Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP

NAMA PELAJAR

: HASNIZIA BINTI ABDUL HAMID

NO. KAD PENGENALAN : 810902-02-5886


PROGRAM

:PPG PJ AMBILAN FEB 2012

NAMA SEKOLAH

:SK. BUKIT BANDARAYA

NAMA PROJEK

:PLAY AND LEARN

TEMPOH PELAKSANAAN:
1.

10 hb Ogos - 4 hb Sept 2015

OBJEKTIF
1.1 Meningkatkan minat murid terhadap aktiviti Pendidikan Jasmani.
1.2 Membanding beza perubahan tingkahlaku murid terhadap aktiviti Pendidikan
Jasmani mengikut Pendekatan TGFU berdasarkan Sukatan Pelajaran
Pendidikan Jasmani.
1.3 Memperkembangkan kemahiran berfikir dan membuat keputusan sendiri
semasa aktiviti p & p PJ.
1.4 Membina motivasi intrinsik dan penghayatan PJ melalui pendekatan Tgfu.
1.5 Mengasah minda murid merancang strategi serta berfikir secara
bersama/sepakat.
1.6 Supaya murid sentiasa bekerjasama dalam pasukan bagi mempertahankan
pihak masing-masing.
1.7 Membantu murid menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan
mengikut kemampuan diri mereka.
1.8 Membentuk sahsiah,disiplin serta jati diri murid.
1.9 Memupuk semangat kesukanan dalam diri murid.
1.10 Mempertingkatkan dan mengekalkan kecerdasan berasaskan kesihatan
dan perlakuan motor.

2.

STRATEGI PELAKSANAAN
a. Nama Projek

: Play and Learn

b. Kumpulan Sasaran
c. Tempoh Pelaksanaan

: Murid Tahun 2
: 4 minggu

Permainan kecil play and learn berasaskan pendekatan TGfU telah


menawarkan suatu cara yang mampu menarik perhatian dan minat murid untuk
menghayati PJ dan keseronokan bermain sehingga mendorong keinginan murid
untuk melibatkan diri dalam kelas P & P Pendidikan Jasmani. Dalam pada masa
yang sama mereka belajar untuk menguasai kemahiran permainan dengan betul
dan mengetahui tentang peraturan asas permainan.
Menerusi kaedah inovasi ini, murid-murid dapat membina sifat jasmani
dan sosial seperti yang diinginkan.Kepantasan daya tenaga , kekuatan,
ketangkasan, kemahiran dan game sense adalah beberapa contoh sifat jasmani
yang diperlukan oleh murid .
Pengunaan kaedah Play and Learn adalah gabungan aktiviti yang direka
untuk membantu murid menguasai kemahiran permainan dan dalam pada masa
yang sama dapat menarik minat murid untuk melakukan aktiviti Pendidikan
Jasmani.
Untuk projek inovasi ini saya memilih 4 jenis permainan kecil / akvitivi untuk
mengajar kemahiran permainan kepada murid tahun 2. Antara permainan kecil /
aktiviti tersebut ialah:
a) X- Throw (Kemahiran Balingan)
b) Tolak Bola (Kemahiran Balingan)
c) Putar dan Tangkap (Kemahiran Menangkap Bola )
d) Bola Kapten Bersyarat (Kemahiran Menangkap Bola )
e) Corner Ball (Kemahiran Menendang Bola)
f) Target Ball (Kemahiran Menendang Bola)
g) Bounce and Run (Kemahiran Mengelecek Bola Mengunakan Tangan).
h) Mari berlumba (Kemahiran Mengelecek Bola Mengunakan Tangan).
Matlamat utama pendekatan Permainan kecil berasaskan kaedah Tgfu
adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Menurut falsafah Tgfu, pelajar
atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu

permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuat keputusan yang
sesuai ketika berada dalam situasi permainan. kaedah permainan ini digunakan
dengan guru mengurangkan penerangan yang berpusatkan guru dan lebih
banyak mengunakan aktiviti permainan yang mampu meningkatkan tahap
penguasaan kemahiran permainan murid.
3.

REFLEKSI
a)

Kekuatan Projek:
i.

Permainan kecil amat penting dalam pertumbuhan kanak-kanak.


