Anda di halaman 1dari 19

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

SET SOALAN KERTAS 2 : BAHAGIAN B (SOALAN ESEI)


BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH
Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w merupakan pemimpin dan ketua keluarga yang patut dicontohi oleh generasi masa kini.
No
(a)

Soalan
Senaraikan sifat- sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w?
(4 markah)

(b)

Apakah bukti yang menunjukkan Nabi Muhammad


s.a.w boleh dicontohi sebagai ketua keluarga.
(4 markah)

(ci)

Apakah ikhtibar yang boleh yang boleh diambil


berdasarkan pengalaman Nabi Muhammad s.a.w
dalam bidang perdagangan.
(6 markah)

(d)

Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda


hendak melahirkan generasi yang mempunyai sifat-sifat
yang terpuji?
(6 markah)
KBAT

Skema
siddiq (berkata benar),
amanah(dipercayai),
tabliq(menyampaikan)
fatanah(bijaksana)
pemaaf
penyabar
penyayang.
Baginda sering membantu isterinya memasak,
menampal pakaian yang koyak,
melayan anak,
membersihkan rumah.
Anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya
baginda menjadikan diri baginda teladan kepada anak-anak.
Pengalaman - Pengalaman diperoleh semasa baginda berusia 12 tahun
Rombongan - Mengikuti rombongan bapa saudara baginda ke Syam.
Giat - Giat berdagang semasa berusia 20 tahun.
Berseorangan - Berniaga secara berseorangan.
Kongsi - Baginda Berkongsi berniaga dengan temannya.
Urus - Menguruskan perniagaan Khadijah bersama Maisarah.
Modal - Memperoleh modal yang besar daripada Khadijah untuk
diuruskan oleh baginda.
Untung - Memperolehi keuntungan berlipat-ganda.

Amanah Amanah dalam menguruskan pentadbiran.


Bersungguh Bersungguh-sungguh menyampaikan ajaran Islam
walaupun menghadapi pelbagai rintangan.
Bijaksana Bijaksana dalam menyelesaikan isu masyarakat
Pengasih Pengasih dalam melayan / 1ember pendidikan

Bertimbang rasa Bertimbang rasa dalam semua urusan.


Merendah Merendah diri dalam pergaulan.
Bergaul Bergaul dengan semua lapisan masyarakat.
Ada visi dan misi Bijaksana dan berpandangan jauh semasa
membuat keputusan
Masyarakat Selalu memikirkan tentang kehidupan masyarakat.

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH


SET 1
Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaani 12 September tahun 622 M..
No
(a)

Soalan
Jelaskan pengertian hijrah.
(4 markah)

Skema
Hijrah ialah perkataan Arab yang bermakna berpindah.
Pada umumnya, perpindahan berlaku dari satu tempat ke satu tempat
yang lain.
Namun, dalam konteks tamadun Islam, hijrah bermaksud perpindahan
orang Islam dari kota Makkah ke Madinah dalam usaha untuk
memperkukuh kedudukan Islam serta merupakan strategi baru untuk
menyebarkan Islam.
Penghijrahan juga mempunyai pengertian yang lebih luas dan mendalam,
iaitu perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan
keburukan dan kejahatan.
Hijrah juga boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dan
perubahan ini boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan dari segi
sikap, cara berfikir, dan tingkah laku

Atau

Orientalis Barat mentafsirkan hijrah secara negatif, iaitu


sebagai suatu pelarian. Berikan hujah anda bagi menangkis
pandangan barat ini
(4 markah)

(b)

Mengapakah hijrah berlaku dari Kota Makkah ke


Madinah?
(4 markah)

(c)

(i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan


kepetingan hijrah pada zaman Nabi Muhammad

Yang pertama, penghijrahan orang Islam Makkah ke Madinah adalah kerana


jemputan orang Arab Madinah seperti yang tercatat dalam Perjanjian Aqabah
Kedua.
Yang kedua, ketibaan orang Islam Makkah ke Madinah juga telah disambut
dengan rela dan meriahnya oleh orang Madinah.
Yang ketiga, orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal yang sewajarnya selain
dijamin tentang keselamatan mereka oleh orang Arab Madinah.
Akhirnya, Nabi Muhammad s.a.w. pula telah dilantik sebagai pemimpin Madinah dan
baginda diterima oleh kesemua golongan masyarakat Madinah termasuk orang bukan
Islam.
Perintah Allah melalui wahyu
Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam
Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam
Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam
Setelah berlaku hijrah ke Madinah, dakwah Islamiah dapat dilaksanakan
dengan aman dan tanpa berselindung lagi, sedangkan di Makkah

s.a.w. terhadap perkembangan agama Islam.


