KEPENTINGAN ZAKAT DAN BAGAIMANA ZAKAT MAMPU MEMBANTU EKONOMI NEGARA

AZUAN HARUN 57275110055 AMERUDDIN BIN ZULKEFLI 57274110087 ABD HALIM HAFIZ BIN MD ZIN 57274110040 MOHAMAD SHAWAL B LAMALUDDIN 5724110031 MAISARAH AMINAH BINTI YUSOFF 57275110029

PENGENALAN
• PENGERTIAN: • BAHASA: BERSIH, SUCI, SUBUR, BERKAT DAN BERKEMBANG. • SYARAK: MENGELUARKAN SEBAHAGIAN HARTA TERTENTU DAN DIBERIKAN KEPADA ASNAF-ASNAF YANG BERHAK MENERIMANYA SETELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELEH DITETAPKAN OLEH SYARAK.

HIKMAH ALLAH S.W.T MENSYARIATKAN ZAKAT
i. MENGAGIHKAN KEKAYAAN DARI GOLONGAN YANG BERADA KEPADA GOLONGAN YANG KURANG BERKEMAMPUAN. MEMBERSIHKAN DIRI PEMBAYAR ZAKAT. MEMBERSIHKAN DAN MENYUBURKAN HARTA PEMBAYAR ZAKAT. MEWUJUDKAN SIFAT BERSYUKUR. MENGURANGKAN PERASAAN IRI HATI MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN ANTARA HAMBA DENGAN ALLAH S.W.T. DISAMPING HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA. MEWUJUDKAN KESATUAN DIKALANGAN MASYARAKAT ISLAM DALAM URUSAN EKONOMI DAN KEWANGAN. ii. iii. iv. v. vi.

vii.

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT
i. ii. ISLAM MERDEKA

iii. SEMPURNA MILIK iv. CUKUP NISAB v. SEMPURNA HAUL

JENIS-JENIS ZAKAT
i. ii. ZAKAT HARTA ZAKAT PERNIAGAAN vii. ZAKAT PENDAPATAN viii. ZAKAT WANG SIMPANAN ix. ZAKAT EMAS DAN PERAK x. ZAKAT KWSP xi. ZAKAT FITRAH

iii. ZAKAT TERNAKAN iv. ZAKAT PERTANAIN v. ZAKAT GALIAN vi. ZAKAT SAHAM

SIAPA YANG LAYAK MENERIMA ZAKAT
Muqaddam ( terawal ) Muakhar ( kemudian )

• • • •

FAKIR MISKIN AMIL MUALAF

• • • •

Fisabilillah Ibnu Sabil Al-Riqab Al-Gharimin

CARA AGIHAN
• • • • • ISTI’AB (MENYELURUH) IKHTISAS (KETETAPAN) HAK MURAQABAH(PENGAWASAN) AL-KIFAYAH(MENCUKUPI HAD PEMBERIAN) • FAURAN (SERTA MERTA)

KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT
• SKIM BERKAT: SKIMPOTONGAN GAJI • PEJABAT POS • PERBANKAN INTERNET • KAUNTER BANK • KAUNTER LEMBAGA ZAKAT • KAD KREDIT

• E-ZAKAT • KAWANKU PHONE BANKING • MESIN ATM • SMS • TERMINAL ONE PAY • KIOSK MAJU MASJID

HUKUMAN DAN BALASAN BURUK BAGI ORANG-ORANG YANG TIDAK MENGELUARKAN ZAKAT
• Berdosa besar dan pemerintah Islam bertanggungjawab mengambil zakat dengan paksa daripadanya serta menghukumnya - dengan dita'zirkan. • Orang yang tidak mengeluarkan zakat diberikan amaran yang sekeras-kerasnya dan dijanjikan dengan azab siksa yang sungguh ngeri dan menggerunkan. • Selain daripada balasan buruk di akhirat, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya akan ditimpa bencana di dunia. 

KEPENTINGAN ZAKAT
• • • • • • • • • Memberikan keberkatan kepada harta yang dimiliki. Meringankan di akhirat kelak. Kesejahteraan umat. Mengelak dari bersifat boros. Mengawal inflasi . Memperteguhkan asas ekonomi Membangunkan sumber manusia Membasmi kemiskinan Mengurangkan jurang kekayaan dan pendapatan di kalangan individu dalam masyarakat