Anda di halaman 1dari 15

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN

DAN PERATUSAN

keliru dengan nombornombor yang hampir sama


seperti 9 dan 6, 3 dan 5.

sukar menghafal jadual


sifir.

5 2011

sukar mengingati siri langkahlangkah operasi matematik.

Isu Asas Nombor

sukar membuat
operasi mental
berkaitan arah.

Keliru dengan arah kanan


dan kiri dalam operasi
pengiraan.

Tidak menetapkan jarak


dalam tulisan pengiraan.

keliru dengan simbol-simbol


Matematik

ISU MASALAH PENGUASAAN NOMBOR ASAS.

sukar mengingat
turutan nombor.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Terdapat banyak masalah penguasaan kemahiran mengira dalam aktiviti


pembelajaran matematik. Di antara isu yang dipertikaikan dalam buku
Penilaian,

Pemulihan

dan

Pengayaan

dalam

Pendidikan

karya

Kamaruddin bin Hj Hassan (1986) adalah seperti berikut:Murid biasanya tidak akan mengenal bentuk nombor yang seakan akan
sama seperti 9-6, 1-7, 2-3 dan sebagainya. Bentuk nombor yang berlainan
tidak dapat dikenalpasti oleh mereka dan sering keliru dengan bentuk
nombor. Ini akan menyebabkan murid-murid untuk menulis angka dengan
tidak tepat. Contonya :6 ditulis sebagai ____
7 ditulis sebagai ____
3 ditulis sebagai ____
Selain itu murid juga kadangkala tidak dapat menyusun nombor mengikut
turutan. Misalnya, murid tidak tahu yang mana lebih besar, 6 atau 7. Ini
secara tidak langsung menyebabkan murid salah tafsir nombor lalu
menggunakan nombor yang salah dalam operasi nombor. Ini adalah punca
utama murid gagal dalam pengoperasian nombor.
Ada juga murid yang tidak dapat memahami nilai tempat nombor.
Bagi mereka yang mengalami masalah sebigini 23 akan dianggap sebagai 32
dan 507 akan dianggap sebagai 57.

Intervensi yang sesuai bagi masalah diatas.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

1. Strategi Mnemonik (Mnemonic strategies)


Bahasa matematik boleh diajar dengan menggunakan kata kunci mnemonic.
Kaedah katakunci ini sangat berkesan untuk mengingat konsep-konsep penting
dalam matematik. Penggunaan kata kunci biasanya akan berserta dengan gambar
dan kata yang mengandungi bunyi yang hampir sama dengan kata asal. Sebagai
contoh, apabila guru hendak mengajar nombor kepada murid, guru akan
menggunakan nama nombor tersebut dengan membandingkan perkataan yang
sama bunyi dengannya. .
Contoh aktiviti menggunakan strategi ini adalah:-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

one (bun)
Two (shoe)
Three (tree)
Four ( floor)
Five (hive)
Six (sticks)
Seven (heaven)
Eight (gate)
Nine ( line)
Ten (hen)

Penggunaan kata kunci juga boleh diajar dalam mengajar murid untuk mengingat
prosedur mathematik. Contohnya:-

My Dear Aunty Sally


(Multiplication Division Addition Substaction

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

King Make Chocolate


(Kilometer Milimeter Centimeter)
2) Pengajaran menggunakan bahan-bahan maujud.
Dalam matematik, kepentingan penggunaan bahan-bahan maujud adalah
sering diperkatakan oleh pakar psikologi kanak-kanak. Bahan-bahan maujud lebih
mendorong pelajar untuk memahami nombor dan operasi matematik. Kaedah ini
lebih membantu murid untuk mengingati konsep sesuatu operasi. Contoh aktiviti
adalah seperti apabilaguru mengajar tentang nombor guru boleh menggunakan jam
dinding untuk tunjuk cara untuk mengenalpasti angka 1 hingga 10.
Kelebihan kaedah ini:1) Murid dapat meneroka pengetahuan dengan mencuba sendiri.
2) Murid dapat belajar melalui pengalaman sendiri.
3) Murid akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan jawapan. (trial and error)

Guru boleh menunjukkan


cara rujuk angka dalam
jam.
Strategi- strategi lain yang boleh
digunakan untuk meningkatkan
kemahiran matematik.
1) Beri pengukuhan.
Guru perlu member pengukuhan dan motivasi yang secukupnya untuk
membolehkan

murid

disleksia

cuba

sedaya

menghafalkan nombor yang diberikan kepadanya.