(8 markah)
KBAT

seruan terhadap Islam sering terganggu.


Hijrah juga turut memberikan peluang kepada baginda untuk
mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa
khususnya suku Aus dan Khazraj, melalui semangat persaudaraan
sesama Islam.
Sebelum ini, mereka sering bertelagah walaupun disebabkan perkara yang
kecil.
Penghijrahan ini juga telah menjalinkan hubungan persaudaraan antara
orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah.
Hubungan ini terjalin melalui sikap yang diperlihatkan oleh orang Islam
Madinah sehinggakan orang Islam Makkah yang berhijrah itu tidak
berasa asing atau rendah diri berada dalam masyarakat baru yang
terbentuk di Madinah.
Hijrah juga dapat menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai
perbezaan dari segi kedudukan ekonomi dan sosial.
Nabi Muhammad s.a.w. seterusnya telah memberikan gelaran Muhajirin
kepada orang Islam Makkah yang berhijrah ke Madinah manakala orang
Islam Madinah yang memberi bantuan kepada Muhajirin digelar Ansar
Hijrah telah dapat menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri
daripada pelbagai budaya dan agama.
Perpaduan ini telah melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah. Ini
sangat penting kerana dengannya
masyarakat Madinah dapat
menjalankan kegiatan ekonomi, agama, dan kegiatan lain untuk menikmati
kesejahteraan dan kemakmuran hidup.
Di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. telah membina sebuah lagi masjid,
iaitu Masjid al-Nabawi.
Walau bagaimanapun, masjid yang pertama dibina dalam sejarah
perkembangan Islam ialah Masjid Quba'.
Masjid telah dijadikan sebagai tempat untuk beribadat dan belajar di
samping sebagai tempat untuk bertemu dan membincangkan masalah
yang dihadapi oleh orang Islam di kawasan persekitaran masjid juga
dibolehkan orang Islam mengadakan aktiviti harian seperti berjual beli.
Sempena hijrah, wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam. Takwim
hijrah ini telah mula digunakan pada zaman pemerintahan Khulafa alRasyidin kedua, Khalifah Umar bin al-Khattab. Pada masa ini, takwim
Hijrah digunakan di negara Islam seperti Malaysia.
Nabi Muhammad s.a.w. telah menukarkan nama Yathrib kepada Madinah
al-Munawwarah atau kota bercahaya.

Perubahan pada nama Yathrib ini hari ini merupakan salah satu usaha
baginda untuk menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam dan
agama Islam menjadi cara hidup yang merangkumi semua bidang
termasuk politik, ekonomi dan sosial.
Hijrah juga menunjukkan bahawa sikap toleransi kaum dan tolongmenolong boleh melahirkan masyarakat cemerlang.
Dalam konteks hijrah ke Madinah, orang Madinah telah memberikan
bantuan yang besar kepada orang Islam Makkah yang berhijrah.
Mereka sanggup memberikan tempat tinggal, menyediakan makanan dan
keperluan asas yang lain, serta menerima orang Islam Makkah sebagai
saudara dan sebahagian daripada masyarakat Madinah.
Hijrah berjaya dengan sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat
Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Abu Bakar al-Siddiq,
misalnya, sanggup bergadai nyawa dan harta semata-mata untuk
melindungi baginda semasa berhijrah.
Ali bin Abu Talib pula sanggup tidur di tempat tidur baginda pada malam
penghijrahan, semata-mata untuk mengelirukan orang Arab Quraisy yang
mengepung rumah baginda.
Abdul Rahman bin Auf, saudagar yang kaya, sanggup menyumbangkan
hartanya demi membantu masyarakat Islam yang tidak berkemampuan.
Peristiwa hijrah ini telah memperlihatkan bahawa wanita juga dapat
memainkan peranan penting selain sebagai suri rumah untuk
menggerakkan kemajuan sesebuah negara
Contohnya, puteri Abu Bakar al-Siddiq, Asma'. Beliau telah berjaya
membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. apabila beliau dengan
beraninya telah menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang
gerakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad s.a.w di Gua Thur
walaupun menyedari tindakannya berbahaya serta laluan ke Gua Thur
berliku dan berbatu besar.
Hijrah menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi
Muhammad s.a.w.
Baginda sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi
memperjuangkan Islam.
Selain itu, baginda juga tidak pernah berputus asa apabila menempuh
kegagalan. Sifat positif baginda ini patut dicontohi.
Hijrah menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. mengatur
strategi perjuangan. Semasa berhijrah, baginda tidak terus berangkat ke
Madinah tetapi bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur.

