Anda di halaman 1dari 72

ANUARUL

INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE
I FOLCLOR CONSTANTIN BRILOIU

SERIE NOU
TOMUL 25 2014

Tiprit cu sprijinul Guvernului Romniei,


conform H.G. 473/11.05.2011 privind finanarea publicaiilor culturale

ACADEMIA ROMN
INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE I FOLCLOR
CONSTANTIN BRILOIU

ANUARUL
INSTITUTULUI
DE ETNOGRAFIE
I FOLCLOR
CONSTANTIN BRILOIU
SERIE NOU TOMUL 25 2014

EDITURA ACADEMIEI ROMNE

CUPRINS

I. FUNDAMENTRI I PERSPECTIVE MODERNE N ETNOLOGIE


NICOLAE TEODOREANU, Prima nregistrare fonogramic realizat de Dumitru GeorgescuKiriac n 1912, piatr de temelie a Arhivei de Folclor din Bucureti ..............................
MARIAN LUPACU, De la folcloristica muzical la etnomuzicologie, n Romnia................
MIHAELA NUBERT CHEAN, Etnomuzicologul i profesorul Jagamas Jnos (19131997).
Inedite..............................................................................................................................
EMIL RCOMNICU, Cristea Sandu Timoc. Cercetri etnofolclorice n spaiul timocean......
RODICA RALIADE, Bibliografia curent, instrument de lucru cu personalitate specific ..........

11
23
45
55
61

II. DIVERSITATE I SPECIFICITATE N CERCETAREA ETNOLOGIC


MARIANA CIUCIU, MIRCEA VALERIU DIACONESCU, Psaltirea Bisericii Reformate
Romne din Transilvania (II) ..........................................................................................
GHEORGHI CIOCIOI, Sfntul Dimitrie din Basarabi, patronul Bucuretilor. Controverse
identitare .........................................................................................................................
IONU-PETRE MUNTEANU, Tehnicile de comunicare ale organizaiei religioase Martorii lui
Iehova din Romnia ..................................................................................................................
DOREL MARC, Religii, confesiuni i identiti culturale n mediul multietnic transilvan.
Evoluii i mutaii n procesul globalizrii din arealul intracarpatic ..............................
RADU TOADER, Religiozitate, etos i credine n spaiul sinic. Influene asupra migranilor
chinezi din Romnia ........................................................................................................

69
89
99
115
131

*
SVETLANA BADRAJAN, ELENA TONU, Cntecul de leagn din spaiul folcloric
basarabean. Preliminarii la o cercetare tiinific.........................................................
CAMELIA BURGHELE, Nunta sljean: un scenariu a crui logic arhaic s-a pstrat.....
MIRELA KOZLOVSKY, Repertoriul de nunt al romnilor din Timocul de est .....................
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, Simbolismul apei n riturile de trecere din Oltenia ..
GABRIEL STOICIU, Influena internetului asupra coeziunii sociale n rndul tinerilor .........
OANA CHELARU, Ce semeni, aia culegi. O poveste despre onestitate ...............................
LUDMILA MOISEI, Continuitatea poporului romn n lumina interferenelor ornamenticii
tradiionale ......................................................................................................................
OVIDIU PAPAN, Etnologia schimbare de macaz ...............................................................

139
145
151
159
173
181
185
193

III. PROGRAME I FORME DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI CULTURAL


MARIN CONSTANTIN, De la satul-idee la satul global n reprezentarea tradiiilor
etnografice din Romnia la Smithsonian Folklife Festival (Washington, D.C., 1999) ....
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 1300

197

6
GABRIELA RUSU-PSRIN, Medierea ritual o viziune comunicaional prin audiovizual ...
DUMITRU OLRESCU, Polifuncionalitatea filmului etnografic de nonficiune ...................
OCTAVIA COSTEA, Economia bazat pe cunoatere pentru comunitile locale...................

209
219
229

IV. DOCUMENTE DIN ARHIVA


INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE I FOLCLOR C. BRILOIU
SABINA ISPAS, Verul Buciumanilor .....................................................................................

237

V. RECENZII
Institute of Ethnology. Academy of Sciences of the Czech Republic. v.v.i. Migration,
Diversity and Their Management, Prague Occasional Paper in Ethnology, nr. 8,
Prague, 2011. Autori: Zdenk Uherek, Erik Olsson, Alexandra Bituikov, Jarmila
Gabrielov, Michaela Freemanov, Pavel Bare, Milada Horkov, rk Martnkov,
Ondej Klpa, Zuzana Koreck, Tereza Pojarov, ISBN: 978-80-87112-46-5. (Radu
Toader) ...........................................................................................................................
Czech Association for Social Anthropology, Ema Hreanov, Edit Sznssy (eds.), CARGO.
Journal for Cultural and Social Anthropology, Praha, [f.e.], 2013, ISSN 1212-4923
(Print) ISSN: 2336-1956 (Online) (Monica Beatrice Bercovici) ....................................
Constantin Secar, Situaia actual a folclorului muzical n comunitile romneti din zona
arcului intracarpatic valoare identitar a spiritualitii romneti, n contextul
multietnic i multicultural european contemporan, Bucureti, Editura Muzeului
Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 2013, 286 p., ISBN 978-973167-198-7 (Rodica Raliade)............................................................................................
Dorel Marc, Protejarea identitilor culturale n procesele globale prin cercetarea, conservarea
i valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul interetnic. Studiu de caz:
Valori identitare culturale n judeele Mure, Harghita i Covasna. Interculturalitate,
multiculturalitate, Bucureti, Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia
AULA MAGNA, 2013, 303 p., ISBN 978-973-167-183-3 (Constantin Secar)....................
Marian Lupacu, Categorii i instrumente muzicale pastorale n cultura carpatic, Bucureti,
Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 2013,
131 p., ISBN 978-973-167-204-5 (Constantin Secar) ...................................................
Ionela Carmen Bana, Ovidiu Brlea. Ediie critic din fondurile documentare inedite,
Bucureti, Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA,
2013, 207 p., ISBN 978-973-167-120-8 (Adelina Dogaru) ............................................
Nicolae Panea, Oraul subtil, Bucureti, Editura Etnologic, 2013, 240 p., ISBN 978-973892-060-6. (Despina Naghi) ...........................................................................................
Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critic a operei i bibliografie, Bucureti, RCR
Editorial, 2014, 383[-384] p. (Rodica Raliade)...............................................................

257
264

268

271
273
276
280
281

VI. VIAA TIINIFIC


Manifestri tiinifice ...............................................................................................................
Plan de cercetare 2014...........................................................................................................
Granturi. Contracte extrabugetare .........................................................................................
Nouti editoriale ......................................................................................................................

285
287
290
291

CONTENTS / SOMMAIRE

I. FUNDAMENTALS AND MODERN PERSPECTIVES IN ETHNOLOGY


NICOLAE TEODOREANU, The First Phonograph Recording Made by Dumitru GeorgescuKiriac in 1912, the Cornerstone of the Folklore Archives in Bucharest..........................
MARIAN LUPACU, From Musical Folkloristics to Ethnomusicology, in Romania...............
MIHAELA NUBERT CHEAN, Ethnomusicologist and Professor Jagamas Jnos (1913
1997). Unknown Documents............................................................................................
EMIL RCOMNICU, Cristea Sandu Timoc. Recherches ethno-folkloriques dans la rgion
du Timoc..........................................................................................................................
RODICA RALIADE, La bibliographie courante, instrument de travail personalit
spcifique.........................................................................................................................

11
23
45
55
61

II. DIVERSITY AND SPECIFICITY IN THE ETHNOLOGICAL RESEARCH


MARIANA CIUCIU, MIRCEA VALERIU DIACONESCU, The Psalm Book of the Romanian
Reformed Church from Transylvania (II) ........................................................................
GHEORGHI CIOCIOI, Saint Dimitri de Bucarest...............................................................
IONU-PETRE MUNTEANU, Communication Techniques Specific to the Religious
Organization of Jehovahs Witnesses in Romania...........................................................
DOREL MARC, Religion et identits culturelles dans l'environnement multiethnique
transylvain. volutions et mutations dans le processus de la mondialisation dans
la rgion intra-carpatique ...............................................................................................
RADU TOADER, Religiosity, Ethos and Beliefs in Mainland China. Influences on Chinese
Migrants in Romania.......................................................................................................