2) Pengulangan dan lafazan.

upaya

untuk

Berjaya

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Pengulangan konsep atau urutan nombor amat penting bagi membolehkan

murid ingat akan apa yang diajar oleh gurunya.


Murid perlu mengimbas kembali setiap satu yang diajar dan perlu melafaz

dengan suara kuat.


Muridjuga boleh diajar untuk mewujudkan lagu formula dengan menggunakan
nada lagu kegemaran murid.

3) Permainan matematik.
Guru perlu menyelitkan unsur permainan dalam proses pengajarannya.
Ini adalah disebabkan pengalaman daripada aktiviti hands-on dapat
membolehkan murid ingat sekian lama berbanding dengan belajar melalui

teori.
Contoh aktiviti :- mengajar topik nombor dengan mewujudkan suasana
pasar
malam. Guru perlu menyediakan duit palsu dan melibatkan
murid dalam proses jual beli untuk mereka mengetahui harga
dan duit yang hendak dibagi. Guru perlu membimbing kanakkanak dan membetulkan kesalahannya.

4) Assosiasi konsep.(Association)
Kanak-kanak perlu diajar untuk mengassosiasikan konsep matematik

dengan benda yang senang mereka ingat.


Contohnya murid diajar untuk mengingat pyramid untuk segi tiga.

ISU PENGUASAAN OPERASI DARAB.


MASALAH BERKAITAN URUTAN (SIFIR)
Kaedah hafalan yang lazim digunakan untuk jadual sifir sering menjadi masalah
besar kepada murid. Lazimnya digunakan untuk jadual sifir. Kebanyakan murid
tidak dapat menghafazkan sifir darab dengan tepat. Murid mudah lupa akan sifir
yang dipelajarinya dan membuat kesalahan semasa Contohnya,
1) 3 x 7 = 24
2) 8 x 7 = 64
Kanak perlukan strategi tertentu apabila mereka tidak lagi dapat bergantung
sepenuhnya kepada ingatan.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Langkah pertama adalah menentukan susunan pembelajaran mereka. Contohnya,


sifir sepuluh lebih mudah diingati ( menggunakan duit syiling 10 sen) dan ini
akan meningkatkan keyakinan. Ini diikuti dengan sifir lima dan dua. Kaedah yang
dapat membantu bagi menguasai sifir dua dan lima adalah menggunakan
gambar orang, ayam dan dinosaur, cop dan sebagainya. Seterusnya sifir tiga,
empat dan sembilan. Sifir sembilan dapat diajar sebagai sifir yang menyeronokkan
kerana jawapannya dapat diingati dengan mudah sambil menggunakan jari.
Kaedah pengajaran operasi darap Gypsy

Bagi mendapatkan jawapan kpd 6 x 9. letakkan


tangan di atas meja dan sembunyikan jari yg
keenam dari kiri. Hasilnya, 5 jari di sebelah kiri
dan 4 di sebelah kanan memberikan jawapan 54.
KAEDAH GANTI BENDA.
Kaedah ini disyorkan oleh Bulgrem,1997 dalam menyelesaikan masalah bagi
kaedah hafalan sifir. Kanak-kanak dislesksia sering mengalami masalah dalam
menghafal urutan sifir dan ia mengandungi unsur bahasa di dalamnya. Bagi
mengelakkan mereka tercicir dalam kemahiran mengetahui sifir kaedah ini sesuai
digunakan. Ia lebih sesuai untuk murid yang mengalami masalah pertuturan dan
masalah pengingatan yang biasa.
Contoh aktiviti bagi kaedah ini adalah:

Langkah 1: guru akan memberi satu soalan yang berkaitan dengan sifir.
Langkah 2 : murid dibekalkan guli yang banyak

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Langkah 3 : murid akan diarahkan untuk mengikut arahan guru.


Langkah 4 : guru tunjukkan contoh soalan.

1 x 2= 2
Di sini guru
tunjukkan
bahawa angka 2
akan digandakan
2 kali

2 x

2=4

3 x 2=6

Di sini guru
tunjukkan
bahawa angka 2
akan digandakan
3 kali

Langkah 5 : murid akan menggunakan guli dan menghitung sifir tersebut. Kaedah
akan
diulang sehingga murid dapat capai kepada barisan ke 12.

Catatan : murid akan melukis bulat dalam mengira dalam peperiksaan.


