Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR : FHENYIUS DUASIN


PROGRAM

: PISMP BAHASA MELAYU (SJKT) AMBILAN JANUARI 2012

NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PADANG, KOTA


KINABALU
NAMA PROJEK/AKTIVITI :
TEMPOH PELAKSANAAN :
OBJEKTIF :
1)

STRATEGI PELAKSANAAN :
1)

CATATAN REFLEKSI

ISU/PERKARA YANG DIFOKUS


ANALISIS ISU/PERKARA YANG DIFOKUS
KEKUATAN:

KELEMAHAN:

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

KESIMPULAN: