Anda di halaman 1dari 52

huruf kecil

huruf besar

a b c d e f

A B C D E F

g h i

G H I

j k l

m n o p q
r

J K L

M N O P Q

s t u v w R

S T U V W
X Y Z

x y z
aja/skdhb

aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

q
t
o
d
j
x

w e
y u
p a
f g
k l
c v
n m

r
i
s
h
z
b

Sebutkan huruf dengan


betul.

p
y
w
j
d
n

o
t
q
h
s
b
x

i
r
l
g
a
v
z

u
e
k
f
m
c
aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

a
b
q
k
z
u

s
n
w
p
x
y
j

d f
ml
e r
o i
c v
t h
g
aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

z a
s x
e r
b g
u h
mi
k

q
c
f
t
n
o
l

w
d
v
y
j
p
aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

A
B
Q
K
Z
U

S
N
W
P
X
Y
J

D
M
E
O
C
T
G

F
L
R
I
V
H

aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

Z A Q W
S X C D
E R F V
B G T Y
U H N J
M I O P
K L
aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

Q
T
O
D
J
X

WE
Y U
P A
F G
K L
C V
N M

R
I
S
H
Z
B
aja/skdhb

Sebutkan huruf dengan


betul.

P O
Y T
WQ
J H
D S
N B
X

I
R
L
G
A
V
Z

U
E
K
F
M
C
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

ba ca da
ga ha ja
ka la ma
na pa qa
ra sa ta
wa ya za
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bi ci di
gi hi ji
ki li mi
ni pi ri
si ti wi
yi zi
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

be ce de
ge he je
ke le me
ne pe re
se te we
ye ze
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bo co do
go ho jo
ko lo mo
no po ro
so to wo
yo zo
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bu cu du
gu hu ju
ku lu mu
nu pu ru
su tu wu
yu zu
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

ba ce do
gi ha ju
ka li mu
na pu re
se to wo
yi za
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

ro ja he
de tu ni
je lo di
ma fa ji
po yu na
ge zi
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

pa le
ri ta
ya bi
wa cu
he yo
ji zu

go
su
du
ke
do
aja/skdhb

Baca perkataan di
bawah.

abu
api
aju
acu
aci
ala
ayu
itu
iri

isu

alu
aku
apa
ada
adu
ara
ini
isi
ibu
aja/skdhb

Baca perkataan di
bawah.

esa
eja
ego
eka
ela
ele
emu
ewa
era
uli
ubi
ucu
uda
uji
umi
uri
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

anak
abah
amin
alat
agak
ahad
akal
akar

adil
adat
acah
acar
arif
ajar
ajuk
alam
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

awal
atom
ajak
agar
ayam
azab
ayat
ayuh
azam
asal
ayah
awek
awet
awan
awam atas
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

Baca sukukata di bawah.

ejek
erat
ekor
eleh
elit
enam
epal
edah

ikan
ikal
idam
iman
imej
ipar
itik
itam

ejen
ekar
elak
elok
emas
enak
esok
edar
aja/skdhb

ijab
ikat
ikut
imam
inap
iras
izin
isim
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

obor
otak
ogos
onak
oleh
olah
opah
ozon
otot
orok
oren
omel
orak
onar
okey
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

ubat
ular
ubun
ukir
ukur
ulas
ulit
unit

ubah
ucap
ulat
usir
ulam
umat
umum
unik
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

ulas
urus
urut
usap
usik
usul
utusuzur
utuh
utas
urat
upah
ujud
ufuk
ubin
uban
aja/skdhb

aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bola
logo
dosa
hoki
koko
kopi
moto
polo

soto
cola
foto
hobi
koma
lori
nota
sofa
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

baca
lada
bahu
baka
para
jala
nama
jaga

cara
mata
baja
bala
hala
sama
kata
naga
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

buku
bucu
sudu
dulu
kutu
dulu
bubu
guru

busu
bulu
mutu
susu
tuju
suku
budu
hulu
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bini
cili
kiri
lidi
gigi
tiri
kini

mini

sini
pili
siri
ciri
pipi
lidi
titi
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bahu
dagu
ratu
lagu
sari
mati
kadi
tari

