Anda di halaman 1dari 5

ANALISA SOALAN MATEMATIK KERTAS 2

2007
1. Nilai digit 4 dalam nombor 45090.

2008
1. Tulis angka tujuh puluh tiga ribu lima

2009
1. Nilai tempat bagi digit 4. 38 472

puluh.
2. Nilai pecahan dalam garis nombor.

2. Tulis pecahan dalam perkataan.

3
8

4
5

2. Lukis jarum minit pada muka jam


untuk menunjukkan jam 0610.

3. Baca muka jam sistem 24 jam.

3. Baca muka jam pada waktu pagi.

3. Tulis 402.35 dlm perkataan.

Waktu makan malam. Jam 2020


4. Bentuk 3D. Nyatakan bilangan bucu

6.30 a.m
4. Bilangan garis simetri bentuk

4. Baca ukuran panjang tali pada

kuboid.

segiempat tepat.
5. Tukar no. perpuluhan 4.07 kpd no.

pembaris. 8.5cm
5. Nyatakan bilangan satah pyramid.

7
100

5. Menukar no. bercampur 8

kepada no. perpuluhan.


6. Darab 3d dgn 2d.408 37 =

1
7. Tolak pecahan. 2 9

2
9

bercampur.
6. Tolak berturut-turut. 83 407 945

6. Tukar 17% kpd pecahan.

1825 =
7. Darab perpuluhan. 14 2.08 =
=

8. Tambah perpuluhan. 5.71 + 18.6 =

7.

8. Ukuran panjang. Bahagi 2m 7cm 9.

3
5

1
2

8. Tambah perpuluhan. 3.4 + 27.69 =

Tukar unit kpd cm.


9. Isipadu cecair. Bahagi. 1.27 10.
Tukar unit kpd m.

9. Kira peratus kawasan berlorek.

6
15

9. Tolak ukuran panjang. 1.2m 75cm,


jawapan dlm cm.

10. Tambah wang. RM12 + 65 sen +

100 =
10. Isipadu cecair. 375 m 6. Tukar

10. Darab wang. 75sen 24, jawapan

RM1.50 =

unit kpd .

dlm RM.

11. Darab masa & waktu. 6 hari 9 =

11. Tolak wang. RM50 265sen =

11. Tambah masa & waktu. 5 hari 18

.. minggu .. hari.
12. Ukuran panjang. Tolak. 4.03km

12. Operasi bergabung. Tolak, tambah.

jam + 7 hari 9 jam =


12. Operasi bergabung, tolak, tambah

750m. Tukar unit kpd m.


13. Operasi bergabung. Bahagi, darab.

1735 689 + 97 =
13. Operasi bergabung perpuluhan.

perpuluhan. 25.3 4.98 + 6.7 =


13. Operasi bergabung, tambah, tolak.

642 2 3 =
14. Operasi bergabung. Kurungan

Tolak, tambah 9.6 3.74 + 85.2 =


14. Kira perimeter gabungan dua

7148 + 189 356 =


14. Kira isipadu kuboid. Luas KLMN

tambah, bahagi. (252 + 84) 14 =

bentuk segiempat tepat dan segitiga.

49cm2, lebar diberi 9cm.

3cm + 3cm + 3cm + 10cm + 5cm +


15. Cari luas kawasan berlorek.

6cm =
15. Kira purata bilangan telur sehari.

15. Cari luas kawasan berwarna.

Gabungan 2 bentuk segiempat tepat

Isnin 78, Selasa 125 dan Rabu 91.

Gabungan bentuk segiempat tepat dan

dgn segitiga bersudut tepat. (8cm

segiempat sama. 6cm 3cm =

6cm) 2 + (6cm 6cm) 2.


16. Kira isipadu air yg perlu dituang drp

16. Kira baki isipadu petrol. 30% drp

16. Kira purata tempoh masa ulangkaji,

bikar J ke bikar K spy isipadu 2 bikar

45 =

dlm jam dan minit.

