Anda di halaman 1dari 3

UNGKAPAN ALGEBRA II sambungan

Menentukan Nilai Ungkapan Algebra halaman 62


Huruf-huruf dalam ungkapan algebra ialah anu, iaitu nombor yang belum diketahui.
Sekiranya diketahui, kita boleh menggantikan huruf-huruf tersebut dengan nombor untuk
mengira nilai ungkapan tersebut.
Tugasan: Mengira ungkapan algebra, diberi nilai-nilai bagi anu
Contoh:
Diberi a=2 , b=3 dan c=4 , hitungkan nilai bagi ungkapan
2

b 4 ac
1. Gantikan anu dengan
nombor.
2. Kira seperti biasa.

Cuba sendiri:
Diberi r=1 , s=2 dan t=3 , hitung nilai bagi
4 rst rs
2

Latihan: Praktis 3.3e 1(c), 1(d), 2(d), 3

Memudahkan Ungkapan Algebra halaman 63 66


Perhatikan yang berikut:
3 ( xy5 yz )

3 ( 5 pq3 )2( pr 2 pq)

( 4 pqr9 q2 )

Terdapat nombor di hadapan setiap ungkapan algebra dalam kurungan.


Kita boleh mengembangkan (membuang kurungan) dan memudahkan ungkapan algebra.
Contoh:
Kembangkan
(a)

3 ( xy5 yz )

(b)

( 4 pqr9 q2 )

Darabkan nombor
di hadapan
kurungan dengan
setiap sebutan

Cuba sendiri:
Kembangkan
(a)

3 xz + 4 z 2
2

(b)

2 ( 5 ab4 cd )

Tugasan: Memudahkan ungkapan algebra


Contoh:
Permudahkan
3 ( 5 pq3 )2(pr 2 pq)
1. Kembangkan
kurungan.
2. Permudahkan
bagi sebutan
yang serupa.

Cuba sendiri:
Permudahkan
3 ( 5 x2 xy )2 ( 2 x+5 xy )

Latihan: Praktis 3.4c 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h)


Menggunakan Ungkapan Algebra dalam Kehidupan Seharian halaman 58 59
Sila ingat semula rumus bagi luas rajah-rajah geometri seperti segi tiga dan segi empat.
Latihan: Praktis 3.4c 3, 4
Kerja rumah: Latihan Sumatif
3

Anda mungkin juga menyukai