Anda di halaman 1dari 4

Bahagian B Arahan: Lengkapkan tempat kosong . (Pilihan jawapan di belakang)

 • 1. Pahang merupakan negeri melayu yang terakhir menerima British di negeri negeri melayu.

________________________

bagi menghalang kuasa barat lain bertapak

 • 2. Residen mengambil alih kuasa dan hak __________________________ selama ini dipegang oleh sultan dan pembesar.

yang

 • 3. Perlaksanaan sistem residen yang tidak teratur dan mempunyai

kelemahan kerana tidak diberikan _________________________ dalam menjalankan tugas.

yang

jelas

 • 4. Durbar merujuk kepada _________________________

umum

yang diadakan

oleh raja-raja negeri berkenaan bagi membincangkan hal ehwal

adat,agama islam dan kebajikan otang melayu.

 • 5. Persekutuan ialah ______________________

beberapa

buah negeri di bawah

satu unit pentadbiran pusat dan kerajaan negeri.

 • 6. Mengikut sisitem kangcu,orang cina diberikan ______________________ menetap dan mengusahakan pertanian di tebing sungai.

untuk

 • 7. Sultan Abu Bakar telah _______________________

pentadbiran Johor dengan

mangadakan mahkamah,perkhidmatan pos dan Jabatan Kerja Raya.Baginda juga menjaga kebajikan rakayat dan menjamin keamanan negeri johor.

 • 8. Mengikut syarat Piagam kepada Persatuan sementara Borneo Utara British Berhad,SBUB mesti menerima _______________________ British.

daripada kerajaan

 • 9. Pembentukan masyarakata berbilang kaum dan dasar british yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan telah mewujudkan sistem pendidikan _________________________

  • di negara kita.

10.British memaksa Dol Said di Naning membayar cukai satu per sepuluh daripada hasil kelauaran ________________________________.

Bahagian C

5

(10 Markah)

Arahan : Tandakan (√) atau (x) bagi kenyataan berikut

1

Dasar pendidikan yang diperkenalkan oelh british bertujuan untuk memajukan pendidikan dikalangan orang melayu

 

2

Pembinaan landasan kereta api dan jalan raya adalah bertujuan untuk menghubungkan kawasan

 

perlombongan,pertanian dengan pelabuhan

3

Rancangan sekatan stevendon pada tahun 1922 bertujuan untuk mengurangkan pengeluaran dan meningkatkan harga

 

getah

4

Apabila Revolusi perindustrian berlaku di Eropah,permintaan terhadap bijih timah meningkat dalam perusahaan mengetin

 

makanan.

5

British telah membiarkan setiap kaum tinggal di kawasan yang berasingan dan terlibat dalam kegiatan ekonomi yang

 

berlainan.

Arahan : Padankan dengan jawapan yang sesuai

1.

Perjanjian peraturan Getah antarabangsa 1934

2.

 

Mahkamah Tertinggi pentadbiran Brooke di Sarawak

3.

 

Perjanjian Pangkor 1874

4.

 

Pertanian dagangan

5.

Zaman imperialisme baru

Bahagian D

Membuat semua dasar serta meluluskan undang-undang pentadbiran

Kegiatan pertanian yang berorientasikan eksport

Mengurangkan pengeluaran dan menstabilkan harga

Zaman kuasa besar bersaing untuk menguasai tanah jajahan di benua asia dan

Raja Abdullah diiktiraf sebagai sultan perak

(10 Markah)

6

Arahan: Lengkapkan jawapan yang berikut. (Pilihan jawapan di belakang)

Rentap Tok Janggut Dato Bahaman Dato Maharajalela
Rentap
Tok Janggut
Dato Bahaman
Dato Maharajalela

Mat Salleh

1.

Mengapakah Rentap menentang pemerintajan Brooke? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __

2.

Mengapakah pembayaran cukai itu menyusahkan Tok Janggut? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __

3.

Mengapakah British memaksa Sultan Ahmad melucutkan gelaran Dato Bahaman sebagai Orang Kaya Dato Setia Perkasa Pahlawan Semantan ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __

4.

Bagaimanakah J.W.W Birch mencabuli adat resam yang menimbulkan kemarahan Dato Maharajalela? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __

5.

 

“Bangsa yang hidup akan tetap hidup selama bangsa itu tidak melupakan jasa pahlawannya”

Apakah nilai yang dapat diperolehi daripada kenyataan di atas? (KBAT)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7

Markah)

(10

Pilihan jawapan Bahagian B dan Bahagian D

memodenkan

Pertanian

Surat sungai

Residen

nasihat

Keengganan mematuhi arahan yang menyebabkan Hugh Clifford mengganggap sebagai

penderhaka

Menganggap orang iban di sungai Skrang sebagai lanun

Memungut cukai

Panduan

Mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat

resam orang melayu

Persidangan

Gabungan

Sikap biadap pegawai british yang bertugas dan pejabat bayaran yang jauh

Vernakular

Disediakan oleh,

....................................... ........... Zul Zainuhal Bin suhaimi Guru Mata pelajaran Sejarah Sejarah SMK Senai

Disahkan oleh,

................................

Faridah Binti Ibrahim Ketua Panitia

------ KERTAS SOALAN TAMAT -------

8