17. 100 biji manik diberi kpd Swee Lan

17. Sebuah bekas susu 1500 m.

dan Aina. Aina dapat kurang 20. (100

Aina minum 300 m. Adik minum

20) 2 =

kurang 50 m drp Aina. Kira baki susu

sama. (925 m + 475 m) 2. 925


m - (jawapan operasi bahagi) =
17. Kira peratus bentuk drp jumlah

keseluruhan bentuk.

5
20

100 =

dlm bekas.

18. Harga raket RM35, bulu tangkis

18. Waktu mula latihan bola sepak 4.25

RM1.20. Samad ada RM50 beli satu

p.m. Tempoh latihan 90 minit. Nyatakan

reket, 6 bulu tangkis. Cari baki wang.

waktu tamat latihan.

18. Siti beli 3.5kg tepung.

4
7

drp

tepung digunakan utk buat sebiji kek.


Kira jisim tepung yg digunakan utk buat

19. Cari masa tamat ulangkaji pelajaran.

19. Vijaya ada 3.75kg tepung. Dia perlu

3biji kek.
19. Tinggi Ahmad 125cm, Siva 119cm.

Masa mula 2.15 p.m. Tempoh masa

4.2kg tepung utk buat kek. Kira jisim

Chong 33cm lebih tinggi drp Ahmad.

ulangkaji Matematik 1jam 30 minit dan

tepung yg diperlukan lagi, dalam g.

Kira beza murid tertinggi dan murid

Sains

3
4

terendah.
jam.

20. Kira purata isipadu air drp 4 bekas


6, 7.2, 4.4 dan 5.6.

20. Johan ada RM84. Wang Ahmad

3
4

drp wang Johan. Kira jumlah wang

20. Bekas air R - 3, bekas S - 1.6.

Kira jumlah

1
2

drp air dlm bekas R

mereka.
dan

1
4

drp dlm bekas S.

2010
1. Nilai tempat bagi digit 3 dalam

2011
1. Nilai digit 4 dalam nombor 45090.

2012
1. Nilai digit 4 dalam nombor 45090.

nombor 631 408.


2. Nilai pecahan bahagian berlorek.

2. Nilai pecahan dalam garis nombor.

2. Nilai pecahan dalam garis nombor.

4
7

4
5

4
5

3. Bundarkan no. Perpuluhan kpd

3. Baca muka jam sistem 24 jam.

3. Baca muka jam sistem 24 jam.

persepuluh terdekat. 9.061


4. Baca isipadu air dlm bikar. 1500 m

Waktu makan malam. Jam 2020


15004. Bentuk 3D. Nyatakan bilangan

Waktu makan malam. Jam 2020


4. Bentuk 3D. Nyatakan bilangan bucu

bucu kuboid.

kuboid.

5. Namakan bentuk 3D berdasarkan


ciri-ciri yg diberi. 1 bucu, 1 tepi, 1 satah
rata dan 1 satah melengkung.
6. Tolak. 8912 3708 =

5. Menukar no. bercampur 8

7
100

kepada no. perpuluhan.


6. Darab 3d dgn 2d.408 37 =

5. Menukar no. bercampur 8

7
100

kepada no. perpuluhan.


6. Darab 3d dgn 2d.408 37 =

7. Bahagi pecahan.

2
3

6 =

7. Tolak pecahan. 2 9

2
9

7. Tolak pecahan. 2 9

2
9

8. Tolak perpuluhan. 36 - 2.87 =

8. Tambah perpuluhan. 5.71 + 18.6 =

8. Tambah perpuluhan. 5.71 + 18.6 =

9. Peratus. 3% drp 400 =

9. Isipadu cecair. Bahagi. 1.27 10.

9. Isipadu cecair. Bahagi. 1.27 10.

10. Darab wang. 275sen 6, jawapan

Tukar unit kpd m.


10. Tambah wang. RM12 + 65 sen +

Tukar unit kpd m.


10. Tambah wang. RM12 + 65 sen +

dlm RM.

