Anda di halaman 1dari 5

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN
BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA
SEJAHTERA

MISI SEKOLAH
MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

ii

MOTO
SEKOLAH
BERILMU
BERAMAL
BERJASA

iii

MOTO PPDa
HIDUP CERIA
TANPA DADAH

iv

ISI KANDUNGAN
MUKA SURAT
Visi Sekolah

Misi Sekolah

ii

Moto Sekolah

iii

Moto PPDa

iv

Isi Kandungan

Pengenalan

Rasional

Matlamat

Objektif

Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran

Carta Organisasi

Carta Gant

Pelan Tindakkan

Analisis SWOT

7-8

Pelan Strategik

Pelan Taktikal

10 - 11

Pelan Operasi

12 - 13

Penutup

14