P. 1
Daftar Nama Siswa SDN UTAMA 2 Tarakan Tahun 2010

Daftar Nama Siswa SDN UTAMA 2 Tarakan Tahun 2010

|Views: 1,067|Likes:
Dipublikasikan oleh Rana Wijaya

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rana Wijaya on Mar 15, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Wali Kelas : LEIDA HASUGIAN

DAFTAR SISWA KELAS VI - 4
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9983733808
Abdi Nugraha
L
2 9981149381
Adelia Nur Rizqita

! 9983733813 Agu"g had# $ir%a"s#ah &
' 9981149387 Agu"g Wi(a)s*"* L
+ 9983733815
A)h,ad S#a-rizal Huda
L
. 9973799538
A"di"i Dea A#u Hasari
&
/ 9973799544
A""isa Rah,a Ria"a
&
0 9983733834 1itra suri#a"ti &
2 9983733835 1lara 3aria &
14 9983733838 Da"5i D%i &a"gestu &
11 9983733842 Di*(a"dra L
12 9983733848
6a(hri Riz)i
L
1! 9983733854
6ebr# 6itrah &7
L
1' 9973799578
Hasa"uddi"
L
1+ 9983733861
Hus"u Nur 3uda%a,ah
L
1. 9983733863 Ihsa"ul Huda L
1/ 9983733887 3ii"a"ti Nurulillah De5i &
10 9983733874
3uha,,ad Ardi#a"t*
L
12 9983733875
3uha,,ad E-ri A-rizal
L
24 9973799600
3uha,,ad Habib $ri%ib*%*
L
21 9983733876 3uha,,ad Habil Ghazali L
22 9983733893
Na"da 6itriatie
&
2! 9983733895
Niar Arista Rah,ada"i
&
2' 9983733903
Raessa
&
2+ 9983733913
Riz%a" Rus%a"di
L
2. 9973799639
Riz)a S#a-ira 8u"iar
&
2/ 9973799642
Riz)# Nura%al R7
L
20 9973799645
Sel5ia Edi 9a"ti
&
22 9983733921 $*,,# Ra,adha" L
!4 9983733929
W#""e &rati%i Di"i 6tria
&
!1 9993793794 9udha 3els*" E L
!2 0014599453
3uh Nur Wali
L
!! 6ara Ai" &
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : &AIN<
DAFTAR SISWA KELAS VI - *
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9983733809 Ab"i 3arshela Sil5a L
2 9983733814 Agu"g Nur 1ah#* L
! 9983733827 Ar,ali"da &
' 9973799552 De"isa L
+ 9973799559
Di,as &raseti*
L
. 9973799561
Di"ah A#u &ur%a"ti
&
/ 9973799563
D%i Ris)# <)ta5ia"
L
0 9983733853
6ebri#a"i Wula"dari
&
2 9973799571
6re"g)i =a#u A"ggara
L
14 9983733857
6ristia"i"gsih Ra,ada#a"ti
&
11 9983733862 I(hsa" Riz)# Wid#a"ugraha L
12 9973799581
Ilha, Setia%a"
L
1! 9991746975
I,,a"uel 1hrist*-el 9ithr* 9*ha"es
L
1' 9981149385
I"dra Agu"g Wi(a)s*"*
L
1+ 9983733871
Ki"ta" Deas# A"i"da
&
1. 9983733873 Lidia &usa I"dri &ra,uti)a &
1/ 9983733888
3ira#ati S#ahra"i
&
10 9973799604 3*ha,,ad Eddie Satria"i L
12 9973799608
3uha,ad Nasrulah
L
24 1689983831299
3uha,,ad Ri"aldi Setia%a"
L
21 9963916444
Rah,at Kur"ia%a"
L
22 9983733906 Ratih A#u A"ggrae"i &
2! 9983733907
Rez)a I"dri#a"i
&
2' 9983733909
Ri,a Arilia"ti
&
2+ 9963916449
Ri"i &usitasari
&
2. 9983733910 Ririt $ri Wula"dari &
2/ 9983733911
Ri#a" $it*a"i Gu,a"ti
L
20 9983733912 Riz)# Ra,adha"s#ah L
22 9983733916 Sesar A"a"g Adit#* L
!4 9983733922 $*"i Adria" &a"gestu L
!1 9973799659
Wah#u <(ta5ia"t*
L
!2 9973799660
Wah#u Sa"di)a &utra
L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : HER3INA 7&
DAFTAR SISWA KELAS VI - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K!
U#&"
1 9993793642 Abdil 3utaza, A,ar L
2 9983733826
Aria"ald* E)a &raset#a
L
! 9983733829
Ar5i" &ra,a"a &utra
L
' 9983733833
1ha"dra Kur"ia%a"
L
+ 9983733837 Dada"g Sutardi L
. 9983733844
E)a 1e,ara A"ugrah &utri
&
/ 9985837623
6itri Astuti
&
0 9983733859
Gi* &ri*"gg* Sur#a"gg*"*
L
2 9983733860 Hari Her,a%a" Sila,ba L
14 9983733864 I)sa" Abdilah Ra,adha" L
11 9993793700
Isabella Su(i Wardha"i
&
12 9983733869
8iha" Nabilah
&
1! 9983733872 Laila Ri)a R*bi#a"ti &
1' 9983733878
37 Irsa" 6adillah A7 &7
L
1+ 9983733889
3u-lih Hida#aturrah,a"
L
1. 9983733894
Na"da Sa-ira
L
1/ 9973799622
Nur Halizah
&
10 9983733901 Nur-elia Setia"i &
12 9987217846
Nur,as Ri#a"ti
&
24 9971327350
&utra Su),a Hut*,*
L
21 9983733905
Ragil 6a>ri &ra#it"*
L
22 9951708234 Rah,at &erda"a L
2! 9983733914
R*-iq 3i-ta)hul R*#a"
L
2' 9973799651
Siti N*erhaliza
&
2+ 9971327349 S#ahr*zi Adi &ra,a"a L
2. 9983733918
$as#a &utri &ra,es%ari
&
2/ 9983733919
$iara Lestari
&
20 9983733923
$ri Aris 3u"a"dar
L
22 9983733930 9*"is Galih Ari-ah L
!4 9943616327
9udistira Hardi
L
!1 9973799624 Nurul Huda L
!2 9982892956
Dede &ra,a"a 9uda
L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
DAFTAR SISWA KELAS VI - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
K"#a$%a$
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : IIN SRI RE8EKI
DAFTAR SISWA KELAS VI - 1
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9983733811
Ade 6itria 6ebria"ti
&
2 9983733816
A)bar Giedza Rezqie Su"g)*"* S
L
! 9983733819
A"di Aria"a De%i
&
' 9983733822
A"di Nurul Ati)a
&
+ 9983733823
A"gga Re5irda"
L
. 9973799541 A"ggi N*5ia =aru"a =ate &