69
89
99
115
131

*
SVETLANA BADRAJAN, ELENA TONU, Lullabies from Basarabian Folklore. Preliminary
to a Scientific Research ...................................................................................................
CAMELIA BURGHELE, Wedding in Slaj County: A Scenario that Kept Its Archaic Logic...
MIRELA KOZLOVSKY, Musical Repertoire of the Romanians from Eastern Timoc..............
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, The Symbolism of Water in the Passing Rites from
Oltenia ............................................................................................................................
GABRIEL STOICIU, The Impact of the Internet over Social Cohesion among Young People .
OANA CHELARU, Youll Harvest what You Sow. A Story about Honesty ..........................
LUDMILA MOISEI, La continuit du peuple roumain travers les interfrences des arts
dcoratifs traditionnels....................................................................................................
OVIDIU PAPAN, Ethnology A New Way ............................................................................
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 1300

139
145
151
159
173
181
185
193

8
III. PROGRAMS AND TYPES OF VALORIFICATION OF THE CULTURAL HERITAGE
MARIN CONSTANTIN, From the Village-as-an-Idea to the Global Village in the
Representation of Romanias Ethnographic Traditions within the Smithsonian Folklife
Festival (Washington, D.C., 1999) .................................................................................
GABRIELA RUSU-PSRIN, La mdiation rituelle une vision communicationelle par
l'audiovisuel....................................................................................................................
DUMITRU OLRESCU, The Polyfunctionality of Ethnographical Non-Fiction Film ............
OCTAVIA COSTEA, Knowledge-based Economy for Local Communities ..............................

197
209
219
229

IV. DOCUMENTS FROM THE CONSTANTIN BRILOIU


INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE ARCHIVES
SABINA ISPAS, Verul Buciumanilor.....................................................................................

237

V. BOOK REVIEWS
Institute of Ethnology. Academy of Sciences of the Czech Republic. v.v.i. Migration,
Diversity and Their Management, Prague Occasional Paper in Ethnology, nr. 8,
Prague, 2011. Authors: Zdenk Uherek, Erik Olsson, Alexandra Bituikov, Jarmila
Gabrielov, Michaela Freemanov, Pavel Bare, Milada Horkov, rk Martnkov,
Ondej Klpa, Zuzana Koreck, Tereza Pojarov, ISBN: 978-80-87112-46-5. (Radu
Toader) ...........................................................................................................................
Czech Association for Social Anthropology, Ema Hreanov, Edit Sznssy (eds.), CARGO,
Journal for Cultural and Social Anthropology, Praha, [f.e.], 2013, ISSN 1212-4923
(Print) ISSN 2336-1956 (Online) (Monica Beatrice Bercovici)......................................
Constantin Secar, Situaia actual a folclorului muzical n comunitile romneti din zona
arcului intracarpatic valoare identitar a spiritualitii romneti, n contextul
multietnic i multicultural european contemporan [The current situation of folk music
in the Romanian communities of the Carpathian arch the identity value of the
Romanian spirituality in the multiethnic and multicultural context of contemporary
Europe], Bucureti, Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA
MAGNA, 2013, 286 p., ISBN 978-973-167-198-7 (Rodica Raliade) ..............................
Dorel Marc, Protejarea identitilor culturale n procesele globale prin cercetarea,
conservarea i valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul interetnic.
Studiu de caz: Valori identitare culturale n judeele Mure, Harghita i Covasna.
Interculturalitate, multiculturalitate [Protecting cultural identities in global processes
through research, conservation and valorification of the cultural and ethnological
heritage in an interethnic environment. Case study: cultural identity values in Mure,
Harghita and Covasna counties. Interculturalism, multiculturalism], Bucureti, Editura
Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 2013, 303 p.,
ISBN 978-973-167-183-3 (Constantin Secar)...............................................................
Marian Lupacu, Categorii i instrumente muzicale pastorale n cultura carpatic [Categories
and Pastoral Musical Instruments in the Carpathian Culture], Bucureti, Editura
Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 2013, 131 p.,
ISBN 978-973-167-204-5 (Constantin Secar)...............................................................
Ionela Carmen Bana, Ovidiu Brlea. Ediie critic din fondurile documentare inedite [Ovidiu
Brlea A critical edition of unpublished papers], Bucureti, Editura Muzeului
Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 2013, 207 p., ISBN 978-973167-120-8 (Adelina Dogaru)...........................................................................................
Nicolae Panea, Oraul subtil [The subtle city], Bucureti, Editura Etnologic, 2013, 240 p.,
ISBN 978-973-892-060-6 (Despina Naghi)....................................................................

257
264

268

271

273

276
280

9
Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critic a operei i bibliografie [Adrian Fochi.
Critical reception of his work and bibliography], Bucureti, RCR Editorial, 2014, 383
[-384] p. (Rodica Raliade) ..............................................................................................

281

VI. SCIENTIFIC ACTIVITY


Scientific meetings ....................................................................................................................
Research for the Institute of Ethnography and Folklore 2014...........................................
Grants and contracts ...............................................................................................................
Editorial news ...........................................................................................................................

Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 1300

285
287
290
291

I. FUNDAMENTRI I PERSPECTIVE MODERNE N ETNOLOGIE

PRIMA NREGISTRARE FONOGRAMIC


REALIZAT DE DUMITRU GEORGESCU-KIRIAC
N 1912, PIATR DE TEMELIE A ARHIVEI DE
FOLCLOR DIN BUCURETI
NICOLAE TEODOREANU

The First Phonograph Recording Made by Dumitru Georgescu-Kiriac in 1912,


the Cornerstone of the Folklore Archives in Bucharest
Dumitru Georgescu-Kiriac, complex personality of Romanian music, composer,
conductor, musicologist, teacher, was the one who in the early 20th century imagined an
institution for folklore research, an archive, which he intended to put under the
patronage of the Romanian Academy. Today, more than 100 years later, we can see that
his goal was fully reached.
His founding vocation manifested in three areas: collecting, theory and promoting.
Thus, he is among the first who recorded Romanian folkloric pieces on phonograph
cylinders (today being the oldest Romanian phonograph fund stored in the country), he
is the one who clearly drew the scientific framework of the Romanian folklore research
and he is the one who promoted the funding of large folklore research projects,
encouraging various specialists in this type of activity.
Keywords: folk music, field collection, folklore archives
Cuvinte-cheie: folclor muzical, culegeri de teren, arhive de folclor

Personalitate de seam a vieii muzicale la ntretierea veacurilor al XIX-lea


i al XX-lea, Dumitru Georgescu-Kiriac a fost compozitor, dirijor, muzicolog,
profesor. Pentru domeniul cercetrii folclorice de la noi, el este unul dintre
ntemeietori, a crui vocaie fondatoare s-a manifestat ntr-o tripl calitate:
culegtor, teoretician, animator.
Astfel, n calitatea sa de culegtor, el are meritul de fi fost printre primii care
au realizat nregistrri de folclor romnesc pe cilindri de fonograf, iar documentele
sonore realizate de el sunt cele mai vechi fonograme pstrate n arhiva de folclor
din Bucureti. Acestea au mplinit deja 100 de ani de existen.
Ca teoretician, putem observa n documentele manuscrise pstrate de la el
faptul c a surprins ntr-un mod irefutabil necesitatea de a se cerceta folclorul
romnesc i a trasat cadrele tiinifice n care aceasta ar trebui s se desfoare.
n fine, ca animator, el a dat direcii de lucru, a ncurajat specialiti, a
susinut finanarea unor proiecte comune de cercetare i chiar a prefigurat crearea
unui cadru instituional pentru ceea ce numea el realizarea folclorului muzical
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 1121

DE LA FOLCLORISTICA MUZICAL
LA ETNOMUZICOLOGIE, N ROMNIA
MARIAN LUPACU

From Musical Folkloristics to Ethnomusicology, in Romania


Romanian musical folkloristics appeared in the 18th century. By the end of the
19th century, a scientific interest for the intangible cultural heritage started to emerge,
and the first recordings using the phonograph were made. The folklore was no longer
just an inspiration for composers, but an autonomous discipline began to develop,
having a research methodology that concerned collection, transcription and analysis
operations. Dumitru Georgescu Kiriac is one of the most important scholars. He
considered the folklore to be an identity cultural asset, a means of learning the history
and affirmation of the unity of the nation. He also supported systematic scientific
collections in rural areas. He set and applied the methodological principles of this field,
and Tiberiu Brediceanu, Gavriil Galinescu, George Breazul have continued along the
same path. Bla Bartk activated in the same period as D. G. Kiriac, and he dedicated
most of his work to the Romanian folklore. The collection and transcription of the
documents is of great importance, being followed by analyses and typologies.
Constantin Briloiu can be considered the founder of the Romanian modern
ethnomusicology. He approaches, with the same success, both sides of the research:
fixing the oral phenomenon and scientific exegesis.
Keywords: musical folcloristics, ethnomusicology, Bla Bartk, Constantin Briloiu,
Dumitru Georgescu Kiriac, George Breazul.
Cuvinte-cheie: folcloristic muzical, etnomuzicologie, Bla Bartk, Constantin Briloiu,
Dumitru Georgescu Kiriac, George Breazul.

