Anda di halaman 1dari 517

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN
SEKOLAH KECEMERLANGAN
KOD SEKOLAH

TAHUN
2014
Helpdesk: 019-2266390 atau fadhlun@gmail.com

NAMA SEKOLAH:

SMK KUALA NERANG

GROW
PANDUAN
PANDUAN
SEKOLAH
SEKOLAH RENDAH
RENDAH
SEKOLAH
SEKOLAH
MENENGAH
MENENGAH

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK KUALA NERANG


DATA
DATA ASAS
ASAS
G
G
R
R
O
O
W
W

AH RENDAH
O
O

W
W

A NERANG

ASAS
ASAS

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK KUALA NERANG


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK KUALA NERANG


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK KUALA NERANG


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK KUALA NERANG


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : SMK KUALA NERANG


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH REN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS :

G
G

SMK KUALA NERANG

TOV
TOV

AR
AR
1
1

ETR
ETR
Bil

Mata Pelajaran

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

6
7
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

ERANG
AR2
AR2
TOV

AR3
AR3
ETR

GPMP
AR1

RUMUSAN
RUMUSAN
AR2

AR3

2
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH RE
DATA
DATA

G
G

R
R

SMK KUALA NERA

GOAL SETTING
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS

GPS
PURATA

UPSR

UPSR

SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

KUALA NERANG

OAL SETTING
SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :

SMK KUALA NERANG


TREND
TREND

Bil

Mata Pelajaran

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

6
7
PURATA

2009
TRIAL
UPSR

2010
TRIAL

GROW SEKOLAH RENDAH


G
G

R
R

O
O

W
W

KUALA NERANG
TREND
TREND

POTENSI
POTENSI
GPS

2010
UPSR

2011
TRIAL
UPSR

2012
TRIAL
UPSR

2013
TRIAL
UPSR

PURATA
TRIAL

R
PURATA
UPSR

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN
UPSR
BM PEMAHAMAN
BM PENULISAN
B INGGERIS
MATEMATIK
SAINS

TREND
TRIAL

UPSR

GPS/GPMP
TOV

AR1

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

SMK KUALA NERANG


TREND
TREND
2014
AR2

POTENSI
POTENSI
POTENSI CALON/SUBJEK 2014

AR3

TOV

AR1

AR2

AR3

ETR
2014

JURANG (POTEN
TOV

R
JURANG (POTENSI - ETR)
AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
MATA PELAJARAN

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

OBST
BIL
1

BM PEMAHAMAN
2

1
BM PENULISAN
2

1
B INGGERIS
2

1
MATEMATIK
2

1
SAINS
2

GROW SEKOLAH RENDAH

DAT
DAT
A
A

G
G

SMK KUALA NERANG


OBSTACLES
KEKANGAN UTAMA

SEKOLAH RENDAH

G
G

R
R

O
O

W
W

G
OPTIONS 1

OPTION
OPTION
S
S
OPTIONS 2

W
W1
1

O
W
W1
1

W
W2
2
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK KUALA N
BIL

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


OPTIONS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1
OPTIONS
OPTIONS

W
W1
1

W
W2
2
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK KUALA N
BIL

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


OPTIONS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2
OPTIONS
OPTIONS

W
W1
1

W
W2
2
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MENENGA


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK KUALA NERANG


DATA
DATA ASAS
ASAS
G
G
R
R
O
O
W
W

H MENENGAH
O
O

W
W

A NERANG

ASAS
ASAS

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MENENG


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

SMK KUALA NERANG


DATA ASAS

PMR
PMR
SPM
SPM

H MENENGAH
O
O

A NERANG

ASAS

R
R

M
M

W
W

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

SMK KUALA NERANG


ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

SMK KUALA NERANG


ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

SMK KUALA NERANG


ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

SMK KUALA NERANG


ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

SMK KUALA NERANG


ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
AR2
AR2
A

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS PMR: SMK KUALA NERANG


TOV
TOV

AR
AR
1
1

ETR
ETR
Bil

Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11
12
13
14
15
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

ERANG
AR2
AR2
TOV

AR3
AR3
ETR

GPMP
AR1

RUMUSAN
RUMUSAN
AR2

AR3

GROW SEKOLAH MENENGAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

Mata Pelajaran SPM

R
R

O
O

W
W

SMK KUALA NERANG


TOV
TOV

Bil

G
G

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

AR1
AR1

AR2
AR2

AR3
AR3

A+

A-

B+

RUM
RU

Bilangan
B
C+

BAHASA MELAYU

267

267

16

18

20

BAHASA INGGERIS

267

267

PENDIDIKAN ISLAM

263

263

12

19

17

SEJARAH

267

267

PEND MORAL

MATEMATIK

267

267

MATEMATIK TAMB

45

45

FIZIK

21

21

KIMIA

21

21

10

BIOLOGI

12

12

11

SAINS

246

246

10

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

0
9

25

25

49

49

11

126

126

14

24

24

41

41

23

SAINS PERTANIAN
KESUSASTERAAN
MELAYU
SAINS SUKAN

26

26

24

GEOGRAFI

73

73

25

PERDAGANGAN

123

123

GPS

2185

2185

16

22

47

79

107

18

ICT

19

TASAWUR ISLAM

20

PSV

21
22

RUMUSAN
RUMUSAN
Jumlah

GPMP

110

267

7.00

10

203

267

8.28

21

33

104

263

6.97

16

13

56

167

267

8.26

4.50

17

10

36

194

267

8.39

42

45

8.84

21

7.29

21

7.29

12

6.75

31

12

25

159

246

8.07

37

16

38

28

12

45

7.56

0
0
0

25

8.00

6.89

28

49

7.10

41

20

35

126

6.29

24

4.71

25

41

8.05

11

26

6.96

15

32

73

7.64

17

15

81

123

8.21

285

149

300

1178

2185

7.69

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

267

267

BAHASA INGGERIS

267

267

PENDIDIKAN ISLAM

263

263

SEJARAH

267

267

PEND MORAL

MATEMATIK

267

267

MATEMATIK TAMB

45

45

FIZIK

21

21

KIMIA

21

21

10

BIOLOGI

12

12

11

SAINS

246

246

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

ICT

19

TASAWUR ISLAM

20

PSV

21

0
9

25

25

49

49

126

126

24

24

41

41

23

SAINS PERTANIAN
KESUSASTERAAN
MELAYU
SAINS SUKAN

26

26

24

GEOGRAFI

73

73

22

25

PERDAGANGAN

123

123

GPS

2185

2185

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

NERANG
ETR
ETR

AR1
AR1

AR2
AR2

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
B
C+

A+

A-

B+

12

63

23

21

16

30

24

25

10

33

56

65

60

19

13

63

59

40

10

12

21

62

41

87

15

24

10

27

36

53

50

31

12

15

11

11

23

32

25

35

40

40

22

14

14

23

22

44

17

13

10

20

21

10

10

20

19

16

10

11

14

63

216

209

367

352

356

218

188

Jumlah

GPMP

267

4.29

24

267

5.80

24

18

263

4.46

267

4.13

2.25

15

18

267

4.05

45

4.40

21

3.29

21

3.24

12

4.00

22

246

4.39

49

3.78

0
0
0

25

3.08

3.00

49

4.45

126

2.69

24

3.54

41

4.34

26

4.42

73

3.73

16

123

4.46

139

77

2185

4.31

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

263

249

14

BAHASA INGGERIS

263

250

13

PENDIDIKAN ISLAM

259

244

15

SEJARAH

263

246

17

PEND MORAL

MATEMATIK

263

250

13

MATEMATIK TAMB

46

44

FIZIK

21

20

KIMIA

21

21

10

BIOLOGI

12

12

11

SAINS

242

226

16

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

ICT

19

TASAWUR ISLAM

20

PSV

21

0
9

25

25

48

42

126

97

29

23

23

40

37

23

SAINS PERTANIAN
KESUSASTERAAN
MELAYU
SAINS SUKAN

25

25

24

GEOGRAFI

70

64

22

25

PERDAGANGAN

118

115

GPS

2150

2010

140

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

NERANG
ETR
ETR

AR1
AR1

AR2
AR2

AR3
AR3

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
B
C+

A+

A-

B+

18

11

40

37

10

23

14

17

10

41

21

19

17

15

18

33

10

20

13

13

16

13

47

21

10

14

22

11

13

17

27

49

47

68

103

96

257

191

Jumlah

GPMP

68

249

7.07

38

144

250

7.77

42

96

244

7.16

10

214

246

8.60

1.50

26

96

250

6.33

22

44

7.73

19

20

8.85

21

6.14

12

7.75

30

47

226

5.81

61

8.67

0
0
0

10

25

7.76

7.33

42

5.48

39

22

97

7.71

23

4.39

20

37

7.62

15

25

8.40

12

64

6.02

27

46

115

7.61

322

850

2010

7.15

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

ICT

19

TASAWUR ISLAM

20

PSV

21

23

SAINS PERTANIAN
KESUSASTERAAN
MELAYU
SAINS SUKAN

24

GEOGRAFI

22

0
0

25

PERDAGANGAN
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

NERANG
ETR
ETR

AR1
AR1
A+

AR2
AR2
A-

B+

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

ICT

19

TASAWUR ISLAM

20

PSV

21

23

SAINS PERTANIAN
KESUSASTERAAN
MELAYU
SAINS SUKAN

24

GEOGRAFI

22

0
0

25

PERDAGANGAN
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

NERANG
ETR
ETR

AR1
AR1
A+

AR2
AR2
A-

B+

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MENEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DAT
DAT
A
A

