Anda di halaman 1dari 11

PANDUAN PSIKOTEST LKIT

TEST VERBAL
Hal | 1

TEST Verbal dibedakan menjadi 4 jenis Test yaitu Test Antonim, Sinonim, Perbandingan dan
Membedakan Kata.
1

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

CONTOH SOAL TEST:


a. TEST SINONIM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hal | 2

Dampak
a. pengaruh

c. efek

b. akibat

d. muncul

e. terlihat

Khalayak
a. Ramai

c. publik

b. rakyat

d. negara

e. ramai

Reputasi
a. nama baik

c. gerakan

b. kualitas

d. depresi

e. nilai

Doktrin
a. gelar

c. penguasa

b. pedoman

d. ajaran

e. golongan

Integrasi
a. sifat

c. menyeluruh

b. mutu

d. penahan

e. pembauran

Abstrak
a. alibi

c. tidak nyata

b. arsip

d. absolut

e. jelas

Kerjasama
a. koalisi

c. kronis

b. koordinasi

d. konstruksi

e. kesesuaian

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

8.

kolusi
a. persekongkolan

d menggelapkan uang

b. menipu

e. hubungan kekeluargaaan

Hal | 3

c. memanipulasi data
9.

Masygul
a. stress

c. ceria

b. sedih

d. gembira

e. sakit hati

10. Flegma
a. kesederhanaan

c. pembengkok

b. pelindung

d. kelenturan

e. ketidakacuhan

11. Daksa
a. tangan

c. halus

b. kanan

d. tubuh

e. kaki

12. Galat
a. salah

c. umum

b. kacau

d. sentuh

e. tangkas

13. Harkat
a. harga

c. derajat

b. selaras

d. harmoni

e. kebaikan

14. Invois
a. kwitans

c. bon

b. faktur

d. buku

e. kitab

15. Kardia
a. paru-paru

c. kulit

b. hati

d. ginjal

e. jantung

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

16. Laten
a. jelas

c. muncul

b. tersembunyi

d. terlihat

e. tertutup

Hal | 4

17. Ekstradisi
a. pengembalian

c. penolakan

b. pengusiran

d. penerimaan

e. peresmian

18. Interpelasi
a. pengampuan

c. penindakan

b. penyerahan

d. pertemuan

e. permintaan

19. Estetika
a. kreativitas

c. keindahan

b. kesenian

d. etika

e. kesustraan

20. Klimaks
a. ejakulasi c. tingkatan

e. penurun

b. cakrawala d. kulminasi

Jawaban TEST SINONIM


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
C
A
D
E
C
D
A
B
E

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D
A
C
B
E
B
A
E
C
D

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

b. TEST ANTONIM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

MONOTON
A. Pasif
B. Dinamis
BEKU
A. Padat
B. Lunak
DAIF
A. Kuat
B. Lemah
EKSKLUSIF
A. Produktif
B. Induktif
MUTLAK
A. Absolut
B. Permanen
EKSPLISIT
A. Implisit
B. Duplikat
HETEROGEN
A. Tunggal
B. Variasi
PASIF
A. Efektif
B. Aktif
INDUKSI
A. Reduksi
B. Koneksi
SEKULER
A. Komunis
B. Serikat
PRA
A. Sebelum
B. Selesai
TENGGELAM
A. Melayang
B. Terapung
MANUAL
A. Modern
B. Kuno
AKURAT
A. Invalid
B. Tepat

C. aktif
D. kreatif

E. homogen

C. cair
D. uap

E. es

Hal | 5

C. tidak berdaya E. hancur


D. pasrah
C. deduktif
D. persuasif

E. inklusif

C. tegas
D. relatif

E. tunggal

C. tersurat
D. profit

E. Intrinsik

C. homogen
D. harmonisasi

E. beragam

C. komunikatif
D. ekspresif

E. persuasif

C. tranduksi
D. konduksi

E. konversi

C. demokrasi
D. duniawi

E. keagamaan

C. middle
D. akhir

E. pasca

C. terjepit
D. terjatuh

E. terhimpit

C. konvensional E. canggih
D. otomatis
C. jelas
D. valid

E. sah

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

15. NOMADEN
A. Teratur
B. Mapan
16. SPORADIS
A. Jarang
B. Sering
17. OPTIMIS
A. Pasif
B. Adaptif
18. ABSOLUT
A. Mutlak
B. Nyata
19. MUTAKHIR
A. Canggih
B. Terbaru
20. SIMPATI
A. Senang
B. Antipati

