Anda di halaman 1dari 17

KONFLIK

PERSEMPADANAN DAN
TUNTUTAN BERTINDIH DI
ASIA
DISEDIAKAN OLEH: 1) UMA SIVASANGARI A/P LOGANATHAN
2) RASHINEE A/P VADIVELOO

MALAYSIA DARI PERPEKTIF DASAR LUAR


ADALAH MENYELESAIKAN APA JUA
MASALAH MELALUI SALURAN
DIPLOMASI

MEKANISME UTAMA
DIPLOMASI YANG
DIGUNA PAKAI
ADALAH DENGAN
RUNDINGAN DI
ANTARA NEGARANEGARA TERBABIT

PENGENALAN
KONFLIK
PERSEMPADANAN

PEESOALAN TUNTUTAN
HAK KEDAULATAN
WILAYAH TIDAK
MENGHERAT NEGARANEGARA YANG
BERTELINGKAH

PETA BATU PUTIH

SUMBER: https://www.google.com/search?
q=pulau+batu+putih&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCNyKzOD88YCFaQXpgodDHYFbg

SUMBER

http://mk-cdn.mkini.net/125/4347b6109b6d53482348c124ff0baf5e.gif

KRONOLOGI PULAU BATU PUTIH


PERTIKAIAN TERCETUS
PADA TAHUN 1979

MENERBITKAN PETA RASMI


YANG BAHARU

KESULTANAN JOHOR
MENYERAHKAN SINGAPURA
DAN 19KM PULAU-PULAU
DAN PERAIRAN DI
SEKELILINGANYA KEPADA
PIHAK BRITISH
*PENYERAHAN TIDAK SAMA
SEKALI TERMASUK PULAU
BATU PUTEH

MENEGASKAN BERIKUTAN
DARIPADA PERJANJIAN
INGGERIS-BELANDA DAN
PERJANJIAN CROWFORD

TEMENGGUNG DAN
BAGINDA SULTAN JOHOR
MEMBERI KEBENARAN
SECARA BERTULIS
*MEMBINA RUMAH API
PADA TAHUN 1844

KRONOLOGI PULAU BATU PUTIH

PIHAK KOLONI
BRITISH DAN
SINGAPURA
DIBERIKAN
KEBENARAN
MENGURUS RUMAH
API

KEPENTINGAN
INDUSTRI
PERKAPALAN
SINGAPURA

SINGAPURA TELAH
MENGEMUKAKAN
DAKWAAN BAHAWA
MEREKA TELAH
MENGUASAI PULAU
SEMENJAK TAHUN
1840

HUJAH SINGAPURA DAN MALAYSIA

SINGAPURA

MALAYSIA

MENDAKWA PULAU BATU


PUTIH TERRA NULLIUS
(WILAYAH YANG TIDAK
BERTUAN)

PULAU BATU PUTIH IALAH


PULAU YANG MEMPUNYAI
TUAN
* PEMILIKNYA KESULTANAN
JOHOR

MEMBUKTIKAN PADA TAHUN


1847 HINGGA 1851,BRITAIN
MEMPUNYAI PEMILIKAN KE
ATAS PULAU BATU PUTIH
TANPA MENDAPAT
KEBENARAN SULTAN JOHOR

SULTAN DAN TEMENGGONG


MEMBERI KEBENARAN
KEPADA BRITISH MELALUI
SURAT BERTARIKH 1844
KEPADA GABENOR

HUJAH SINGAPURA DAN MALAYSIA

SINGAPURA
1847 185,BRITISH
MEMPEROLEHI HAK
KEDAULATAN KE ATAS PULAU
TERSEBUT DENGAN MEMENUHI
SYARAT,2 KRITERIA IAITU NIAT
DAN KEGIATAN BRITISH

PEMANGKU SETIAUSAHA
KERAJAAN JOHOR TELAH
MENULIS SURAT RASMI KEPADA
JOHOR
* JOHOR TIDAK MENUNTUT
HAK MILIK PULAU TERSEBUT

MALAYSIA
TINDAK-TANDUK PEGAWAI
KERAJAAN DARI SEGI
UNDANG-UNDANG
ANTARABANGSA TIDAK
MENINGGALKAN KESAN,KUASA
DAN KEPENTINGAN DALAM
KES INI