G
G

R
R

DATA ASAS SPM: SMK KUALA NERANG


ET
ET
R
R

TOV
TOV
Bil

AR
AR
1
1

Mata Pelajaran

AR2
AR2
TOV

BAHASA MELAYU

7.00

BAHASA INGGERIS

8.28

PENDIDIKAN ISLAM

6.97

SEJARAH

8.26

PEND MORAL

4.50

MATEMATIK

8.39

MATEMATIK TAMB

8.84

FIZIK

7.29

KIMIA

7.29

10

BIOLOGI

6.75

11

SAINS

8.07

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

8.00

18

ICT

6.89

19

TASAWUR ISLAM

7.10

20

PSV

6.29

21

SAINS PERTANIAN

4.71

22

KESUSASTERAAN MELAYU

8.05

23

SAINS SUKAN

6.96

24

GEOGRAFI

7.64

7.56

25

PERDAGANGAN
GPS

8.21
7.69

LAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

ANG
AR2
AR2

AR3
AR3
ETR

GPMP
AR1

4.29

7.07

5.80

7.77

4.46

7.16

4.13

8.60

2.25

1.50

4.05

6.33

4.40

7.73

3.29

8.85

3.24

6.14

4.00

7.75

4.39

5.81

3.78

8.67

3.08

7.76

3.00

7.33

4.45

5.48

2.69

7.71

3.54

4.39

4.34

7.62

4.42

8.40

3.73

6.02

RUMUSAN
RUMUSAN
AR2

AR3

4.46

7.61

4.31

7.15

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

ARAHAN:
Sila pilih dan klik SATU sahaja
mengikut gabungan peperiksaan awam
yang ditawarkan di sekolah anda.

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

SMK KUALA NERA

GOAL SETTING
SPM
SPM sahaja
sahaja
PMR
PMR dan
dan SPM
SPM
SPM
SPM dan
dan STPM
STPM

PMR,
PMR, SPM
SPM dan
dan ST
ST

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

KUALA NERANG

OAL SETTING

SPM
SPM sahaja
sahaja

MR
MR dan
dan SPM
SPM

PM
PM dan
dan STPM
STPM

SPM
SPM dan
dan STPM
STPM

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : SMK KUALA NERANG


TAHUN

GPS

GPS
PURATA

SPM

SPM

2011

6.05

2012

6.37

6.210

2013

5.60

5.985

2014
2015
2016

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

ERANG
SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

90.00

5.83

92.00

10.36

4.31

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : SMK KUALA NERANG


TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS
PMR

GPS PURATA
SPM

PMR

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

ERANG
GPS PURATA
SPM

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

4.31

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : SMK KUALA NERANG


TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS
SPM

GPS PURATA
STPM

SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

ERANG
GPS PURATA
STPM

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

4.31

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : SMK KUALA NERANG


TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS
PMR

SPM

GPS PURATA
STPM

PMR

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

NERANG
GPS PURATA
SPM

STPM

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

4.31

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH
DATA
DATA

G
G

SMK KUALA

REALITY C

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

SMK KUALA NERANG


REALITY CHECKING
PMR
PMR
SPM
SPM

W
W

GROW SEKOLAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :

SMK KUALA NERANG

TREND
TREND PMR
PMR
Bil

Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11
12
13
14
15
PURATA

G
G

2009
TRIAL
PMR

TREND
TREND SPM
SPM
2010
TRIAL

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

W
W

KUALA NERANG

REND
REND SPM
SPM

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

GPS
2010
PMR

2011
TRIAL
PMR

2012
TRIAL
PMR

2013
TRIAL
PMR

PURATA
TRIAL

R
PURATA
PMR

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PMR
PMR
Bil

Mata Pelajaran

SMK KUALA NERAN


TREND
TREND SPM
SPM

2009
TRIAL
SPM

2010
TRIAL

BAHASA MELAYU

5.88

5.00

6.00

BAHASA INGGERIS

8.34

8.20

8.60

PENDIDIKAN ISLAM

5.48

5.70

6.10

SEJARAH

8.06

7.10

8.70

PEND MORAL

5.00

5.30

3.00

MATEMATIK

7.94

7.10

7.90

MATEMATIK TAMB

8.19

6.90

8.50

FIZIK

7.51

6.10

8.20

KIMIA

8.16

7.10

7.10

10

BIOLOGI

7.00

5.50

7.70

11

SAINS

7.92

5.90

8.30

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

6.75

7.30

6.30

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

8.30

7.30

8.50

18

ICT

4.60

4.20

8.50

19

TASAWUR ISLAM

6.53

6.50

7.70

20

PSV

3.93

4.30

4.40

21

SAINS PERTANIAN
KESUSASTERAAN
MELAYU
SAINS SUKAN

22
23

G
G

8.00
7.65

7.70

6.90

7.75

6.70

8.70

24

GEOGRAFI

6.04

5.60

7.00

25

PERDAGANGAN

7.30

6.30

8.60

PURATA

6.92

6.29

7.37

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

W
W

KUALA NERANG

END
END SPM
SPM

POTENSI
POTENSI
SPM
SPM

POTENSI
POTENSI PMR
PMR
GPS

2010
SPM

2011
TRIAL
SPM

2012
TRIAL
SPM

2013
TRIAL
SPM

PURATA
TRIAL

4.70

6.39

5.00

6.65

4.89

6.36

4.53

6.26

8.10

8.28

7.80

8.39

8.14

8.12

7.76

8.35

6.00

6.87

5.60

7.42

6.07

7.17

5.20

6.61

6.90

8.53

5.90

8.09

6.94

8.02

5.56

8.28

4.30

5.00

5.50

6.00

4.50

3.33

5.33

4.47

6.80

7.80

6.90

7.95

7.11

7.66

6.42

7.85

6.70

8.29

6.60

8.33

7.07

8.30

6.69

6.70

7.12

6.40

7.77

6.50

7.21

5.79

7.56

5.30

6.58

3.90

6.55

3.41

5.42

4.11

6.76

6.10

6.44

4.90

6.94

5.00

6.71

5.43

6.96

5.20

7.57

5.00

8.27

5.67

8.29

5.01

8.32

5.20

5.71

4.70

8.60

4.40

1.75

1.75

5.82

6.60

6.75

4.80

7.70

6.29

8.38

6.12

7.93

4.80

5.54

4.10

6.83

4.56

1.00

2.00

5.29

7.40

6.79

7.40

8.24

7.24

7.38

7.74

7.33

4.40

3.62

3.90

2.99

3.76

2.78

3.41

3.54

6.30

7.40

6.40

7.82

5.52

6.62

6.17

7.46

6.30

7.14

6.30

6.75

6.50

5.96

4.79

6.88

8.10

8.00

7.50

8.03

8.40

8.06

7.60

8.11

5.60

5.79

5.00

7.82

6.14

4.85

3.32

6.30

7.20

7.84

6.90

8.33

7.16

7.51

5.91

7.92

6.13

6.83

5.74

7.40

5.97

6.23

5.27

6.95

R
PURATA
SPM

4.82
8.00
5.71
6.48
4.99
6.87
6.30
4.76
5.39
6.46
4.67

6.22
3.93
7.26
3.95
6.10
6.32
7.66

5.13
6.69
5.88

GROW SEK

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PMR
PMR
PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN
PMR
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN ISLAM
MATEMATIK
SAINS
KH KT
KH ERT
KH PK

