuk atau asap akan
menyebabkan kadar oksigen berkurangan.Hal ini akan mendatangkan bahaya
kepada manusia.
Usaha-usaha yang boleh dibuat untuk memastikan udara bersih dan sihat adalah:
1) Menggalakkan menanam pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan hiasan di
sekeliling kita.
2)Mengurangkan pelepasan asap daripada kenderaan,kilang dan sebagainya.
3) Mengurangkan penggunaan bahan kimia seperti pelepasan gas CFC.
c.

Pemuliharaan hutan

Eksploitasi hutan berlangsung dari dulu hingga ke hari ini tanpa memikirkan untuk
kesan kepada kita.
Usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengekalkan keseimbangan hutan:
1) Penghutanan semula atau penanaman semula pokok hutan.
2) Melarang pembalakan hutan sewenang-wenangnya.
3) Melaksanakan sistem menebang pokok terpilih.

4) menggunakan sistem tebang-tanam dalam kegiatan pembalakan


5) Mengenakan hukuman yang berat bagi orang-orang yang melanggar peraturanperaturan berkaitan pengurusan hutan.
d.

Pemeliharaan laut dan Pantai

Seperti juga dengan hutan, laut serta sumber-sumber asli yang berpotensi.
Kerosakkan hidupan marin dan pantai banyak disebabkan aktiviti manusia.
Pengambilan Pasir pantai, batu karang di tepi laut, kemusnahan hutan paya bakau,
aktiviti kegiatan-manusia merupakan pengancam kehidupan laut.
Bagi usaha untuk memelihara laut dan pantai boleh dilakukan dengan:
1) Melakukan penambakan Pantai dengan menanam bakau kembali di kawasan
sekitar pantai.
2) melarang mengambil batu-batu di sekitar pantai dan di laut.
3) Melarang penggunaan bahan letupan dan bahan kimia lain dalam mencari ikan.
4) Melarang memakai pukat harimau untuk mencari ikan.
e.

Pemeliharaan flora dan fauna

Hidupan yang terdapat di bumi ini saling bergantung antara satu sama yang lain
antara

manusia,tumbuhan,haiwan

dan

alam

sekitar.Sekiranya

salah

satu

daripadanya hilang maka keperluan itu akan terjejas dan mendatangkan kesan
kepada yang lain.Oleh itu, Pemeliharaan flora dan fauna amat penting bagi
kehidupan bumi yang lain dapat terus hidup.
Usaha yang boleh dilakukan dalam pemeliharaan ini adalah;
1) Melakukan hutan simpan bagi hidupan liar dan alam semulajadi.
2) Melarang aktiviti pemburuan haram.
3) menggalakkan aktiviti-aktiviti Penghijauan.