(ii) Pada pandangan anda, terangkan bentuk


penghijrahan yang kita boleh lakukan pada zaman
sekarang.
(4 markah)
KBAT

Baginda memilih jalan lain, iaitu jalan ke selatan menuju ke Tihamah


berhampiran Laut Merah. Baginda berpendapat jalan ke Madinah
menerusi utara Makkah kurang selamat.
Nabi Muhammad s.a.w. menyedari bahawa orang Arab Quraisy Makkah
akan mengatur strategi untuk menyerang Madinah pada suatu masa kelak.
Oleh itu, baginda merancang penubuhan sebuah negara Islam di
Madinah.
Sebaik-baik berhijrah, iaitu setelah menyatukan masyarakat Madinah,
baginda segera merangka sebuah perlembagaan untuk mentadbir
Madinah yang dinamai Piagam Madinah.

mana-mana munasabah.
Berhijrah daripada sifat malas kepada rajin
Berhijrah daripada akhlak buruk kepada akhlak terpuji
Berhijrah daripada hidup bersengketa kepada sukakan perdamaian
Berhijrah daripada kehidupan yang miskin kepada kehidupan yang lebih
sejahtera
Berhijrah daripada sifat kedekut kepada sifat pemurah
mana-mana munasabah.

SET 2
PERJANJIAN AQABAH

HIJRAH

No
(a)

Soalan
Terangkan isi perjanjian Aqabah Pertama dan
Perjanjian Aqabah Kedua
[6 markah]

Skema
Perjanjian Aqabah Pertama
Iman
- Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan rasul
Bantu
- Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
Amalan
- Tidak akan melakukan amalan jahiliyah seperti mencuri, minum arak
dan membunuh bayi perempuan hidup-hidup
Perjanjian Aqabah Kedua
Peluk
- Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
Taat
- Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
Jemput
- Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang
Islam di Makkah berhijrah ke Madinah
Tempat
- Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal
Selamat
- Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah
Sedia
- Menyatakan kesediaan mempertahankan Islam

No
(b)

Soalan
Piagam Madinah dibentuk selepas Nabi
Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah.

Skema
Pemimpin
Hakim
Bebas

Adat

Ummah

Musuh
Undang-undang
Riba

Mempertahankan
Keselamatan

Nyatakan prinsip-prinsip utama yang terkandung


dalam Piagam Madinah.
[8 markah]
Muka surat 127

Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin di Madinah


Nabi Muhammad s.a.w sebagai hakim
Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masingmasing
Masyarakat Madinah bebas mengamalkan adat mereka selagi
tidak bertentangan dengan Islam
Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah dan
tidak boleh bermusuhan sesama sendiri.
Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri
Undang-undang Islam diguna secara menyeluruh
Riba dan unsur penipuan dihapuskan dalam sistem
perniagaan
Mempertahankan Madinah dari ancaman luar
Keselamatan orang bukan Islam terjamin selagi mematuhi
perlembagaan

N
o
(c)

Soalan

Skema

Setujukah anda bahawa penbentukan Piagam


Madinah mencerminkan kejayaan Nabi
Muhammad s.a.w mewujudkan sebuah
masyarakat yang sistematik dan bersatu padu?

Diterima

Ukhuwah

Taraf
Adil
Undangundang
Negara

Berikan alasan anda.


