Anda di halaman 1dari 4

Perkara

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA( TAHUN 4)
Tarikh: 18/9/2015
Kelas : 4 Hijau
Masa:8:00amBil murid: 45
9:00am

Tema
Tajuk
Standard Pembelajaran

Celik Sains, Teknologi dan Inovasi ( Unit 24 Reka Cipta Lestari)


Ampaian Inovatif
4.3.1
Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta

Objektif Pembelajaran

melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.


Murid dapat mengujarkan dialog yang mengandungi diksi dan aksi
dengan betul.

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran (PdP)

Membaca dan mendapatkan maklumat


1.

Murid membaca secara mentalis petikan dalam buku teks Bahasa

2.

Malaysia muka surat 110 untuk mendapatkan maklumat.


Murid dan guru berbincang dan bersoal jawab tentang isi petikan
untuk mendapat maklumat.

Cth:
Bagaimanakah penggelek berfungsi dalam ampaian Inovatif ?
(elemen KBAT)
3.

Murid diterangkan tentang fungsi setiap bahagian dalam


gabungan ampaian inovatif. (dengan menggunakan peta

Dakap)-elemen KBAT
4.

Murid menyenaraikan fungsi setiap bahagian dalam ampaian


inovatif.

5.

Murid duduk dalam kumpulan untuk melengkapkan peta Dakap


dengan betul.

6. Beberapa orang murid diminta melakon dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul.

ElemenMerentasKurikulum(
EMK)
KBAT
Bahan Bantu Belajar (BBB)
PenilaianPdP
KesimpulanPelajaran:

kreativiti dan inovatif


Peta Dakap ( Hubungan Seluruh Bahagian )
Buku Teks , Lembaran Kerja
Murid membaca teks dan menyatakan ilmu.
Memberi kesimpulan jelas merangkumi semua isi penting dalam topik

pembelajaran.

Refleksi:
i.
..mencapai objektif PdP
hari ini.
ii.

Kekuatan/Kelemahan PdP
hari ini ..

iii.

Tindakan
Penambahbaikan pdp
hari ini.

Peta Dakap

Tubuh berlipat apabila menerima isyarat hujan.


Ampaian Silang

Mengeluarkan langsir bagi melindungi pakaian.


Ampaian Inovatif

Penggelek

Memberi isyarat kepada ampaian silang dan penggelek tentang hujan.


Sensor

Lembaran Kerja (Peta Dakap)

Ampaian Inovatif