Folcloristica muzical romneasc i are rdcinile n secolul al XVIII-lea i


a beneficiat de aportul unor personaliti de marc, precum Dimitrie Cantemir,
Anton Pann, Nicolae Filimon, Teodor T. Burada. Din pcate, strdaniile lor n
acest domeniu, ndeosebi cea de teoretizare, abia schiat, sunt cunoscute doar
parial. Materialul descriptiv, dar mai ales notaiile unor melodii bnuite a-i avea
rdcinile n mediul folcloric au fost n centrul ateniei.
Spre sfritul secolului al XIX-lea, sub influena colii folcloristice literare a
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, ncepe s se manifeste interesul tiinific pentru
componenta muzical a patrimoniului cultural imaterial. Se contureaz regulile de
baz: contactul direct al culegtorului cu realitatea folcloric, nonintervenia i
obiectivitatea, transpunerea ntr-o reprezentare grafic adecvat, colectarea informaiilor adiacente (locul, momentul, numele, vrsta i profesia informatorului etc.). n
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 2343

ETNOMUZICOLOGUL I PROFESORUL
JAGAMAS JNOS (19131997). INEDITE
MIHAELA NUBERT CHEAN

Ethnomusicologist and Professor Jagamas Jnos (1913-1997).


Unknown Documents
Jagamas Jnos, born in 1913, is one of the most important hungarian profesor and
musicologist in Romania and also an ethnomusicologist at Institute of Folklore in Cluj
(19491960). In the Archive of the Institute of Ethnography and Folklore Constantin Briloiu
in Bucharest there are records concerning his workfield (1957) in Hungarian musical folklore
seven tape recorders in Cluj county. Between 19411944 he colected 149 Romanian songs also
in Cluj county transcribed after hearing. Also there's a group of documents concerning two
unpublished volumes of a collection of solfeges inspired by Romanian and Hungarian musical
folklore, with the collaboration of Istvan Nagy and Szego Julia.
Keywords: musical folklore, musical pedagogy, solfegiere method
Cuvinte-cheie: folclor muzical, pedagogie muzical, metode de solfegiere

Cu prilejul centenarului naterii lui Jagamas Jnos, am considerat oportun


identificarea i parcurgerea lucrrilor pe care le-a elaborat, aflate n Arhiva
Institutului de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu. Semnalm ca inedite un
grup de documente i nregistrri care sunt relaionate culegerilor sale de folclor
muzical i nscrisuri, recuperate i inventariate recent, care atest activitatea sa n
domeniul pedagogiei muzicale.
Este bine cunoscut personalitatea lui Jagamas Jnos, figur proeminent a
muzicologiei maghiare din Romnia; a activat ca etnomuzicolog cercettor
principal la Institutul de Folclor din Cluj, ntre anii 1949 i 1960. n aceeai perioad
profeseaz la Catedra de folclor a Conservatorului clujean, unde, ntre anii 1965 i
1983, devine confereniar i profesor universitar, la Catedra de forme muzicale.
Cariera muzicianului Jagamas Jnos a fost marcat de impactul pe care l-a
avut contactul timpuriu cu muzica tradiional, reliefat nu numai de preocuprile
muzicologice, dar i de activitatea componistic, concretizat n piesele corale
compuse ntre anii 1946 i 1972: Cinci piese corale pentru copii (1946), 6 coruri
(Cntece din Clata i Sic) pentru cor mixt (1972) i Dou coruri pe melodii
populare din Clata pentru cor mixt (1972).
n acest excurs vom insista asupra activitii sale etnomuzicologice,
manuscrisele pe care le vom supune ateniei vor reconfirma preocuprile sale n
domeniu, susinute pe parcursul mai multor decenii.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 4554

CRISTEA SANDU TIMOC. CERCETRI ETNOFOLCLORICE


N SPAIUL TIMOCEAN
EMIL RCOMNICU

Cristea Sandu Timoc. Recherches ethno-folkloriques dans la rgion du Timoc


Cristea Sandu Timoc na pas fait des tudes lies, mme de loin lethnologie, quand
mme il a publi trois ouvrages sur lethnographie et le folklore des Roumains habitant
la rgion du Timoc. Ces ouvrages sont souvent cites dans la littrature et sont de stricte
ncessit pour tous ceux qui tudient la zone du Timoc, de Serbie et de Bulgarie.
Mots-clefs: Timoc, chants piques, contes de fes
Cuvinte-cheie: Timoc, balade, cntece btrneti, poveti populare

Cristea Sandu s-a nscut la 8 septembrie 1916


n localitatea Zlocutea (Alexandrova), n Timoc,
Serbia, fiind fiul Gherghinei i al lui Petru Sandu. A
urmat cursurile colii elementare din comuna natal,
Alexandrova, Liceul Traian din Turnu-Severin,
coala Normal din Trgu-Jiu i coala Normal din
Craiova, apoi cursurile colii de Ofieri n Rezerv din
Ploieti (19401941), ale Facultii de Drept a
Universitii Bucureti (19461950) i ale Academiei de
nalte Studii Comerciale (19461950). A condus, n
timpul rzboiului, ntre anii 1942 i 1944, Comitetul
Romnilor Timoceni. Pentru civa ani a ndeplinit
funcia de ataat cultural la ambasada romn de la
Belgrad. n anii 50 a fost deinut politic. Dup 1990 a
coordonat activitatea Asociaiei Astra Romn pentru
Banat Porile de Fier, publicnd cteva studii i volume n sprijinirea cultural a
romnilor timoceni, fiind i organizatorul unor conferine i festivaluri folclorice.
S-a stins din via la vrsta de 96 de ani, n anul 2012, la Timioara. A semnat toate
volumele de poveti, poezii i studii, ca i articolele de pres, cu numele Cristea
Sandu Timoc.
A publicat n diferite reviste nuvele, povestiri i poezii, distingndu-se i n
domeniul folclorului, culegnd i publicnd Poezii populare de la romnii din
Valea Timocului la Editura Scrisul Romnesc n anul 1943, n 1967, volumul
Cntece btrneti i doine, la Editura pentru Literatur, iar n anul 1988, volumul
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 5559

BIBLIOGRAFIA CURENT, INSTRUMENT DE LUCRU


CU PERSONALITATE SPECIFIC
RODICA RALIADE

La bibliographie courante, instrument de travail personalit spcifique


La Bibliographie roumaine de l'ethnographie et de folklore (BREF) section courante, en
tant qu'outil de recherche inclus dans le plan de lInstitut dEthnographie et Folklore
Constantin Briloiu, doit respecter les standards mthodologiques pour acqurir la valeur
scientifique ncessaire et une ouverture informatique internationale.
Mots-clefs: standards mthodologiques, bibliographie, section courante
Cuvinte-cheie: standarde metodologice, bibliografie, seciunea curent

RETROSPECTIVE
n epoca modern, la finele secolului al XIX-lea, doi avocai belgieni, Paul
Otlet i Henri La Fontaine, au definit documentarea, care ngloba bibliografia, drept
tiina care permite furnizarea tuturor documentelor despre un subiect. Paul Otlet a
urmrit s pun la dispoziia unui numr ct mai mare de beneficiari, un volum, pe
ct posibil, complet i complex de date. Stocarea a impus, pentru a putea intra n
posesia informaiilor necesare, ordonarea tipriturilor. Cataloagele de bibliotec, de
tipografie, de librrie .a. inventariau publicaiile. Sistematizarea pe domenii a unor
depozite de carte, prin clasificrile zecimale la care trecuser bibliotecile n a doua
jumtate a secolului al XIX-lea, nu relaionau cunotinele coninute. Idealul consta
n accesarea unui ansamblu de informaii adiacente, furnizate de surse diverse. Aa se
va impune ideea de conectare la sistemul internaional de cunoatere prin cooperarea
internaional a bibliotecilor. n 1895 s-a organizat prima Conferin Internaional
de Bibliografie la Bruxelles. Cu acest prilej s-a hotrt crearea Repertoriului
bibliografic universal (Rpertoire Bibliographique Universel), pe care Paul Otlet l
gndise ca pe un instrument destinat s cuprind toate documentele publicate din
toate timpurile, din toate rile i pe toate subiectele, precum i spaiul conservrii lor
ca atare, de unde rezult caracterul su universal1. n jurul Repertoriului bibliografic
1

