Anda di halaman 1dari 5

Pilih mana yang persis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

wargakota
warganegara
bandar raya
sukukata
mata wang
sari kata
surirumah
kemaskini
pilihan raya
pasaraya
keretapi
atur cara
janji temu
temuduga
senjakala
seringkali
acap kali
kadangkala
tanah air
urus niaga
sedia kala
temuramah

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

warga kota
warga negara
bandaraya
suku kata
matawang
sarikata
suri rumah
kemas kini
pilihanraya
pasar raya
kereta api
aturcara
temu janji
temu duga
senja kala
sering kali
acapkali
kadang kala
tanahair
urusniaga
sediakala
temu ramah

Pilih mana yang persis


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

kuetiau
: kuetiaw
kokurikulum
: ko-kurikulum
bestari
: bistari
losyen
: losen
teladan
: tauladan
satay
: sate
mee
: mi
taugeh
: tauge
pensel
: pensil
mihun
: bihun
mengehadkan : menghadkan
meyakinkan
: menyakinkan
kepimpinan
: kepemimpinan
mengetepikan : mengenepikan
mengetengahkan: mengenengahkan
keterlanjuran : ketelanjuran
pengayaan
: pengkayaan
meneledorkan : menteledorkan
beli belah
: beli-belah
sukan ke-6
: sukan ke-enam
mengagumi
: mengkagumi
ibu bapa
: ibu-bapa

Pilih mana yang persis


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ubahsuai
: ubah suai
tengah hari
: tengahari
pelita api
: api pelita
tandatangan
: tanda tangan
pilihanraya
: pilihan raya
kraf tangan
: kraftangan
tataatur
: tata atur
dini hari
: dinihari
suruhanjaya
: suruhan jaya
sukacita
: suka cita
sediakala
: sedia kala
barangkali
: barang kali
surat khabar : suratkhabar
alam semulajadi : alam semula jadi
urus niaga
: urusniaga
urusetia
: urus setia
apa kala
: apakala
korum
: kuorum
kartrij
: katrij
skima
: skema
satria
: sateria
lembab
: lembap
cokelat
: coklat
justru
: justeru

Pilih mana yang persis


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

pelaksanaan
: perlaksanaan
gembleng
: gembeleng
kuartza
: kuarza
bonsai
: bonzai
bersekedudukan : berkesedudukan
cinepleks
: sinepleks
jualaneka
: jualanika
raksasa
: raksaksa
megapura
: megahpura
Diraja
: diRaja
terperdaya
: terpedaya
diperdaya
: dipedaya
menjolok mata : mencolok mata
hiperrangkai
: hiperangkai
memperolehi
: memperoleh
antiIsrael
: anti-Israel
seMalaysia
: se-Malaysia
susup sasap
: susup-sasap
baik pulih
: baik-pulih
keramahtamahan : keramah-tamahan
marhaen
: marhain
murtabak
: martabak
kastad
: kastard
Yang dipertuan Agong : Yang di-Pertuan
Agong
25. Yang Dipertua Majlis : Yang di-Pertua Majlis

Pilih mana yang persis


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ampangan
busjaket
cedera mata
depoh
garuda
jawapan
kobis
komedi
yunit
pantomim
letrik
pusaka
raden
selinder
raket
zohor
pengembala
kadi
mantera
hajjah
intipati
kiosk
minima
berserta
pelesenan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

empangan
busjeket
cendera mata
depot
geroda
jawaban
kubis
komidi
unit
pantomin
elektrik
pesaka
radin
silinder
reket
zuhur
penggembala
kadhi
mentera
hajah
inti pati
kios
minimum
beserta
perlesenan