Anda di halaman 1dari 7

PEGAWAI PENILAI PERTAMA

Laporan Nilaian
Prestasi Oleh Pegawai
Penilai Pertama.
Langkah-langkah:
Klik pada
Pengurusan Prestasi

Menu - Pengurusan
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Laporan Penilaian
Prestasi Tahunan

Menu - Laporan
Penilaian Prestasi
Tahunan
Langkah-langkah:
Klik pada
Penilaian Prestasi
Tahunan

Menu - Penilaian
Prestasi Tahunan
Langkah-langkah:
Klik pada
Penilaian Prestasi

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Pegawai Penilai
Pertama

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada Nama yang
dikehendaki.

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Prestasi 2009 bagi
Pegawai Yang Dinilai
dipilih.

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Bahagian III
Pengguna boleh
mengisikan markah
bagi setiap kriteria dari
senarai drop-down atau
markah secara pukal.
Klik Simpan

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Bahagian IV
Pengguna boleh
mengisikan markah
bagi setiap kriteria dari
senarai drop-down atau
markah secara pukal.
Klik Simpan

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Bahagian V
Pengguna boleh
mengisikan markah
bagi setiap kriteria dari
senarai drop-down atau
markah secara pukal.
Klik Simpan

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Bahagian VI
Pengguna boleh
mengisikan markah
bagi setiap kriteria dari
senarai drop-down atau
markah secara pukal.
Klik Simpan

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Bahagian VII
Pengguna akan melihat
skrin Bahagian VII
Jumlah Markah
Keseluruhan Oleh
Pegawai Penilai
Pertama

Menu - Penilaian
Prestasi
Langkah-langkah:
Klik pada
Bahagian VIII
Pengguna boleh
melakukan operasi
Pemberitahuan Kepada
Pegawai Penilai Kedua
dengan maklumat
seperti berikut:
Bulan: Dari senarai
drop-down
Ulasan Keseluruhan
Klik Simpan
Klik Hantar

Pengguna akan melihat


Mesej Aliran Kerja.