[ 6 markah]
Muka surat 128

Piagam Madinah diterima oleh semua golongan masyarakat yang


terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama
Nabi Muhammad s.a.w berjaya membentuk masyarakat berasaskan
semangat ukhuwah Islamiah
Semua rakyat Madinah mempunyai taraf kedudukan yang sama
Keadilan sosial diamalkan di Madinah
Memperkenalkan undang-undang Syariah Islamiah yang adil dan
dapat dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat
Rakyat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk
mempertahankan keselamatan negara daripada serangan musuh

SET 3

2. PIAGAM MADINAH
(a)

Kandungan Piagam Madinah


lengkap,menyeluruh dan mengambil
kira kepentingan semua pihak. Buktikan
pernyataan ini.
[4 markah]

Pembentukan Piagam Madinah telah dipersetujui


oleh orang Islam
dan orang bukan Islam
khususnya golongan Yahudi.
Piagam Madinah. mengandungi 47 fasal
23 fasal membincangkan hubungan di kalangan orang Islam
dan tanggungjawab mereka
Sementara 24 fasal lagi
adalah tentang tanggungjawab orang bukan Islam
termasuk orang Yahudi terhadap negara Madinah
Perlembagaan Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal
di dunia
yang menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat
Dari segi politik, iaitu pentadbiran
Nabi Muhammad s.a.w. berperanan sebagai pemimpin
Kesemua masyarakat telah bersetuju untuk menerima baginda
Baginda juga berperanan sebagai ketua hakim
dan bertindak menyelesaikan kesemua masalah
berasaskan semangat musyawarah
dan berlandaskan keadilan
Sebelum ini, tidak ada hakim yang diiktiraf dapat menyelesaikan sesuatu masalah.
Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing

(b)

Huraikan kepentingan Piagam Madinah


kepada perkembangan Islam.
[4 markah]

Setiap individu mestilah menghormati agama yang dianuti oleh individu yang lain
Sikap buruk sangka dilarang sama sekali
Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah memaksa mereka memeluk Islam
orang Yahudi bebas mengamalkan ajaran agama mereka.
Dari segi social
masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah
yang hidup bersatu padu/tolong-menolong/bekerjasama
tanpa mengira bangsa
Perasaan benci-membenci dan mementingkan diri sendiri dielakkan
demi menjaga keharmonian negara.
Undang-undang Islam telah diguna pakai secara menyeluruh
tetapi peraturan kekeluargaan yang bersesuaian dengan Islam boleh diamalkan
Sesuatu hukuman yang dikenakan dapat dilakukan dengan adil
dan diterima dengan senang hati.
tiada diskriminasi untuk memperoleh peluang ekonomi
Islam melarang riba
dan penindasan
kesemua masyarakat Madinah wajib mempertahankan Madinah daripada
ancaman musuh luar.
mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah
Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang lain
untuk menikmati keselamatan
dan kebebasan
Mereka dibenarkan tinggal di Madinah
kedudukan mereka terjamin dan selamat
selagi mereka mematuhi Piagam Madinah.
Merupakan model kerajaan Islam yang unggul
yang boleh dijadikan panduan bagi menjalankan pemerintahan yang berasaskan
Islam
dapat diterima pakai oleh semua golongan masyarakat
unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam negara berbilang bangsa dan agama.
Kepintaran Nabi Muhammad s.a.w. menggubal suatu piagam
baginda berjaya mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap
merangkumi peraturan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat
Dari segi ekonomi
amalan riba/ penipuan/ rasuah/ penindasan tidak dibenarkan.
Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan
Ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan
Berasaskan keadilan ini ekonomi kerajaan Islam di Madinah mula meningkat.
Nabi Muhammad s.a.w telah berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah
iaitu masyarakat yang hidup bersatu padu dan aman

c. i

Nyatakan kepentingan undang-undang


kepada sesebuah negara yang
berdaulat.
[6 markah]

c.ii

Apakah peranan anda sebagai seorang


warga negara yang bertanggungjawab
kepada negara?