Ianya merupakan hal yang mnyeronokkan dan mencergaskan minda.
Hal ini kerana program seperti permainan kecil ini menolong dalam
pembangunan kemahiran asas motor seperti berlari dan melompat.
Ianya juga meningkatkan daya kemahiran khusus sukan seperti
melontar, menangkap dan menyepak. Oleh itu pemilihan projek
inovasi ini amat bersesuaian untuk di aplikasikan di sekolah
terutamanya terhadap murid tahap satu. Ini kerana mereka akan
menjadi cepat bosan dan kurang berminat jika P&P yang dijalankan
lebih berpusatkan guru.

ii.

Permainan kecil mempunyai peranan yang besar dalam pengajaran


matapelajaran Pendidikan Jasmani bagi murid-murid sekolah rendah
.Objektif jangka pendek adalah untuk keseronokan dan hiburan ,
tetapi permainan juga ini dapat memberi sumbangan yang baik dan
berkesan terhadap perkembangan JERIS murid.

iii.

Berdasarkan tugasan ini juga, saya juga mula sedar bahawa betapa
pentingnya untuk memahami strategi, kaedah, teknik dan pendekatan
dalam pengajaran. Hal ini kerana, apabila kita dapat menguasai
keempat-empat

perkara

ini

secara

tidak

langsung

dapat

memudahkan kita dalam merancang sesi pengajaran yang berkesan


dan bersistematik. Malahan secara tidak langsung ianya dapat

memudahkan kita dalam membuat Rancangan Pengajaran Harian.


Disamping itu, saya dapati, perancangan yang baik juga dapat
membantu melicinkan sesi pengajaran dan pembelajaran serta murid
juga lebih berkeyakinan dan seronok untuk belajar.

iv.

Kepentingan utama menggunakan variasi kaedah serta teknik dalam


pengajaran pendidikan jasmani adalah untuk menarik perhatian serta
penglibatan murid. Bagi kaedah dan teknik pengajaran yang kreatif,
murid akan berasa seronok dan secara tidak langsung mereka akan
melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti. Malahan, apabila
murid tertarik dengan kaedah dan teknik pengajaran guru, perhatian
murid akan dapat dikekalkan sepanjang sesi pengajaran dan
pembelajaran serta dapat membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri
murid.

v.

Menerusi kaedah inovasi ini, murid-murid dapat membina


sifat jasmani dan sosial seperti yang diinginkan.Kepantasan daya
tenaga , kekuatan,ketangkasan, kemahiran dan game sense adalah
beberapa contoh sifat jasmani yang diperlukan oleh murid .

vi.

Melalui penglibatan murid-murid dalam aktiviti yang dilakukan dapat


meningkatkan kebolehan fizikal, meningkatkan keyakinan diri, dan
dapat melepaskan emosi mereka . melalui pendekatan ini juga murid
dapat mengembangkan kebolehan kreatif murid dan mampu
mengurangkan masalah murid untuk berkaomunikasi dan berinteraksi
antara satu sama lain.

vii.

Melalui projek ini juga saya mendapati murid lebih bersemangat dan
tertarik untuk mengikuti kelas Pendidikan Jasmani. Mereka sentiasa
tertunggu-tunggu akan waktu kelas Pendidikan Jasmani.

viii.

Murid-murid ini juga lebih mudah diuruskan. Tahap penglibatan murid


juga semakin tinggi berbanding sebelum ini apabila ada murid yang
memberikan alasan sakit dan tidak memakai baju suka untuk
mengelakkan diri mereka dari mengikuti kelas Pendidikan Jasmani.

ix.

Projek ini juga tidak memerlukan kos kerana semua peralatan yang
diperlukan terdapat di dalam stor sukan.

x.

b)

Murid-murid juga sudah tidak meminta untuk bermain bola sahaja.

Kelemahan Projek:

i.

Kekangan masa untuk menjalankan projek inovasi ini terutamanya


implementationnya terhadap murid semasa proses P&P.

ii.

Aktiviti yang dipilih kurang bersesuaian dengan kemahiran yang ingin


di ajar. Walaupun ianya mampu menarik minat murid untuk mengikuti
pengajaran tetapi objektif P&P seperti kurang tercapai. Ini kerana
permainan tersebut lebih memfokuskan kepada kemahiran lain.

iii.

