Anda di halaman 1dari 2

M.

GHOZI AL GHIFARI
3 / 27

20 SIFAT WAJIB ALLAH


Sifat Wajib
Wujud
Qidam
Baqa
Mukhalafatuhu lilhawadis
Qiyamuhu binafsih
Wahdaniyat
Qudrat
Iradat
Ilmu
Hayat
Sam'un
Basar
Kalam
Kaunuhu qaadiran
Kaunuhu muriidan
Kaunuhu 'aliman
Kaunuhu hayyan
Kaunuhu sami'an
Kaunuhu bashiiran
Kaunuhu mutakalliman

Tulisan Arab

Maksud

Ada
Terdahulu
Kekal
Berbeda dengan makhluk-Nya
Berdiri sendiri
Esa (satu)
Kuasa
Berkehendak (berkemauan)
Mengetahui
Hidup
Mendengar
Melihat
Berbicara
Keadaan-Nya yang berkuasa
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Keadaan-Nya yang mengetahui
Keadaan-Nya yang hidup
Keadaan-Nya yang mendengar
Keadaan-Nya yang melihat
Keadaan-Nya yang berbicara

20 SIFAT MUSTAHIL ALLAH


Jenis Sifat
Nafsiah
Salbiah
Salbiah
Salbiah

Sifat Mustahil
Adam
Huduts
Fana
Mumathalatuhu
lilhawadith

Tulisan Arab

Maksud
Tiada
Baru
Berubah-ubah (akan binasa)
Menyerupai sesuatu

M. GHOZI AL GHIFARI
3 / 27
Salbiah
Salbiah
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'ani
Ma'nawiyah
Ma'nawiyah

Qiamuhu bighairih
Ta'addud
Ajzun
Karahah
Jahlun
Al-Maut
Sami
Al-Umyu
Al-Bukmu
Kaunuhu ajizan
Kaunuhu mukrahan

Ma'nawiyah
Ma'nawiyah
Ma'nawiyah
Ma'nawiyah
Ma'nawiyah

Kaunuhu jahilan
Kaunuhu mayitan
Kaunuhu ashamma
Kaunuhu a'maa
Kaunuhu abkam

Berdiri-Nya dengan yang lain


Lebih dari satu (berbilang)
Lemah
Tidak berkemauan (terpaksa)
Bodoh
Mati
Tuli
Buta
Bisu
Keadaan-Nya yang lemah
Keadaan-Nya yang tidak

menentukan (terpaksa)
Keadaan-Nya yang bodoh
Keadaan-Nya yang mati
Keadaan-Nya yang tuli
Keadaan-Nya yang buta
Keadaan-Nya yang bisu