/ 9983733825
A"isa 3ulia%at#
&
0 9983733828
Ar5a" &ra,a"a &utra
L
2 9983733831
=i"ta"g &raset#a De%a"dari
&
14 9973799547
1ah#a 6adhilla Ar,ada%ati
&
11 9983733836
1#"tia A,a"da &utri
&
12 9983733843
Dita Rah,a"i"gt#as
&
1! 9983733850
6adl# Harta%a"
L
1' 9983733851
6ad#a I"dira Al-atih
&
1+ 9983733855
6eriza" A-a"di
L
1. 9983733856
6i"a Nur#a"a $au-iq
&
1/ 9970232696
Ga#atri D#ah Rah,a"dita
&
10 9983733865
I"dra Eri#adi 3ul#a
L
12 9973799591
Khairu""isa &usita Sari
&
24 9983733877
3uha,,ad I(hsa" I"dra Satria
L
21 9983733891
Nabila 3eili#a"i
&
22 9983733892
Na"da Ari- 6a"d*
L
2! 9983733897
N*re" Nur
&
2' 9983733899
Nur A#u Arilia"
&
2+ 9983733902
Nuri" I"z"i Hashi-ah
&
2. 9983733904
Rades##a E,elda
&
2/ 9983733926
?a)si Desta"ti*
L
20 9983733928
?id#a Reza A"di"i
&
22 9982045789 A"ggu" Khairu""issa & &
!4 0014599460 3utiara &
!1 0010274626 Azla" S#ah N**r L
!2 9982477386 6auziah Adelia &
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : A)h,ad Husai"i
DAFTAR SISWA KELAS V - 4
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9993793731 3uha,,ad Nau-al Aqil L
2 9993793738 Na"da Kesu,a &
! 9993793747 Nurul Sai)a &
' 9993793749 <))# Resati I"dah &rati%i &
+ 9993793756 Rah,a 3ulia &
. 9993793764 Reza Re"aldi L
/ 9983733908 Ri()a E,ira Sa"ti &
0 9991746969 Ri,a Nur Isla,i#ati &
2 9993793767 Ris)a 6itri#a"ti &
14 9991746971 Ris,a Setia"i &
11 9991746973 D%i ?ier# Ra(hhul Susa"t* L
12 9983733847
Eri)a A"dria Ashari
&
1! 9983733852 6aizal @ul)ar"ai" L
1' 9923210799 Ga"i Setia%a" L
1+ 0002678118 Gre"ida R*sita Ri"i &
1. 9983733867 I"ri &utria"a &
1/ 9993793656 Ari,bi S#ari-ah N**r Ai"i &
10 9983733880 3ahe"dra 3ahatir L
12 9983733883 3arseli" &asi,bu &
24 9993793717 3a#a 1hesalia A &
21 9993793711 3uha,,ad Nur(h*lis A L
22 9891874495 3uha,,ad 9*ris)i L
2! 9983733898 N*5aria" Sura)h,ads#ah Sarbi"i L
2' 9993793750 <rie"t 9*"atha" Ra,bi"g L
2+ 9993793751 &ria Aris =i>a)sa"a L
2. 9993793758 Ra"ti Kur"ia 6a>arsih &
2/ 9983733915 Satria%a" Nur =a#u L
20 9993793781 Siti Nurhalizah &
22 9993793785 $au-i)ur R*s#id L
!4 9993793786 $ri Da"u Dar,a%a" L
!1 9983794043 =ella S
&
!2 9993855814 Nurhali-ah
&
!! 9993793787 $ri Kushardia"t* L
!' 9983733924 $ri(is"a &ra)as Rah,ada" L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Has"ah
DAFTAR SISWA KELAS V - *
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9981149382
A)i- Adillah Ah#ar L
2 9993793648 Ali-t#a &utri Setia"i &
! 9993793657 Ari"atha &utri Rud#a"a &
' 9993793663 =erlia" Sa">a#a &ra"ata L
+ 9993793675 Dzida" 6ebriadi 3aggribi S7 L
. 9983733846 Elsa Ardilla 3a#*rita Dela5ita &
/ 9993793678 E,sa Nur &rada"a &utra L
0 9993793679 E"di 6ebria"s#ah L
2 6adli Ri-a"# L
14 9993793685 6err# Dza)# Ra,adha" L
11 9993793691 Herti @uli-ah Aria"i &
12 9993793692 Ib"u Abi S#aibah L
1! 9993793693 I(ha" Wah#udi L
1' 9993793697 I"dri#a"i &
1+ 9993793701 Is,a $a"dil*l* &
1. 9993793702 8e"dri#a"i &*"gsi &ulu"g &
1/ 9993793707 Kh*li-atus $iara"ita &erti%i &
10 9993793710 37 6ah,i Da,a"huri L
12 9993793716 3aud# 9udithia &
24 9993793727 3uha,,ad 6urq*" L
21 9983733812 Ade Rah,a%ati &
22 9983733840 Adi"da N*5i 9udia"tI L
2! 9993793644 A)h,at Darul 6auza" L
2' 9983733817 Al,a D%i <)ta5ia"ti &
2+ 9983733821 A"di 3uha,,ad 1halid L
2. 9984891172 Da"u" Iq,a)*ri L
2/ 9993793658 Ar#a N**r Ebri#a"t* L
20 9983733830 A5id @uhri#a"tara L
22 9993793660 A#u 6aras Dita &
!4 9993793661 A#u Lestari S &
!1 9993793796 @il-iah Nizar &
!2 9992916591 Ar,ila%ati &
9982382899 Aldi Fachrozie
9970564869 Rusdiana. M
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : SUKI3IN
DAFTAR SISWA KELAS V - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9993793645 Alda $ria"a &
2 9983733818 A"a Nur Ai" &
! 9993793664 =ria" 1rist*her Ra%u"g L
' 9983733832 =u"ga Lia &
+ 9993793669 De5ita 3eili#a"i &
. 9993793670 Dhea A""isa &
/ 9993793684 6athur Ra(h,a" L
0 9993793688 6ra"sis)a 6irda 9u"iar = &
2 9993793689 Gl*r#a $ri <)ta5ia &
14 9973799579 He"g)i Aria" Wib*%* L
11 9983733866 I"e)e E,elia &7 &
12 9993793698 I")a ?ale"ti"e &
1! 9993793705 Khairul U,,ah L
1' 9983733885 3aulia"a Setia"i"gru, &
1+ 9983037678 3u(hsith &radit#ara,a L
1. 9993793712 3uha,,ad Azie A-r#a" L
1/ 9993793730 3uha,,ad Iqbal Siddiq L
10 9993793734 Nadha Shar,ila A*,ariah &
12 9993793739 Na"da Sri A"ggaria"i &
24 9983733900 Nur 6adilah &
21 9993793752 &ris)a &utri Kristia"a &
22 9993793761 Re-i"aldi 1ha"dras#ah L
2! 9996454833 Reza Ar-a" L
2' 9993793765 Ri)ah 3ali#ah &
2+ 9993793768 Risqi 6a"ia 3uzdali-ah &
2. 9993793777 Sha5ira I"ta" 3eutia &
