Anda di halaman 1dari 10

SK TAMAN UNIVERSITI 4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

OKTOBER 2015

DUNIA MUZIK
Tahun 1
1 JAM

NAMA MURID

: _____________________________________

KELAS

: _____________________________________

NAMA GURU

: _____________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.
2.
3.
4.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Bagi tiap-tiap satu jawapan, pilih satu sahaja jawapan yang betul.
Jawab semua soalan yang disediakan
Kertas soalan ini hendaklah dikembalikan kepada guru

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI SEBELAS (10 ) HALAMAN BERCETAK


TERMASUK HALAMAN INI
[ LIHAT SEBELAH ]

Bagi soalan 1 hingga 5. Isikan tempat kosong.


wawasan
cogankat
a

Berdisipli
n

bergandin
g

menyin
ar

MAJULAH SKTU 4
Berdisiplin prinsip pegangan :..
Berilmu asas kejayaannya :..
Cemerlang 1).. gemilang :..
Sentiasa selangkah dihadapan :..
Kami 2). tangan bersatu :..
Menjana
pendidikan
bermutu
:..
Sentiasa mencari ilmu :..
Syukurlah kami sentiasa maju :..
Kami adalah warga 3):..
Sama mengibar Jalur Gemilang :..
Kami pemimpin masa hadapan :..
Berdisiplin berilmu sentiasa cemerlang :..
Berdisiplin Berilmu Cemerlang :..
Itulah
4)kami:.
Sepakat berusaha sama berjaya :..
Maju sekolah maju negara :..
5) Berilmu Cemerlang :.. Majulah SKTU 4

Soalan 6 hingga 8.
Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik kuat
dengan warna biru.
6.

7.

8.

Soalan 9 hingga 10
Warnakan objek yang menghasilkan bunyi dinamik
lembut dengan warna merah.
9.

10.
Soalan 11 hingga 14
3

Suaikan gambar berdasarkan ton suara yang diberi.


11.
berbisik

12.
menjerit

13.
menyanyi

14.
bercakap

Soalan 15 hingga 18
Bandingkan pergerakan di antara dua binatang ini.
Tandakan () pada pergerakan tempo lambat dan
tandakan ( X ) pergerakan tempo cepat.
15.

16.

17.

18.

Soalan 19 hingga 22
Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk
setiap gambar binatang tersebut.
19.
Suara tebal
Suara nipis

20.
Suara tebal
Suara nipis

21.
Suara tebal
Suara nipis
22.
Suara tebal
Suara nipis

Soalan 23 hingga 26
Tuliskan isyarat solfa mi dan so pada carta ikon di bawah.

Soala
n
23

Pic

so

mi

mi

so

so

24

mi

25

mi

mi

26

so

so

mi

so

Soalan 27 hingga 30
Suaikan lirik lagu dengan mud yang betul.
27.

Mari kawan kawan


Menyanyi dan bertepuk
tangan
Ikut rentak begini
Trala la la la la la

28. Siapa siapa siapa


Siapa ganggu saya
Saya
Sang
Harimau
sedang tidur lena

29. Jangan jangan jangan


Jangan marah
Saya saya hanya gurau
senda
30.

Ayah dan ibu


Ayah dan ibu
Itulah permulaan kami
Dapat melihat bulan dan
matahari
8

takut

sedih

riang

marah

Soalan 31 hingga 35
Bulatkan jawapan yang betul.
31. Nama alat perkusi ini
A. Kastanet
B. Piano
C. Gitar
32. Alatan ini
A. Tiup
B. Petik
C. Goncang

ialah

dimainkan secara

33. Suara nyanyian beramai ramai


tekstur
vokal
A. nipis
B. tebal
C. tinggi
34. Binatang ini
A. tempo cepat
B. tempo laju
C. tempo lambat

35.

bergerak mengikut

Aktiviti ini dinamakan

A. Tepuk tangan
B. Goyang tangan
9

menghasilkan

C. Hentak kaki
Soalan 36 hingga 40
Bulatkan lima alat muzik tersembunyi di dalam gambar.
36.

37.

38.

39.

40.

10