ISU PENGUASAAN OPERASI TAMBAH DAN OPERASI TOLAK.
Murid biasanya tidak dapat menyusun ayat matematik dalam bentuk lazim.
Biasanya murid tidak dapat mengenal pasti nilai tempat dan menulis angka di tempat
yang salah. Contohnya:16 + 3 =

16
+3

Seterusnya, masalah dari segi Matematik. Murid yang kamu uji itu
menghadapi masalah dari Calculation iaitu pengiraan. Murid mengira dari kiri ke

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

kanan yang sepatutnya dikira dari kanak ke kiri. Mereka juga tidak mengenali
symbol tambah (+) dan juga symbol tolak (-). Dia tidak tahu apa yang sepatutnya
dia buat apabila adanya tanda (+) dan adanya (-). Bila ditanya kepadanya, mereka
tidak dapat memberitahu apa fungsi symbol tersebut.
Adakalanya sesetengah murid tidak dapat menyelesaikan masalah seperti
murid-murid yang normal. Dia hanya melihat nombor dan membuat pengiraan
bercampur aduk. Ertinya, apabila ada suatu soalan penyelesaian tiga angka, dia
mula membuat dari kiri. Dia menambah angka yang pertama. Seterusnya, dia terus
menolak angka yang kedua dan menambah angka yang ketiga. Dia juga tidak tahu
kaedah menolak yang menyerapkan konsep pinjam dan bawa nombor ke atas
dalam operasi penambahan. Inilah masalah yang dihadapi oleh murid dalam
Pengiraan Matematik. Masalah yang paling asas yang harus ditangani adalah
mengenali operasi penambahan dan penolakan.

Maka, strategi strategi yang boleh digunakan adalah:

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM


OPERASI TAMBAH DAN TOLAK.

Kaedah Belajar Sambil Bermain


Kaedah ini akan dapat pelajar belajar sesuatu tanpa pengetahuan
mereka dengan seronok dan tanpa rasa jemu.

Aktiviti 1 :

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Bagi masalah penambahan, guru boleh cuba memberi permainan seperti


Ludo dan dam ular bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mengira
tanpa merasa mereka dipaksa belajar.
Secara tidak sengaja, mereka akan cuba mengira dan mendapatkan
jawapan yang betul bagi memenangi permainan tersebut.
Jadi

ini

akan

mempertingkatkan

pengetahuan

mereka

dalam

penambahan.

Kaedah Pictorical
Bagi memperkenalkan simbol pula, guru boleh menggunakan
kaedah simbolik iaitu menggunak teknik pictorical.
Kaedah ini adalah menggunakan gambar-gambar untuk mengajar
operasi tambah (+).
Guru akan melukis atau menggunakan apa-apa gambar yang
boleh dilihat oleh murid disleksia.
Contohnya, menggunakan pensil untuk menyelesaikan masalah
misalnya, 3 + 4 =.

Aktiviti 1 :
Seterusnya, suatu contoh aktiviti bagi mengenali simbol-simbol
Matematik (operasi penambahan).
Sediakan sekeping kad yang mempunyai tanda tambah dan darab di
satu bahagian dan tanda tolak dan bahagi di bahagian sebelahnya.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Apabila kanak-kanak itu menyebut jawapannya adalah lebih banyak


mereka dapat memilih sama ada tambah ataupun darab, dan
sekiranya mereka mengatakan jawapannya adalah kurang, mereka
dapat berfikir sama ada tolak atau bahagi.
Begitulah guru harus memaksa murid itu berfikir sendiri supaya dapat
mengingat apa yang telah dipelajarinya.

ISU DALAM MEMPELAJARI KONSEP PECAHAN.


Murid-murid sekolah rendah mempelajari pecahan selama tahun 3 tahun dari
tahun 3 hingga 5. Akan tetapi kebanyakan murid sekolah rendah mengalami
kesukaran dalam menguasai konsep pecahan ini. Mengikut artikel, keadaan ini
berlaku kerana guru tidak memberikan contoh yang banyak bagi meningkatkan
kefahaman murid dalam Pecahan. Ini adalah antara perkara penting yang
menyebabkan murid tidak mahir dalam pecahan.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Apabila murid tidak ditunjukkan contoh yang jelas maka murid tidak dapat
menaakul konsep dan langkah penyelesaian bagi tajuk tersebut. selain itu,
murid-murid juga akan menjadi bosan apabila mereka tidak dapat memahami
konsep asas yang diajar oleh guru.
Murid juga tidak dapat menguasai maksud perkataan numerator dan
denominator. Ini juga antara isu penting yang boleh merumitkan proses
pembelajaran murid. Murid-murid juga keliru dengan sebutan pecahan. Kadangkala
murid