2/ 9993793778 Sherl# Ari#a"i Sri Reze)i Si"aga &
20 9993793783 $a,a I5a")a &
22 9993793789 $uli5ia Riz)i Karu"ia Sur#adi &
!4 9993793793 Wi"da Astari &
!1 9993793797 @ul)ili A"sar L
!2 9994532441 3i)* hadi L
!! 9991039193 37 3arhadi"ata D%i &utra L
!' 9983037314 1i"d# A,elia &
!+ 9983733896 Ni"a Ri#a"a &
!. 9993376869 Karti)a Ad#a Dar"a &
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Sudi Agust#a%ati
DAFTAR SISWA KELAS V - 1
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 9981149384 Adi 3aula =ua"a L
2 9981149380 Ale Al-red* Deutra L
! 0000862176 Alisa Alia 3areta &
' 9993793649 All#qaB &utri Ha,dalilah &
+ 9983733820 A"di Izza Naa-ilah &
. 9983733824 A"ggi De5a"agari &
/ 9983733868 I"zagi 6atha"a 3a"dala L
0 9991746967 Aurelia"a &utri Uta,i &
2 9983733840 Desi 3ulqia"i &
14 9993793681 6azri"a S#ari-uddi" &
11 9983733870 8*dhi Kadarus,a" L
12 9993793703 8usti)a 6auza" Lestari &
1! 0002678129 La"a Rasita Sa5a Rez)ia"ti &
1' 9993793723 37 Adr#a" A"ugrah L
1+ 9993793714 37Ha-id Hai)al L
1. 9983733881 3ardi#ah &
1/ 9993793715 3ardi#ah N**r Ari-ah &
10 9983733886 3er(# Li"da &
12 9993793724 3uha,,ad Aul#a 6irll# L
24 9993793728 3uha,,ad Hadie Suhe"dra L
21 9993793732 3uha,,ad S#ahrizal L
22 9993793741 N*5e"a Sari &
2! 9993793743 Nur A"issa Aur Ai"i &utri &
2' 9993793744 Nur @ai"ab Di"i#ah &utri Ha"i &
2+ 9993793753 &u>a <)ta5ia"a &
2. 9993793757 Ra""# Nur A-i-ah &
2/ 9993793779 Si"ggih I(sa" &a,budi L
20 9991746968 Sri 1h*iri I"a#ah &
22 9993793784 $ara"ia D%i Isda Setia"abila &
!4 9991746972 @ahra &utri 3ada"i &
!1 9983733925 $ris)a Ega Setia"i"gru, &
!2 9976316421 3eli"da destia"t#
!! 9984891172 Da"u" Iq,aq*ri L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
DAFTAR SISWA KELAS IV - 4
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0000862179 Li"tar Ni"d#a 3ille"i5a &
2 0002678133 3eila"a Ra,adha"i &
! 9993793729 3uha,,ad Ilha, 1halid L
' 0002678161 Nau-al &utrari,a Rh#a"da L
+ 0002678162 Naura Nuraziza &
. 9993793746 Nurul Salsa =illah &
/ 0000862184 &rad"#a Isra Na"dia Sari &
0 9993793760 Ra5i ?abri)a 3ila &rada"a L
2 9993793763 Re"dra A"ggadi L
14 9993793766 Ri" Desti Wah#u"i &
11 9993793780 Siti 6ati,ah Ada%i##ah &
12 0002678194 S#a-ira Nusri#a"i &
1! 9993793792 We"a Seti#a"i &
1' 0002678202 Wira Nurga"di &
1+ 0002678061 Abdillah Is"ai"i 6adli
L
1. 9993793646 Aldi Wira"ata C
L
1/ 0002678077 Ari#a"i
&
10 0002678081 Aulia S#a-irah
&
12 0002678083 A#u Wula" 1itra De%i
&
24 0002678093 Di,as $r# &raset#*
L
21 0002678098 D%i A"ggi Rabiul A%alia
&
22 0002678106 E"dah A#u Lestari
&
2! 0002678111 6athur Rah,a" Au-a
L
2' 0002678112 6ebbi A"ggi $a)ari"a
&
2+ 0002678116 6ita 3utiara
&
2. 0002678121 Hus"ul Arida
&
2/ 0002678124 I"dah Larassati
&
20 0002678127 8he5rai#a" C
L
22 0002678128 Khairu"isa Riz)# A,alia
&
!4 0000862173 3ar(el* Ha"i-
L
!1 0002678148 3uha,,ad Nau-al
L
!2 9993793733 3uha,,ad 9*ga Is%a"t*r*
L
!! 0002678157 Nabila Salsabila
&
!' 9993793735 Nadia Azura"isa
&
!+ 0002678163 Nia 3ardia"ti
&
!. 0002886446 Lea"ita =erlia"i Waria"t* &utri
&
=aru &i"daha"
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Lasrida Sit*ha"g
DAFTAR SISWA KELAS IV - *
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0002678138 3uha,,ad 9asril A"a"ta =aharuddi" L
2 0002678156 Nur 3ari"a Ha#ati &
! 0002678169 Nur 3uha,,ad D>*di Hadi &utra L
' 9993793755 Rah,a Aulia Ra)h,at &
+ 0002678174 Ra,adha"i Nur A-i-ah &
. 0002678180 Re#"aldi Wah#u &rada"a L
/ 0002678184 Ris)a A,elia &
0 0002678188 R*s#idah Rah,a"iah &
2 9993793772 Sahira Nur Nabila &
14 9993793776 Sa#ied 3uha,,ad 6a(hrie Abdillah L
11 9993793782 Sri 3ut,ai"ah Hartiah Ni"gsih &
12 9993793788 $ri* Aldi Ilha, Said L
1! 0002678206 @ul-i)a Hida#a"t* L
1' 0002678205 @ul5a Adhi, =as%a" L
1+ &ris,a A"a"da $ri Salati &
1. 0002678075 A"isa Rez)# Rah,adhi"a &
1/ 9993793654 A""isa $iara De%i &
10 9993793655 Arie- 6adillah L
12 0002678078 Ar,a"i Ridha D%i 6ahri#a"ti &
24 0002678079 Ar"*l*us E"de 6l*res C L
21 0002678082 A#u Ali-ah A"ggrae"i &
22 0000862172 =i,a A>i Sautra L
2! 9993793666 1i(i Wi"da &ara,ida &
2' 0002678100 De%i Sis)a 6ara,ida &
2+ 0002678095 Di"da A#u A"ggrea"i &
2. 0002678096 Di* 8ulia"s#ah L
2/ 0002678097 Dita Aulia &
20 0002678105 Ell#7 S 9u"iarti &
22 0002678113 6ebri Si"ta 3arit* &a">aita" &
!4 0002678114 6eb# 3#dear &alelau C &
!1 9991746970 6i"a A,a"da &
!2 9993793686 6itra I"dra =a#u sautra L
!! 0002678120 Hasri#adi L
!' 9993793694 Idzis#ta Adra>a5i)ha L
!+ 0002678122 I)a &ra%esti &
