Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PDP dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

Pengurusan Akademik / kurikulum (P&P Guru )


Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

90

83

100

100

100

102

Kuantiti
1.1

Menyediaakan RPT Matematik Tahun 6


6M )
Kuantiti

1.2

Menyediakan RPT PSK Tahun 6M

1.3

1.4

1.5

( 6H dan

Kuantiti
Peningkatan % Lulus Mata Pelajaran Matematik Tahun 6
: 44% kepada 90%
Kuantiti
Peningkatan % Lulus Mata Pelajaran PSK Tahun 6 :80%
kepada 100%
Kuantiti
Peningkatan GPMP Matematik Tahun 6: daripada 3.5
kepada 2.0

Pengurusan Kepimpinan Organisasi ( Guru Data dan Guru Pembangunan Sekolah )


Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Kuantiti
2.1

Menghantar laporan SPS Modul Pengurusan Guru


setiap bulan
Kuantiti

12

2.2

Membantu GB dan PKP mengemaskini

SPS MPG dan SPS MPS


Kuantiti
2.3

Membantu dari segi teknikal untuk semua sistem di


sekolah
Kualiti

2.4

Membuat permohonan penyelenggaraan bangunan


sekali setahun kepada JPN dan BPKP
Kualiti

2.5

Membuat laporan pembangunan kepada JPN dan BPKP

Pengurusan Hal Ehwal Murid /Sahsiah Murid


Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Kuantiti
3.1

3.2

Membantu GB dan PK HEM mengemaskini SPS Modul


Pengurusan Murid
Membantu PK HEM dan PT Sekiranya mereka tiada
disekolah untuk kemaskini kehadiran murid.

Pengurusan Ko Kurikulum
Petunjuk Prestasi
Kuantiti

4.1

Guru Penasihat PBSM-membantu rakan guru penasihat


melaksanaan Kegiatan Kokurikulum (Januari November)

12

4.2

Guru Penasihat Badminton-membantu rakan guru


penasihat melaksanaan Kegiatan Kokurikulum (Januari November)

12

4.3

Guru Penasihat Kelab Sains dan Matematik-membantu


rakan guru penasihat melaksanaan Kegiatan
Kokurikulum (Januari - November)

12

4.4

Guru Penasihat Rumah Hijau-membantu rakan guru


penasihat melaksanaan aktiviti rumah hijau dalam
kejohanan Olahraga SK Membedai kali ke-12 tahun
2015

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Penglibatan dalam Komuniti & Perhubungan Luar


Petunjuk Prestasi

5.1

Menghadiri perjumpaan dengan ibubapa sekurangkurangnya 2 kali setahun ( Murid UPSR )

5.2

Sarana ibu bapa

5.3

Menghadiri Mesyuarat Agung PiBG

5.4

Hari Bersama Waris

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Tugas-tugas Lain
Petunjuk Prestasi
Lain-lain

6.1

AJK Perayaan Hari Guru peringkat sekolah

6.2

AJK Perayaan Hari Raya peringkat sekolah

6.3

Menghadiri Perayaan Hari Guru peringkat sekolah

6.4

Menghadiri sambutan Perayaan Hari Raya peringkat


sekolah

6.5

AJK Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan dan


Konvokesyen Tahun 6 peringkat sekolah

6.6

AJK Kerja Kejohanan Balapan & Padang MSSWPL

JUMLAH KESELURUHAN

ula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun


1

Aktiviti / Projek Yang Ditambah


(PDP hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan


(PDP hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP)

uruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Oleh PYD


dan PPP.
1

Laporan / Ulasan Oleh PYD


Saya akan menjalankan semua tugas yang disenaraikan dengan penuh tanggungjawab dan cemerlang.
Status progress kerja adalah 3 daripada 11 bulan

Laporan / Ulasan Oleh PPP

NAMA PYD

% Pencapaian

Ulasan

100.00

100.00

92.22

100.00

102.00
5

nan Sekolah )
% Pencapaian

Ulasan

33.33

50.00

50.00

100.00

50.00
5

% Pencapaian

Ulasan

100.00

1
% Pencapaian

Ulasan

33.33

33.33

33.33

100.00
2
% Pencapaian

Ulasan

50.00
100.00
100.00
0.00
3
0
% Pencapaian

100.00
100.00
100.00
100.00

Ulasan

100.00
100.00
6
0

65.15

22

dengan PPP)

an cemerlang.