Nilai hidup yang ditanam adalah berasaskan semangat ukhuwah


Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama
konsep keadilan sosial telah dipraktikkan di Madinah
Dari segi hak
Islam telah menekankan persamaan hak
dan persaudaraan Islam
Tiada lagi perbezaan taraf di kalangan masyarakat
Amalan dan sifat positif dipraktikkan
seperti semangat perpaduan/ bantu-membantu/ rela berkorban
masyarakat Madinah dapat mendiami sebuah negara yang mempunyai undangundang yang lengkap dan sempurna
Syariah Islam
yang diperkenalkan adalah adil
boleh diikuti oleh kesemua masyarakat.
Nabi Muhammad s.a.w. menyusun perlembagaan negara terlebih dahulu sebelum
mengasaskan sebuah kerajaan
masyarakat Madinah telah diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap sebelum
bernaung di bawah sebuah pemerintahan
Sistem pemerintahan ini meletakkan Allah sebagai kuasa yang tertinggi
Berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik
Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang telah digariskan
Orang Yahudi, misalnya,
tidak boleh menindas kaum Arab yang lain
Kesemua bangsa ada hak dalam negara Madinah
mereka harus mematuhi peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan
masyarakat
Mereka bertanggungjawab mempertahankan keselamatan negara Madinah
daripada serangan luar
Madinah menjadi kuat dan disegani oleh negara luar di sekitarnya.

Memastikan negara kekal aman


Melancarkan pemerintahan
Supaya tidak wujud rampasan kuasa
Rakyat lebih berdisiplin
Menghukum pesalah
Memastikan ekonomi kekal maju
-

Memastikan diri cemerlang dalam pelajaran


Tidak melanggar undang-undang negara
Tidak melakukan vandalisme

[6 markah]

Tidak terlibat dengan perhimpunan haram


Memelihara kebersihan bandar
Mendokong 5 prinsip rukun negara.

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA


Kerajaan Bani Abbasiyah telah memberi sumbangan yang besar kepada peradabapan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan.
No
a

Soalan
Jelaskan latar belakang pengasasan kerajaan Bani
Abbasiyah
4 markah

Skema

Diasaskan pada tahun 750 M


Gerakan ditaja oleh Ali bin Abdullah
Menggunakan nama Ahlul Bait
Menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah sebagai pusat
operasi
Mengambil nama sempena nama al Abbas
Mengamalkan pemerintahan bercorak sistem perwarisan /
monarki
Pusat pemerintahan diubah dari Damsyik ke Baghdad

Jelaskan peranan Kota Baghdad sebagai pusat intelektual


dan penyebaran ilmu.
4 markah

Menjadi pusat intelektual


Menjadi pusat penyebaran ilmu
Menjadi pusat penterjemahan karya asing
Pembinaan Baitulhikmah
Sebagai instuitusi keilmuan
Menjadi pusat kegiatan penulisan
Menjadi pusat kegiatan ulama
Menubuhkan institusi pengajian tinggi
Memelihara warisan ilmu Eropah daripada terus lenyap

c (i)

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan


Bani Abbasiyah sebagai pusat kecemerlangan ilmu.
6 markah

Mencintai ilmu pengetahuan


Gigih menuntut ilmu
Mengembangkan ilmu
Rajn berusaha
Menghargai ilmu pengetahuan
Menghormati gologan ilmuan
Menguasai ilmu pengetahuan
Melanjutkan pelajaran

Membudayakan ilmu
Mana-mana jawapan munasabah

c (ii)

Sebagai seorang pemimpin , apakah usaha yang perlu


dilaksanakan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah
pusat kecemerlangan ilmu
6 markah

Kita hendaklah mendirikan pelbagai institusi keilmuan


Mengembangkan kegiatan penulisan di Malaysia
Menjadikan Malaysia pusat intelektual
Memberi penekanan pada kegiatan penterjemahan
Menambahkan bilangan pusat pengajian tinggi
Menyediakan peruntukan untuk kegiatan keilmuan
Menggalakkan kegiatan keilmuan
Memberi insentif kepada para intelektual
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA


SET 3
No

Soalan

Skema

a)

Huraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara


melalui China.