tidakdapat

membanding

bezakan

sebutan

mengikut

numerator

dan

denominator. Contohnya murid keliru dengan sebutan pecahan serta menyebut 2/4
(dua per empat) sebagai 4/ 2 (empat per dua). Ini secara tidak langsung akan
membezakan nilai pecahan lalu member makna yang salah.
Murid juga lemah dalam meringkaskan pecahan kepada yang terkecil.
Murid keliru dalam ringkaskan pecahan dan sering kali mengabaikan pecahan begitu
sahaja tanpa ringkaskannya. Mereka juga lemah dalam mempelajari langkah
peringkasan pecahan kepada yang terkecil.
Selain itu, murid juga tidak mahir dalam menukar pecahan tak wajar
kepada pecahan bercampur. Mereka sering keliru dengan mempelajari langkah
penyelesaian dan sering membuat kesalahan dalam menyelesaiakan soalan seperti
itu. Murid juga tidak dapat mentafsir gambar pecahan dan tidak dapat mengenalpasi
nilai pecahan mengikut gambar.

KAEDAH TUNJUKCARA (DEMONTRASI)

Tunjukcara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang


melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan
sesuatu aktiviti di hadapan murid. Oleh itu, teknik tunjukcara ini juga dikenali sebagai
demonstrasi.
Perancangan

Penentuan topik dan objektif

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Perancangan langkah-langkah demontrasi


Persediaan alatan dan radas
Penyusunan tempat demonstrasi
Pelaksanaan

Peneranagan tujuan demonstrasi


Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup
Penggunaan alat/ radas mengikut langkah-langkah yang disediakan
Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian

Latihan

Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran


Guru membetulkan kesilapan murid

Penutup

Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan


Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota berkaitan

ISU DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PERPULUHAN.

Melalui artikel, isu yang dipertikaikannya adalah murid menghadapi masalah


dalam pendaraban nombor perpuluhan. Apabila murid mendarab nombor yang
mengandungi perpuluhan mereka sering meletakkan titik perpuluhan secara
tidak betul. Contohnya,
1.3 x 100 = 130, akan tetapi murid menulis sebagai 1.30
Ini akan membuat jawapannya menjadi tidak betul. Murid juga akan membuat
kesalahan yang sama jika mereka diberi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan
perpuluhan.

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

Murid juga tidak dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan
perpuluhan. Ini akan membolehkan nilai dan maksud perpuluhan berubah mengikut
apa yang murid tulis. Murid keliru dengan nombor dan titik perpuluhan. Contohnya
murid apabila murid diberi sesuatu nombor perpuluhan seperti 1.5, murid akan
menyalahtafsir dan menulis lima perpuluhan satu (5.1).

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM


PERPULUHAN.
MODEL POLYA

Strategi pertama yang boleh digunakan Model Polya. Model ini dibina oleh
George Polya membina model ini pada tahun 1957. Mengikut beliau, penyelesaian
masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat iaitu memahami
soalan bermasalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi
penyelesaian dan menyemak masalah dan penyelesaiannya semula.
Di peringkat pertama ini murid-murid akan dibimbing untuk memahami itemitem yang terlibat sesuatu masalah, perkaitan di antara item-item yang dikenal pasti
dan item yang hendak dicari atau dijawab. Seterusnya diperingkat merancang

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011

strategi guru akan membimbing murid merancang strategi penyelesaiaanya.


Strategi-stategi penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dengan
beberapa cara seperti memilih operasi-operasi yang sesuai, menggunakan cara
gambarajah dan menggunakan kaedah uniter. Diperingkat melaksanakan strategi
pula murid boleh melaksanakan stateginya untuk menyelesaikan masalah. Di
peringkat akhir pula murid boleh menyemak jawapan dengan mencari cara yang lain
untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama.
Contoh aktiviti:
Balan pergi ke kedai untuk membeli seutas tali. Dia hendak membeli sebanyak
3.2 meter. Akan tetapi sebanyak 0.2 meter kurang daripada tali yang ada di kedai
itu. Berapa meter talikah yang ada di kedai itu?

Peringkat 1: Memahami soalan bermasalah


Berapa meter tali yang ada.
Peringkat 2: Merancang strategi
tali : 3.2 meter
berapa meter kurang= 0.2meter
Baki :3.2 0.2= 3 meter
Peringkat 3: Melaksanakan strategi

3.2meter
0.2meter
3.0 meter

Peringkat 4: Menyemak jawapan dan penyelesaian


-

3.2
3.0
0.2 meter

MTE 3109-MENGAJAR NOMBOR BULAT, PECAHAN, PERPULUHAN


DAN PERATUSAN

5 2011