Paul Otlet, Le Trait de documentation, le livre sur livre. Thorie et pratique [Tratatul despre
documentare, cartea crilor. Teorie i practic], Bruxelles, Editeurs-Imprimeurs D. Van Keerberchen
& Fils, 1934, p. 429430, cf. Ligia Caranfil, De la Mundaneum la Wikipedia. Scurt istoric al
sistemelor de organizare a cunotinelor (KOSs) II, n Biblioteca. Revist de bibliologie i tiina
informrii, XXIV (2013), nr. 4, p. 121.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 6167

II. DIVERSITATE I SPECIFICITATE N CERCETAREA ETNOLOGIC

PSALTIREA BISERICII REFORMATE ROMNE


DIN TRANSILVANIA (II)*
MARIANA CIUCIU, MIRCEA VALERIU DIACONESCU

The Psalm Book of the Romanian Reformed Church from Transylvania (II)
In the second half of the study, we are trying to establish if there is a connection
between the 1660 Reformed Romanian Psalter and the 1673 poetized Dosoftei's Psalter,
the Moldavian Metropolitan and, which is even more important than that, if there is a
connection between Dosoftei's Psalter and the new Romanian Psalter which came out in
2012. Is there, for example, any reason to consider Dosoftei's Romanian psalm, which
became a star song, an equivalent of the Reformed French psalm? In this case, the
valorization of the poetized Psalter written by Metropolitan Dosoftei will be very
important for the new Romanian Psalter, modeled after the French one, because its
creators were inspired in writing it, in a great measure, by Dosoftei's work.
Keywords: Reformed Romanian Psalter, Dosoftei's Psalter, 2012 Romanian Psalter,
psalm, star song, Book of Psalms, Jean Calvin, Clment Marot, Thodore Bze,
Jan Kochanowski, Dosoftei, Guillaume Franc, Loys Bourgeois, Pierre Devants.
Cuvinte-cheie: Psaltirea Reformat Romn, Psaltirea n versuri a lui Dosoftei,
Psaltirea Romn din anul 2012, psalm, cntec de stea, Cartea Psalmilor, Jean
Calvin, Clment Marot, Thodore Bze, Ioan Kochanovski, Dosoftei, Guillaume
Franc, Loys Bourgeois, Pierre Devants.

PSALTIREA N VERSURI A LUI DOSOFTEI, MITROPOLITUL


MOLDOVEI, I RELAIA EI CU PSALTIREA ROMN (2012)
Dup cum observ istorici ai literaturii romne vechi ca Ioan Bianu, Nicolae
Cartojan, Alexandru Piru i alii, ideea de a versifica psalmii i a-i pune pe melodii,
pentru a fi cntai n biserici, la reuniuni, n case, a aparinut pentru prima oar
calvinilor francezi i a fost practicat n special de acetia. Calvin nsui a versificat
civa psalmi, dar cele mai frumoase versuri le-a creat poetul francez Clment Marot
n cei 50 de psalmi ai si, urmat de Thodore de Bze, care a completat versificarea
celor 100 de psalmi rmai neversificai de Marot. Se tie acum c versificrile lui
*

n prima parte a studiului, publicat n Anuarul Institutului de Etnografie i Folclor


Constantin Briloiu, serie nou, tomul 24, 2013, p. 197215, am artat c repertoriul imnologic al
Bisericii Reformate Romne din Transilvania era identic cu cel al Bisericii Reformate Franceze.
Credincioii romni au cntat n limba romn psalmii francezi aflai n Psaltirea din 1562. Ei au
utilizat o Psaltire proprie care circula mai mult prin copii manuscrise, aa cum este manuscrisul
anonim din 1660, care conine cntrile tuturor celor 150 de psalmi francezi.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 6988

SFNTUL DIMITRIE DIN BASARABI, PATRONUL


BUCURETILOR. CONTROVERSE IDENTITARE
GHEORGHI CIOCIOI

Saint Dimitri de Bucarest


La question de lidentit du patron spirituel de Bucarest engendra le long des sicles
une srie de controverses surtout dans les milieux thologiques, mais non seulement.
Malheureusement, du fait dun examen insuffisant des sources (qui auraient pu clarifier
en quelque sorte la question), ces controverses furent le plus souvent striles.
Dans cette tude nous nous proposons de prsenter un portrait de Saint Dimitrie
Basarabov (Saint Dimitri de Bucarest) qui soit le plus prs de la ralit puisqu elle est
fonde sur des recherches systmatiques, sur le terrain, dans les localits de la valle du
Lom : Basarabovo, Cerven, Cervena-Voda, Ivanovo, Krasen et sur des recherches aux
archives et dans les bibliothques de Bucarest, Sofia et Veliko Trnovo.
Le patron de Bucarest porta-t-il un autre nom ? Fut-il ermite ou fut-il mari ? Fut-il un
simple berger tel que le prsentaient les premires hagiographies datant du XIXe sicle?
Vcut-il lpoque du Royaume valaque-bulgare, au XIIIe sicle, ou mourut-il en 1685
comme laffirme lEglise Orthodoxe Bulgare ? Les trois cent glises et cellules dermites
rupestres de la valle du Lom (beaucoup dentre elles incluses dans le patrimoine
UNESCO), se trouvant dans la proximit immdiate de la frontire roumaine, pourraientelles aider rcrire l'hagiographie de Saint Dimitri ? Est-il possible reconstituer une
fte patronale ou une procession Basarabov avant la mutation des reliques Bucarest ?
Notre but est de rpondre toutes ces questions en nous fondant sur les tudes de
quelques clbres slavistes et ethnologues dhier et daujourdhui (Liubomir Miletici,
Karel korpil, Todor Mollov, etc.), sur la littrature en moyen bulgare daprs la chute
du Royaume de Trnovo sous la domination ottomane, sans oublier non plus les
tmoignages plus rcents (le journal quavait tenu linstituteur du village de Basarabov,
Nikolai Nemov, la fin du XIXe sicle ou les notes du moine Hrisant du monastre de
Basarabovo de la deuxime moiti du XXe sicle).
Mots-clefs: Basarabovo, Bucarest, Dimitri, Lom, patron, reliques, saint, vie
Cuvinte-cheie: Basarabovo, Bucureti, Dimitrie, Lom, patron, moate, sfnt, via

Identitatea patronului spiritual al Bucuretilor a strnit, n mod firesc, de-a


lungul timpului n lumea teologic, dar nu numai , o serie de controverse. Din
pcate, cel mai adesea, sterile, fapt datorat, la noi, unei insuficiente documentri,
care, dac s-ar fi realizat, ar fi putut face lumin, ntr-o oarecare msur, n cazul dat.
Ne propunem ca, pe baza cercetrilor de teren personale, efectuate n ultimii
15 ani, pe Valea Lomului (localitile Basarabovo, Cerven, Cervena Voda, Ivanovo,
Tabacika, Krasen, Bojicen), dar i n bibliotec i arhive (Bucureti, Sofia, Veliko
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 8997