Murid cenderung untuk bermain secara berkumpul atau berada


dalam kelompok tanpa mendengar arahan yang diberikan. Ini

menyebabkan murid menggunakan kemahiran yang tidak sesuai


dengan tajuk yang di ajar.

iv.

Antara kelemahan kaedah ini ialah murid-murid mungkin sedikit


keliru kerana pengubahsuaian permainan ini mungkin akan
mengubah sifat asal sesuatu permainan itu dan peralatan yang
digunakan juga mungkin tidak bersesuaian untuk permainan tersebut.

v.

Aktiviti yang dirancang perlu ditambah supaya ianya meningkatkan


lagi pemahaman dan penguasaan murid dalam kemahiran yang di
ajarkan.

vi.

Apabila permainan kecil dijalankan keadaan kawalan murid kadangkadang berada di luar kawalan. Oleh itu perancangan yang teliti perlu
dilakukan supaya pengurusan murid lebih teratur.

4.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi sesi pengajaran dan
pembelajaran ini adalah perancangan pemilihan kemahiran dan aktiviti murid
dirancang dengan teliti dimana guru sepatutnya merancang aktiviti yang sesuai
dengan tahap psikomotor murid. Pemilihan aktiviti juga sepatutnya dirancang
dengan aktiviti yang paling mudah ke aktiviti yang paling sukar dimana guru
seharusnya memulakan aktiviti dengan aktiviti mudah yang boleh memberikan
keyakinan kepada murid untuk melakukan kemahiran yang dirancang. Apabila
murid mempunyai keyakinan untuk melakukan kemahiran barulah murid dapat
melakukan kemahiran dengan teknik perlakuan yang betul dan tepat.
Penambahbaikan lain yang boleh dilakukan bagi sesi pengajaran dan
pembelajaran ini adalah saya sepatutnya melakukan dahulu aktiviti yang

dirancang sebelum mengaplikasikannya kepada murid. Ini untuk memastikan


bahawa aktiviti tersebut sesuai dan mudah untuk diaplikasikan oleh murid-murid.
Masalah utama murid adalah sukar untuk memahami arahan dan fokus.
Arahan yang telah diberikan adalah jelas, lantang dan berulang kali. Dengan
pendekatan yang sedemikian, arahan yang telah diberikan boleh difahami oleh
murid.

Secara peribadinya sememangnya agak meletihkan bagi saya untuk

memberikan arahan secara berulang kali, akan tetapi tanpa pemberian arahan
yang berulang kali murid tidak dapat memahami arahan dan tidak akan fokus.
Pendekatan secara terus dengan membantu murid untuk melakukan
kemahiran telah membantu murid untuk menguasai kemahiran yang diajar.
Kemahiran yang diajar merupakan kemahiran guling hadapan. Terdapat seorang
murid yang tidak dapat melakukan kemahiran ini.

Setelah dibantu untuk

melakukan kemahiran ini, murid tersebut dapat melakukan kemahiran ini.


Pendekatan membantu murid secara terus dapat memberikan keyakinan kepada
murid untuk melakukan kemahiran yang diajar.

Oleh itu saya berpendapat

bahawa pendekatan terus untuk membetulkan kesalahan dan ketidakupayaan


murid untuk melakukan kemahiran adalah kekuatan bagi sesi pengajaran dan
pembelajaran ini.

5.

KESIMPULAN
Secara keseluruhanya, projek inovasi ini dapat dilaksanakan dengan
lancar dan tidak mempunyai masalah yang besar. Murid juga secara kasarnya
dapat melakukan kemahiran yang diajar walaupun tidak dengan lakuan yang
betul. Saya juga telah mendapat kerjasama yang baik daripada pihak sekolah
seperti guru pembimbing dalam menjayakan tugasan ini dimana guru
pembimbing saya telah memberikan banyak cadangan dan bantuan kepada
saya. Saya berharap projek inovasi ini akan memberikan pendekatan baru
kepada guru Pendidikan Jasmani untuk mengunakan permainan kecil
berasaskan TGfU yang mana ianya mampu memberikan keseronokan dan
pengajaran yang lebih berkesan.

Anda mungkin juga menyukai