Anda di halaman 1dari 1

TARIKH

HARI
MATAPELAJARAN
TINGKATAN
MASA
TAJUK
AKTIVITI

Nilai murni
Refleksi

30.9.2015
Rabu
KHB
1F
10.05-11.25pagi
Perniagaan dan Keusahawanan
SET INDUKSI
1. Guru menanyakan soalan pengajaran lepas
2. Guru menanyakan soalan untuk mengaitkan pengajaran hari ini.
a. Senaraikan barang keperluan .
b. Berikan barang kehendak.
c. Pada pendapat anda, apakah perbezaan antara barang keperluan dengan barang kehendak
PERKEMBANGAN :
Aktiviti 1
1. Guru menerangkan sepintas lalu skop pelajaran hari ini.
2. Guru menerangkan definisi keperluan dan kehendak ,perniagaan .
3. Guru menanyakan apakah kepentingan perniagaan kepada individu , masyarakat dan negara
4. Guru meminta pelajar memberikan pendapat perkembangan perniagaan dan masa depannya.
a. Cuba anda fikirkan masalah yang dihadapi oleh seseorang yang menghasilkan perabot dan
kehendak menukarkannya dengan beberapa ekor lembu?
b.Bagaimanakah masalah ini dapat diselesaikan ?
5. Guru menerangkan kelemahan sistem barter dengan kelebihan sistem wang .
Aktiviti 2
1. Guru memberikan latihan berbentuk senario dan pelajar dikehendaki menterjemahkan senario
tersebut ke dalam peta pemikiran yang sesuai.
2. Murid dibahagikan kepada empat orang satu kumpulan .
3. Perbincangan kumpulan dan guru sebagai fasilitator.
Aktiviti 3
1.Pelajar kongsikan lembaran yang berjaya dihasilkan dengan kawan -kawan .
2. Guru mengulas hasil dapatan pelajar .
PENUTUP:
1. Guru merumuskan pengajaran bagi mengakhiri pengajaran hari ini.
2. Latihan diberikan dan guru meminta pelajar membuat ulangkaji untuk pengajaran seterusnya.
Teliti