!. 0000725024 Algis &ra#*ga Adia"s#ah &utra L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Sur#a"i
DAFTAR SISWA KELAS IV - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0002678204 9udi &rab*%*
L
2 0002678135 3ellisa 9u"iarti &
! 0002678137 3*(ha,ad Agu"g &ra#*gi L
' 0002678145 3uha,,ad 6adhlur*h,a"
L
+ 0002678147 3uha,,ad 6ir,a"s#ah $ue L
. 9993793736 Nadia Lestari 1ah#*"*
&
/ 0002678158 Nadia 3urdiati &
0 0002678160 Na"da 9uri"dah Lestari &
2 0002678167 N*5i*la Nurai"i =a)ti &
14 0002678168 Nur 3alasari &
11 9993793745 Nurul A"isa &aluser# &
12 0000862177 Re"d# Satria
L
1! 0002678181 Reza 6atur Ra(h,a"
L
1' 0002678185 Ris)a $aru) Ke"de) C &
1+ 9993793769 Riz)# L%arudi" L
1. 9993793771 Rudi Widi#a"a
L
1/ 0002678192 Sis(a A"dhi"i E)a &utri &
10 0002600427 D%i)a Ir-a" Heria"t* L
12 0002678068 A>i Ega S#ah%alia &
24 0000862181 Aliza 6aradilla &
21 9993793652 Al#ara <)ta5ia Salsabila &
22 0002678073 A"di A"a"da Hu,airah &
2! 0002678074 A"ggrait* Re-i"aldi Wida#at L
2' 0000862187 1helsi Ade &
2+ 9993793667 Desi &er,ata Sari &
2. 9993793671 Dia" <)ta5ia"i Nir%a"a &
2/ 0002678102 E-rizaldi A,a"da Nugraha L
20 0002678103 Ega A">eli C &
22 9993793682 6a"i Setia"i"gsih $au-iq &
!4 0002678110 6arid 3ah,ud L
!1 0000862174 Gusti 3uha,,ad Riz)i 6a>ria"**r L
!2 9993793695 Ihza 3ah-udz Al-ia" Rah,atull*h L
!! 9993793696 Ii" is%a"da A#u &
!' 9993793699 Ir%a" Adi &raset#a L
!+ 9993793708 Kur"ia A%alia &
!. Lisa Uta,i
&
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Adhe @U
DAFTAR SISWA KELAS IV - 1
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0002678063 Adi"da E5elia Ha)i, &
2 9993793643 Agu"g Adi#a Setia%a" L
! 9993793659 Ati)a &
' 0002678084
=are 6ebria"t*
L
+ 9993793665 1helsea <)5ell# Laure"s# C &
. 0002678086 1i"d# 6redd# Ku"drat C &
/ 9993793668 Dess# Lailatul Kh*ti,ah &
0 9993793672 Di,as @ul-i)ar L
2 0002678094 Di"a 1h*li,atus S#adiah &
14 9993793676 Ega Setia"i &
11 9993793677 E))# Al-ath 6adillah L
12 0002678107 Eri() Rusdia"t* L
1! 0002678115 6err# 8u"aedi $*,a"a
L
1' 0000862175 6i)#a $au-iqul Azhari &
1+ 9993793690 Heri#a"ti
&
1. 9993793709 Lusia"a D%i Sebri"a &
1/ 0002678132 3ega &usita Sari &
10 9993793718 3elisa Nur-adilla &
12 0002678163 Nia 3ardia"ti
&
24 9993793740 Ni"a Nur Adria"a
&
21 0014599398 N*"i Astria Lu,ba" Ga*l
&
22 9993793742 N*5ia 3ira"ti &utri
L
2! 0002678172 Rahul 8aluddi" Arda
L
2' 9993793759 Rat"a &resa"thi
&
2+ 0002678175 Re-i"ald# 3adras
L
2. 9993793762 Reha" 6a(h,idrad
L
2/ 0002678195 $as#a Nadila
&
20 0002678196 $*,,# AleDsa"der Siahaa" C
L
22 9993793790 $#as &utri 6#a"da
&
!4 0002678197 ?id#a $ri A"%ar
&
!1 9993793791 Wardatu""ahdah
&
!2 0002678200 Wi"* Nau-al Ib"u Ghaz#
L
!! 0002678201 Wira 1ha"dra Ra,adha"
L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : 3asria"i
DAFTAR SISWA KELAS III - 4
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0002678142 37 =ari Hatala L
2 0002678072 Al#a Karti)a Ra,adha"t# &
! 0010274554 A"ggi 6itria"i &
' 0010274558 Ari Sa,udra &utra Nugraha L
+ 0010274561 Athirah &
. 0010274566 Del5a"i Natasia &
/ 0010274568 D%i A#u Arilia"a 6ara,isa &
0 0010499009 37I)ra, 3aula"a Ibrahi, L
2 0010274575 Grei",ita La#u" Sari &
14 0002678125 Irga 6ahri L
11 0010274577 8as,i"e Nur-a(hri#ah &
12 0002678548 8iha" 6i)ri &
1! 0014599419 Al5i" Rah,a" Ris#adi L
1' 0010274581 Ki)i 6ebria"i"gsih &
1+ 0010274590 37 A*lb# A"sh*ri L
1. 0010274586 3eisa A"a"da &
1/ 0002678149 3uha,,ad Ra,adha"i L
10 0002678150 3uha,,ad Res)# L
12 0002678165 Ni"di Aulia &
24 0002678166 N*5i Shara Silit*"ga &
21 0010274600 <)ta 9u"iar Da,a#a"ti &
22 0010274606 Rezi I"dra%ah#u L
2! 0010274608 Rigel L
2' 0010274609 Riri" 3ardia"i Karti)a &
2+ 0010274611 Riz)i Nurrah,a" L
2. 0002678189 R#aas Rais Hasb# 3au)ar L
2/ 9993793773 Sas)ia 6ahira &
20 0002678191 Sil,a 6auziah &
22 0010274622 S*""#a Istarita &
!4 0010274563 1haeril H73 L
!1 $egar A)bar @ul-a)ar L
!2 0010274624 $ria"a I"dah A"ggrai"i &
!! 0010274625 ?ale"sia 6ebri#a"ti &
!' 0010274626 Wi-a" Sera-i, De%a"t* L
!+ 0000862180 9*gi Sautra L
!. 0010274631 @ia"a @ul#a &
!/ Kris"a Ridh* &rata,a L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Rus,iati
DAFTAR SISWA KELAS III - *
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0002678064 Adit#a Kusu,a Negara L
2 0013534658 Ah,ad Rezha As# Sh*ddiqei L
! 0002678071 Al5ia" Ar#a &utra L
' 0010274559 Ar#eg* Ari-i" L
+ 0010274560 Ata"ia &asi,bu &
. 0010274562 A5i5a 6aradiba Nabila &
/ 0010274565 Dea $sa"i#ah &
0 0010274567 De5i 3ahara"i &
2 0002678099 D%i N*5ita Kasri &
14 0010274523 6ahra" Ra,d# L