TEHNICILE DE COMUNICARE ALE ORGANIZAIEI


RELIGIOASE MARTORII LUI IEHOVA DIN ROMNIA
IONU-PETRE MUNTEANU
Communication Techniques Specific to the Religious Organization
of Jehovahs Witnesses in Romania
Jehovahs Witnesses is a religious movement started by reverend Charles Taze Russel at the
end of the XIXth century, in Pittsburg, Pennsylvania, USA. Over time, the movement grew
and transformed into a worldwide religious organisation, numbering aproximatively
19 millions members across over 239 countries and teritories in 2012. In Romania, Jehovahs
Witnesses reached as early as 1911, but were recognised as a legal religious organisation in
2003. In the last decades, we were able to notice a significant increase in numbers: in 1989,
there were 17 000 baptised Witnesses, in 2005 there were 38 500 and in 2012, 40 147.
Based on a particular exegesis of the Bible, Jehovahs Witnesses have their own
dogmas, rituals and type of organisation. They are well known throughout the world for
their door to door proselytism and for their black-and-white approach to the reality.
Given the steady increase in numbers at both national and worldwide level, we can
safely assume that their religious propaganda is very efficient. Therefore, this article
attempts to unveil the main communication strategies and techniques used by Jehovahs
Witnesses, focusing on non-verbal, verbal, written and visual specifics. It must be
specified that the analysis ignores the doctrinal debates and makes reference to some
religious interpretations only to exemplify the specifics of the communication itself.
Also, it should be underlined that there is no intention to discredit the Jehovahs
Witnesses beliefs, rituals or organization. All that has been taken into consideration in
this article are objective facts and statements.
Keywords: Jehovahs Witnesses communication techniques, proselytism, religious
dogma, religious propaganda, history of religions
Cuvinte-cheie: Martorii lui Iehova, tehnici de comunicare, prozelitism, doctrina religioas,
propaganda religioas istorie a cultelor
Fii un martor adevrat i credincios pentru Domnul. Mergi nainte n
lupt pn cnd fiecare rmi a Babilonului zace devastat. Vestete
mesajul n lung i n lat. Lumea trebuie s tie c Iehova este Dumnezeu
i c Isus Cristos este Regele regilor i Stpnul stpnilor. Aceasta este
ziua cea mare. Iat, Regele domnete! Voi suntei agenii si publicitari.
Aadar, promovai, promovai, promovai, Regele i regatul su.
(Joseph F. Rutherford, Cedar Point Convention, Ohio, SUA, 1922)

ISTORIE I DATE GENERALE


n 1872, n oraul Pittsburg din Pennsylvania, pastorul Charles Taze Russel
nfiineaz un grup de studiu al Bibliei, avnd ca element central ideea rentoarcerii
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 99113

RELIGII, CONFESIUNI I IDENTITI CULTURALE


N MEDIUL MULTIETNIC TRANSILVAN.
EVOLUII I MUTAII N PROCESUL GLOBALIZRII
DIN AREALUL INTRACARPATIC
DOREL MARC

Religion et identits culturelles


dans l'environnement multiethnique transylvain.
volutions et mutations dans le processus de la mondialisation
dans la rgion intra-carpatique
L'tude vise remettre en question l'apport de la religion et des confessions religieuses
dans l'volution des identits culturelles dans l'environnement multiethnique jusqu'
l'tape actuelle des processus globaux.
En mme temps, il met en vidence le rapport entre le territoire, le patrimoine spirituel
religieux et l'identit, la faon dont ils influencent les processus de dterritorialisation et
de reterritorialisation dans l'environnement multiethnique actuel.
De ce point de vue, ce document prsente aussi des questions importantes lies la
relation entre la religion et l'influence de la technologie de communication
transnationale et de la migration, en surprenant la faon dont ces dernires rodent le
lien traditionnel entre les systmes culturels et le territoire. Les processus de
dterritorialisation seront donc analyss comme un dtachement des pratiques sociales
et culturelles de lieux spcifiques, en interrompant ainsi la relation naturelle,
naturellement constante au fil du temps, entre la culture et les territoires gographiques.
Comme certains des thoriciens du phnomne, aujourd'hui on comprend la
dterritorialisation non seulement comme une autre version du multiculturalisme, mais
plutt comme une situation contemporaine dans laquelle les systmes culturels ne sont
plus lis au territoire comme dans le pass. Avec cette dterritorialisation, mais
manifeste en termes d'ides, capitaux, des biens, des mdias, travers des processus de
la mondialisation, la sphre religieuse devient extrmement complexe et vulnrable.
En outre, la relativisation, tel que partie intgrante de la mondialisation a voir avec des
aspects hermneutiques et identitaires de la tradition, y compris de l'identit religieuse, car
la tradition reprsente un moyen de donner un sens l'appartenance (l'aspect
hermneutique) et un moyen de crer un sentiment d'appartenance (l'aspect identitaire).
Mais, la relativisation devenant une exprience de la menace et de l'inscurit, souvent
accompagne par des sentiments de confusion, de doute et de peur, certains groupes, y
compris ceux ethniques de la rgion transylvaine, essayent de conserver et/ou de (r)crer
les identits particulires dans cette tape des processus de la mondialisation.
Mots-clefs: religion, identits culturelles, espace multiethnique transylvain, marque
identitaire
Cuvinte-cheie: religie, identiti culturale, spaiu multietnic transilvan, marc identitar
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 115129

RELIGIOZITATE, ETOS I CREDINE N SPAIUL SINIC.


INFLUENE ASUPRA MIGRANILOR CHINEZI
DIN ROMNIA
RADU TOADER
Religiosity, Ethos and Beliefs in Mainland China.
Influences on Chinese Migrants in Romania
The core of the entire Chinese tradition is the so called The Vision of the Whole. It
seems that Chinese are a superstitious people and have no religion at all. In fact it
should be obvious that their religiosity has a religiosity made of a deep fusion of The
Three Teachings.
A collectivist ideology (or mentality) lead them to manage a strong preservation of the
tradition including The Vision of the Whole (whether in ancient history or nowadays).
Keywords: Chinese traditions, ethos, syncretism, beliefs, customs
Cuvinte-cheie: tradiii chinezeti, etos, sincretism, credine, obiceiuri

INTRODUCERE
n acest articol ne propunem s identificm, n msura n care este posibil,
resorturile i natura religiozitii i a etosului chinezilor. Numai de aici (condiie
necesar, dar nu i suficient) se poate discuta de eventualele influene (de ordin
etico-religios) asupra migranilor chinezi din Romnia. Ceea ce pare c ne solicit
mai mult studiul este o invizibilitate (sau, cel puin, o manifestare srac) a
religiozitii sinice.
Oare exist cu adevrat? Oare a existat, dar n prezent nu mai exist? i, aa
fiind, ce influene mai putem vedea la migrani i diaspora (n anul 2014), dac n
ara de origine par s nu mai fie resurse?
Fr ndoial, n realitate este vorba de forme particulare de religiozitate,
destul de puin evidente i controlabile, dar care (i aceasta este una dintre ipotezele
noastre) ne arat o continuitate incontestabil. Iar aceast prezen discret este
ca atare, prin chiar natura i particularitile ei la fel de discrete, care in de datele
desfurrii unei tradiii, spunem noi, remarcabile.
Nu pornim n cutarea exoticului sau a rdcinilor exoticului, acesta innd
numai i numai de formele diferite. Legile i principiile evoluiilor unei culturi i
civilizaii, oricare ar fi ea, sunt esenial similare.
Avem de-a face cu o cultur care are o foarte lung istorie, creat ntr-un
spaiu ntins, ce prezint elemente aparent disparate (spaiile accentueaz aceast
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 131138

CNTECUL DE LEAGN
DIN SPAIUL FOLCLORIC BASARABEAN.
PRELIMINARII LA O CERCETARE TIINIFIC
SVETLANA BADRAJAN, ELENA TONU
Lullabies from Basarabian Folklore. Preliminary to a Scientific Research
This article is devoted to a comparative research on singing lullabies from different
ethnic cultures. We initiated this study because, although foreign folklore researched
traditional music of different peoples, we can say that they have given little attention to
the importance of swing songs. In this article, we delimit, first of all, the method used in
the analysis of swing songs from different countries, in the context of comparative
analysis that becames a magnificent view of the structural and functional aspects of
research development and modernization processes in different regions of the world.
As a result, we found similitudes and affinities among all the worlds cradle songs,
illustrated by examples. Thus, our research focused on material taken from collections
of folk music of national and international published and personal collection.
Keywords: lullabies, folklore, people, culture, children, creative, method comparison,
function, common elements
Cuvinte-cheie: cntec de leagn, folclor, popor, cultur, copil, creaie, metod,
comparaie, funcie, elemente comune

