Anda di halaman 1dari 1

PK 02- LAMPIRAN 2

SEKOLAH : .
JADUAL WAKTU GANTI
TARIKH :
MASA
NAMA GURU
TIDAK HADIR

KELAS
GURU
GANTI
T/TANGAN

NAMA GURU
TIDAK HADIR

KELAS
GURU
GANTI
T/TANGAN

NAMA GURU
TIDAK HADIR

KELAS
GURU
GANTI
T/TANGAN

NAMA GURU
TIDAK HADIR

HARI

KELAS
GURU
GANTI
T/TANGAN

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat


| 1 November 2013 Keluaran 01 |Pindaan 00

:
7

10