11 0002678109 6a)hri Abdillah L
12 0002678123 Ilha, Kh*iruddi" L
1! 0002678126 I5*" &aratua" L
1' 0010274578 8ere,i Saut =a)ti7S L
1+ 0010274579 Ka#la Saarira &
1. 0010274589 3uha,,ad 6auzi
L
1/ 0002678151 3uha,,ad @ai"i L
10 0010274595 Nadi#a D%i &utri &
12 0010274596 Nisri"a A""isa Rah,a" &
24 0010274599 <(ti La#l# Lati-ah7S
&
21 0002678171 Rah,a" Ari
L
22 0002678088 1i"d# 9*a" N*5e,beria &
2! 0002678183 Ridh* $ia"ggara
L
2' 0010274613 Sadda, Hussei"
L
2+ 0010274617 Salsabilha Li-a"d# &
2. 0002678193 S#adria" Ar)ha" L
2/ 0002678198 Wi"di Se)ar Ki"asih &
20 0010274627 Wula"dari S#a-itri &
22 0013913523 3uha,,ad I(hlas A)ra,
L
!4 0002678186 Ris,a 6ira"da &
!1 0010274615 Said A,ri
L
!2 0010274616 Sali"da Rasit &
!! 0011211091 3usli,ah Nurul Ais#ah &
!' '0002678245 N*5ia" Ris)# L
!+ SI$I &
!. 0020030850 Abdul Ra>ab Ali, L
!/ 0002678062 Abidah Ul#a &
!0
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Su#at,i
DAFTAR SISWA KELAS III - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0010274555 A"i"dia Nadia Asa Ri"i &
2 0010274557 A"ugrah &utra Ha,dalilla L
! 0002678092 Di()# A--a"di Suhart* Sautra L
' 0010274569 Egi 6uri I"dah Suria"ti &
+ 0002678108 Er5a" Riz)i Aria"t* L
. 0010274570
6adliss#a-iq Alirah,a" =ahtiar L
/ 0010274571 6agil Ra"a"da L
0 0014599421
6ahreza Sur#* Wira%a" L
2 0010274572 6arid 3uha,,ad A)bar L
14 0014599412 6auziah

11 0002678119 Ha)i)i Ra,adha" L
12 0010274576 Ha#a Na>iba &
1! 0010274583 37 Re-i" Diradia"s#ah &utra
L
1' 0010274585 3aud#"a A"di"i &
1+ 0002678140 3uha,,ad A)h,ar L
1. 0002678146 3uha,,ad 6auzi
L
1/ 0010274584 3uha,,ad Re"dra =a)ti Nugraha L
10 0010274592 3uha,,ad Rizqia"ur
L
12 0002678155 3ul#*"* Rahuld L
24 0010274593 3uzdali-ah
&
21 0002678164 Nia Riz)# Ra,adha"i
&
22 0002678173 Ra)a Adhi &ria"a
L
2! 0010274610 Riz)a D>uliasari Sulist#*"*

2' 0010274607
Ri-qi Hiza,i L
2+ 0002678187 Rita Ardia"ti &
2. 0010274614 Sa-ira I"dri Naris%a"i
&
2/ 0010274621 Sla,et Riz)i
L
20 0002678199 Wi"dra Sautra
L
22 0010311944 Ra#za 6ebria"i 3a"tiri

!4 0002678069 Aldia"s#ah L
!1 0010274551 Al-a"da Aris Sautra L
!2 0020030851 Kha"i Au-athul @a""ah &
!! 0010274591 3uha,,ad Riz)# Subha"ur L
!' 0010275619 6i)ria"di A"ggara L
!+ 0010274580 Ke5i" =erutu L
!. 0002678131 3a#a Hida#a"ti &
!/ 0010274598 Nurhali-ah Isla"ia%ati
&
!0 0010274619 Siti A-"a Nazila
&
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
NI&712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : N**r Hasa"ah
DAFTAR SISWA KELAS III - 1
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$a%a$
U#&"
1 0010274550 Ah,ad Nur 6adilah L
2 0002678070 Alie- I%a" &erda"a L
! 0002678080 Ar#a 6atur Ra(h,a" L
' 0014599403 =agas Ristri#a"t*r*
L
+ 0002678087 1i"d# Nad#a Set#a%a" &
. 0002678089 Dea Gita Sa-itri &
/ 0002678101 D%i Wi>a"ar)* L
0 9993793683 6ari(ha Ra,adha"i &
2 0010274582 Luth-a" Ha"i- L
14 0010274553 Al5ia" Riz)i Kur"ia%a" L
11 0002678130 37 6iqri Ra,adha" 6a>ria"t*
L
12 0002678134 3el)hias L
1! 0002678136 3ell#sa Shella &
1' 0010274588 3uha,,ad Asli, L
1+ 0002678154 3ulia Hartati &
1. 0010274594 Nabilah A*"ita A">a"i
&
1/ 0010274597 N*"i 9ulia"a%ati
&
10 0002678170 Nur &utra Kha"a-i
L
12 0010274602 Ra-*" Ahlul =aBit AlEHS &
24 0010274603 Re-i Setia"a Uta,i &
21 0010274605 Re-i"a A#u A"ggrai"i
&
22 0010274610 Riz)a D>uliasari Sulist#*"*

2! 0010274618 Sari Is%atul Hasa"ah &
2' 0002678190 Satria &a"gestu
L
2+ 0010274620 Sitti &utrie @ulai)ha
&
2. 0010274628 9udhistira L
2/ 0014599399 @ul5ia Hasa"ah
&
20 0010274549 Adit#a Rah,a" L
22 0010274587 3i(hael K7H
L
!4 0002678141 3uha,,ad Al-ia" L
!1 0002678143 3uha,,ad Da-a Ath*riq L
!2 0002678144 3uha,,ad D%i)i Al 6ariz
L
!! 9993793726 3uha,,ad 6auza" L
!' 0014599415 S#ahreza &ahle5i L
!+ 0002678152 3uha,,ad @ul-ahria"s#ah
L
!. 3uha,,ad A,,ar 6 L
!/ 37 Ris)# 3 L
!0 0002678182 Reza N*riald# L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : E,,a 3eia"aF3asitah
DAFTAR SISWA KELAS II - +
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0014599404 Dela Azza Regita &
2 0020532862 Di"a A"dria"i &
! 0020532890 6arha"abil Ris)# Rah,atda"i L
' 0020532906 3ar(elli"* &
+ 0020532887 6egg# 3eila"da &
. 0014599439 6itria Ra,adi-a &
/ 0014599402 Iga 3a%ar"i &
0 0014599454 Is,i Suli#a"a &
2 0014599426 Letrisia $ria"ggrai"i A"ggeli"e &
14 0020532891 3eid# Nur Aida &
11 0020532841 3*ha,,ad Ilha, 3ada"i L
12 0020532837 3uha,ad I)hsa" Re"ald# L
1! 0020532850 3uha,,ad 6e"dr#a"s#ah L
1' 0020532835 3uthiBah Rest# &
1+ 3is%a"t* L
1. 0014599408 &utri Nabilah Nur Athi-ah &
1/ 0020532846 Risa Sil5a De%i &
10 0020532838 S*-#a Rah,i &
12 0014599405 Sri Wah#u"i &
24 0014599438 $iara <)ta5ia"i &
21 0014599428 Ugi Setia"a Wilu>e"g &
22 0014599433 Wid#a &rati%i &
2! 0014599400 9usri"aldi L
2' 0020532853 3uha,,ad 6ig* Al,ada"# L
2+ 0020532923 3uha,,ad Kur"ia%a" L
2. 0020532915 Salahuddi" A##ubi L
2/ 0020532842 $a"tri Ratu War"adi L
20 0020532913 $ria"i)a 6iqhara &
22 0020532877 $riat,iati &
!4 0014599443 Wa%a" El-ia"t* L
!1 37 6irdaus L
&
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Sri A"a%atiFH>7 3as"iah
DAFTAR SISWA KELAS II - 4
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0014599462 Hus"a Dhi#a D%i 6itri &
2 0020532899 37 Arie- Kur"ia%a" L
! 0020532865 3*ha,,ad Ad"a" Gh*>ali L
' 0020532894 A,a"da &utri Ga#a"tri &
+ 0014599430 3uha,,ad Aqil A"gg*r* L
. 0020532834 3uha,,ad Raiha" L
/ 0020532911 &utri Athirah &
0 0020532860 Ers#a Nur Aa"itah &
2 0020532900 Raiha" Ali- Wah#udi""ur L
14 0020532869 Rizal 3u-li)hu, L
11 0020532901 3uha,,ad E,ir 3irza 6ahreza L
12 0020532864 Se)ar A#u"i"g D#ah &
1! 0014599448 $ris"a%ati &utri &
1' 0014599444 Wah#uda Dar,a%a" L
1+ 0020532849 9udha 1hristia" U,bu $agu Dedu L
1. 0020532872 Dhea Nur 6adillah 3ahara"i &
1/ 0010274623 $egar Se)a%a" L
10 0020532895 Khel5i" Kh*sasi L
12 0020532884 Li-ia Setia%ati $ahir &
24 0020532896 6athi,ah i""a#ah &
21 0014599437 Nisratulha%a &
22 0020532908 Nur%i" &a"gestu Wah#u>a#a L
2! 0020532921 Sarti)a 8ulia A"ugrah &
2' 0020532854 Ade Re-ia"a &
2+ 0014599461 Agie 1aesara &utra L
2. 0020532858 A,elia A,a"da &
2/ 0020532845 A,elia 6ebri#a"ti &
20 0020532875 A"a"da Riz)# Wa"*d#a Arill# &
22 0014599456 1ha"dra 6itria"s#ah L
!4 0014599453 Deas# 3ega" <)ta5ia"t# &
0024898631 Rizha" A"ugerah L
9993793706
Kh*-i-ah N**r Setia"i &
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : R*s,aida F Nurai"i
DAFTAR SISWA KELAS II - *
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0000862186 &utri E)a Riz)ia"i &
2 0014599431 Rah,a" Aer &atria%a" L
! 0020532851 Ri)a A"daresta &
' 0020532914 Sa""# Gidi*" L
+ 0020532836 $ata Di"i A"ugrah &
. 0014599396 ?a"es &i"g L
/ 0014599425 Wira Nata"egara L
0 0014599432 @a()# 3aula"a 3us#ar*- L
2 0020532910 =a#u Set#a%a" &rata,a L
14 0020532888 Di,as Ra"gga &rata,a L
11 0020532916 D%i Kur"ia%a" L
12 0020532898 Eria"a Salsabilah &
1! 0020532848 Galia"t Nau5al ?ale"t 8ase"ta L
1' 0020532886 Har,itha &utri Ardia" &
1+ 0014599462 Hus"a Dhi#a D%i &utri &
1. 0020532912 I"driat"* L
1/ 0014599406 A(h,ad 6adh*l# L
10 0020532852 Al-ia" Nur 6u>i &a"gestu L
12 0020532833 3uha,,ad Ade Reza Sautera L
24 0020532885 A,elia I"dah Sautri &
21 0020532889 A"issa Ret"* Wula"dari &
22 0014599418 1ha"dra D%i Ha-iluddi" L
2! 0020532832 Da#a"g A#u 6itria"i &
2' 0014599450 De"ri Sa, Lili"g L
2+ 0000862188 Deria"s#ah Hi),a Ra,adha" L
2. 0014599414 De5ita Se)ar Aru, &
2/ 0020532857 D%i Nur A,alia &
20 0020532878 I)a Erilia"a Widia"i"gru, &
22 0014599440 El5ida <)ta5ia &
!4 0014599429 Gabeel Ha"s Ru"ggu Sihite L
!1 0014616165 3utiara Su(i & &
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : E,,# HSF3usti)a
DAFTAR SISWA KELAS II - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0020532883 Nadila Riz)# A,alia &
2 0014599427 Ris"al Is%a"a L
! 0014599446 Nur 6auzi Rah,a" L
' 0020532874 &radi()a Irza 3ahe"dra L
+ 0014599451 Ri-)# Ra,adha" L
. 0020532856 Ris(a Adelia De%i 1itra &
/ 0014599401 9e""# A"ugrah E)a &utri &
0 0020532873 9udh* Gharti)* ?i"ie"dra L
2 0014599452 @ahra Ra,adha"i &utri &ra,esti &
14 0020532870 Ah,ad 6iqri &rata,a L
11 0020532879 Ald* Arille* 3ase"gi L
12 0014599423 A""is#a $ara)a"ita &
1! 0014599442 A"ugrah Sa"di &rata,a L
1' 0014599422 Ati)a Ha"da#a"i &
1+ 0014599395 A#u &ri,ada"i Hadista &
1. 0020532917 Da"isa Alzura &
1/ 0020532920 9ulita Hele"a 3ul*si"g &
10 0014599457 6itrah Lu),a"ul Ha)i, L
12 0014599436 Isra Al,ubara) &
24 0020532918 8e""i A"ggrae"i 7S &
21 0020532905 8u"isti* Nur 3ut Dia"t* L
22 0014599435 37 A"a"g 6ir,a"s#ah L
2! 0020532867 3uha,,ad Al-ia"s#ah L
2' 0014599410 3uha,,ad 6adillah Ra,ada"i L
2+ 0014599416 3uha,,ad Ridh* Ull*h L
2. 0020532863 Nabila &utri 1ah#a"i &
2/ 0020532919 Nur Iqbal L
20 0014599434 <)# Erla"gga L
22 0020532843 &a"(a 8a"uari 9a"t* L
!4 0014599447 Gra(e &*"g 3e))ita &
!1 0015514102 A"di"i Nurul S#a-iqa &
!2 9983733840 A"di $a,ara &
!! 9993793642 Ri-)# Ersa Ra,adha" L
!' =i"tari Ali)a 3ahara"i &
!+
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : Ri,a"#atiFRabba#a"a
DAFTAR SISWA KELAS II - 1
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
No.
NIS NISN Nama J_K! K"#a$%a$
U#&"
1 0014599424 Adhi)a Setia"s#ah Wid*d* L
2 0020532876 Adi"da Nur Arilia &
! 0020532922 Adisa De%i 9udi Warda"i &
' 0020532907 Adri#a" A(hsa" S#ahra"i L
+ 0020532866 A)bar Di#a" &rata,a L
. 0020532840 Al-i)a He""# =ar*qah &
/ 0020532902 A"isha Ni-ta Arda"a &
0 0014599411 Arie Agustia" S#autra L
2 0020532904 Ari"dah D%i 3adha"i &
14 0020532859 Aulia Atiah &
11 0020532861 Aulia &utri 3arsha"da &
12 0020532893 A#dira Re-ia"i"gt#as &
1! 0000862183 Az%a" Sali, L
1' 0020532892 1aturi Nadiah &
1+ 0020532880 Dede Ri-a" &ra#*ga L
1. 0014599409 Dhea Wula"dari &
1/ 0014599464 Dhia R*iha"ah Erba &utri &
10 0014599465 Di,as &rata,a 9udha L
12 0020532881 &utri A,eliah &
24 0020532871 6adl# Ah,ad Nur#a"s#ah L
21 0014599458 6it* Satria 6itra Arda"a L
22 0014599459 6itra 6itria" L
2! 0014599413 6itri Wi"di Agustira &
2' 0014599445 Gusti Di,as Re-ia" A)bar L
2+ 0020532831 I""a &utri Khairi#ah &
2. 0020532868 3aulidi#ah Khairu""isa &
2/ 0014599397 3uh7 Aa" Ris%a"di L
20 0020532903 Riz)# 1ah#a A"a"ta L
22 0014599407 3u)ha,at Sh*li)i" L
!4 0014599460 3utiara &
!1 0024176903 Adi#a"sa & W L
!2 0020532844 &ebri#a" &*"gsiulu"g L
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
Wali Kelas : =ula" AlahFDia" Susa"ti
DAFTAR SISWA KELAS I - +
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
NIS NISN Nama S',-a J_Kel K"#a$%a$
1 Abil#a Al#a Nararas#a &
2 0033851594 Adi"da D#a"dra Wardha"i &
! 0033851559 Aida Nur>a""ah Lati-ah 7K &
' 0033851529 A>i 6adlia"s#ah L
+ 0033851551 A"di I"atsa" Dha-i" Rizqi" 7H &
. 0033851560 A""issaB 6a>ria"ti &
/ 0033851562 Astrid A5ia"a A"a"ta &
0 0033851563 Erah 6asirah &
2 0033851523 6ebb# 1ah#a Ni"gsih &
14 0033851526 6i#*"a Ergira A,alia &
11 0033851527 Galuh 1itar Karti)a Sari &
12 0033851591 Ghaitsa @ahira Sh*-a &
1! 0033851553 8a""atu Sa)i"ah &
1' 0033851580 Khairul Riz)# 8u"iar L
1+ 0033851599 3uha,,ad Abdi Harlia"s#ah L
1. 0027250297 3uha,,ad Ad"a" $a"sil L
1/ 0033851524 3uha,,ad &a>ria"s#ah L
10 0033851538 3uha,,ad 6ariz 6adillah L
12 0033851587 3uha,,ad Gh*zali L
24 0033851510 3uha,,ad Ridh* 3aula"a L
21 0033851546 Nadia Nurul Az,i &
22 0033851532 Nad#a Nur Rah,ah A"geli(a &
2! 0027250330 N*5ri#a"di Wah#u Ra,adha" L
2' 0033851543 &utri 3arsha Nas#a 7S &
2+ 0033851516 Rah,at Kur"ia%a" L
2. 0033851541 Rhiz)a 3ar(hella Aria"i &utri &
2/ 0033851601 Rudia"s#ah L
20 0033851556 Shils# A"a"ta &
22 0027250291 Ki)i 8ulia"i &
!4 0033851570 Ri* &utra &rata,a L
!1 0027250329 Haidir 6itria"s#ah L
!2 0033851584 Nurul Adillah L
!! 0027250341 &utri A"isah &
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
No.
U#&"
Wali Kelas : H>7 Kas"ahFNurlia
DAFTAR SISWA KELAS I - 4
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
NIS NISN Nama S',-a J_Kel K"#a$%a$
1 0033851576 Ah,ad S#i-aurah,a" L
2 0033851581 Ah,ad @ul)ar"ai" L
! 0033851604 Al#ah S*ra#a A">a"i &
' 0033851539 A"geli"e Kusu,a 7W &
+ 0027250335 A""a Natas#a &
. 0033851558 Ari*lita &ra,esti 73 &
/ 0033851531 6ebri &utri Sa"di"a#a &
0 0027250312 Gerald Lia" Sihite L
2 0033851547 Ha""a D%i Arilia Hus"a &
14 0033851557 Hasi,a S#ahirah Arilia &
11 0033851548 Ilha, D%i Adit#a L
12 0033851566 I"dah $ri#a"a &
1! 0033851513 Is#raqi =i,* Khairi L
1' 0033851552 Khaira"i I"dah Da,a#a"ti &
1+ 0033851511 3id#*" 6eehil# &at*"gl*a" L
1. 0033851593 3uha,ad 6adl# 1hur"ia%a" L
1/ 0033851535 3uha,,ad Adit#a L
10 0033851590 3uha,,ad D%i Ra,adha"i L
12 0033851607 3uha,,ad Iqbal Abdilah L
24 0033851567 3uha,,ad Ir-a" 3ubara) L
21 0033851565 Nabila &utri 3agh-ira &
22 0033851530 Nur Aziza A""isa &
2! <""# I"dra%a" L
2' Re5leri $aru) K*"de) L
2+ 0033851588 Sha-"a Sha-ira &
2. 0033851589 Sil5ia Nur A"ggrai"i &
2/ 0033851579 S#a-ri"a Ada%i#ah &
20 0033851602 S#ahda Aurellia Nabila &
22 0033851542 ?i*"a Desgi 3arsi"ta &
!4 0033851536 @ahratu""isa &utri 7H &
!1 0027250301 Ag"a @i)ra &
!2 0027250331 Re#"ald* Ku"drat 8u"i*r L
!!
