Anda di halaman 1dari 1

KERJA KURSUS STPM 2016

KALENDAR UNTUK MATHEMATICS (M), MATHEMATICS (T), PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, DAN SAINS SUKAN STPM 2016

(Calon Sekolah Kerajaan, Calon Sekolah Bantuan Kerajaan, dan Calon Sekolah Swasta # )

     

Tempoh

No.

Perkara

Penggal 1

Penggal 2

Penggal 3

1

Mesyuarat Kebangsaan Kerja Kursus* (KPK dan JU)

24 April 2015 – 26 April 2015

2

Muat turun Manual Kerja Kursus

11 Mei 2015 – 11 Julai 2015

3

Taklimat JU kepada Guru Tingkatan 6

 

Jun 2015

4

Pelaksanaan, pemeriksaan, dan pembentangan Kerja Kursus (jika berkaitan)

14 Julai 2015

4 Januari 2016

13 Jun 2016

16 Oktober 2015

15 April 2016

25 September 2016

5

Pemantauan Kerja Kursus oleh MPM

1 September 2016 – 25 September 2016

6

Pengisian dan penghantaran markah melalui e-submission

26 September 2016 – 26 Oktober 2016

7

Penyelarasan Kerja Kursus oleh KPK

1 Oktober 2016 – 30 Oktober 2016

8

Penyimpanan evidens

14 Oktober 2017**

14 Oktober 2017**

14 Oktober 2017**

Singkatan:

KPK

=

Ketua Penyelaras Kebangsaan

JU

=

Penyelaras Negeri

Nota:

Semua tarikh tertakluk kepada pindaan

*

Tidak termasuk Physics, Chemistry, Biology, dan Sains Sukan

**

Tarikh akhir

#

Calon sekolah swasta yang dibenarkan MPM

Kemaskini pada: 22/04/2015