Anda di halaman 1dari 1

2.

RASIONAL

2.1
Pelajar merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan
yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan negara

2.2
Pelajar adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan
dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang
dinamik dan progresif.

2.3
Kekuatan dalaman para pelajar seperti daya juang , ketabahan dan
keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui
Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu.

3.

MATLAMAT

Matlamat Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Daerah Gombak,


bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah dan jauhi rokok
dalam kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat pelajar dan
perkongsian maklumat dan mesej anti dadah.

4.

OBJEKTIF

4.1

Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran pelajar semua

peringkat tentang bahaya dadah.

4.2

Menggunakan seni dan aktiviti kesenian sebagai medium penyampaian

mesej pendidikan pencegahan dadah.