TREND
TRIAL

PMR

TREND
TREND SPM
SPM

GPS/GPMP
TOV

AR1

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

SMK KUALA NERANG


TREND
TREND SPM
SPM
2014
AR2

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

POTENSI CALON/SUBJEK 2014


AR3

TOV

AR1

AR2

AR3

ETR
2014

JURANG (POTEN
TOV

R
SPM
SPM
JURANG (POTENSI - ETR)
AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PMR
PMR
TREND

TREND
TREND SP
SP

GPS/GPMP

PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN

TRIAL

SPM

TOV

AR1

SPM

6.95

5.88

7.69

7.15

BAHASA MELAYU

6.26

4.82

7.00

7.07

BAHASA INGGERIS

8.35

8.00

8.28

7.77

PENDIDIKAN ISLAM

6.61

5.71

6.97

7.16

SEJARAH

8.28

6.48

8.26

8.60

PEND MORAL

4.47

4.99

4.50

1.50

MATEMATIK

7.85

6.87

8.39

6.33

8.84

7.73

MATEMATIK TAMB
FIZIK

7.56

6.30

7.29

8.85

KIMIA

6.76

4.76

7.29

6.14

BIOLOGI

6.96

5.39

6.75

7.75

SAINS

8.32

6.46

8.07

5.81

5.82

4.67

7.56

8.67

TEK. KEJURUTERAAN
LUK. KEJURUTERAAN
P. ALQURAN & SUNNAH
P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB
PRINSIP PERAKAUNAN

7.93

6.22

8.00

7.76

ICT

5.29

3.93

6.89

7.33

TASAWUR ISLAM

7.33

7.26

7.10

5.48

PSV

3.54

3.95

6.29

7.71

SAINS PERTANIAN

7.46

6.10

4.71

4.39

KESUSASTERAAN
MELAYU

6.88

6.32

8.05

7.62

SAINS SUKAN

8.11

7.66

6.96

8.40

GEOGRAFI

6.30

5.13

7.64

6.02

PERDAGANGAN

7.92

6.69

8.21

7.61

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

SMK KUALA NERANG


TREND
TREND SPM
SPM
2014
AR2

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

POTENSI CALON/SUBJEK 2014


AR3

AR2

AR3

ETR

TOV

AR1

2014

6.51

6.05

5.39

5.45

4.29

7.94

7.45

5.80

6.03

6.19

4.46

6.46

6.73

4.13

5.02

1.67

2.25

7.34

5.54

4.05

JURANG (POTEN
TOV

1.11
2.14
1.57
2.34
2.77
3.29

4.40
6.07

7.37

3.29

5.13

4.33

3.24

5.22

6.00

4.00

6.26

4.50

4.39

6.06

6.95

3.78

2.78
1.89
1.22
1.88

2.28

6.28

6.09

3.08

5.12

5.45

3.00

7.03

5.42

4.45

7.01

8.60

2.69

3.85

3.59

3.54

7.39

7.00

4.34

6.58

7.94

4.42

6.23

4.90

3.73

6.94

6.43

4.46

3.20
2.12
2.58
4.32

0.31
3.05
2.15
2.50
2.49

I SPM
SPM
JURANG (POTENSI - ETR)
AR1

1.17
1.64
1.73
2.60
-0.58
1.49

4.08
1.09
2.00

0.12

3.17

AR2

AR3

3.01
2.45

0.97
5.91

0.05
2.66
3.51
1.17
1.98

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

SMK KUALA NERA


OPTIONS
OPTIONS
OPTIONS PMR
PMR
OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

KUALA NERANG
OPTIONS

PTIONS PMR
OPTIONS
PMR

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

SMK KUALA NERA

WAY FORWARD
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 1
1 PMR
PMR
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 2
2 PMR
PMR

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

KUALA NERANG

AY FORWARD
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 1
1 SPM
SPM
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 2
2 SPM
SPM

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
MATA PELAJARAN

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

OBST
BIL
1

BAHASA MELAYU
2

1
BAHASA INGGERIS
2

1
SEJARAH
2

1
GEOGRAFI
2

1
PENDIDIKAN ISLAM
2

1
MATEMATIK
2

1
SAINS
2

1
KH KT
2

1
KH ERT
2

1
KH PK
2

GROW SEKOLAH MENENGAH

DAT
DAT
A
A

G
G

SMK KUALA NERANG


OBSTACLES
KEKANGAN UTAMA

KOLAH MENENGAH

G
G

R
R

O
O

W
W

G
OPTIONS 1

OPTIONS
OPTIONS
PMR
PMR
OPTIONS 2

W1
W1 PMR
PMR

O
W1
W1 PMR
PMR

W2
W2
PMR
PMR
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK KUALA N
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA
INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN
ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH KT

KH ERT

KH PK

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS PM
PM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1

OPTIONS
OPTIONS PMR
PMR

W1
W1 PMR
PMR

W2
W2 PMR
PMR
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK KUALA N
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA
INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN
ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH KT

KH ERT

KH PK

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS PM
PM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2

OPTIONS
OPTIONS PMR
PMR

W1
W1 PMR
PMR

W2
W2 PMR
PMR
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
TOV

ETR

TREND
SUBJEK

BAHASA MELAYU

7.00

4.29

4.82

BAHASA INGGERIS

8.28

5.80

8.00

PENDIDIKAN ISLAM

6.97

4.46

5.71

SEJARAH

8.26

4.13

6.48

PEND MORAL

4.50

2.25

4.99

MATA PELAJARAN

MATEMATIK

8.39

4.05

MATEMATIK TAMB

8.84

4.40

FIZIK

7.29

3.29

6.30

KIMIA

7.29

3.24

4.76

BIOLOGI

6.75

4.00

5.39

SAINS

8.07

4.39

6.46

TEK. KEJURUTERAAN

6.87

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN & SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN

ICT

7.56

3.78

4.67

TASAWUR ISLAM

PSV

SAINS PERTANIAN

KESUSASTERAAN MELAYU

SAINS SUKAN

GEOGRAFI

PERDAGANGAN

PERDAGANGAN

GROW SEKOLAH MENENGAH

DAT
DAT
A
A

ONS :

G
G

SMK KUALA NERANG


OBSTACLES
BIL

KEKANGAN UTAMA

Pelajar tidak dapat menguasai kemahiran


menulis karangan respons terbuka.

Pelajar tidak dapat mengolah idea dan


kematangan isi tidak relevan.

Pelajar tidak menguasai pembendaharaan


kata dalam pemahaman section C dan tidak
boleh menjawab soalan

Pelajar tidak menjawab soalan soalan esei


section A dan B

Pelajar kurang motivasi dalam menjawab


soalan

pelajar tidak menguasai topik yang diajar

Pelajar tidak mengingati fakta-fakta dalam


topik yang dipelajari

majoriti pelajar tidak menjawab kertas 2, iaitu


struktur dan esei

Pelaja tidak fasih berbahasa Melayu

Pelajar tidak menjawab bahagian struktur dan


esei dengan baik

Pelajar tidak menguasai Kertas 1 (mendapat


jawapan betul kurang daripada 20)

Pelajar tidak dapat menjawab Kertas 2


dengan cemerlang

Pelajar tidak menguasai Kertas 1 (mendapat


jawapan betul kurang daripada 20)

Pelajar tidak dapat menjawab Kertas 2


dengan cemerlang

Sebilangan pelajar yang mengambil subjek


ini tidak berkemampuan untuk memikul
subjek kritikal ini.

terdapat pelajar tiada usaha untuk


menguasai topik yang diajar.

Sebilangan pelajar yang mengambil subjek


ini tidak berkemampuan untuk memikul
subjek kritikal ini.

Sebilangan pelajar tiada usaha untuk


menguasai topik yang diajar.

Pelajar tidak menguasai kesemua topik


tingkatan 4 dan 5

Pelajar tidak dapat menghurai isi dengan


lengkap untuk mendapat markah penuh bagi
soalan esei

Pelajar tidak menguasai bahagian B kertas 2,


dan tidak menjawab soalan esei bahagian C

Pelajar tidak menguasai kesemua topik dan


tidak mampu mendapat markah tinggi dalam
Kertas 1

Pelajar tingkatan lima tidak menguasai topik


Tingkatan Empat

Pelajar tidak mampu untuk berimaginasi


tinggi

Pelajar tidak dapat mengingati formula bagi


topik-topik yang telah dipelajari.