baru
satu
mahu
laju
jadi
pari
hati
daki
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

suka
buta
kuda
lupa
sudi
tuli
judi
curi

duka
gula
juga
muda
suci
kuli
cuti
cuci
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

peta
feri
rela
geli
beli
feri
debu
hero

beta
besi
kena
jeti
peti
ceri
gebu
seri
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

milo
kita
gila
biru
hidu
jitu
liga
liku

bila
ciku
hiba
pilu
jika
kira
lima
tiru
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bas
das
had
kad
man
pam
bab
wad

cat
gam
jam
lat
tan
dan
tar
yak

aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bin
dir
hit
kit
mis
pin
sit
win

bil
gim
jin
lin
nit
rim
tin
yir
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

Baca sukukata di bawah.

bet
den
hel
ken
men
pen
sen
wen

bos
dol
hon
kod
mos
pos
sos
roh

cem
gel
jem
lem
nen
ren
ter
yen

aja/skdhb

con
gol
jon
lon
not
ros
tos
bom

aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

Baca sukukata di bawah.

but
dun
hun
kus
mun
pun
sut
wut

bab
dos
hal
kan
mun
pun
set
won

cun
gun
jut
lus
nut
rus
tus
yun
aja/skdhb

cen
gim
jun
lir
nas
ren
ton
yim

aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

Baca sukukata di bawah.

pos
ges
tus
yes
dis
cas
hos
nas

pat
got
tat
yat
dut
cut
het
dot

las
res
sis
bos
mas
kis
yus
jes
aja/skdhb

let
rit
sut
bit
wa
ket
yot
jit

aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bang
cang
dang
gang
hang
jang
kang
lang
mang
nang
pang
rang
sang
tang
wang
yang
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bing
ding
hing
king
ming
ping
sing
wing

cing
ging
jing
ling
ning
ring
ting
ying
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

beng
ceng
deng
geng
heng
jeng
keng
leng
meng
neng
peng
reng
seng
teng
weng
yeng
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bong
cong
dong
gong
hong
jong
kong
long
mong
nong
pong
rong
song
tong
wong
yong
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bung
cung
dung
gung
hung
jung
kung
lung
mung
nung
pung
rung
sung
tung
wung
yung
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

bang
dong
hang
kang
meng
peng
seng
wong

cong
ging
jung
ling
nang
rung
tong
ying
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

pong
lang
geng
rang
tung
sing
yeng
bong
ding
mang
cang
king
hong
yung
nang
jeng
aja/skdhb

Baca sukukata di bawah.

pang
gong
tang
yang
dung
cung
heng
dong

leng
ring
sung
bing
wang
keng
yong
jing
aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

abjad
akrab
akhir
aktif
askar
ancam
ansur
antik
album
ampun
arwah
ambil
ambal
akses
andam
ancam
antah
afdal

aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

embun
empuk
encik
endap
enjin
entah
estet
eknik
umpan
umpat
umpil
umrah
untuk
unsur
objek
orkid
ombak
organ
aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

iblis
ihram
intan
ilham
imbas
indah
induk
injek
insaf
insan
intip
intim
Islam
Israk
ijmak
iklim
ikrar
iklam

aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

imbas
imsak
umpan
arnab
orbit
ehwal
entah
ansur

imbuh
indah
undur
optik
order
empat
atlas
atlet
aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

Baca perkataan di bawah.

datang petang
pulang
kacang
lalang
tulang
terung sotong
kerang sayang
lubang
butang
wayang payung

barang sarang
cabang jarang
matang halang
cadang balang
larang
tatang
parang malang
karang tayang

aja/skdhb

aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

burung
kurung
murung
buyung
dukung
duyung
hujung

bohong
borong
tolong
dorong
golong
kolong
lotong
aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

belang
gasing
benang
gelang
dering
piring
bilang

pusing
cacing
bujang
dulang
goreng
geleng
kilang
aja/skdhb

Baca perkataan di bawah.

