Anda di halaman 1dari 41

LITAR ELEKTRIK

HUKUM KIRCHOFF

CHIN SENG FATT


ADTEC TAIPING

TUJUAN PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, pelajar-pelajar
mesti boleh:
Terangkan Hukum Kirchoff Pertama & Kedua
Kira arus dan voltan dalam litar menggunakan
Hukum Kirchoff

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

ISI KANDUNGAN
HUKUM KIRCHOFF PERTAMA
HUKUM KIRCHOFF KEDUA

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

HUKUM KIRCHOFF
Dicipta untuk menyelesaikan masalah litar
elektrik yang rumit
Digunakan untuk mencari arus dan voltan
tidak diketahui dalam litar dengan bekalan
kuasa lebih satu
2 hukum:
Hukum Kirchoff Pertama
Hukum Kirchoff Kedua
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

CONTOH LITAR RINGKAS

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

CONTOH LITAR KOMPLEKS

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

HUKUM KIRCHOFF PERTAMA


HK1 = HUKUM KIRCHOFF ARUS (HKA)
DEFINISI:
Jumlah arus yang menuju pada satu titik adalah
sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik
persimpangan di dalam litar
Jumlah algebra arus yang memasuki titik tersebut
adalah sama dengan jumlah arus yang keluar.
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

RUMUS HKA

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

HUKUM KIRCHOFF KEDUA


HK2 = HUKUM KIRCHOFF VOLTAN (HKV)
DEFINISI:
Hasil tambah voltan jumlah adalah sama dengan
hasil tambah voltan dalam satu litar lengkap
tertutup
Jumlah algebra voltan dalam satu litar adalah SIFAR.
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

RUMUS HKV

VJ = V1 + V2 + V3
VJ - V1 - V2 - V3 = 0
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

10

CONTOH 1: LITAR KOMPLEKS

Cari nilai Arus 1, 2 dan 3 menggunakan Hukum Kirchoff Arus


09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

11

Penyelesaian

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

12

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

13

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

14

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

15

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

16

CONTOH 2: LITAR KOMPLEKS

Cari nilai Arus 1, 2 dan 3 menggunakan Hukum Kirchoff Voltan


09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

17

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

18

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

19

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

20

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

21

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

22

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

23

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

24

Contoh 3: HKA atau HKV?

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

25

HKA

Terdapat 5 node 5 persamaan dan 5 voltan tidak diketahui


Jadi, HKA tidak sesuai
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

26

HKV

Terdapat 3 mesh gelung 3 persamaan dan 3 arus tidak diketahui


Jadi HKV adalah sesuai
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

27

Contoh 4: HKA atau HKV?

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

28

Pilihan 1: HKA

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

29

Pilihan 1: HKA

HKA di V1:
-5A + V1/5 + (V1-V2)/10 + [V1-(V2+4)]/10 = 0
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

30

Pilihan 1: HKA

HKA di V2:
(V2-V1)/10 + V2/2 - 2A + [V2-(V1-4)]/10 = 0
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

31

Pilihan 1: HKA

Darab semua persamaan dengan 10


HKA di V1: 4V1 - 2V2 = 54
HKA di V2: -2V1 + 7V2 = 16
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

32

Pilihan 1: HKA

Selesaikan persamaan serentak


V1 = 17.08V
V2 = 7.17V
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

33

Pilihan 1: HKA

Gunakan Hukum Ohm:


I 5= V1/5 = 3.41A
I 4= [V1-(V2+4)]/10 = 0.59A
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

34

Pilihan 2: HKV
HKV loop 4:
10i4 + 4V + 10(i4-i2)
= 0 atau
-10i2 + 20i4 = -4

HKV loop 1:
-V5 + 5(i1-i2) = 0

HKV loop 2:
5(i2-i1)+10(i2-i4)+2(i2-i3) = 0
atau -5i1 + 17i2 - 2i3 = 0
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

HKV loop 3:
2(i3-i2) + V2 = 0
35

Pilihan 2: HKV

Dari litar: i1= 5A dan i3 = -2A


09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

36

Pilihan 2: HKV

Selesaikan : i2 = 1.58A dan i4 = 0.59A


I5 = i1 - i2 = 3.42A
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

37

HKA atau HKV?


Pilih HKA bila
Bilangan persamaan/titik sedikit
GELUNG litar banyak

Pilih HKV bila


Bilangan persamaan/gelung mesh sedikit
TITIK litar banyak

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

38

HKA & HKV: Persamaan

HKA

HKV

Hukum Ohm
Persamaan serentak
Mencari arus & voltan
09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

39

HKA VS HKV: Perbezaan

HKA

HKV

Titik simpang litar

Gelung litar

Mula dengan arus dan


voltan pada node litar
Sesuai litar sumber
arus

Mula dengan voltan


dalam gelung litar
Sesuai litar sumber
voltan

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

40

HUKUM KIRCHOFF
~ Tamat ~
Sekian terima kasih

09/08/2014

chinsengfatt@adtectaiping.gov.my

41