Pelajar masih tidak dapat memahami konsep


asas bagi Perakaunan dan pengkelasan aset,
liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja.

ketiadaan internet. Kebanyakkan kerja kursus


pelajar melibatkan carian internet

Pelajar tidak menguasai bahagian A, B dan C


dengan baik

Kelas yang mengambil subjek ini tidak


berkemampuan untuk memikul subjek ini.

Motivasi rendah di kalangan pelajar untuk


belajar dan menghadiri kelas tambahan.

Pelajar kurang minat dan tidak celik PSV.

Sikap dingin, malas dan para pelajar


membuat kerja sambil lewa.

Subjek ini memerlukan pelajar mengingati


banyak fakta dan langkah-langkah
menyebabkan pelajar pertengahan dan
bawah kurang menguasainya

Bahagian pengiraan adalah wajib dalam


kertas 2 manakala ramai pelajar tidak
menguasai kemahiraan pengiraan

Pelajar kurang berminat membaca teks


sastera

Motivasi rendah dalam kalangan pelajar


untuk belajar dan menghadiri kelas
tambahan.

Pelajar tidak menguasai bahagian A (struktur)


kertas 2, dan tidak menjawab soalan esei
bahagian B

Pelajar tidak menguasai kesemua topik dan


tidak mampu mendapat markah tinggi dalam
Kertas 1

Pelajar lemah bahagian struktur

Pelajar tidak menjawab mengikut skema


jawapan yang tepat

Tiada motivasi menjawab Kertas 2.

Pelajar tidak menjawab kertas 1 dengan


bersungguh - sungguh.

KOLAH MENENGAH

G
G

R
R

O
O

W
W

G
OPTIONS 1
Pelajar tidak menguasai kemahiran
tatabahasa dan penggolongan kata

Kebanyakan pelajar tidak memberi tumpuan


kepada teks novel dan komsas.

kurang memahami isi teks

Pelajar tidak tahu membina ayat yang betul

pelajar hanyak menjawab soalan bahagian A


sahaja.(40 soalan)

pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru


mengajar.

pelajar tidak mahu berfikir tentang


penyelesaian masalah yang diberi guru

pelajar hanya menjawab kertas 1 sahaja

Tidak menguasai topik ( kurang pengetahuan


sedia ada )

Tidak menguasai nilai-nilai murni

pelajar tidak dapat menguasai beberapa


topik yang diuji dari tingkatan 3-5.

pelajar kurang menguasai topik-topik


tingkatan 3 dan 4

pelajar tidak dapat menguasai beberapa


topik yang diuji

pelajar kurang menguasai topik-topik


tingkatan 3 dan 4

kurang pemahaman tentang topik yang diajar

tidak menggumakan kaedah menjawab


soalan dengan betul.

Sebilangan pelajar tidak dapat menjawab


kehendak skema dan soalan esei

Sebilangan pelajar langsung tidak berani atau


tidak mahu mencuba menjawab esei
Sebilangan pelajar tidak mengingati dan
menghafal fakta serta konsep yang berkaitan
biologi
Kurang menjawab soalan SPM tahun-tahun
lepas (kertas 2-soalan struktur dan esei)

Pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru


mengajar.

Kurang mengulang kaji terutama topik


tingkatan 4

Pelajar lemah dalam bahagian A (Geometri Tingkatan Empat)

Pelajar lambat untuk memahami dan


menguasai sesuatu konsep

Pelajar tidak berusaha untuk mengingati


formula/rumus bagi setiap bab yang telah
dipelajari.

Pelajar tidak menguasai bab 2 (Tingkatan 4)

pelajar tidak menyiapkan kerja kursus


mengikut masa yang ditetapkan
pelajar tidak menyiapkan dan selesaikan
kerja rumah atau tugasan yang diberikan
guru

Pelajar sering ponteng sekolah

Pelajar tidak minat membaca dan kurang


penghayatan Islam di dalam diri.

Lambat menguasai sesuatu topik.

Kurang pengetahuan sedi ada.


pelajar yang malas akan menjadi seolah
berputus harapan apabila hampir
peperiksaan kerana berasa banyak yang
perlu diingati
Soalan yang melibatkan analisis dan banding
beza memerlukan kemahiran tinggi yang
ramai pelajar lemah menjawabnya

Lambat menguasai sesuatu topik.

kurang memahami isi teks

Pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru


mengajar.

Kurang mengulang kaji terutama topik


tingkatan 4

Kurang menguasai topik dan gagal menjawab


dengan tepat

Jawapan yang diberikan tidak lengkap


dengan kehendak pemarkahan

Tidak menguasai topik ( kurang pengetahuan


sedia ada )

Anggap kertas 1 mudah kerana ada pilihan


jawapan.

OPTIONS
OPTIONS
SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

OPTIONS 2
Pelajar tidak dapat menguasai kemahiran
memulakan karangan dan mengolah isi
berdasarkan idea .
Pelajar banyak membuang masa untuk
karangan bahagia kertas A.

tidak memahami kehendak solan

pelajar tidak ada idea untuk menulis

pelajar tidak bijak membahagikan masa


untuk menjawab setiap soalan.

pelajar tiada usaha untuk menguasai topik


yang diajar.
majoriti pelajar masih berfikiran sempit dan
tidak mengaitkan fakta sejarah dengan
kehidupan harian
tidak mampu menjawab betul melebihi 12/40
kerana tidak ingat apa yang dibaca

Pelajar gagal mejawab mengikut kehendak


soalan

pelajar tiada usaha untuk menguasai topik


yang diajar.

pelajar kurang daya usaha sebaliknya


bergantung kepada penyelesaian guru
pelajar kurang berkemahiran menggunakan
rumus-rumus untuk menyelesai soalan
isipadu pepejal, perimeter dan luas dan
kecerunan di bawah graf
pelajar kurang daya usaha sebaliknya
bergantung kepada penyelesaian guru

pelajar kurang berkemahiran menggunakan


rumus-rumus untuk menyelesai soalan

tiada kesungguhan dalam pelajaran.

tidak mempunyai kemahiran dalam


penggunaan formula fizik.

Sebilangan Pelajar tidak memahami


kehendak soalan.

Sebilangan Pelajar tidak membuat latihan


sendiri di rumah
Kebanyakan pelajar kurang mendapat
markah yang tinggi kertas 1 kerana soalan
merangkumi tingkatan 4 dan 5
Tidak dapat menjawab mengikut kehendak
skema jawapan SPM

Pelajar tidak memahami kehendak soalan.

Pelajar tidak membuat latihan sendiri di


rumah

Kekurangan buku-buku rujukan dan buku


kerja. Pelajar hanya mengharapkan sumber
dari guru.
Pelajar menjadi tidak bermotivasi apabila
tidak dapat membayangkan sesuatu bongkah
atau bentuk

Pelajar mengingati formula/rumus pada saat


akhir menduduki ujian/peperiksaan.
Pelajar kurang membuat latihan dan
menyebabkan mereka keliru dalam
pengkelasan akaun.
pelajar meniru ketika membuat kerja kursus
terutama bahagian menulis

pelajar tidak menguasai kerja kursus yang


telah dilakukan sebelum ini

Pelajar tidak menguasai istilah dalam


Tasawwur Islam

Nota dan latihan yang diberikan guru tidak


digunakan sepenuhnya oleh para pelajar.

Tidak memahami kehendak soalan dengan


betul.

Kurang mendapat dorongan, bimbingan dan


galakkan daripada waris.
Tidak mengambil berat untuk menghadiri
kelas tambahan walaupun ada sedikit
halangan yakni tidak sanggup berkorban
untuk berjaya
Kertas 1 yang merupakan 40% markah
adalah soalan subjektif meliputi keseluruhan
topik dan perlukan banyak fakta diingat

Minat membaca yang rendah

tidak menguasai teks

Pelajar tidak memahami kehendak soalan.

Pelajar tidak membuat latihan sendiri di


rumah

Pelajar masih lemah di bahagian geografi


fizikal

Pelajar kurang memahami kehendak soalan


terutama soalan yang panjang

Tidak memahami kehendak soalan

Pelajar tidak memberi perhatian kepada


perkataan TIDAK, KECUALI dan BUKAN
semasa menjawab soalan.