[6 markah]

b)

Bagaimanakah kegiatan faktor perdagangan berjaya


mempengaruhi penyebaran agama Islam di Asia
Tenggara?
[8 markah]

Teori dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia/S.Q Fatimi


Memberikan alasan bahawa Khan Fo atau Canton telah menjadi pusat
perniagaan terkenal
Dalam kalangan peniaga Arab yang beragama Islam sejak abad ke-19 Masihi
Mewujudkan jalinan hubungan antara peniaga Islam
Islam berkembang dalam kalangan peniaga Cina di negara China
Islam disebarkan kepada masyarakat Asia Tenggara.
Bukti daripada S.Q Fatimi
Perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di
Canton/Amoy
Berpindah ke Asia Tenggara sekitar tahun 876M
Diperkukuh dengan penemuan Batu Bersurat Terengganu
Ditemui di Sungai Tersat, kuala Berang, Terengganu
Persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina pada masjid di
Nusantara seperti di Kelantan/Melaka/Pulau Jawa
Islam berkembang dari China menerusi Champa
Di Melaka, unsur China dilihat pada bentuk bumbung masjid
Wujud persamaan dengan dengan bentuk bumbung rumah ibadat China
(pagoda)
bahagian hujung perabung atapnya kelihatan melentik
Warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid
Terdapat juga pada jubin/lantai/dinding/tangga/kolam air di masjid.

Disebarkan oleh para pedagang Arab/China/India


Sejak lama menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan di Asia
Tenggara
Seperti pelabuhan di Selat Melaka/Teluk Siam/Indo-China
Pelabuhan di Kepulauan Rempah
Seperti pelabuhan Maluku/Makassar/pelabuhan di Laut Jawa
Pelabuhan sebagai pusat kegiatan manusia
Kepercayaan/ amalan baru menjadi tajuk perbualan

Kemurnian sikap/tingkah laku menjadi ikutan penduduk setempat


Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama
Islam
Semangat dakwah Islamiah pedagang Arab/Cina/India
menarik minat masyarakat tempatan di Bandar pelabuhan
Ulama juga dibawa untuk menyebarkan Islam
tinggal beberapa bulan/menetap di pelabuhan di Asia Tenggara
Sifat pedagang
Berhemah/lemah lembut semasa berdakwah
Sifat mahmudah
ramai penduduk tempatan memeluk Islam.
Hubungan baik antara pedagang Islam dengan pemerintah tempatan
Pedagang diberi keistimewaan tertentu
Pedagang Islam menggunakan peluang untuk berdakwah kepada masyarakat
setempat
Kejujuran dan sifat amanah para pedagang
pedagang dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa bandar pelabuhan.
Islam tersebar menerusi peranan syahbandar

Makanan (mi, kue teow, makanan berkukus, Kueh kapit)


Pakaian ( Cheongsam, baju melayu bercirikan Cina)
perayaan
Bahasa pertuturan
Kemahiran menggunakan sempoa
Alat muzik
Tarian
Tanglung

c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan


kesan pengaruh budaya masyarakat Cina dalam
sosiobudaya masyarakat Malaysia hari ini.
[6 markah]

(Mana-mana jawapan munasabah)

BAB 8 :

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT.

SET 4
No
(a)

Soalan
Jelaskan pengaruh Islam dalam pentadbiran kerajaan
Melayu
[6 markah]
Muka surat: 197.

(b)

