Anda di halaman 1dari 2

CONTOH BORANG SOAL SELIDIK.

Borang Soal Selidik Mengenai Kecelaruan Bahasa


Melayu Dikalangan Pelajar
1)

Umur :

2)

Jantina :Lelaki (

3)

Bangsa :Melayu (

4)

Tempat tinggal :

Bandar (

Perempuan ( )
India (
)

Cina (
Luarbandar (

Lain-lain (

Faktor Yang Menyebabkan Kecelaruan Bahasa Melayu Dikalangan Pelajar


1.

Adakah anda seorang penutur bahasa Melayu di rumah?


( )YA
( )TIDAK

2.

Adakah anda penutur bahasa Melayu mengikut dialek negeri?


( )YA
( )TIDAK

3.
(

Adakah anda menggunakan loghat negeri anda di dalam percakapan harian anda?
)YA
( )TIDAK

Adakah anda menggunakan bahasa rojak atau bahasa ringkasan semasa berinteraksi sesama rakan?
)YA
( )TIDAK

4.

5.

Adakah anda merasakan bahawa media massa adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada
pencemaran bahasa?
( )YA
( )TIDAK

6.

Adakah anda gemar menonton cerita yang menggunakan alih bahasa?


( )YA
( )TIDAK

7.

Adakah anda sedar sarikata yang dipaparkan di media elektronik mempunyai banyak kesalahan
bahasa?
( )YA
( )TIDAK

8.

Adakah anda terpengaruh dengan sarikata yang dipaparkan di media elektronik tersebut?
( )YA
( )TIDAK

9.

Adakah anda berpendapat bahawa dialog yang digunakan dalam drama/filem mempunyai istilahistilah bahasa Melayu yang tidak sesuai?
( )YA
( )TIDAK

10. Adakah anda menggunakan dialog yang dipaparkan di dalam drama/filem dalam percakapan harian
anda ?
( )YA
( )TIDAK