O
W1
W1 SPM
SPM

W2
W2
SPM
SPM
OPTIONS 3

Terdapat banyak kesalahan dari segi kosa


kata, ungkapan menarik dan pengolahan isi.
Majoriti pelajar memberi tumpuan dan
menggunakan masa yang lebih untuk fokus
karangan B.
tidak dapat menjawab kehendak skema dan
soalan

pelajar langsung tidak berani atau tidak


mahu mencuba menjawab

pelajar menjawab sambil lewa dan tidak


mengikut skema sebenar.

pelajar tidak hadir ke sekolah dan terdapat


segelintir pelajar yang ponteng kelas.

pelajar tidak memberi perhatiam yang baik


ketika guru memberi penerangan

pelajar tidak memahami kehendak soalan


dan tidak menjawab soalan KBKK dan KBAT

pelajar tiada usaha untuk menguasai topik


yang diajar.

pelajar tidak memahami kehendak soalan


dan tidak menjawab soalan KBKK dan KBAT

pelajar kurang berkebolehan untuk membuat


perkaitan antara konsep sesuatu tajuk dan
bagi menjawab soalan soalan
pelajar tidak dapat memplot koordinat
dengan tepat dan menggunakan skala yang
diarahkan dan kurang menguasai konsep 3D
pelajar kurang berkebolehan untuk membuat
perkaitan antara konsep sesuatu tajuk dan
bagi menjawab soalan soalan
pelajar tidak dapat memplot koordinat dan
menggunakan skala yang diarahkan
Pelajar tidak dapat menghurai isi dengan
lengkap untuk mendapat markah penuh bagi
soalan esei
Kurang mengulangkaji dan mentelaah
pelajaran di rumah.

Pelajar tidak dapat menjawab dengan tepat


soalan pengiraan

Pelajar tidak dapat mengusai persamaan


kimia

Terdapat segelintir pelajar yang kurang fokus


di dalam kelas

Kurang mengulangkaji dan mentelaah


pelajaran di rumah.

Pelajar tidak cuba menjawab soalan .

Pelajar selalu ponteng dan sering ketinggalan


mengikuti pengajaran guru.

Kurang mengulangkaji dan membuat latihan


sendiri

Pelajar tidak berani menjawab soalan sendiri


dan terlalu mengharapkan bantuan guru

Pelajar memilih beberapa formula sahaja


untuk diingati.

Pelajar tidak berusaha menjawab soalan yang


dianggap sukar.

pelajar meminta rakan-rakan menyiapkan


kerja kursus
pelajar tidak memahami kehendak soalan
dan menjawab tidak mengikut kehendak
soalan

Kebanyakan pelajar tidak menyiapkan latihan


yang diberikan.

Pelajar tidak ada usaha sendiri untuk


mengulangkaji pelajaran tanpa bantuan guru.

Kurang mengulangkaji dan metelaah


pelajaran dirumah.

Latihan kemahiran yang kurang


menghasilkan impak yang minima.
Didapati ramai pelajar tidak mendapat
markah yang banyak semasa menjawab
soalan esei kerana kekurangan fakta
Mengambil subjek kerana terpaksa
menyebabkan minat untuk belajar adalah
kurang menyebabkan agak sukar untuk
memotivasi pelajar begini
pelajar tidak memahami kehendak soalan
dan tidak menjawab soalan KBKK dan KBAT

tidak dapat menjawab kehendak skema dan


soalan

Pelajar tidak cuba menjawab soalan .

Pelajar selalu ponteng dan sering ketinggalan


mengikuti pengajaran guru.

Kurang mengulangkaji pelajaran

Kurang fokus dengan kehendak jawapan

Menjawab soalan tidak mengikut format.

Tidak dapat menentukan jawapan yang


benar- benar salah / jawapan yang benarbenar tepat.

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK KUALA
BIL

BAHASA MELAYU

Pelajar tidak dapat menguasai


kemahiran menulis karangan
respons terbuka.

BAHASA INGGERIS

Pelajar tidak menguasai


pembendaharaan kata dalam
pemahaman section C dan tidak
boleh menjawab soalan

PENDIDIKAN ISLAM

Pelajar kurang motivasi dalam


menjawab soalan

SEJARAH

Pelajar tidak mengingati faktafakta dalam topik yang dipelajari

PEND MORAL

Pelaja tidak fasih berbahasa Melay

MATEMATIK

Pelajar tidak menguasai Kertas 1

MATEMATIK TAMB

Pelajar tidak menguasai Kertas 1

FIZIK

Sebilangan pelajar yang mengambil

FIZIK

Sebilangan pelajar yang mengambil

KIMIA

Sebilangan pelajar yang mengambil

BIOLOGI

Pelajar tidak menguasai kesemua t

SAINS

Pelajar tidak menguasai bahagian

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

Pelajar tingkatan lima tidak mengu

P. ALQURAN &
SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN Pelajar tidak dapat mengingati form

ICT

ketiadaan internet. Kebanyakkan ke

TASAWUR ISLAM

Kelas yang mengambil subjek ini t

PSV

Pelajar kurang minat dan tidak celi

SAINS PERTANIAN

Subjek ini memerlukan pelajar me

SAINS PERTANIAN

Subjek ini memerlukan pelajar me

KESUSASTERAAN
MELAYU

Pelajar kurang berminat membaca

SAINS SUKAN

Pelajar tidak menguasai bahagian A

GEOGRAFI

Pelajar lemah bahagian struktur

PERDAGANGAN

Tiada motivasi menjawab Kertas 2.

PERDAGANGAN

Tiada motivasi menjawab Kertas 2.

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


OPTIONS
Pelajar tidak menguasai kemahiran tatabahasa
dan penggolongan kata
Pelajar tidak dapat menguasai kemahiran
memulakan karangan dan mengolah isi
berdasarkan idea .
Terdapat banyak kesalahan dari segi kosa kata,
ungkapan menarik dan pengolahan isi.

kurang memahami isi teks

tidak memahami kehendak solan

tidak dapat menjawab kehendak skema dan


soalan

pelajar hanyak menjawab soalan bahagian A


sahaja.(40 soalan)

pelajar tidak bijak membahagikan masa untuk


menjawab setiap soalan.

pelajar menjawab sambil lewa dan tidak mengikut


skema sebenar.

pelajar tidak mahu berfikir tentang penyelesaian


masalah yang diberi guru
majoriti pelajar masih berfikiran sempit dan tidak
mengaitkan fakta sejarah dengan kehidupan
harian
pelajar tidak memberi perhatiam yang baik ketika
guru memberi penerangan

Tidak menguasai topik ( kurang pengetahuan sedia

Pelajar gagal mejawab mengikut kehendak soalan

pelajar tiada usaha untuk menguasai topik yang diaj

pelajar tidak dapat menguasai beberapa topik yang diuji dari tingkatan 3-5.

pelajar kurang daya usaha sebaliknya bergantung kepada penyelesaian guru

pelajar kurang berkebolehan untuk membuat perkaitan antara konsep sesuatu tajuk dan bagi me

pelajar tidak dapat menguasai beberapa topik yang diuji

pelajar kurang daya usaha sebaliknya bergantung kepada penyelesaian guru

pelajar kurang berkebolehan untuk membuat perkaitan antara konsep sesuatu tajuk dan bagi me

kurang pemahaman tentang topik yang diajar

tiada kesungguhan dalam pelajaran.

Pelajar tidak dapat menghurai isi dengan lengkap

Sebilangan pelajar tidak dapat menjawab kehendak

Sebilangan Pelajar tidak memahami kehendak soala

Pelajar tidak dapat menjawab dengan tepat soalan

Sebilangan pelajar tidak mengingati dan menghafal

Kebanyakan pelajar kurang mendapat markah yang t

Terdapat segelintir pelajar yang kurang fokus di dal

Pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru mengaja

Pelajar tidak memahami kehendak soalan.

Pelajar tidak cuba menjawab soalan .

Pelajar lemah dalam bahagian A (Geometri - Tingka

Kekurangan buku-buku rujukan dan buku kerja. Pel

Kurang mengulangkaji dan membuat latihan sendiri

Pelajar tidak berusaha untuk mengingati formula/rum

Pelajar mengingati formula/rumus pada saat akhir

Pelajar memilih beberapa formula sahaja untuk diing

pelajar tidak menyiapkan kerja kursus mengikut ma

pelajar meniru ketika membuat kerja kursus teruta

pelajar meminta rakan-rakan menyiapkan kerja kur

Pelajar sering ponteng sekolah

Pelajar tidak menguasai istilah dalam Tasawwur Isl

Kebanyakan pelajar tidak menyiapkan latihan yang

Lambat menguasai sesuatu topik.

Tidak memahami kehendak soalan dengan betul.