C. dinamis
D. migrasi

E. menetap

C. kerap
D. kalau

E. seperti

C. pesimis
D. spiritis

E. taksis

C. adaptif
D. tepat

E. relatif

Hal | 6

C. modern
E. sederhana
D. konvensional
C. setuju
D. sempurna

E. melawan

Jawaban TEST Antonim


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
C
A
E
D
A
C
B
D
E
E
B
D
A
E
A
C
E
D
B

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

c. TEST PERBANDINGAN
1.

Geologi : bantuan = ...


A. Astronomi: kimia
B. Antropologi: ekonomi
C. Ergonomi: masakan
D. Patologi : penyakit
E. Histologi : biologi

2.

Tukang : gergaji = ...


A. Polisi: peluru
B. Pengarang: majalah
C. Reporter: tv
D. Mobil: bensin
E. Montir : obeng

3.

Apoteker : obat = ...


A. Dokter : resep
B. Psikiater : ide
C. Montir : mobil
D. Koki
: dapur
E. Pesawat : pilot

4.

Ikan : air = ...


A. Ibu: dapur
B. Burung: udara
C. Cecak: air
D. Makanan: meja
E. Penyair: Pujangga

5.

Merpati : kakatua
A. Semut : unta
B. Kera
: Musang
C. Tongkol : guramai
D. Anjing : kucing
E. Sapi
: bebek

6.

Ulat : kepompong: kupu-kupu = ...


A. Telur: jentik: nyamuk
B. Makanan: kenyang: lapar
C. Besar: kecil: sedang
D. Belajar: pandai: pelajaran
E. Mudah: sulit: belajar

Hal | 7

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

7.

Manusia paru-paru : darat = ...


A. Anak-anak: tua: vitamin
B. Motor: bensin : jalan
C. Teh: susu: minuman
D. Ikan: insang: laut
E. Anak-anak: dewasa: hari tua

8.

Makanan : kenyang : lapar = ...


A. Sarung tangan: kain: benang
B. Makanan: protein: lauk-pauk
C. Minuman: haus: dahaga
D. Nasi: beras: gabah
E. Lampu: terang: gelap

9.

Gandum: roti = ...


A. Tembakau: rokok
B. Susu: kopi
C. Kopi: teh
D. Garam: asin
E. Pedas: cabai

Hal | 8

10. Bapak : perjaka


A. Anak: dewasa
B. Ibu: gadis
C. Tetangga: sudara
D. Bapak: ibu
E. Benar semua

JAWABAN TEST PERBANDINGAN


1. D
2. E
3. A
4. B
5. C
6. A
7. D
8. E
9. A
10. B

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

d. TEST MEMBEDAKAN KATA


1.

2.

A. lingkaran
B. panah
C. elips
D. busur
E. lengkungan

Hal | 9

A. mengetuk
B. menjahit
C. memaki
D. menggergaji
E. memukul

3.

A. lebar
B. keliling
C. luas
D. isi
E. panjang

4.

A. mengikat
B. menyatukan
C. melepaskan
D. mengaitkan
E. melekatkan

5.

A. arah
B. Timur
C. perjalanan
D. tujuan
E. Selatan

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

6.

A. jarak
B. perpisahan
C. tugas

Hal | 10

D. batas
7.

A. saringan
B. payung
C. kelambu
D. tapisan
E. jala

8.

A. kasar
B. putih
C. pucat
D. buram
E. berkilauan

9.

A. otobis
B. pesawat terbang
C. sepeda motor
D. kapal laut
E. sepeda

10.

A. seruling
B. klarinet
C. terompet
D. biola
E. saxophon

10

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

JAWABAN TEST MEMBEDAKAN KATA


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
C
D
D
D
D
B
A
E
D

Hal | 11

11

LKIT | http://soal-psikotest.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai