Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Mata Pelajaran dan


Kelas

Bahasa Malaysia / Tahun 5 Amanah

Tema

Rakyat Cergas Negara Maju

Tajuk

Badan Sihat Otak Cerdas

Masa

10:20 11:20 ( 1 jam )

Standard Pembelajaran

1.3.2 mendengar, memahami dan


memberikan respon secara lisan
terhadap ayat yang mengandungi kata
tanya dan tanpa kata tanya dengan
betul.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;


1. Membina 5 soalan yang mengandungi
kata tanya dan 5 soalan tanpa kata
tanya.
2. Menyebut 5 perkataan berimbuhan
akhiran
-an daripada petikan teks yang
didengar.

Aktiviti

Set Induksi:
1. Murid meneliti gambar yang diberikan
ditayangkan oleh guru.
2. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang gambar yang dipamerkan.
3. Murid bercerita tentang amalan harian
mereka.
Soalan KBAT : Bagaimana senaman
yang berlebihan boleh menjejaskan
kesihatan?
( Peta Pelbagai Alir Separa )
Jangkaan jawapan daripada murid :
- keletihan melampau
- otot sakit
Aktiviti 1: Mendengar dan bertutur

1. Murid membaca petikan Badan Sihat


Otak Cerdas secara mekanis.
2. Murid membincangkan maklumat
penting yang didengar daripada petikan
Badan Sihat Otak Cerdas.
3. Murid membina 5 soalan pemahaman
dengan kata tanya dan 5 soalan tanpa
kata tanya berdasarkan teks yang dibaca.
4. Murid membina soalan pemahaman
dengan bimbingan guru berpandukan
teks.
Aktiviti 2: Latihan Bertulis
1. Murid menyenaraikan imbuhan akhiran
an yang terdapat dalam petikan.
2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
3. Setiap kumpulan membina perkataan
imbuhan masing-masing.
4. Secara berkumpulan, murid membina
5 ayat tunggal menggunakan perkataan
tersebut di atas kertas mahjong dalam
peta bulatan.
Pengukuhan ( pengayaan atau
pemulihan):
1. Guru mengedarkan lembaran kerja
teka silang kata.
2. Murid menjawab latihan pengukuhan
secara bertulis.
Rumusan:
1. Murid menyatakan pengajaran dan
nilai murni selepas mengikuti PdP.
EMK
( Elemen Merentas
Kurikulum )

Ilmu: Pendidikan Kesihatan, Pendidikan


Jasmani
Nilai Murni : Berani, bekerjasama, yakin
KBT : menjana idea
Kontekstual : menghubung kait
Peta iTHINK : Peta Bulatan / Peta
Pelbagai Alir Separa

Bahan Bantu Belajar

Gambar, teks petikan, teka silang kata,


lembaran kerja, kertas mahjong

Penilaian Pembelajaran
dan Pengajaran

Murid memberikan respon yang betul


terhadap ragam ayat dan pelbagai jenis
ayat yang diperdengarkan pada tahap
yang sesuai
( Tahap Penguasaan 3 )

Refleksi

............daripada 20 orang murid telah


menguasai objektif PdP.
Murid yang belum menguasai objektif PdP
dibimbing oleh guru dan diberikan latihan
pemulihan.

Sumber Rujukan : JU Bahasa Melayu


( Dapatan daripada guru yang mengikuti kursus KSSR 2014 )

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tema
Tajuk
Masa
Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat ;

Aktiviti

Set Induksi:
Aktiviti 1:
Aktiviti 2:
Pengukuhan ( pengayaan atau
pemulihan):
Rumusan:

EMK
( Elemen Merentas
Kurikulum )

Ilmu:
Nilai Murni :
KBT :
Peta iTHINK :

Bahan Bantu Belajar


Penilaian Pembelajaran
dan Pengajaran
Refleksi