Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan di bawah. Pilih dan hitamkan satu jawapan yang betul sahaja.

1.

Maklumat berikut adalah sumber sejarah. Apakah X?


A

Majalah

Fosil

Buku

Akhbar

2.
Apakah asal usul nama Kampung Seri Bunian?
Kampung Seri Bunian berasal daripada kisah Orang Bunian

Temubual berikut adalah antara seorang murid dengan pemimpin masyarakat di sebuah
kampung. Apakah kaedah yang digunakan oleh Amir untuk mencari maklumat sejarah
tersebut?
A

Buku

Akhbar

Ucapan

Batu bersurat

3. Apakah yang melambangkan identiti sesebuah sekolah?


I

Murid

III

Lencana

II

Bendera

IV

Guru

I dan II

II dan III

I dan IV

III dan IV

4.

Pemegang jawatan di atas sangat berjasa kepada sekolah kerana


A

murid sangat menghormati mereka

mereka yang membuat laporan tahunan sekolah

mereka memastikan sekolah dalam keadaan terurus

mereka melaksanakan matlamat pengarah

5. Apakah lautan yang terbentuk selepas pencairan air batu?


I

Lautan Pasifik Utara

III

Lautan Hindi

II

Lautan Antartika

IV

Lautan Asia

I, II dan III

II, III dan IV

I, II dan IV

I, II, III dan IV

6. Antara berikut yang manakah benua paling besar di dunia?


A

Benua Asia

Benua Antartika

Benua Afrika

Benua Eropah

7.

Senarai di atas adalah merujuk kepada lokasi masyarakat zaman X di Malaysia. Apakah
kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat zaman X tersebut?
I

Bercucuk tanam

III

Memburu binatang

II

Menternak binatang

IV

Memungut hasil hutan

I dan II

II dan III

I dan IV

III dan IV

8. Antara berikut, peralatan yang manakah dihasilkan pada zaman logam?


I

Beliung

III

Sabit

II

Kapak

IV

Serpihan batu

I dan II

II dan III

I dan IV

III dan IV

9.

Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri kerajaan Melayu awal yang terletak di Tanah
Melayu. Apakah kerajaan yang dimaksudkan itu?
A Gangga Negara

Chih Tu

B Temasik

Kedah Tua

10. Siapakah yang mengasaskan Kesulatanan Melayu Melaka sekitar tahun 1400?
A

Sultan Muzaffar Shah

Hang Tuah

Parameswara

Tun Perak

11. Antara berikut, siapakah yang berperanan menasihati sultan dalam pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka?
A

Bendahara

Syahbandar

Laksamana

Temenggung

12. Masyarakat kerajaan-kerajaan Melayu bijak memanfaatkan laut. Apakah kegiatan


ekonomi yang dijalankan oleh mereka?
A

Menternak binatang

Membuat perahu dan kapal layar

Menanam padi

Berniaga

13. Apakah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kedah Tua?


A

Pertanian

Perindustrian

Perdagangan

Penternakan

14.
Apakah sumber yang menerangkan asal usul nama Melaka tersebut?
A

Sejarah Melayu

Pedagang Arab

Suma oriental

Mitos Hindu

15.

Apakah peranan Laksamana dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?


A

Pemimpin angkatan perang

Penasihat peribadi sultan

Pengawal peribadi sultan

Ketua Diplomat

16.
Rajah di atas menunjukkan perjalanan Parameswara sebelum membuka petempatan di
Melaka. Apakah X?
A

Sening Ujung

Melaka

Batu Pahat
D

Segamat

17. Antara berikut, yang manakah sebab Tun Perak membawa pengikut dan keluarga mereka
dari Kelang untuk mempertahankan Melaka daripada serangan Siam?
A

Menjadi benteng pertahanan

Menambahkan bilangan tentera

Membangkitkan semangat juang pahlawan

Melemahkan pihak musuh

17. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Air Batu?


A

Zaman ketika bumi ditimpa hujan berterusan

Zaman ketika permukaan bumi dilitupi oleh air batu

Zaman ketika bumi dilanda kemarau yang panjang

Zaman gelap di mana cahaya matahari tidak dapat menembusi bumi

18.

Maklumat di atas merupakan peranan seorang pembesar Melaka. Siapakah pembesar X?


A

Hang Tuah

Tun Perak

Hang Jebat

Parameswara

19. Mengapakah Tun Perak mengarahkan pengikutnya mengikat jamung di sepanjang pantai
Melaka?
A

Untuk mengelirukan askar Siam yang tiba pada waktu malam

Untuk mematahkan serangan Siam

Untuk mengaku kalah kepada musuh

Untuk mengalu-alukan kedatangan Siam

20. Antara berikut, yang manakah sahabat karib Hang Tuah yang menderhaka kepada sultan?
A

Hang Kasturi

Hang Jebat

Hang Lekir

Hang Lekiu
( 20 markah)

BAHAGIAN B
A) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
sejarawan

kepulauan

Beruas

asas

bendahara

bumi

Mesolitik

lisan

sejarah

biodata

1. Menurut Ibn Khaldun, _______________________ menceritakan hal tentang manusia dan


perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
2. Sumber __________________ seperti rakaman boleh dijadikan sebagai sumber sejarah.
3. ________________________ menggunakan tiga kaedah utama untuk mendapatkan
maklumat sejarah, iaitu kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah arkeologi.
4. _________________________ bermaksud maklumat ringkas diri seseorang seperti nama,
jantina, nama ibu bapa, tarikh lahir dan tempat dilahirkan.
5. Keluarga _____________________ terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak.
6. Zaman Air Batu merupakan zaman ketika air batu menutupi permukaan _______________
7. __________________________ Melayu terdiri daripada Tanah Melayu, Sumatera, Pulau
Jawa, Pulau Borneo, Sulawesi, Mindanao, Palawan, Luzon, Visayas, Cebu dan Ternate.
8. Zaman ______________________ berlaku antara zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik.

9. Kerajaan _______________________ wujud sekitar abad ke-15 masihi selepas


kemerosotan Gangga Negara.
10. Tun Perak merupakan _______________________ yang paling lama berkhidmat.
( 10 markah)
B) Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.
1

Pemukul kulit kayu digunakan untuk melembutkan kulit kayu untuk dijadikan

pakaian pada zaman purba


Bukit Tengkorak, Sabah ialah tapak pembuatan tembikar purba di Asia Tenggara

Suku Kaum Kadazandusun memanggil ibu, ma ma dan bapa, ba ba

Panggilan dalam anggota keluarga dapat merapatkan hubungan kekeluargaan

Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab menguruskan hal berkaitan

dengan program akademik sekolah


Pentas Sunda ialah tanah daratan yang luas. Apabila pentas sunda ditenggelami air

laut, terbentuklah Pulau Melayu


Manusia pada zaman Paleolitik hidup berpindah randah, memburu binatang dan

mengumpulkan hasil hutan


Pada zaman Logam, mayat dikebumikan menggunakan kubur batu kepingan

Kerajaan Santubong merupakan sebuah kerajaan kecil di sungai Sarawak yang

wujud sekitar abad ke-7 Masihi


Hang Tuah merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka

0
( 10 markah )
C ) Nyatakan nilai-nilai murni masyarakat terdahulu yang dapat dicontohi oleh
generasi hari ini.

Contoh : Taat setia kepada pemerintah / pemimpin.

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
( 10 markah )