PERSETUJUAN
12-4
MEMUTUSKAN
BAHAWA
KEDAULATAN
PULAU BATU
PUTIH MILIK
SINGAPURA

KEPUTUSAN
MAHKAMAH
KEADILAN
ANTARABANGSA
PERTIKAIAN
BERLANGSUNG
SELEPAS 28
TAHUN

15-1
MENGESAHKAN
BATUAN TENGAH
MILIK MALAYSIA

PETA PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN

http://mkcdn.mkini.net/125/4347b6109b6d53482348c124ff0baf5e.
gif

INDONESIA MEMBANTAH
CADANGAN WILAYAH
PELANTAR LAUT MALAYSIA
YANG MEMASUKKAN KEDUADUA PULAU SIPADAN DAN
LIGITAN

PERTEMBUNGAN
KEPENTINGAN EKONOMI
ANTARA KEDUA DUA
NEGARA BERKAITAN
DENGAN HAK EKSPLORASI
INDUSTRI MINYAK

FAKTOR
KONFLIK
PULAU
SIPADAN
DAN PULAU
LIGITAN

BERBANGKIT SEMENJAK
PEMERINTAHAN HINDIA
BELANDA DENGAN
INGGERIS PADA TAHUN
1917

INDONESIA MENYATAKAN BAHAWA


MALAYSIA DALAM PEMETAAN YANG
DIBUAT PADA 21 DISEMBER 1979
MENCANTUMKAN KEDUA-DUA BUAH
NEGARA DALAM WILAYAHNYA

CARA PENYELESAIAN KONFLIK PERSEMPADANAN


PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN
BERJIRAN

RUNDINGAN
MELALUI ASEAN

SATU PERTEMUAN
PERINGKAT KEPIMPINAN
TERTINGGI ANTARA
KEDUA-DUA NEGARA
TELAH DIADAKAN

GAGAL
MELIBATKAN PRESIDEN
SOEHARTO DAN DATO
HUSSEIN ONN PADA 26
MAC 1980 DI KUANTAN

MEMBAWA KES KE
MAHKAMAH
KEADILAN
ANTARABANGSA
PADA 3 JUN 2002,WAKIL
INDONESIA DAN MALAYSIA
MEMBENTANG HUJAH
MASING-MASING
MEMPERTAHANKAN HAK
KEDAULATAN KE ATAS
PULAU-PULAU TERSEBUT.
KEPUTUSAN YANG
DIKELUARKAN PADA 17
DISEMBER 2002 MEMBERI
HAK KEDAULATAN
TERHADAP WILAYAH
PULAU SIPADAN DAN
PULAU LIGITAN

KEPUTUSAN
MAHKAMAH
KEADILAN
ANTARABANGSA(ICJ)

MAHKAMH TIDAK MENGAMBIL BERAT HUJAH MALAYSIA


BAHAWA MEMPUNYAI HAK KEDAULATAN KE ATAS
KEDUA-DUA PULAU SECARA TURUN-TEMURUN
MNERUSI SATU PERJANJIAN
ICJ MENGIKTIRAF MEMANG BENAR MALAYSIA
BERKELAKUAN SEBAGAI TUAN EMPUNYA KEDUA-DUA
PULAU SEKIAN LAMA
* MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENTADBIR KE ATAS
PULAU
MAHKAMAH MENYATAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG
TELAH DIAMBIL OLEH MALAYSIA TERMASUKLAH
MEMBUAT PERATURAN DAN KAWALAN KUTIPAN TELUR
PENYU DI KEDUA-DUA PULAU INI
PENUBUHAN KAWASAN RIZAB BURUNG DI PULAU
SIPADAN DILIHAT SEBAGAI TINGKAH LAKU SEORANG
PENGAWALYANG MEMPUNYAI KUASA MEMBUAT
PERATURAN KE ATAS WILAYAH TERSEBUT.
MAHKAMAH MEMBUAT KESIMPULAN BAHAWA
LANGKAH-LANGKAH TERSEBUT DAN BEBERAPA
AKTIVITI LAIN DIJALANKAN OLEH MALAYSIA
MENUNJUKKAN SATU CORAK KELAKUAN YANG
MENZAHIRKAN NIAT HENDAK MELAKSANAKAN FUNGSI
SEBAGAI KERAJAAN.
INDONESIA TIDAK MENCUKUPI SYARAT UNTUK
MENZAHIRKAN YANG SERUA TERHADAP KEDUADUA
PULAU.
DENGAN UNDI MAJORITI 16 BERLAWAN 1,MAHKAMAH
MEMUTUSKAN BAHAWA KEDUA DUA PULAU TERSEBUT
ADALAH KEPUNYAAN MALAYSIA

PETA PULAU LAYANG-LAYANG

KRONOLOGI PULAU LAYANG-LAYANG ATAU


TERUMBU LAYANG-LAYANG

SEBAHAGIAN DARIPADA
GUGUSAN KEPULAUAN
SPRATLY

IA BERDEKATAN DENGAN
KAWASAN TANAH

KABINET MALAYSIA
MENGARAHKAN KAJIAN
UNTUK MENDIRIKAN TUGU
DAN PENEMPATAN DI
BEBERAPA BUAH TERUMBU
BATU KARANG

PEMBINAAN TUGU PERTAMA


TERUMBU LAYANG-LAYANG
ATAU STESEN LIMA
DIDIRIKAN PADA 21 JUN
1980

KERAJAAN MALAYSIA
MENGISYTIHARKAN
TERUMBU-TERUMBU PULAU
LAYANG-LAYANG
* TERLETAK DALAM
PERAIRAN ZON EKONOMI
EKSLUSIF (ZEE) MALAYSIA
PADA 20 SEPTEMBER 1979

PERISTIWA PULAU LAYANG ATAU TERUMBU


LAYANG-LAYANG
PADA MEI 1983, 18
ANGGOTA PASUKAN KHAS
LAUT(PASKAL) DAN
TENTERA LAUT DIRAJA
MALAYSIA(TLDM)
DITEMPATKAN TERUMBU
LAYANG-LAYANG.

IA TERLETAK KIRA-KIRA 162


BATU NAUTIKA ATAU SEJAM
PENERBANGAN DARI KOTA
KINABALU
*SEBAHAGIAN DARIPADA
KEPULAUAN SPRATLYS.

DIPERCAYAI KAYA
DENGAN HASIL SEMULA
JADI SEPERTI
FOSFORUS,GAS
ASLI,MINYAK MENTAH
DAN PELBAGAI HASIL
MARIN

KEPULAUAN INI DI LAUT


CHINA SELATAN DENGAN
EMPAT LAGI TERUMBU
DIKAWAL OLEH TLDM IAITU
TERUMBU UBI,TERUMBU
MANTANANI,TERUMBU
SIPUT DAN TERUMBU
PENINJAU

KEPULAUAN SPRATLYS
MENJADI REBUTAN
BEBERAPA NEGARA
SEPERTI
CHINA,VIETNAM,FILIPI
NA DAN BRUNEI

SEKIAN TERIMA KASIH