Anda di halaman 1dari 1

Penghargaan

Terlebih dahulu kami ingin menyatakan sejuta penghargaan dan syukur kepada
Tuhan kerana telah memberikan kami bimbingan doa dan keyakinan kepada kami
untuk menyiapkan kerja kursus ini. Kami juga berasa lega kerana dapat menyiapkan
tugasan ini mengikut masa yang telah ditetapkan.
Kami
meluangkan

juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan kami kerana sentiasa


masa

dengan

kami

dan

sanggup

memberi

pertolongan

dan

menyumbangkan serba sedikit idea dan pendapat mereka tentang tugasan ini. Kami
juga ingin berterima kasih kepada mereka kerana telah berkongsi idea-idea yang
banyak dan berbincang tentang kerja kursus ini.Mereka juga telah menghabiskan masa
mereka untuk membincangkan tugasan ini. Tugasan ini tidak akan selesai tanpa
sebarang sokongan daripada rakan-rakan sekelas kami.
Kami juga ingin berterima kasih kepada pensyarah pembimbing Puan Wan
Haspinah binti Wan Hussin kerana sanggup meluangkan masa untuk berkolaborasi
dengan kami. Terima kasih juga memberi banyak panduan untuk menyiapkan tugasan
ini.
Akhir kata,kami ingin memberikan ucapan ribuan terima kasih kepada orangorang

di

sekeliling

kami yang telah

menyumbang masa,

usaha dan idea-idea

untuk menyelesaikan tugasan ini.Tidak ada kata-kata yang bernilai untuk menyatakan
terima kasih dan sentimen kami untuk mereka.

Anda mungkin juga menyukai