Anda di halaman 1dari 8

BAB 6 BADAN KEHAKIMAN

MALAYSIA

ISI KANDUNGAN
1. Fungsi Kehakiman
2. Pentadbiran Kehakiman
3. Jenis Mahkamah
4. Struktur Mahkamah Awam
5. Mahkamah Khas
6. Badan Pengadilan Lain
7. Atur Cara (Prosiding) Mahkamah
8. Perkhidmatan Perundangan
9. Lembaga Pengampunan
10.Istilah Kehakiman & Perundangan

6.1 Fungsi Badan


Kehakiman
Mentadbir keadilan secara saksama
Mentafsir Undang-undang dan
Perlembagaan
Membatalkan undang-undang yang
bercanggah dengan Perlembagaan
Memelihara hak-hak kewarganegaraan
daripada pencabulan pihak kerajaan
Menyelesaikan pertikaian antara
individu dengan individu dan individu
dengan kerajaan

6.2 Pentadbiran
Kehakiman

YDPA sebagai ketua negara &


mengetuai badan kehakiman.
Ketua Kehakiman : Ketua Hakim Negara
Mahkamah Persekutuan.
Pentadbiran badan kehakiman
dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran
yang diketuai oleh Ketua Pendaftar
yang juga bertindak sebagai Ketua
Pegawai Pentadbiran dalam Mahkamah.

Ketua Pendaftar

Bertanggungjawab terhadap pentadbiran


badan kehakiman
Setiap jenis mahkamah mempunyai
ketua pendaftarnya sendiri
Bertanggungjawab terus kepada Ketua
Hakim Negara
Dibantu oleh timbalan, pegawai kanan,
pegawai pentadbir dan pegawai-pegawai
lain

Ketua Pendaftar
Mahkamah Persekutuan
Malaysia

Dato' Hashim Bin Hamzah

6.3 JENIS MAHKAMAH

Mahkamah
Awam
Mahkamah
Khas

TERIMA KASIH