Anda di halaman 1dari 12

SK TAMAN RAKAN 43000 KAJANG SELANGOR

UJIAN BULANAN KE-2


DUNIA SAINS TEKNOLOGI TAHUN 3
NAMA: ......
..

KELAS: 3

Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian pilih SATU jawapan


yang terbaik. Tandakan pada kertas soalan atau pada kertas
jawapan yang disediakan.
1 Saya mendengar bunyi mercun di halaman rumah
.
Berdasarkan dialog di atas, deria manakah yang paling sesuai
untuk membuat pemerhatian.
A

C
2 Alif memasukkan bola merah dan bola hijau ke dalam dua
. bakul rotan yang berasingan. Apakah proses sains yang
sedang digunakan oleh Alif?
A
Berkomunikasi
B
Membuat inferens
C
Mengelas
3 Apakah fungsi gigi taring?
.
A
mengoyak makanan
B
merasa makanan
C melumatkan makanan
1 | Page

2 | Page

4 Gambar di bawah menunjukkan sejenis gigi manusia


.

Apakah jenis gigi itu?


A
Gigi kacip
B
Gigi taring
C Gigi geraham
5 Manakah pasangan haiwan dan litupan badan yang betul?
.
A
ikan berbulu pelepah
B
monyet bersisik
C kura-kura - bercengkerang

6 Pernyataan manakah yang benar tentang ikan paus?


.
A
melahirkan anak
B
badan bersisik
C badan bercengkerang

7 Tumbuhan manakah yang hidup di atas air?


.
A
Rambutan
B
Teratai
C setawar

3 | Page

8 Gambar di bawah menunjukkan sejenis akar pada sejenis


. tumbuhan.

Apakah jenis akar pada tumbuhan itu?


A
Akar selari
B
Akar serabut
C Akar tunjang
9 Antara objek berikut yang manakah BOLEH ditarik oleh
. magnet?
A gelang getah
B
kunci plastik
C Paku tekan

10 Perhatikan gambar kedua-dua magnet di bawah.


.

Apakah yang akan berlaku sekiranya dua magnet bar disusun


seperti di atas
A
Kedua-dua magnet akan saling menarik
B
kedua-dua magnet akan saling menolak
C letupan akan berlaku
11 Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai paruh ?
.
A
Buaya dan burung
4 | Page

Burung dan itik

Ayam dan katak

Soalan 12 hingga 15

12 Magnet S menarik . Klip kertas.


.
A
B
C

2
3
4

13 Magnet R menarik . Klip kertas.


.
A
B
C

5
6
7

14 Magnet manakah paling kuat?


.
A
Magnet P
B
Magnet Q
C Magnet R

15 Magnet manakah paling lemah?


5 | Page

.
A
B
C

Magnet Q
Magnet R
Magnet S

16 Tumbuhan manakah berbatang tidak berkayu?


.
A
B
C

Betik, keledek dan jagung


Pisang, jambu dan kelapa
Jagung, rambutan dan padi

17 Naim mahu membina sebuah jadual perbandingan harga


.
buku yang dijual oleh dua orang pekedai. Apakah perisian
yang paling sesuai digunakan oleh Naim?
A
Mozila Firefox
B
MS Excel
C MS Explorer

18 Rani mahu mengepilkan dan menghantar fail dengan cepat


.
kepada Renga. Apakah perisian yang boleh digunakan oleh
Rani?
A
E mel
B
Pos
C
sistem pesanan ringkas (SMS)

19 Chin mahu keluar daripada akaun e-melnya. Apakah ikon


.
yang mesti diklik olek Chin?
A
Upload
B
Refresh
C
Sign out

6 | Page

20 Aplikasi manakah yang membolehkan kamu membuat


.
animasi mudah?
A
Microsoft Word 2007
B
Microsoft PowerPoint 2007
C
Microsoft Excel 2007

7 | Page

BAHAGIAN B
Arahan: Baca soalan dengan teliti kemudian jawab semua soalan.
1. Penyiasatan di bawah dijalankan oleh 2 orang murid selama 2
minggu di Taman Sains.

A. Tuliskan pemerhatian lain (selain di atas) bagi pokok P dan Q.


P: ..
Q: .
B. Tuliskan inferens berdasarkan pemerhatian kamu di (A)
P: ..
Q: .
C. Apakah keperluan asas bagi tumbuhan?
.

8 | Page

BAHAGIAN B
2. Kaji haiwan-haiwan berikut. Padan dan lengkapkan jadual tabiat
makan.

Haiwan
herbivor
1.
2.

Haiwan
karnivor
1.

2.

Haiwan
omnivor
1.
2.

3. kaji tumbuhan berikut. Kemudian, tulis berbuah atau tidak


6
berbuah
9 | Page

BAHAGIAN B
Tumbuhan

Berbuah/tidak berbuah

4. isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


10 | P a g e

BAHAGIAN B

Magn
et

bukan
Magnet

Besi
berani

Besi

Skru

Guli

1 Magnet ialah sejenis logam yang dikenali


sebagai________________________.
2 Sesetengah bahan boleh ditarik oleh magnet.
Bahan ini dipanggil bahan _______________________.
3 Sesetengah bahan tidak boleh ditarik oleh magnet.
Bahan ini dinamakan bahan ________________________.
4 Contoh bahan magnet ialah _____________________________ dan
contoh bahan bukan magnet ___________________________.
5 Bahan magnet diperbuat daripada
______________________________.
5. Kaji objek-objek berikut. Kemudian, kumpulkan objek itu
mengikut kelas yang betul.

11 | P a g e

BAHAGIAN B

Objek yang ditarik oleh magnet

Objek yang tidak ditarik oleh


magnet

Disediakan oleh,

..
(En Mohd Sukree b Razak)
Saimun)
Guru DST thn 3 SKTR
SKTR

12 | P a g e

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

.......
.
(En Hairul Anuar b Ismail) (Pn Lasminah bt
KP Sains SKTR

PK Petang