RM1.50 =

RM1.50 =

11. Operasi bergabung, bahagi, tolak.

11. Darab masa & waktu. 6 hari 9 =

11. Darab masa & waktu. 6 hari 9 =

605 437 19 =
12. Tolak masa dan waktu. 11 minit 15

.. minggu .. hari.
12. Ukuran panjang. Tolak. 4.03km

.. minggu .. hari.
12. Ukuran panjang. Tolak. 4.03km

saat 8 minit 42 saat =


13. Operasi bergabung. Bahagi, darab.

750m. Tukar unit kpd m.


13. Operasi bergabung. Bahagi, darab.

750m. Tukar unit kpd m.


13. Operasi bergabung. Bahagi, darab.

642 2 3 =
14. Operasi bergabung. Kurungan

642 2 3 =
14. Operasi bergabung. Kurungan

642 2 3 =
14. Operasi bergabung. Kurungan

tambah, bahagi. (252 + 84) 14 =


15. Cari luas kawasan berlorek.

tambah, bahagi. (252 + 84) 14 =


15. Cari luas kawasan berlorek.

tambah, bahagi. (252 + 84) 14 =


15. Cari luas kawasan berlorek.

Gabungan 2 bentuk segiempat tepat

Gabungan 2 bentuk segiempat tepat

Gabungan 2 bentuk segiempat tepat

dgn segitiga bersudut tepat. (8cm

dgn segitiga bersudut tepat. (8cm

dgn segitiga bersudut tepat. (8cm

6cm) 2 + (6cm 6cm) 2.


16. Kira isipadu air yg perlu dituang drp

6cm) 2 + (6cm 6cm) 2.


16. Kira isipadu air yg perlu dituang drp

6cm) 2 + (6cm 6cm) 2.


16. Kira isipadu air yg perlu dituang drp

bikar J ke bikar K spy isipadu 2 bikar

bikar J ke bikar K spy isipadu 2 bikar

bikar J ke bikar K spy isipadu 2 bikar

sama. (925 m + 475 m) 2. 925

sama. (925 m + 475 m) 2. 925

sama. (925 m + 475 m) 2. 925

m - (jawapan operasi bahagi) =


17. Kira peratus bentuk drp jumlah

m - (jawapan operasi bahagi) =


17. Kira peratus bentuk drp jumlah

m - (jawapan operasi bahagi) =


17. Kira peratus bentuk drp jumlah

keseluruhan bentuk.

5
20

100 =

keseluruhan bentuk.

5
20

100 =

keseluruhan bentuk.

5
20

100 =

18. Harga raket RM35, bulu tangkis

18. Harga raket RM35, bulu tangkis

18. Harga raket RM35, bulu tangkis

RM1.20. Samad ada RM50 beli satu

RM1.20. Samad ada RM50 beli satu

RM1.20. Samad ada RM50 beli satu

reket, 6 bulu tangkis. Cari baki wang.


19. Cari masa tamat ulangkaji pelajaran.

reket, 6 bulu tangkis. Cari baki wang.


19. Cari masa tamat ulangkaji pelajaran.

reket, 6 bulu tangkis. Cari baki wang.


19. Cari masa tamat ulangkaji pelajaran.

Masa mula 2.15 p.m. Tempoh masa

Masa mula 2.15 p.m. Tempoh masa

Masa mula 2.15 p.m. Tempoh masa

ulangkaji Matematik 1jam 30 minit dan

ulangkaji Matematik 1jam 30 minit dan

ulangkaji Matematik 1jam 30 minit dan

Sains

3
4

jam.

Sains

3
4

jam.

Sains

3
4

jam.

20. Kira purata isipadu air drp 4 bekas

20. Kira purata isipadu air drp 4 bekas

20. Kira purata isipadu air drp 4 bekas

6, 7.2, 4.4 dan 5.6.

6, 7.2, 4.4 dan 5.6.

6, 7.2, 4.4 dan 5.6.