Cntecul de leagn din spaiul folcloric basarabean se integreaz firesc, prin


caracteristicile sale generale, fenomenului romnesc. Totui, avnd la dispoziie un
material muzical bogat, preluat din coleciile de folclor moldovenesc nregistrat n
stnga Prutului i din Arhiva de folclor din cadrul Academiei de Muzic, Teatru i
Arte Plastice din Chiinu, am constatat existena unor particulariti distincte n
tematica literar, structura melodic, n special, n cntecele Ca la leagn (Ghizela
Sulieanu), dar i n cntecele de leagn propriu-zise, elemente distincte determinate
de graiul zonei folclorice cercetate. Precizm c Arhiva menionat deine cea mai
bogat colecie de folclor muzical din Republica Moldova, nsumnd peste 15.000
de exemple, nregistrate ncepnd cu anul 1964.
Realizarea unei analize pluridimensionale, text, vers, ritm, melodie, arhitectonic
.a., cu sistematizarea i evidenierea acestor particulariti distincte, este una dintre
direciile pe care ne propunem s le tratm n studiul nostru. O alt direcie este cea
legat de funcionalitatea cntecului de leagn, mai exact, de plurivalena funcional a
acestuia, condiionat de mai muli factori, precum sunt cei psihologici, sociali, estetici
etc., i integrat sincretic actului fundamental, cel de linitire i adormire a copilului.
Din relatrile psihologului Mariana Cernieanu1 extragem urmtoarele: Mama
1

Mariana Cernieanu este confereniar universitar la Universitatea de Stat de Medicin i


Farmacie Nicolae Testemieanu din Chiinu, Republica Moldova.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 139143

NUNTA SLJEAN: UN SCENARIU


A CRUI LOGIC ARHAIC S-A PSTRAT
CAMELIA BURGHELE

Wedding in Slaj County: A Scenario that Kept Its Archaic Logic


The scenario of the wedding, with many general and particular features linked to either
wedding ethnography or to its extremely reach folklore have been objects of study for
many scholars who focused onto the Salaj county villages.
It is without doubt that popular traditions have entered a stage of strong dissolution
generated by the expansion of the urban but it is just as true that the global environment
that we live in at the start of the third millennium requires that we relate to certain identity
features of the individual and the collective of which wedding customs can be a good
example. Augustin Goias conclusion, formulated three decades ago still remains: Unlike
birth giving customs, wedding customs were kept indeed fragmented and somewhat
empty of their original significance to the day. Wedding is now performed at only one
of the homes or at the Community Center and the old ceremony is compressed or cut but
the logic is still kept and its original significance can still be decoded (Ioan Augustin
Goia, Zona etnografic Mese, Editura Sport Turism, 1982).
This paper is based upon these observations and attempts to connect the traditional
wedding cutoms to the contemporary village.
Keywords: wedding, popular traditions, traditional wedding, contemporary village,
cultural identity
Cuvinte-cheie: nunt, obiceiuri, nunt tradiional, sat contemporan, identitate cultural

Pentru noi, etnografii i etnologii sljeni, cartea semnat de Ioan Augustin


Goia, aprut n 1982 la Editura Sport Turism, intitulat Zona etnografic Mese
(oarecum standard pentru o serie editorial din tipriturile culturale ale epocii) este
instrumentul principal de lucru n descrierea sincronic ori diacronic a referenialului specific, arealul acoperit de satele Slajului. Trecerea a trei decenii de la
apariia volumului nu i-a diminuat deloc importana, dar a certificat, nc o dat,
impactul abordrilor monografice pe spaii mai restrnse sau mai largi, dup
relevana informaiilor de teren; totodat, am mai putut observa nc o dat, dac
mai era necesar, c Slajul are, n continuare, nevoie de o monografie mai nou,
cuprinztoare, care s radiografieze satele din cuprinsul Meseului, din punctul de
vedere al culturii tradiionale i al disoluiei acesteia n faa expansiunii tot mai
sistematice i vizibile a culturii urbane.
Cele mai multe dintre refleciile noastre au fost generate n urma citirii i
folosirii ca punct de reper a capitolului din cartea pomenit, referitor la obiceiurile
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 145150

REPERTORIUL DE NUNT
AL ROMNILOR DIN TIMOCUL DE EST
MIRELA KOZLOVSKY

Musical Repertoire of the Romanians from Eastern Timoc


Permanent connections and similar lifestyle of Romanians on both sides of the Danube
resulted in popular cultural creations almost identical in appearance. Those who
witnessed aspects of life of the Timoc Vlachs were unable to ignore strong similarity
between their creations with those of the north-Danubians.
The Romanian language Vidin area has been studied for the first time in the early nineteenth
century by the German linguist Gustav Weigand who referred to three places in the area.
Virgil Nestorescu collected from Vidin Romanians stories, anecdotes, songs, elders,
stories about customs and Christian holidays, noting great striking similarity between
these habits of the Vidin Vlachs and their brothers across the Danube.
I will bring to your attention three popular works collected in Bulgaria, namely in the
village Stresina. These works belong to the repertoire crossing habits (Suite) and are
interpreted by fiddler Trifu of Goga in the village mentioned above. Not incidentally
I chose this class of folk.
Wedding is usually a picturesque complex converted by the current social context into a
real show and brings in its development those ritual and ceremonial moments. It is also
important that we should not forget those involved in this ceremony. They are respected
and held sacred by the Timoc Romanians as it happens today in the precincts of
Dacoromanian folklore. It resembles similar creations are heard in the villages of the
south, in Oltenia, Teleorman etc.
We will assist through music to the aware transition of the main characters the bride
and groom from girl and boy status, to the respected married man and wife.
I wanted to present in my research those aspects of the specificity of the Romanian ritual
repertoire of wedding songs considered traditional for the Romanians at the Bulgarian
Timoc. My intention was to make a meaningful analysis of these works that have
withstood many tests before incorporation into a more strongly represented culture.
Keywords: Timoc Romanians, wedding, ritual repertoire
Cuvinte-cheie: romnii din Timoc, nunt, repertoriu ritual

Legturile permanente i modul de via similar al romnilor de pe ambele


maluri ale Dunrii au generat, n plan cultural, apariia creaiilor populare aproape
identice. Cei care au consemnat aspecte legate de viaa vlahilor din Timoc nu au
putut s ignore puternica asemnare dintre creaiile lor i cele ale nord-dunrenilor.
Graiul romnilor din zona Vidinului a fost studiat pentru prima dat la
nceputul secolului al XIX-lea de lingvistul german Gustav Weigand, care se
deplaseaz n trei localiti din zon. Acesta s-a interesat nu numai de limb, ci i de
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 151157

SIMBOLISMUL APEI
N RITURILE DE TRECERE DIN OLTENIA
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU

The Symbolism of Water in the Passing Rites from Oltenia


In a traditional society, all the elements that surround the human being are identified
and individualized through a certain symbolism wich, along the time, are organized in a
symbolic system.
The rites of passage encourage the understanding of the world through symbols, with
their help, the human existence being regarded as a participation of the man to a
universe whose values must be observed. These rites, still well preserved and
permanently re-actualized by the members of the collectivity, concern the essential
moments of the individual existence that are perceived as a way of living into the
world, but also beyond it.
In the ethnographic space of Oltenia, the ritual element that concentrates a well-defined
symbolism is water. The primordial substance is represented by water, along with these
elements-symbols the green branch, the apple, the nut tree, the round-shaped bread
etc., validated by the magic and religious code. Through the valuation of waters
valences, during the passing rites, they are the regenerative and purifying possibilities
of this element.
Keywords: symbolism, water, rites of passage, Oltenia
Cuvinte-cheie: simbolism, ap, rituri de trecere, Oltenia

Riturile de trecere permit cunoaterea prin medierea simbolurilor. Cu ajutorul


acestora existena uman este privit ca participare a individului la un univers ale
crui norme i reguli nu trebuie nclcate sau omise. Aceste rituri, nc bine
conservate i permanent reactualizate de ctre membrii colectivitii, redescoper
momentele eseniale ale existenei individuale, care sunt percepute i nsuite ca o
modalitate de existen n lume, dar i dincolo de ea.
Sintagma rituri de trecere i aparine etnologului i folcloristului francez
Arnold van Gennep1, care le consider fundamentate pe o serie de tranziii, treceri,
dinspre o lume anterioar vieii spre lumea complex a celor vii i, apoi, spre cea
de dincolo, toate acestea fiind precedate sau nsoite de ceremonii i ritualuri

Articolul face parte din proiectul de cercetare Credine cretine i practici rituale n
spiritualitatea olteneasc, inclus n programul de cercetare al Institutului de Cercetri Socio-Umane
C. S. Nicolescu-Plopor, Craiova, Biseric i societate n sud-vestul Romniei (sec. XVIXX).
1
Vezi Arnold van Gennep, Riturile de trecere, traducere de Lucia Berdan i Nora Vasilescu,
Iai, Editura Polirom, 1996.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 159171

