Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

PenilaianSintesis &

Tahun

Pendidikan Moral
Peperiksaan Percubaan SPM 2014
En. Selvarajah a/l Subramaniam, En. Gan Chee Meng, En. Ong
Chin Hua, Pn. Lim Soon Hoe, Pn. Surinah bt. Hassan, Pn. Lee
Bee Guat
2014
AnalisisAplikasi &

:
:
:

Pengetahuan &
Kefahaman

Mata pelajaran
Peperiksaan
Nama Penyedia

Perkembangan diri

1a,1b,1
c

1d

Perkembangan diri,
Kekeluargaan

2a,2b

2c

Alam sekitar, Perkembangan diri,


Demokrasi

3a,3b

3c

Patriotisme, Perkembangan diri

4c,4d

4b

4a

Hak Asasi Manusia, Demokrasi,


Perkembangan diri

5b,5c

5a

5d

Demokrasi, Perkembangan diri,


Keamanan dan keharmonian

6a

Keamanan dan keharmonian


Perkembangan diri

7a,7c 7b,7d

Perkembangan diri, demokrasi

8a,8c

8b

8d

Perkembangan diri, Demokrasi

10 Perkembangan diri, Patriotisme

50.0

28.9

21.1

NO.

11

Bidang Pembelajaran

Perkembangan diri, , Keamanan


dan keharmonian

No.soalan

MD

SD

SK

1e

6b

Jumlah Soalan

Peratus (%)

*MD: Mudah

SD: Sederhana

SK: Sukar

**Taburan markah berasaskan 5:3:2

Anda mungkin juga menyukai