Anda di halaman 1dari 4
5 ‘Med Lin | ‘Med Sta Oairak (Bacon onbut pada adar2, 4 ala Shara apebla hut waw (9 )atayya(g) betarda suiun yanghurtsebelmryatebaris ats, dan unt seepasnya dbaca aengen suk erana oconen: O 3553 Mad Arid Us Sram | (© Kacartacaan 2,4, atau 6 taraktapatila bacaan , 3 Sil hor bro bore Du ‘© Bocaan dengung apabilanun ( & ) dak bertanda, ddan tanwinbetemu dengan hurl-hurutidgham Bighumnar (Sd. 9) {© Bacau ta drug apa vin ( co) ak beara dan tain Sort dengan hott ‘agnam Bagrunran 9 dan) pel S105 orm bebe E Uormrg (© Bacaan dengung apabliamin ( ¢ )suiun Detemu dengan ¢ Boreabds cca: oh agli Ia EES