INFLUENA INTERNETULUI
ASUPRA COEZIUNII SOCIALE N RNDUL TINERILOR*
GABRIEL STOICIU

The Impact of the Internet over Social Cohesion among Young People
Celebrating forty years since the protests of 68 and twenty years since the downfall of
communist regimes would be suitable pretexts to ask: are there anymore reasons in the
civilized world to expect such mass protests or we can declare for the first time in
history that the youth is pleased with the establishment of the welfare state?
I chose University of Nanterre (the place of initiation of 68 movements in Paris) to
conduct my research as participant observer during my 20082009 postdoctoral fellowship.
In addition to classic methods, I employed the visual techniques, which enriches the
information and can induce a direct empathic state between the viewer and the author.
This diachronic comparison also lead to a discussion about the influence of virtual
space over public attitude, to prove how website forums, socialising sites and blogs
become the main place of gathering for youth in present time and stimulate their
creativity in promoting new forms of protest (as die-in or brain-drain).
Keywords: protest movements, social media, comparative anlysis
Cuvinte-cheie: micri de protest, site-uri de socializare, analiz comparativ

Mediul urban reprezint, prin excelen, spaiul germinativ pentru dezvoltarea


societii moderne de tip occidental. Aici se stabilesc cele mai intense i mai
profitabile relaii economice, dar i deciziile i politicile prin care diferite instituii
coordoneaz viaa public. Tot aici apar i cele mai multe conflicte declanate n mod
spontan sau organizat de ctre ceteni, atunci cnd interesele lor politice, economice
sau sociale sunt lezate. n statele naionale mai centralizate, n mod inerent, dect
federaiile oraele-capital reprezint scena privilegiat a micrilor sociale.
Naiune cu tradiie n dezvoltarea unora dintre cele mai intense convulsii
sociale, Frana reprezint, n continuare, un spaiu cultural fertil pentru studierea
dialogului i conflictului social, iar Parisul reuete de peste dou secole s fie n
avangarda comportamentului protestatar colectiv.
n 1989, Frana a trit, fie i la distan, cu vie emoie micrile sociale din
Europa de Est, care au coincis cu aniversarea a 200 de ani de la Revoluie
[Revoluia francez, n.n.] i 21 de ani de la contestarea regimului gaullist de ctre
tineretul parizian n mai 1968.
*
Autorul a redactat prezentul material n cadrul Programului 1 (tema 2) al activitii de
cercetare a Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Romne

Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 173179

CE SEMENI, AIA CULEGI.


O POVESTE DESPRE ONESTITATE
OANA CHELARU

Youll Harvest what You Sow. A Story about Honesty


During our age, under the accelerated time speed which dominates our life with its
supremacy, we tend to forget the simple joy of a learning picked up from the wisdom
collections of our ancestors and we believe that nobody any nothing could ever come in
the way of personal accomplishment, which we consider to be essential to human life.
The text we took into consideration was initially an e-mail, sent and over-sent by many
persons, and it appealed to a story once read, a story about a king who chose an unusual
way to designate its successor to the throne. In the on-line version, the problems data
are different, and the king is replaced by a rich, Christian business man, although the
solution is quite similar. Its up to us to see which the impact of such a message is
during contemporary times, especially that the end of the text brings to attention a
series of aphorisms whose conditional structure emphasize the moral significance of the
event: If you plant honesty, youll harvest trust. If you plant goodness, youll harvest
friends. If you plant humility, youll harvest greatness. If you plant perseverance, youll
harvest satisfaction. If you plant respect, youll harvest perspective. If you plant diligence,
youll harvest success. If you plant forgiveness, youll harvest reconciliation.
Keywords: honesty, story, e-mail, moral significance, aphorisms, conditional structure
Cuvinte-cheie: onestitate, poveste, e-mail, semnificaie moral, aforisme, structur
condiional

Secolul al XXI-lea, n egal msur ateptat, dorit, dar i temut, a adus, de


departe, o invazie a tehnologiei computerizate care i-a pus amprenta asupra celor
mai banale i mai uzuale gesturi ale vieii cotidiene. De la simplul, cndva, telefon
mobil la IPhone-uri de ultim generaie, tablete, laptopuri, notebook-uri i alte
gadgeturi, tot ce nseamn acces online, reea de comunicare i socializare,
informaie rapid i nedifereniat definete n parametri fireti viaa omului
modern. Astfel c, dac pe parcursul nu demult ncheiatului secol al XX-lea
vorbeam despre raportul dintre cuvnt i imagine care se succed mai vechilor
discuii despre relaia dintre oralitate i livresc, termenii discuiei ar trebui adaptai
n acest moment, pornind de la contextul globalizrii spre care ne ndreptm.
Aadar, contemporaneitatea n care trim impune, sau, mai bine spus, a impus
modelul unui comportament care se bazeaz pe folosirea zilnic, chiar permanent
a internetului, ca ipostaz tehnologic bazat pe imagine, care detroneaz de
departe orice alt form de comunicare, de creare, cutare, gsire i accesare a
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 181184

CONTINUITATEA POPORULUI ROMN


N LUMINA INTERFERENELOR ORNAMENTICII
TRADIIONALE
LUDMILA MOISEI

La continuit du peuple roumain


travers les interfrences des arts dcoratifs
traditionnelles
Le peuple roumain a gard jusquaujourdhui lensemble des motifs ornamentaux. En
tudiant lart traditionnel roumain on observe quatre catgories de motifs ornamentaux,
concidant compltement aux signes trouvs sur les objets prhistoriques et, ce qui fait
le sujet de cette tude, de dcouvertes de Porile de Fier. La culture du peuple roumain a
dvelopp son fond traditionnel en participant la formation du thsaurus culturel
europen. Ce fait est prouv par Lucian Blaga, qui met en vidence le phnomne:
Lunit et la varit dans une prsentation interdisciplinaire sur la gomtrie
ornamentale de diffrents peuples. Grce leur signification symbolique ils ne
constituent pas seulement un simple hritage, mais aussi une source documentaire et
une preuve dun pass historique long et riche des Roumains.
Mots-clefs: ornament, motifs dcoratifs, continuit, peuple roumain, gomtrisme,
Porile de Fier
Cuvinte-cheie: ornament, motive decorative, esturi, continuitate, popor romn,
geometrism, Porile de Fier

Elementele ornamentale, inspirate din viaa cotidian, sugerate deseori de


mediul nconjurtor, adaptate, stilizate, trecute prin filtrul fanteziei meterilor
populari i transmise din generaie n generaie pn n contemporaneitate, sunt
parte din aspectele definitorii ale unui popor. Etnograful romn Tancred Bneanu
menioneaz c ornamentul constituie un accesoriu decorativ, aplicat sau executat
pe faa vzut a unui element, destinat a-l pune n eviden, a-l mpodobi, a-l
sublinia sau a-i mri efectul1. Cele mai vechi manifestri ale ornamenticii apar pe
la sfritul epipaleoliticului n zona Porilor de Fier, de unde provin piese de os
decorate cu linii incizate ntrerupte, crora le este caracteristic un sistem decorativ
unitar i nchegat, care nu poate fi descompus n motive2. Acest caracter de sistem
se pstreaz i n neolitic, cnd suportul ornamental era ceramica. n perioada
1

Tancred Bneanu, Ornamentul n arta popular romneasc, Bucureti, Editura Meridiane,


1963, p. 111.
2
Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Dicionar enciclopedic de art a Romniei, 1980, p. 249.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 185192