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
No.
U#&"
Wali Kelas : 8u,iati: A73a7&dF Su)a#a"ti
DAFTAR SISWA KELAS I - *
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
NIS NISN Nama S',-a J_Kel K"#a$%a$
1 0033851521 A(h,ad Re#ha" Warda"a L
2 0027250306 Aiza" S#ali, L
! 0033851592 Al5i" Setia%a" L
' 0033851597 Al#a &utri 8ulia =ate &
+ 0033851596 Alzi Kira"i A,ri A,ir &
. 0033851574 A,a"da Daralista &
/ 0033851606 A"da"i Di5a Kira"i &
0 0033851534 A"di 3ahara"i &utri 8*har 73 &
2 0027250337 Delia Sa"a De-itri &
14 0027250318 6ir,a"s#ah L
11 0033851577 Ilha, A"di)a S#autra L
12 0033851583 Is,eth Nurhadi L
1! 0033851605 8esseli"e D%i#a"ti D>ie-tara &
1' 0033851555 Lisa Alrida#a"ti =r7 &a">aita" &
1+ 0027250326 3i(hellia Agatha &
1. 0033851554 3uha,,ad Khairul Darlia"s#ah L
1/ 0033851603 3uha,,ad Reza &ahle5i L
10 0033851578 3uha,,ad Riz)# L
12 0027250339 Nabila 3aritza &
24 0033851600 Ni"d#a 8ulisia &
21 0027250319 Radiatul Ada%i##ah &
22 0033851598 Raiha" Aldi L
2! 0027250292 Reza Wardha"a L
2' 0033851545 Rhe"a Silsila Re5isha &
2+ 0027250338 R*,a"d* 3ahe"dra Ra,da"i L
2. 0027250327 Sasha A"ggita Ra,adha" &
2/ Sel5ia Arillia"ti &
20 0027250289 $as#a Kaltara &utri &
22 0033851509 Utari Wid#a Ardha"a &
!4 0033851537 Watesa Uli Elisabeth Sit*ha"g &
!1 0033851569 @uraiq Ri##asi Az-a L
!2 0033851585 =rillia" Abdillah 6ah,i L
!!
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
No.
U#&"
Wali Kelas : 3ai,u"ahF9*ha"a Ra"te
DAFTAR SISWA KELAS I - 2
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
NIS NISN Nama S',-a J_Kel K"#a$%a$
1 0027250345 Adi"da A#u Rah,ah Ria"a &
2 0027250340 A>i Sur#a"ata Kusu,a &utra L
! 0027250328 A"isa N*5ia"ti &utri &
' 0027250322 A#u Diah &usitasari &
+ 0033851582 =*"i-asius &asi,bu L
. 0027250323 =urha" N*5ia"s#ah"*r L
/ 0027250299 1hi"tia &er,ata Sari &
0 0027250314 Dar,a%a"s#ah &aluser# L
2 0027250343 Des# Astuti &
14 0027250316 Dia Il,a Wula"dari &
11 0027250293 Di"i Sagita &
12 0027250296 Eali"za 3argaha#u S%asti)a 7& &
1! 0027250344 Eri)a D#a" Lut-ia"a &
1' 0027250333 6itr#a De%i 1ah#*"* &
1+ 0027250317 Hil,a $saqi-ah &
1. 0027250320 Ke""itha A"i"d#a Haraha &
1/ 0033851575 Kh*li- Ali- Ir-a"s#ah Aziz L
10 0033851564 3uha,,ad Gi5e" L
12 0027250288 3uha,,ad Kh*lil Ashari L
24 0033851586 3uha,,ad 3a"z**r Ala, L
21 0033851550 3uha,,ad 3ar-i"aldi L
22 0027250290 3uha,,ad Ridh* Dar,a%a" Daud L
2! 0027250325 Nabillah Salsha#a N*5ell#a Gu"tari &
2' 0033851517 Nessa <l#aha#a"i &
2+ 0033851540 Re#"ha Artia &utri &
2. 0033851528 Risda" Di%ara L
2/ 0033851533 R#a" Kel5i" E-rata L
20 0033851520 Shu(hi Shahieza Nur R7S &
22 0033851514 S#ahra"i Re5i 3aris)a &
!4 0027250336 $sura##aB Nur A-i-ah 73 &
!1 0027250287 3*ha,,ad Ilha, Hazetra L
!2 0033851549 3uha,,ad Aqil Irs#ad L
!!
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
No.
U#&"
Wali Kelas : H>7 HartatiFRah%a"iah
DAFTAR SISWA KELAS I - 1
TAHUN PEMBELAJARAN 2009-2010
NIS NISN Nama S',-a L.P K"#a$%a$
1 0027250295 Agus 3u>i*"* L
2 0027250315 Al-iah <)ta5ia"ti Ar%i" &
! 0027250342 Ash*ll Auli AlEHS &
' 0027250313 A5i <)taila"i &
+ 0027250307 A#u Setia"a &
. 0033851522 Di"da Nur Rah,ati)a &
/ 0033851518 I"dah &utri 1ah#a"i La"gi &
0 0027250311 I"dra Rah,ad 9azid L
2 0027250302 Ka##is &ilar R*h,a"u &
14 0027250304 Khal-a"i 3u)ti &ra#*ga L
11 0033851572 3eila"i Suria"i &
12 0033851571 3eld# A"dri* 1hristia" L
1! 3*ha,ad A"gga 6ir,a"s#ah L
1' 0033851561 3uha,,ad Rei"aldi Khalid L
1+ 0027250324 3uha,,ad @ul-a" Ra,adha"s#ah L
1. 0027250308 3uha,,ad @ul-i)ar 7R7H L
1/ 0027250310 Nur Abel Ais#ah &
10 0033851595 &utri De#"a Salshabila &
12 0027250309 Rah,at Ariadi 3aula"a L
24 0027250334 Ra,ad*"a @ul-iter L
21 0033851525 Ra"dhi)a @ulhadda 7S L
22 0033851608 Rizaldi =ilhag 6irdaus L
2! 0027250305 Sa-ri Usrat L
2' 0027250332 Satri* Aidilia"s#ah L
2+ 0027250321 Se)ar &utri 1ah#a"i &
2. 0027250300 Sel5i &utri 3ahara"i &
2/ 0033851519 Sel5ia"a 1aesari &at,a &
20 0027250303 Setia"a Nur A"a"da &
22 0027250298 ?a""esa A"astasia &
!4 0033851512 9*ha"a AleD(a"dra 7& &
!1 0033851573 El5i"a Wah#u Kertadi%ir#a &
!2 0027250294 ?ere" &ri(illia Hali, &
!!
$ara)a": ;;;;;;;777;;2414
3e"getahui:
Dire)tur
S&!a'ma$(S.P)
Ni712.'1214120/4!141!
No.
U#&"

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->