Anda di halaman 1dari 2

NOMBOR BULAT

Tulis nombor-nombor bulat yang berikut dalam perkataan.


a)

b)

13

c)

65

d)

205

e)

1 234

f)

32 035

g)

412 704

Tulis pernyataan-pernyataan berikut dalam bentuk angka


a)

Tujuh puluh enam / Seventy-six

b)

Dua ratus lima / Two hundred and five

c)

Dua ratus enam puluh tujuh / two hundred and sixty


seven

d)

Enam ribu seratus tiga puluh lapan / six thousand


one hundred and thirty eight

e)

Lima ribu dua ratus lapan puluh empat / Five


thousand two hundred and eighty four

f)

Tujuh puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh /


Seventy one thousand four hundred and ninety

g)

Tujuh puluh empat ribu limat ratus empat puluh /


Seventy four thousand five hundred and forty

Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris.
Nombor
i)

5 026

ii)

89 542

iii)

489 722

iv)

8 009 827

Lengkapkan jadual yang berikut.

Nilai tempat

Nilai digit

Nombor

Bundarkan kepada . yang terdekat


Puluh /
Ten

61 298
57 230
83 472
568 554
3 146 229

Ratus /
Hundred

Ribu /
Thousand

Puluh ribu / Ten


thousands