Anda di halaman 1dari 3

Soalan Tahun 1

1. Berikan 2 contoh benda bukan hidup.


Jawapan: kerusi dan gunting (apa-apa jawapan yang sesuai)
2. Berikan 2 contoh bahagian tubuh badan.
Jawapan: mata dan telinga (apa-apa jawapan yang sesuai)
3. Apakah nama haiwan ini?
4. Namakan dua bahagian tubuh haiwan ini?
Jawapan: Kaki dan mata (apa-apa jawapan yang sesuai)
5. Berikan dua bahagian tumbuhan.
Jawapan: dahan dan daun (apa-apa jawapan yang sesuai)

Soalan Tahun 2

1. Berikan 2 keperluan asas haiwan.


Jawapan: makanan dan air (apa-apa jawapan yang sesuai)
2. Berikan 2 contoh pergerakan haiwan.

Jawapan: berjalan dan terbang(apa-apa jawapan yang sesuai)


3. Berikan 2 contoh keperluan asas tumbuhan.
Jawapan: cahaya matahari dan air(apa-apa jawapan yang
sesuai)
4. Namakan 2 tempat perlindungan haiwan?
Jawapan: sarang dan reban (apa-apa jawapan yang sesuai)
5. Berikan 2 haiwan yang bertelur.
Jawapan: katak dan itik (apa-apa jawapan yang sesuai)

Soalan Tahun 3

1. Berikan 3 jenis gigi manusia.


Jawapan: gigi taring, gigi geraham dan gigi kacip
2. Berikan fungsi gigi taring.
Jawapan: menyiat makanan
3. Berapakah bilangan gigi susu?
Jawapan: 20 batang
4. Berikan 2 haiwan yang melahirkan anak?
Jawapan: Harimau dan kuda (apa-apa jawapan yang sesuai)
5. Berikan 2 haiwan herbivor.

Jawapan: arnab dan kambing(apa-apa jawapan yang sesuai)