Anda di halaman 1dari 11

Disiplin

Asertif
Canter

MS79

9 perkara.
Apa

itu model Disiplin Asertif Canter

Apakah

konsep utama Model ini.

Jenis-jenis

guru.

1.

Guru yang agresif

2.

Guru yang tidak asertif

3.

Guru yang asertif

.Langkah-langkah
.Hierarki

tindakan pembetulan canter

.Kelebihan
.Contoh

pelan disiplin asertif

dan kelemahan

keberkesanan.

Apa itu model disiplin asertif


canter
Asas:
Peneguhan

tingkah laku yang diingini.

Menekankah

hak

Mewujudkan

suasana pembelajaran yang

kondusif
Pengurusan

asertif (Yakin dan tegas)

Apakah konsep utama Model ini.


Hak
Mewujudkan

pdp yang optimum

Mengubah

tingkah laku melalui hirerki


pembetulan canter

Menerangkan

tiga jenis guru.

Guru yang agresif


Autokratik
Garang
Kasar
Tidak

bertimbang rasa

Murid

rasa terancam

Kelas

menjadi suram

Hubungan
Murid

g-m rosak

memberontak

Guru yang tidak asertif


Pendekatan

yang pasif

Gagal

menyelesaikan masalah

Tiada

pendirian yang tetap

Tidak

konsisten

Meklakukan

kerja sambil lewa

Guru yang asertif


Guru

yang membina

Pendekatan

berkesan = disiplin yang baik

Memainkan

peranan

Menerangkan

TL yang diingini.

Bertentangan

dengan 2 jenis guru

Adil
Berpendirian
Membina

ancaman

suasana kelas yang tenang tanpa

Pelan disiplin guru yang asertif


Membina

jaringan sek ibu bapa (minta


kebenaran)

Bentuk

disiplin kelas (Juka boleh dikawal)

Pengukuhan

+ (Ganjaran bila berkelakuan

baik)
Berikan

dendaan yang nyata.

Masalah

disiplin serius akan berjumpa dengan


pihak sekolah

Heiriki tindakan pembetulan


Canter
5

Peringkat

1.

Kesalahan 1 (Amaran/ingatkan peraturan)

2.

Kesalahan 2/3 (Asingkan murid)

3.

Kesalahan 4 (Hubungi ibu bapa)

4.

Kesalahan 5 (memberitahu pelajar jika


mereka tetap melakukan kesalahan, mereka
akan berjumpa dengan GB)

5.

Kesalahan 6 ( kesalahan melampau akan


berjumpa terus dengan GB)

Sejauh manakah keberkesanan


Model Disiplin Aserti Canter.
Sebagai

rujukan mengenai pelan disiplin


(Choong 2009)

Tindakan

ke atas tingkahlaku dan bukannya


watak pelajar.

Keberkesanan

tidak boleh diukur melalui


mencegah pelajar tidak melakukan kesalahan
melainkan ajar pelajar untuk berkelakuan baik
dan betapa pentingnya perkara tersebut.

Mewujudkan

Susana yang bersifat


authoritarian.

Contoh keberkesanan
Bagi menunjukkan keberkesanan model ini, saya akan memberikan contoh mengenai pelan
pengurusan disiplin kelas tahun 5 Alfa dibawah kendalian Cikgu Ros. Persetujuan bersamasama murid mengenai peraturan yang telah dirangka oleh Cikgu Ros telah mendapat kata
putus dari semua murid. Disebabkan mereka telah memahami peraturan tersebut dengan
jelas, mereka bersedia untuk menerima hukuman sekiranya mereka melanggar peraturan.
Pembentukan pelan disiplin tersebut telahpun mendapat kelulusan daripada guru besar.
Apabila John mengganggu rakannya, masalah perlulah ditangani secara tenang dan
pantas menurut Haliza Hamzah dan Samuel, J.N. (2009) sepertimana yang terdapat dalam
hierarki tindakan pembetulan Canter. John telah diberi amaran untuk kali yang pertama dan
dikenakan time out dibelakang kelas kerana masih mengganggu rakannya. Namun, John telah
menunjukkan tingkah laku yang melampau dengan menumbuk rakannya yang menyebabkan
Cikgu Ros terus membawa John berjumpa dengan guru besar untuk ditangani dengan segera.
Disebabkan semua murid kelas 5 Alfa telah berkelakuan baik, Cikgu Ros telah
melekatkan serpihan puzzle yang ditampal didalam kelas sebagai pengukuhan positif. Mereka
telah memahami bahawa, sekiranya puzzle tersebut telah lengkap dilekat, mereka akan
menerima ganjaran iaitu Cikgu Ros berjanji akan mengadakan jamuan bersama dengan
mereka. Namun, serpihan puzzle tersebut tidak akan dilekatkan sekiranya ada dikalangan
mereka melakukan kesalahan disiplin