Anda di halaman 1dari 1

SMK TAN SRI ABDUL AZIZ

33400 LENGGONG
PERAK DARUL RIDZUAN

Kod Sek : AEA 7001


No. Tel : 05-7691111
No. Faks:05-7691112

1MALAYSIA:RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN


Ruj Tuan :
Ruj Kami : SEMTA. Lg. 03/
Tarikh
: 5 Januari 2015

( )

...................................................................................
Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Abdul Aziz,
33400 Lenggong,
Perak.

Tuan/Puan,
PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA GURU PEMIMPIN/ PENASIHAT PASUKAN UNIT BERNIFORM/ KELAB & PERSATUAN/
SUKAN & PERMAINAN
Dengan segala hormat perkara di atas dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996
seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21hb Mei 1998 P.U.(A)196, bahawa tuan/puan telah dilantik
sebagai Guru Pemimpin/Penasihat ................................................................................. berkuatkuasa mulai 5hb Januari 2015
hingga 31hb Disember 2015.
3.
Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan/puan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan
dengan cekap dan berkesan. Bersama-sama ini disertakan senarai tugas yang berkaitan sebagai panduan yang perlu
dilaksanakan oleh tuan/puan.
4.
Semoga dengan perlantikan ini, tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih baik dan seterusnya
dapat meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan dan sekaligus melonjakkan prestasi kecemerlangan kokurikulum sekolah
ini demi melahirkan pelajar-pelajar yang proaktif dan berjaya. Segala kerjasama dan perhatian dari pihak tuan/puan amatlah
dihargai dan disanjungi.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(NORIZAN BINTI MD ALI)


Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Abdul Aziz
s.k.

1. Fail Kokurikulum

Anda mungkin juga menyukai