Kurang mengulangkaji dan metelaah pelajaran diru

pelajar yang malas akan menjadi seolah berputus harapan apabila hampir peperiksaan kerana ber

Tidak mengambil berat untuk menghadiri kelas tambahan walaupun ada sedikit halangan yakni tid

Didapati ramai pelajar tidak mendapat markah yang banyak semasa menjawab soalan esei kerana

Lambat menguasai sesuatu topik.

Minat membaca yang rendah

pelajar tidak memahami kehendak soalan dan tida

Pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru mengaja

Pelajar tidak memahami kehendak soalan.

Pelajar tidak cuba menjawab soalan .

Kurang menguasai topik dan gagal menjawab denga

Pelajar masih lemah di bahagian geografi fizikal

Kurang mengulangkaji pelajaran

Tidak menguasai topik ( kurang pengetahuan sedia

Tidak memahami kehendak soalan

Menjawab soalan tidak mengikut format.

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

latihtubi 15 soalan tatabahasa semasa


pengajaran

setiap minggu
dalam satu masa
pengajaran

guru BM tingkatan
4 dan 5

memastikan pelajar menulis karangan dalam


masa yang ditetapkan

setiap 2 minggu
sekali sepanjang
tahun

guru BM tingkatan
4 dan 5

Melatih pelajar menggunakan ungkapan


menarik dalam karangan

setiap 2 minggu
sekali sepanjang
tahun

guru BM tingkatan
4 dan 5

sample essay

mac-nov

semua guru
bahasa inggeris

membina ayat mudah dan betul

mac-nov

semua guru mp
tingkatan 4 dan5

latihtubi kertas 1 dan 2

mei - nov

semua guru
tingkatan 5

guru akan memotivasikan pelajar tentang


kepentingan menjawab semua soalan .

mei-nov

semua guru mp
tingkatan 4 dan5

pelajar dilatih menjawab di dalam kelas


mengikut masa sebenar semasa peperiksaan

mei-nov

semua guru
tingkatan 5

Jun

semua guru
Tingkatan 5

Ceramah teknik menjawab soalan

latih tubi soalan yang disasar guru terutama


kertas 2

mei - nov

semua guru
tingkatan 5

pelajar dilatih menjawab di dalam kelas


mengikut masa sebenar semasa peperiksaan

Mei-Nov

semua guru
Tingkatan 5

soalan dan skema diberi awal, kemudian


dilatih untuk menulis semula jawapan

Jun-Nov

Semua Tingkatan 5

mei - nov

semua guru
Tingkatan 4 dn 5

Mei

semua guru
Tingkatan 5

Mei-Nov

semua guru mata


pelajaran

April-Nov

semua guru tkn 5

April-Nov

semua guru tkn 5

JAN- NOV

GURU MP

Latihan latih tubi

Ceramah teknik menjawab soalan

Menggalakkan pelajar menghafal nilai-nilai


murni

opik yang diuji dari tingkatan 3-5.

gantung kepada penyelesaian guru

uat perkaitan antara konsep sesuatu tajuk dan bagi me

opik yang diuji

gantung kepada penyelesaian guru

uat perkaitan antara konsep sesuatu tajuk dan bagi me

Latihan latih tubi

latihan soalan SPM lepas dan Percubaan SPM


lepas

JAN- NOV

GURU MP

Latihan berfokus sec B dan C kertas 2

MEI-NOV

GURU MP

BENGKEL KIMIA ESEI SEPM

MEI-NOV

GC KIMIA

KELAS PENGAYAAN

MEI-NOV

GC KIMIA

LATIHAN BERFOKUS 'PERSAMAAN KIMIA

MEI-NOV

GC KIMIA

Mengadakan soalan kuiz ringkas pada setiap


minggu merangkumi topik tkn 4 da 5

Mei-Nov

Guru biologi

Latih-tubi soalan objektif SPM tahun-tahun


lepas

Sept-Nov

Guru biologi

Sesi pembentangan dalam kumpulan

Mei-Nov

Guru biologi

Ogos

semua guru tkn 5

Latih-tubi soalan kertas 2, bahagian B dan C

Mei-Nov

semua guru tkn 5

Latih-tubi soalan objektif tkn 4 dan tkn 5

Sept-Nov

semua guru tkn 5

Mengadakan ceramah teknik menjawab


soalan SPM sebenar

Membekalkan latihan mengikut topik


Tingkatan Empat bagi pelajar tingkatan lima
Menyarankan pelajar untuk mendapatkan
rujukan (video) dan soalan latihan dari
internet
Memastikan pelajar menyiapkan kerja rumah
yang diberi

Hujung minggu

Guru mata
pelajaran

Pelajar sendiri
Masa lapang pelajar dengan bimbingan
guru

Mac - Nov

Guru mata
pelajaran

Bimbingan intensif untuk mengingati


formula/rumus.

Mac - Nov

guru mata
pelajaran

Latih tubi soalan-soalan yang berkaitan


dengan formula/rumus bagi setiap topik

Mac - Nov

guru mata
pelajaran

Pelajar diberikan rumus yang menarik dan


mudah untuk diingati.

Mac - Nov

guru mata
pelajaran

memastikan pelajar menyiapkan kerja kursus


yang diberikan mengikut masa yang
ditetapkan

Feb-julai

guru
matapelajaran

sentiasa memantau kerja kursus pelajar


terutama bahagian menulis

Feb-julai

guru
matapelajaran

memastikan pelajar menyiapkan sendiri kerja


kursus yang diberikan

Feb-Julai

guru
matapelajaran

Latihan topikal dibekalkan kepada pelajar


selepas habis sesuatu topik pembelajaran.

Setiap masa

Guru mata
pelajaran

Setiap pelajar wajib memiliki Kamus istilah


Tasawwur Islam.

Setiap masa

Guru mata
pelajaran

Setiap hari Khamis


minggu pertama
dan ketiga

Guru mata
pelajaran

Kendiri

Guru mata
pelajaran

Kelas tambahan
berjadual

Guru mata
pelajaran

Kendiri (bimbingan
guru)

Guru mata
pelajaran

Latihan menjawab soalan sebenar SPM di


buat pada masa kelas tambahan

Meminta pelajar membuat rujukan daripada


dan soalan latihan dari internet

Latih tubi soalan-soalan yang berkaitan

Membuat nota ringkas untuk bacaan kendiri


(nota poket)

erputus harapan apabila hampir peperiksaan kerana berasa banyak yang perlu diingati

kelas tambahan walaupun ada sedikit halangan yakni tidak sanggup berkorban untuk berjaya

arkah yang banyak semasa menjawab soalan esei kerana kekurangan fakta

guru akan memotivasikan pelajar tentang


kepentingan menjawab semua soalan .

setiap minggu
dalam satu masa
pengajaran

guru akan memotivasikan pelajar tentang


kepentingan menjawab semua soalan .

april - sept

guru BM tingkatan
4 dan 5

kaedah bercerita
Ceramah teknik menjawab soalan

jun

pemeriksa kertas

Ogos

semua guru tkn 5

Latih-tubi soalan kertas 2, bahagian A dan B

Mei-Nov

semua guru tkn 5

Latih-tubi soalan objektif tkn 4 dan tkn 5

Sept-Nov

semua guru tkn 5

latih tubi soalan yang disasar guru terutama


kertas 2

Bermula Mei

Guru Geografi

Hand out lengkap

bermula Jun

Guru Geografi

Jejaki peta topografi tahun-tahun lepas

bermula Jun

Guru Geografi

Latihan topikal kepada pelajar selepas


setiap topik pembelajaran.

sepanjang masa

Guru mata
pelajaran

Perbincangan maksud dan kehendak soalan


yang diberikan sebelum proses menjawab
soalan.

sepanjang masa

Guru mata
pelajaran

Mengadakan ceramah teknik menjawab


soalan SPM sebenar

Membimbing pelajar untuk menjawab soalan


Kertas 2 mengikut format SPM yang sebenar./
Bengkel Teknik Menjawab Soalan.

sepanjang masa /
Julai 2014

Guru mata
pelajaran/
Penceramah

W1

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

W2
W2 SPM
SPM
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

7.00

7.07

8.28

7.77

6.97

7.16

5SK, 5SS1, 5SS2,


5SS3, 5PS1, 5PS2

Semua pelajar
tingkatan 4 dan 5

Semua pelajar
tingkatan 4 dan 5

5SN,5AK,5SP,5SK,5
PD1,5PD2,5PD3
5SS1,
5SS2,5SS3,5PS1,5P
S2

semua kelas

5SS1,5SS2,5SS3,5
PS1 dan 5PS2

semua kelas

semua kelas

AR2

AR3

semua kelas

semua kelas

8.26

8.60

4.50

1.50

8.39

6.33

8.84

7.73

7.29

8.85

semua kelas

semua kelas

semua kelas
tingkatan 5

semua tingkatan

semua kelas

semua kelas

5 SN

5 SN

7.29

8.85

7.29

6.14

6.75

7.75

8.07

5.81

5 SN

5SN

5SN

5SN

5SN

5SN

5SN

semua kelas

semua kelas

5SS2,5SS3,5PS1,5P
S2

Pelajar 5 SN

Pelajar 5 SN

Pelajar 5 SN

7.56

8.67

5 AK

5 AK

8.00

7.76

6.89

7.33

7.10

5.48

6.29

7.71

4.71

4.39

5 AK

5AK,

5AK

5AK

Pelajar 5 SS2 dan 5


SS3

Pelajar 5 SS2 dan 5


SS3

Pelajar 5 SS2 dan 5


SS3

Pelajar 5PS1,5Ps2

Pelajar 5PS1,5PS2

Pelajar 5PS1,5PS2

4.71

4.39

8.05

7.62

6.96

8.40

7.64

6.02

8.21

7.61

semua kelas

semua kelas

semua kelas

5SK

5SK

5SK

5SP, 5PD1 dan


5PD2

5SP, 5PD1 dan


5PD2

5SP, 5PD1 dan


5PD2

5AK,5SP,5PD1,
5PD2 dan 5PD3

5AK,5SP,5PD1,
5PD2 dan 5PD3

8.21

5AK,5SP,5PD1,
5PD2 dan 5PD3

7.61

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA PELAJARAN

KEKANGAN 1

SMK KUALA
BIL

BAHASA MELAYU

Pelajar tidak dapat mengolah


idea dan kematangan isi tidak
relevan.

BAHASA INGGERIS

Pelajar tidak menjawab soalan


soalan esei section A dan B

PENDIDIKAN ISLAM

pelajar tidak menguasai topik


yang diajar

SEJARAH

majoriti pelajar tidak menjawab


kertas 2, iaitu struktur dan esei

PEND MORAL

Pelajar tidak menjawab bahagian s

MATEMATIK

Pelajar tidak dapat menjawab Ker

MATEMATIK TAMB

Pelajar tidak dapat menjawab Ker

FIZIK

terdapat pelajar tiada usaha untuk

FIZIK

terdapat pelajar tiada usaha untuk

KIMIA

Sebilangan pelajar tiada usaha unt

BIOLOGI

Pelajar tidak dapat menghurai isi

SAINS

Pelajar tidak menguasai kesemua

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

Pelajar tidak mampu untuk berimag

P. ALQURAN &
SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN Pelajar masih tidak dapat memahami 2

ICT

Pelajar tidak menguasai bahagian

TASAWUR ISLAM

Motivasi rendah di kalangan pelaj

PSV

Sikap dingin, malas dan para pela

SAINS PERTANIAN

Bahagian pengiraan adalah wajib d

SAINS PERTANIAN

Bahagian pengiraan adalah wajib d

KESUSASTERAAN
MELAYU

Motivasi rendah dalam kalangan pe

SAINS SUKAN

Pelajar tidak menguasai kesemua

GEOGRAFI

Pelajar tidak menjawab mengikut

PERDAGANGAN

Pelajar tidak menjawab kertas 1

PERDAGANGAN

Pelajar tidak menjawab kertas 1

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

SMK KUALA NERANG


OPTIONS
Kebanyakan pelajar tidak memberi tumpuan
kepada teks novel dan komsas.

Pelajar banyak membuang masa untuk karangan


bahagia kertas A.
Majoriti pelajar memberi tumpuan dan
menggunakan masa yang lebih untuk fokus
karangan B.

Pelajar tidak tahu membina ayat yang betul

pelajar tidak ada idea untuk menulis

pelajar langsung tidak berani atau tidak mahu


mencuba menjawab

pelajar tidak memberi tumpuan ketika guru


mengajar.

pelajar tiada usaha untuk menguasai topik yang


diajar.

pelajar tidak hadir ke sekolah dan terdapat


segelintir pelajar yang ponteng kelas.

pelajar hanya menjawab kertas 1 sahaja

tidak mampu menjawab betul melebihi 12/40


kerana tidak ingat apa yang dibaca

pelajar tidak memahami kehendak soalan dan


tidak menjawab soalan KBKK dan KBAT

Tidak menguasai nilai-nilai murni

pelajar tiada usaha untuk menguasai topik yang diaj

pelajar tidak memahami kehendak soalan dan tida

pelajar kurang menguasai topik-topik tingkatan 3 d

pelajar kurang berkemahiran menggunakan rumus-ru

pelajar tidak dapat memplot koordinat dengan tep

pelajar kurang menguasai topik-topik tingkatan 3 dan 4

pelajar kurang berkemahiran menggunakan rumus-rumus untuk menyelesai soalan

pelajar tidak dapat memplot koordinat dan menggunakan skala yang diarahkan

tidak menggumakan kaedah menjawab soalan denga

tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaan formu

Kurang mengulangkaji dan mentelaah pelajaran di

Sebilangan pelajar langsung tidak berani atau ti

Sebilangan Pelajar tidak membuat latihan sendiri d

Pelajar tidak dapat mengusai persamaan kimia

Kurang menjawab soalan SPM tahun-tahun lepas (ker

Tidak dapat menjawab mengikut kehendak skema

Kurang mengulangkaji dan mentelaah pelajaran di

Kurang mengulang kaji terutama topik tingkatan 4

Pelajar tidak membuat latihan sendiri di rumah

Pelajar selalu ponteng dan sering ketinggalan meng

Pelajar lambat untuk memahami dan menguasai ses

Pelajar menjadi tidak bermotivasi apabila tidak

Pelajar tidak berani menjawab soalan sendiri dan

Pelajar tidak menguasai bab 2 (Tingkatan 4)

Pelajar kurang membuat latihan dan menyebabkan

Pelajar tidak berusaha menjawab soalan yang diang

pelajar tidak menyiapkan dan selesaikan kerja rum

pelajar tidak menguasai kerja kursus yang telah di

pelajar tidak memahami kehendak soalan dan menj

Pelajar tidak minat membaca dan kurang penghayata

Nota dan latihan yang diberikan guru tidak digunak

Pelajar tidak ada usaha sendiri untuk mengulangkaj

Kurang pengetahuan sedi ada.

Kurang mendapat dorongan, bimbingan dan galakka

Latihan kemahiran yang kurang menghasilkan impa

Soalan yang melibatkan analisis dan banding beza

Kertas 1 yang merupakan 40% markah adalah soalan

Mengambil subjek kerana terpaksa menyebabkan min

kurang memahami isi teks

tidak menguasai teks

tidak dapat menjawab kehendak skema dan soalan

Kurang mengulang kaji terutama topik tingkatan 4

Pelajar tidak membuat latihan sendiri di rumah

Pelajar selalu ponteng dan sering ketinggalan meng

Jawapan yang diberikan tidak lengkap dengan kehendak pemarkahan

Pelajar kurang memahami kehendak soalan terutama soalan yang panjang

Kurang fokus dengan kehendak jawapan

Anggap kertas 1 mudah kerana ada pilihan jawapan

Pelajar tidak memberi perhatian kepada perkataan

Tidak dapat menentukan jawapan yang benar- benar

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

Mac - Oktober

Semua guru M/P


Bahasa Melayu
Tingkatan 4/5

Memberi pendedahan teknik menulis


karangan berangsangan terancang dan
efisien

April - November

Guru cemerlang
dan semua guru
mata pelajaran 4/5

Memperkasakan Teknik dan Bengkel


Penulisan Karangan Berkesan mengikut
format Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Januari - November

