Anda di halaman 1dari 9

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia

Buku Panduan Guru Tahun 3


Sekolah Kebangsaan

TEMA

KEMASYARAKATAN

TAJUK

Pekerja Serantau di Sawah Datuk

MASA

7.30 8.30 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

201
5

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis


dengan betul dan kemas.
Pada akhir pengajaran murid dapat :

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

i.

menulis ayat tungal dan ayat majmuk secara secara mekanis


dengan betul dan kemas.

Ilmu :
Nilai :
KB :
KMD :
TKP :
BCB :

Pendidikan Moral
Kasih sayang
Menjana Idea
Mengumpul Maklumat
Verbal Linguistik
Mencatat

Sebutan dan Intonasi


SISTEM BAHASA

Tatabahasa : Kata nama am


Ejaan : Kosa kata

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

Kad perkataan
Lembaran kerja
Gambar
Murid menulis suku kata dan perkataan dengan bentuk yang betul
dan kemas.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menyusun perkataan
KB
1. Murid menyusun perkataan
yang dipamerkan menjadi ayat
tunggal yang betul.
2. Murid menyusun perkataan
untuk membina ayat tunggal
berpandukan gambar yang
dipaparkan pada papan
tulis.

: Konstektualmemindahkan
BCB : Menulis
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBAT :Memahami

Lampiran 1

3. Murid menulis semula


ayat tunggal yang telah dibina
pada papan tulis.
4. Murid menulis ayat tunggal dan
majmuk yang telah dibincangkan
pada lembaran kerja.

Lampiran 2

Menulis ayat
1. Murid menulis ayat tunggal dengan
perkataan yang mengandungi
kata nama am secara latih tubi.
2. Murid menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk menggunakan
perkataan kata nama am
secara individu dan kumpulan.

Penilaian

KB
Ilmu
Nilai

: Menjana Idea
: Pendidikan Moral
: Kerjasama,
Kerajinan
KBAT : Aplikasi

Lampiran 4

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

AKTIVITI
1. Murid membina dan menulis
ayat majmuk dengan perkataan
yang diberi berdasarkan gambar.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

BCB : Kemahiran menulis


KBAT : Menganalisis

Lampiran 2

Pemulihan
1. Murid menulis frasa
berdasarkan gambar.

KB
: Menjana idea
KBAT : Aplikasi

Lampiran 3

Pengayaan

KB
: Menjana idea
KBAT : Aplikasi

2. Murid membaca ayat majmuk yang


telah dibina.

1. Murid menulis ayat tunggal dan


ayat majmuk lain yang
mengandungi kata nama am yang
terdapat dalam petikan dengan
betul.

201
5

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

Menyusun perkataan
Lampiran 1

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

1.

Datuk

sawah

lima

ekar.

seluas

mempunyai

2.

berasal

pekerja

Vietnam.

dari

datuk

sawah

3.

dibantu

Indonesia

Datuk

Mynmar.

pekerja

dari

Ramai

juga

Lampiran 2

Menulis ayat berdasarkan gambar

1.

dan

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

2.

3.

Lampiran 3

gigi
Kad gambar

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

Lampiran 4
Bina ayat menggunakan kata nama am yang terdapat dalam
petikan.
Sawah Datuk Hafiz terletak di Sungai Besar, Selangor.
Datuk Hafiz kerap didatangi oleh pekerja dari luar negara seperti Myanmar
dan Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun begitu, para
pekerja tersebut bekerja bersungguh-sungguh dan Datuk Hafiz melayan
mereka tanpa pilih kasih.
Datuk Hafiz telah mengambil keputusan untuk mendapatkan khidmat
nasihat bagi meningkatkan pengeluaran hasil padi pada setiap tahun. Beliau
mempunyai beberapa relung sawah padi yang giat diusahakan.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

Ternyata usaha beliau berhasil dan mendatangkan pendapatan yang


lumayan serta boleh membantu pendatang asing untuk menampung
kehidupan mereka. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Jabatan
Pertanian yang telah menghulurkan bantuan dan khidmat nasihat sejak tahun
2005.
1
2
3
4
5
6

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia


Buku Panduan Guru Tahun 3
Sekolah Kebangsaan

201
5

Anda mungkin juga menyukai