Pada pandangan anda, bagaimanakah institusi


kesultanan Melayu dapat diperkukuhkan ?
[6 markah]
KBAT
Muka surat 197-198

Skema
Penggunaan gelaran pemerintah berkonsep Islam menggantikan konsep
dewaraja dalam tradisi Hindu-Buddha.Contohnya, gelaran Zillullah fil Ardh
bermakna bayangan Allah di muka bumi.
Sultan Mahmud Syah menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin yang
bermaksud pemimpin orang mukmin.
Menggalurkan nasab keturunan daripada tokoh Islam.
Meletakkan raja sebagai kuasa tertinggi
Ulama berperanan memberi nasihat dan pandangan dalam sistem pemerintahan
berasaskan Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
Kesultanan Melayu Melaka mendapatkan khidmat dari ulama seperti Maulana
Abu Bakar, Maulana Sadar Jahan, Maulana Jalaludin.
Di Kelantan dan Terengganu muncul ulama terbilang seperti Tuk Ku Pulau
Manis,Tuan Tabal dan Tuk Pulau Condong.
Penggunaan konsep daulat dalam institusi kesultanan menjadi pengikat antara
rakyat dengan pemerintah.
Daulat mengangkat kedudukan seseorang raja bagi menimbulkan rasa hormat
dan setia di kalangan rakyat.
Daulat diperkukuhkan dengan pengekalan adat istiadat dan tradisi istana seperti
cara berpakaian/ berbahasa/ istiadat pertabalan dan sebagainya.
Kekukuhan institusi kesultanan adalah berasaskan pegangan orang Melayu
terhadap konsep daulat.
Konsep daulat ialah pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah.
Konsep ini mengangkat kedudukan seseorang raja atau sultan ke tahap yang
begitu tinggi
Pengukuhan konsep daulat menerusi adat istiadat seperti istiadat pertabalan
yang disempurnakan dengan tertib dan mengikut aturan yang ditetapkan..
Adat istiadat lain seperti cara berpakaian, jenis pakaian, bahasa dan
pengucapan,tingkah laku juga mengukuhkan kedudukan institusi kesultanan
Meletakkan institusi kesultanan di hieraki teratas dalam sistem pemerintahan
Mana-mana munasabah

(c)
(i)

Pada pandangan anda, berikan sebab konsep daulat


menjadi pegangan orang Melayu.
[4 markah]
KBAT

(c)
(ii)

Pada pandangan anda, mengapakah institisi


kesultanan perlu dipertahankan?
[4 markah]
KBAT

Pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah.


Mengangkat kedudukan seseorang raja ke tahap yang tinggi.
Penghormatan rakyat terhadap institusi raja.
Sesuatu yang dipercayai kebenarannya

Mana-mana munasabah
Sultan dapat memastikan Islam dipertahankan sebagai agama rasmi
Sultan dapat memastikan / menjamin keadilan
Sultan dapat memainkan peranan yang besar
Supaya ekonomi Islam dapat ditegakkan
Supaya kedudukan / keistimewaan orang Melayu dapat dipertahankan
Mana-mana munasabah

SET 5
Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa kepada penubuhan Institusi kewangan.
No
(a)

Soalan
Berikan dua mata wang yang digunakan untuk
urusan perdagangan di Melaka.
[2 markah]

(b)

Apakah sumbangan bidang perdagangan dalam


meningkatkan kemajuan ekonomi negara kita ?

[2 markah]

Terangkan perkembangan institusi kewangan di Tanah


Melayu sehingga awal abad ke 20

Skema
Wang timah Melaka.
Wang timah Johor.
Wang timah Kedah.
Wang emas Johor
Wang emas Kelantan
Memberikan pendapatan kepada negara
Menggalakkan pelaburan asing
Menyebabkan berlakunya pengaliran dana dari luar negara
Menyediakan peluang pekerjaan
Menjadi pemangkin kepada perkembangan industri
Menggalakkan masyarakat tempatan berdagang
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Mempercepatkan pembangunan infrastruktur
Mana-mana jawapan munasabah

Bertujuan melicinkan urusan kewangan


Menyediakan kemudahan pinjaman para pelabur
Sistem kewangan moden berorientasikan keuntungan
Kadar faedah yang tinggi

( 8 markah )

(d)

Berdasarkan pengetahuan sejarahj anda, apakah kesan


pengenalan sistem mata wang dan sistem cukai
terhadap pembangunan ekonomi negara.
[8 markah]

Dana luar Negara dibawa masuk


Ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport
Bank Eropah mula membuka bank di Tanah Melayu
Antara bank The Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank
Bank Eropah mengutamakan pedagang Eropah
Pemodal tempatanm menubuhkan bank sendiri
Kwong Yik Bank tempatan ditubuhkan di Kuala Lumpur
Bank of Malaya(Ipoh) dan Bank Ban Hin Lee ( P. Pinang)
Bank Perdagangan ditubuhkan di Sarawak
Bank Melayu pertama ialah Malay National Banking Corporation Bhd di
Kuala Lumpur
Melicinkan urusan perdagangan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan
Menjadi pemangkin kepada perkembangan industri
Menggalakkan masyarakat tempatan berdagang
Meningkatkan taraf hidup rakyat
Mempercepatkan pembangunan infrastruktur