Guru cemerlang
dan semua guru
mata pelajaran 4/5

Sample essays

feb - nov

semua guru m/p


tingkatan 4 dan 5

writing simple sentences

mac - nov

semua guru
Bahasa Inggeris

drilling paper 1 and 2 questions

may - nov

semua guru m/p


bahasa inggeris

jun

semua guru
tingkatan 5

memastikan pelajar memahami dan


menjawab soalan berdasarkan kehendak
soalan

Mei-Nov

semua guru
tingkatan 5

Program bersama kaunselor

Jun-Sept

kaunselor

Menggunakan Modul Komsas Daerah adang


Terap yang digubal oleh Panel Daerah

ceramah teknik belajar

pelajar diberi latih tubi menjawab soalan


kertas 2

Mei-Nov

semua guru
sejarah tingkatan 5

pelajardiberi contoh soalan dan menjawab


sekurang-kurangnya 20 set

jan-N0v

semua guru
sejarah tingkatan 5

pelajar diberi contoh soalan dan jawapan dan


dilatih untuk menulis jawapan semula serta
latih guna logik akal

Mei-Nov

semua guru
sejarah tingkatan 5

Membuat latih tubi bermula dengan soalan


mudah.

jan-N0v

Guru tingkatan 4
dan 5

menghafal nilai-nilai murni dan


mengenalpasti kata kunci setiap nilai
tersebut

jan-N0v

Semua guru mata


pelajaran

Mei

Guru tingkatan 4
dan 5

mengulangkaji semula topik tersebut dengan


menyelesaikan soalan berkaitan dengan
membuat latih tubi

Mei - nov

semua guru
matematik
tingkatan 5

mengulangkaji penggunaan rumus dan


menafsirkan data/maklumat ke dalam rumus
dan latih tubi

Mei - nov

semua guru
matematik
tingkatan 5

melatih tubi menanda/memplot titik,


membina graf statistik dan graf fungsi

April-Nov

semua guru
matematik
tingkatan 5

n menggunakan skala yang diarahkan

April-Nov

Guru mata
pelajaran

teknik menjawab

Mei

GURU MP

ceramah teknik belajar

katan 3 dan 4

an rumus-rumus untuk menyelesai soalan

program buku 555

MEI -NOV

GURU MP

latihan tambahan di rumah.

JAN-NOV

GURU MP

Bengkel menjawab ESEI SPM

MEI-NOV

GC KIMIA

X-TRA CLASS DI RUMAH CIKGU KIMIA

MEI-NOV

GC KIMIA

KELAS PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

JAN-NOV

GC KIMIA

Memperbanyakkan membuat soalan SPM


tahun lepas (fokus kepada kertas 2 esei)

Sept-Nov

Guru biologi

Kem teknik menjawab soalan SPM Biologi

September

Guru biologi

sepanjang masa

Guru biologi

Memberi nota ringkas tajuk tingkatan 4 dan 5

Ogos-Sept

Guru mata
pelajaran

Memberi soalan berkaitan topik-topik penting

Ogos-Sept

Guru mata
pelajaran

Jun-Sept

Kaunselor

Mengadakan "study group " di kalangan


pelajar

Program bersama kaunselor

Menerangkan konsep pembinaan sesuatu


lukisan mengikut kemampuan pelajar

Jan - Nov

Guru mata
pelajaran

Menyediakan bongkah untuk membantu


pelajar membayangkan bentuk yang akan
dilukis

Jan - Nov

Guru mata
pelajaran

Sentiasa memotivasikan pelajar untuk cuba


menjawab soalan sendiri

Jan - Nov

Guru mata
pelajaran

Kelas bimbingan dengan memberi latihan


pengukuhan berkaitan Bab 2.

Jan - Nov

Guru mata
pelajaran

Pelajar diberikan set latihan dan kerja rumah


ketika cuti persekolahan.

Jan - Nov

Guru mata
pelajaran

Pelajar diberikan motivasi dan teknik


untukmenjawab soalan yang dianggap sukar.

feb - nov

Guru mata
pelajaran

memastikan pelajar mengulangkaji dan


menyiapkan latihan yang diberikan guru

Jan_Nov

Guru mata
pelajaran

memastikan pelajar menguasai kerja kursus


yang dijalankan dengan baik

Jan-Nov

Guru mata
pelajaran

memastikan pelajar memahami dan


menjawab soalan berdasarkan kehendak
soalan

Jan-Nov

Guru mata
pelajaran

Julai

Guru mata
pelajaran

Memberikan hadiah penghargaan kepada


pelajar yang cemerlang.

Selepas ujian dan


peperiksaan.

Guru mata
pelajaran

Belanja makan kepada pelajar yang


menghadiri kelas tambahan semasa cuti
sekolah.

Cuti sekolah bulan


September dan
November

Guru mata
pelajaran

April - November

Guru mata
pelajaran

Seminar Teknik Menjawab Soalan Tasawwur


Islam SPM.

Memberi latihan melukis

Memotivasi ibu bapa

Mac

Memberi soalan latihan teori sebanyak 700


soalan

April - November

Guru mata
pelajaran

Membuat latih tubi bermula dengan soalan


mudah.Membanyakkan latihan mirip soalan
SPM dan menguasai teknik menjawab

Mei - nov

Guru mata
pelajaran

Memastikan semua fakta asas dikuasai


dalam bentuk peta minda

Jun - Nov

Guru mata
pelajaran

Memberi kesedaran kepentingan ilmu Sains


Pertanian dengan membuat lawatan ke
ladang berhampiran

April- Ogos

Guru mata
pelajaran

bercerita

Mac- Ogos

Guru mata
pelajaran

Memberi nota ringkas teks tingkatan 4 dan 5

April- Ogos

Guru mata
pelajaran

Memberi nota ringkas tajuk tingkatan 4 dan 5

Ogos-Sept

Guru mata
pelajaran

Memberi soalan berkaitan topik-topik penting

Ogos-Sept

Guru mata
pelajaran

Jun-Sept

Kaunselor

Menjelaskan pentingnya untuk mencapai


minimum 30/40 bagi kertas 1, jaminan lulus
SPM.

sepanjang masa

Guru mata
pelajaran

Memberi penekanan kepada perkataan


TIDAK, KECUALI dan BUKAN sekiranya ada.

sepanjang masa

Guru mata
pelajaran

an soalan

Program bersama kaunselor

ngan kehendak pemarkahan

an terutama soalan yang panjang

Perbincangan dan penjelasan jawapan bagi


setiap soalan kertas 1 bersama pelajar. Tidak
sekadar memberikan jawapan yang benar.

sepanjang masa

Guru mata
pelajaran

W2

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

W2
W2 SPM
SPM
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

7.00

7.07

8.28

7.77

6.97

7.16

Semua pelajar SPM

semua pelajar SPM

semua pelajar SPM

kelas 5SN, 5AK,


5SP,5SK,
5PD1,5PD2,5PD3
5SS1,5SS2,5SS3,5
PS1,5PS2

all students

semua kelas

semua kelas

5SS1,5SS2,5SS3,5
PS1 dan 5PS2

AR2

AR3

semua pelajar

semua pelajar

8.26

8.60

4.50

1.50

8.39

6.33

8.84

7.73

7.29

8.85

semua pelajar

pelajar tingkatan 4
dan 5

pelajar tingkatan 4
dan 5

pelajar tingkatan 4
dan 5

semua pelajar
tingkatan 5

semua pelajar
tingkatan 5

semua pelajar
tingkatan

semua kelas

5 SN

5 SN

7.29

8.85

7.29

6.14

6.75

7.75

8.07

5.81

5 SN

5SN

5SN

5SN

5 SN

5 SN

5 SN

5SS2,5SS3,5PS1,5P
S2

5SS2,5SS3,5PS1,5P
S2

5SS2,5SS3,5PS1,5P
S2

Pelajar 5 SN

Pelajar 5 SN

Pelajar 5 SN

7.56

8.67

5 AK

5 AK

8.00

7.76

6.89

7.33

7.10

5.48

6.29

7.71

4.71

4.39

5 AK

5AK

5AK

5AK

Calon SPM
Tasawwur Islam
(34 orang)
Pelajar 5 SS2 dan
5SS3

Pelajar 5 SS2 dan


5SS3

Pelajar 5PS1,5PS2

pelajar yang
mengambil P.Seni
Pelajar tingkatan 5
yang mengambil
seni

PelajarTing 4 dan 5

Pelajar Ting 4 dan


5

4.71

4.39

8.05

7.62

6.96

8.40

7.64

6.02

8.21

7.61

pelajar tingkatan 4
dan 5

pelajar tingkatan 4
dan 5

pelajar tingkatan 4
dan 5

5SK

5SK

5SK

5AK, 5SP,
5PD1,5PD2 dan
5PD3.
5AK, 5SP,
5PD1,5PD2 dan
5PD3.

8.21
5AK, 5SP,
5PD1,5PD2 dan
5PD3.

7.61

Anda mungkin juga menyukai