Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN B ( 20 MARKAH )

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Jika anda tidak dapat
menjawab sesuatu soalan teruskan menjawab soalan berikutnya.
1. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan, K dan L.

Rajah 1
a) Namakan organ pernafasan bagi haiwan-haiwan di atas.
i. K:_______________________________________________________
ii. L : ______________________________________________________
[ 1 markah ]
b) Namakan dua haiwan lain yang mempunyai organ pernafasan yang sama
seperti haiwan-haiwan di atas.
i. K : ______________________________________________________
ii. L : ______________________________________________________
[ 1 markah ]
c) Namakan dua jenis haiwan yang bernafas melalui organ pernafasan berikut.
i. Insang : _________________________________________________
ii. Spirakel : ________________________________________________
[ 2 markah ]
d) Pada bahagian badan manakah organ pernafasan seekor belalang dapat
dijumpai?
____________________________________________________________
[ 1 markah ]
2.Rajah 2 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan dua keping kad segi empat
sama, X dan Y.

Rajah 2
a)Hitungkan luas segi empat tepat PQRS.
______________________________________________________________
[ 1 markah ]
b) Cari bilangan kad segi empat sama X dan Y yang diperlukan untuk
menutup segi empat tepat PQRS.
i. Bilangan kad segi empat sama X: ____________________________
ii. Bilangan kad segi empat sama Y: _____________________________
[ 2 markah ]
c) Berikan definisi bagi luas suatu permukaan.
______________________________________________________________
[ 1 markah ]
d) Nyatakan contoh unit piawai untuk mengukur luas suatu permukaan.
______________________________________________________________
[ 1 markah ]

3.Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Khairul. Dia


meletakkan tiga span yang berlainan saiz masing-masing dalam tiga span
yang berlainan saiz masing-masing dalam tiga buah bikar yang mengandungi
300 m air.

Rajah 3
Khairul mengeluarkan span-span itu dari bikar selepas 5 minit dan Jadual 1
menunjukkan isi padu air yang tinggal dalam bikar.
Bikar
Isi padu yang

P
240

Q
180

R
120

tinggal (m)
Jadual 1
a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
___________________________________________________________
[ 1 markah ]
b) Nyatakan corak perubahan isi padu air yang tinggal dalam bikar.
___________________________________________________________
[ 1 markah ]
c) Nyatakan yang berikut berdasarkan penyiasatan ini.
i) Apakah yang diubah ( pemboleh ubah manipulasi)?:
______________________________________________________
ii) Apakah yang diukur ( pemboleh ubah bergerak balas)?:
______________________________________________________
[ 2 markah ]
d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
___________________________________________________________
[ 1 markah ]

4.Rajah 4 menunjukkan empat buah planet yang paling dekat dengan


matahari.

a) (i) P : _______________________

(iii) R : _______________________

(ii)S : _______________________

(iv) S: _______________________
[ 1 markah ]

b) Apakah nama bagi lauan yang diambil oleh setiap planet untuk beredar
mengelilingi matahari?
___________________________________________________________
[ 1 markah ]
c) Namakan planet yang mengambil masa paling singkat untuk membuat satu
peredaran lengkap.
___________________________________________________________
[ 1 markah ]
d) Planet yang manakah mengambil masa paling lama untuk membuat satu
peredaran lengkap?
___________________________________________________________
[ 1 markah ]
e) Nyatakan hubungan antara jarak planet dengan matahari dengan masa
yang diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
[ 1 markah ]

Anda mungkin juga menyukai