Baca perkataan di bawah.

bawang
batang
sarung
dayang
silang
curang
loyang

musang
kenang
topeng
terang
sorong
subang
remang

warung
hutang
hilang
layang
kurang
bayang
bacang
aja/skdhb

tunang
tukang
tudung
sering
sedang
rebung
potong
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

tandas
lambat
dandan
dakwat
campak
gambar
sampah

bantal
kantan
santan
tambah
hantar
sampan
landak
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

rumput sambal
cerpen darjah
cincin
contoh
pimpin
doktor
miskin
tumbuk
pondok pensel
cambah nampak
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

baca perkataan di bawah.

posmen
hormat
mancis
cerdas
cendol
disket
berkas

coklat
kancil
rambut
lampin
magnet
pendam
tanduk

biskut
dompet
cantum
sampul
cermin
berkat
bersih
aja/skdhb

besbol
jernih
kerdil
lantik
mentah
pantun
masjid
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

kiblat
purdah
zamzam waswas
warkah halkum
tumbuh tumpas
tunduk sembah
tumpah tonton
tompok tindih
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

timbul
sultan
sumbat
kantin
servis
serkup
senduk

timbun
suntuk
simpan
simbol
serlah
sentuh
rukyah
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

abang
arang
adang
agung
alang
apung
asing
awang
inang
iring
orang
omong
udang
ujang
ulang
usung
ulung
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

bangga bangsa
bingka bongsu
dengki fungsi
ganggu gangsa
hingga
jangka
mangga minggu
nangka pangku
pangsa rangka
sangka rongga
tangga

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

kereta petola
kamera pelita
kemeja puteri
kebaya putera
kerusi
perigi
kelapa perahu
kepala pegaga
keladi
pelana
kerani
peniti
kerana peluru

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

bahasa bahaya
cahaya cakera
dahaga dinamo
famili
figura
gaharu gelama
hakiki
halaju
jerebu jejaka
Melayu negara
pemudi pemuda
rebana remaja
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

baca perkataan di bawah.

bahagi
cerita
derita
gereja
geliga
jenaka
jejari
negeri
resipi

rohani
Selasa
tetamu
teroka
wacana
pelota
tetapi
setuju
segala

bicara
cedera
dahulu
jelita
gelora
loteri
jelaga
pagoda
rezeki
aja/skdhb

safari
selesa
tenaga
teliti
tomato
teruna
terapi
semalu
segera
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

baca perkataan di bawah.

fotokopi
galagasi
mahameru matahari
metafora ceritera
beritahu daripada
definisi
dukacita
generasi
jurubina
jurutera
koperasi
monopoli
pelihara
peribumi
populasi
resolusi
seniwati
seterika

fenomina mahaguru
manakala meditasi
nagasari
peribadi
cakawari dedikasi
delegasi
filologi
kasawari jurumudi
kacapuri
kategori
motivasi
poligami
peribudi
reputasi
selulosa
serigala
sukaneka

aja/skdhb

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

baca perkataan di bawah.

bangkang tanglung
bengkang pingpong
cangkung kangkung
cengkung panggang
longkang
renggang
pinggang
punggung
jengking
ganggang
gonggong

jongkong langsing
langsung
ringkung
rangkung rangsang
singsing
songsang
tanggung tongkang
kongkong lenggang
tongkeng

aja/skdhb

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

baca perkataan di bawah.

bintang
bentang
bumbung
bunting
bimbang
ganding
gersang
kandung
rencong

sumbing
resdung
terbang
simpang
tambang
mambang
lindung
lantang
lempang

cencang
conteng
condong
dondang
dinding
gantung
goncang
rembang
runding
aja/skdhb

rentang
sanjung
tanding
panjang
pantang
lintang
lempang
lenting
lambung
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

kentang
gunting
kompang
kencang
kambing
ganding
kundang
lantang
rendang

gendang
lembing
tumbang
kandang
kampung
kumbang
kunjung
lambang
sumbang

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

bangkit
bengkel
bonggol
bongkah
bungkus
cangkat
congkak
genggam
sanggup
Sanggul

bengkok
bengkak
bongkak
bongkok
cangkul
cangkuk
cungkil
sangkar
sangkut
singgah
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

janggut
hinggap
janggal
jengkal
jengket
lengkap
lingkup
manggar
panggil
pangkah
pangkat
rangkak
rangkap
rangkul
sungguh
ringgit
ringkas
bingkas

baca perkataan di bawah.

singkat
singkir
tangguh
langgar
langsir
pinggan
pinggir
manggis
mangkuk
longgok

aja/skdhb
aja/skdhb

songket
tengkar
tangkap
langsat
bingkas
pinggul
pangkal
songkok
tongkat
tingkap
aja/skdhb

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

pokok
botol
bodoh
bobos
boros
gopoh
jodoh
Zohor
kodok
motor

rokok
bocor
dodol
comot
gosok
hodoh
Johor
kocok
kokok
pohon
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

lutut
pulut
bubuh
bujur
bunuh
duduk
gugup
humus
judul
kubur

mulut
sudut
bubur
buluh
cucuh
gugur
hulur
huruf
juzuk
kurus
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

lilin
jilid
bibir
bijih
cicir
dikir
gigih
hiris
kirim
sirip

pilih
bilik
bibit
zikir
didih
gigil
hilir
jijik
lilit
tilik
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

cerek
beres
cebek
leper
gerek
leher
lesen
meter
kenek
cekek

kerek
berek
ceper
gelek
heret
leleh
mesej
nenek
kemek
gesek
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

pagar
katak
dahan
badak
panas
bakar
balak
barat
zakat
hafal

makan
papan
kapak
nanas
ganas
badan
barah
jasad
satay
halal
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

gadis
kotak
keris
bedak
tikus
lipas
beras
tilam
fokus
perut

gelas
jarum
yuran
botak
lipan
hotel
berus
filem
fosil
betik
aja/skdhb

baca perkataan
di bawah.

suatu
kuala
siapa
piano
niaga
kuota
puasa
juara
buaya

suara
tuala
puisi
biola
muara
kuasa
kuali
fiona
cuaca
aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

aksi
arca
asli
ilmu
inti

abdi
akta
erti
inci
unta
ufti
umbi
undi
alga
alpa
anti
ampu
anda

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

pasti
nanti
janji
benci
hantu
mesti
pandu
bomba
cikgu
jumpa

restu
Sabtu
rindu
cinta
bantu
jampi
buntu
mandi
lembu
kekwa

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

manja
nenda
janda
minta
kanta
warna
carta
wahyu
paksa
candu

banci
kanda
benda
pinta
tampi
warta
waktu
laksa
baldu
ganti

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

tinju
sumbu
jambu
kendi
bendi
lampu
renda
bonda
saksi
jersi

mimpi
gusti
baldi
kunci
camca
timba
pintu
honda
sakti
versi

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

ceria
deria
boria
mulia
selia
media
keria

peria
suria
dunia
setia
sedia
kimia

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

limau
hijau
bajau
surau
gurau
pulau
kacau
silau
risau
pisau
panau
kilau
kalau

baca perkataan di bawah.

ceria
deria
boria
mulia
selia
media
keria

aja/skdhb

peria
suria
dunia
setia
sedia
kimia

aja/skdhb

baca perkataan di bawah.

bidai
serai
kedai
gerai
tapai
kucai

baca
perkataan di bawah.

tupai
wahai
surai
ramai
murai
dawai
balai

helai
cerai
petai
lalai
lebai
surai

aja/skdhb

gulai
tirai
semai
pakai
kulai
Julai
canai

aja/skdhb

baca
perkataan di bawah.

baca
perkataan di bawah.

laut
kaum
haus
gaul
paut
paun
taut
saur
saat

luas
luar
kuah
buas
ruas
puak
puas
tuah
muat

lauk
kaut
gaun
raut
paus
taun
sauh
maaf
taat
aja/skdhb

luah
kuat
bual
buat
ruam
puan
tuak
suap
mual
aja/skdhb

baca
perkataan di bawah.

liat
riak
siat
kias
lain
kait
main
taip

liar
rias
siap
kian
kain
pais
daif
sain
naik

hias
siar
diam
niat
kail
paip
cair
dail
aja/skdhb

baca
perkataan di bawah.

kuih
kuis
suis
cuit
siul
fius
riuk
neon

kuil
buih
duit
cium
tiub
riuh
tiup
soal
aja/skdhb