ETNOLOGIA SCHIMBARE DE MACAZ


OVIDIU PAPAN

Ethnology A New Way


st

In the 21 century the greatest changes in the socio-cultural life have taken place in the
field of rural activities. In fact, the phenomenon of globalization was favoured
(encouraged) by the new relations of intercommunication established in the world:
television, internet, artistic productions etc. have destroyed the cultural zone obstacles
and even those among states. The modern way of life has deeply changed the cultural
life in all its aspects, the cultural phenomenon getting a spectacular marked tint. The
oral culture was the most affected part of the contemporary spiritual life. Even now it is
searching to find again its own way amidst the new socio-economic spiritual changes.
In this case the present ethnology will have to face a great challenge: to adapt its
theories and the way of research to the nowadays realities.
Keywords: ethnology, reprezentative oral culture, global culture
Cuvinte-cheie: etnologie, cultur oral de referin, cultur globalizat

n contextul actual, n care cultura oral de esen naional este ntr-un


pronunat regres spiritual din cauza fenomenului de globalizare, determinat, n
primul rnd, de noile mijloace de propagare a relaiilor interumane (mass-media
modern), demersul de a tezauriza i prezenta, ntr-o form tiinific modern, un
fenomen folcloric zonal este un act cultural deosebit de necesar pentru toate
naiunile.
Climatul socio-economic n care se afl ara noastr n momentul de fa a
produs schimbri profunde n viaa comunitar, afectnd n special cultura oral,
care n actualele condiii i pierde, n mod alarmant, specificul su pstrat nc din
vremurile ancestrale. n societatea actual, nu putem vorbi de o dispariie a culturii
orale n totalitatea sa, deoarece observm c ea se manifest cu deosebit vigoare
indiferent de nuana sistemului socio-politic. Aceast nou form de existen a
culturii orale (tipic pentru epoca modern) se face ns dup alte modele culturale
(cu un pronunat caracter de standardizare), ele neavnd aproape nimic comun cu
nucleul etnic originar, care a stat la baza transmiterii culturii pe cale oral, nc din
cele mai vechi timpuri. Tocmai aceast ruptur cu fondul cultural milenar, de
esen rural, accentueaz criza de identitate naional n care se nscrie actualul
model de cultur oral, specific pentru spaiul contemporan de convieuire.
n momentul de fa, la nivelul ntregii ri, satul (cel mai important depozitar
al culturii zonale) nu mai are capacitatea de a-i impune propriile valori n plan
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 193196

III. PROGRAME I FORME DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI CULTURAL

DE LA SATUL-IDEE LA SATUL GLOBAL


N REPREZENTAREA TRADIIILOR ETNOGRAFICE
DIN ROMNIA LA SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL
(WASHINGTON, D.C., 1999)
MARIN CONSTANTIN

From the Village-as-an-Idea to the Global Village


in the Representation of Romanias Ethnographic Traditions
within the Smithsonian Folklife Festival (Washington, D.C., 1999)
Describing the variable relationship between the village-as-an-idea [in Romanian:
satul-idee (in terms of the spiritual structure of some villages from the Romanian
realms, according to the philosophical meaning given to such notion by Lucian Blaga, in
1937)] and the global village (as an electronic [mass-media driven] interdependency,
in Marshall McLuhans definition, in 1962) may find out an important landmark in the
representation of Romanias ethnographic traditions within the Smithsonian Folklife
Festival (Washington, D.C., 1999). My article attempts to approach some narrative,
visual, and interpretive coordinates of Romanian presence in the framework of
abovementioned festival, in view of a possible case study on the ethnographic
representativeness in the world of today.
Keywords: village-as-an-idea, global village, Smithsonian Folklife Festival, ethnographic
traditions, Romania
Cuvinte-cheie: satul-idee, satul global, Smithsonian Folklife Festival, tradiii etnografice,
Romnia

Participarea a mai bine de 100 de muzicieni, dansatori i meteugari


tradiionali din ara noastr la festivalul organizat de Institutul Smithsonian din
Washington n vara anului 1999, cu implicarea unor specialiti etno-folcloriti i a
unor oficialiti romne i americane, mpreun cu mediatizarea naional i
internaional a evenimentului, au contribuit, ntr-un mod deosebit, la promovarea
extern a imaginii Romniei i la transformarea refleciei populare despre
identitatea i chiar misiunea stenilor din prezent. Desigur, nu este vorba de o
experien inaugural a ieirii n lume a unor tradiii sau artefacte romneti (vezi
n acest sens prezentarea unor aspecte de locuire rneasc din Romnia
interbelic, n cadrul expoziiilor internaionale de la Paris, 1937, i Londra, 1938)1.
Particularitatea Folklife Festival din 1999 const totui n a fi oferit unor purttori
1
Henri H. Stahl, Amintiri i gnduri din vechea coal a monografiilor sociologice, Bucureti,
Editura Minerva, 1981, p. 342347.

Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 197208

MEDIEREA RITUAL O VIZIUNE COMUNICAIONAL


PRIN AUDIOVIZUAL
GABRIELA RUSU-PSRIN

La mdiation rituelle une vision communicationelle par l'audiovisuel


La transmission des squences rituelles dans l'espace radiophonique et tlvisuel par
des missions d'ethnographie et de folklore impose, cause des exigences du libre
march des mdias, la dfinition de nouveaux formats et de nouveaux acteurs
communicationels. Le dsir d'identifier et de reconfigurer des images symboliques pour
ces squences a men une reconfiguration de la structure des rites au dtriment de leur
authenticit, le but tant le spectaculaire comme forme et expression communicationelle.
Selon Pascal Lardellier la mdiation rituelle produit de l'intercession et de l'intgration.
La mdiation dialectique entre l'individuel et le collectif, prsume ainsi un oubli de
l'individuel en faveur d'une pratique collective de l'appartenance (Bernard Lamizet).
L'efficacit symbolique du rite imposera dans l'espace publique le soutient pour des
personnages et des noyaux narratifs lis une spectacle restitutif ayant pour but
l'obtention de l'adhsion de la communaut ce que ft la tradition. Les crmonies
existentielles (surtout les noces) ont abandonn graduellement la structure et les
significations premires des acteurs et de leurs fonctions spcifiques pour favoriser les
aspects considrs spcifiques pour les zones et les communauts pratiquantes, tout en
respectant les contraites du tempes et de l'espace radiophonique, tlvisuel ou scnique.
Leur mtamorphose en squences audiovisuelles ou spectaculaires dans des festivals est
l'origine de la modification de la succession des squences et du choix des acteurs
traditionnels auquels on ajoute des acteurs sociaux. Le contexte rituel devient champs
de communication mdiatique, le seul qui soit reconnu par une diversit de publics, et
non pas par celui qui y participe. On va accompagner nos considrations par des
lments comparatifs concernant la recherche radiophonique en terrain (la noce en
Oltnie).
Mots-clefs: mdiation rituelle, image symbolique, espaces radiophoniques, televisuels
et scniques, noce.
Cuvinte-cheie: mediere ritual, imagine simbolic, spaii radiofonice, televizuale i
scenice, nunt.

Evenimentele de via privat circumscrise vieii comunitare n cadrele ceremonialurilor existeniale au fost i vor rmne o sfer de interes att pentru actanii
din interiorul grupului, ct i pentru actorii sociali i publicul divers. Este o
receptare din perspectiva curiozitii de a identifica secvene tiute (din experiena
personal sau din auzite) i secvene inedite pentru acel spaiu comunitar.
Diseminarea informaiilor de gen este nlesnit astzi de mijloacele de comunicare
n mas i se elaboreaz studii despre medierea ritual. Medierea tehnic este
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 209217

POLIFUNCIONALITATEA FILMULUI ETNOGRAFIC


DE NONFICIUNE
DUMITRU OLRESCU

The Polyfunctionality of Ethnographical Non-Fiction Film


Traditions, customs, rituals are always spectacular, full of exotic, mystery and obscurity
and in that way they lured filmmakers from the very beginning of cinematography.
Filmmakers sought to find a film formula for the ethnographical field according to their
own concept, vision and style. Hence, the methods of use and the degree of
profoundness, therefore, establish the functionality of these films. The most widespread
are the films created with the aim of valuing the spiritual heritage of the nation, a role
undertaken by most of the films enclosed in these fields.
These being followed by films with ethnographic phenomenon used to enlighten
important issues of philosophical, social and moral character.
The ethnographical film was promoted due to its cognitive and scientific functions,
opening the door to great opportunities in multiaspect scientific research.
The worlds filmography consists of ethnographic films underlining their teaching role
occurred by the instinctive wish of the anonymous protagonists to share with the world
the secrets of their mastery. Several ethnographic films undertook the educational
function. Due to them one can learn conocaria, carol or traditional dancing figures.
Of a major importance in a documentary film is the long-lasting conservation of images
of some ethnographical, ethnological and folklore phenomenon. The polyfunctional
feature of ethnographical film makes possible the existence of strict borders among the
functions of these categories of films.
As an argument for these ideas we can take the films of the Romanian documentaries and
basarabians: Ion Bostan, Slavomir Popovici, Laureniu Damian, Paula Popescu Doreanu,
Emil Loteanu, Vlad Iovia, Anatol Codru, Vlad Druc, Mircea Chistruga and others.
Keywords: nonfiction film, ethnographic film, cinematographic language, function,
ethnographic phenomenon, reality interpretation, micro show.
Cuvinte-cheie: film de nonfictiune, film etnografic, limbaj cinematografic, funcie,
fenomen etnografic, interpretarea realitii, microspectacol.

Imediat dup apariia cinematografiei, filmul documentar se afirm prin rolul


su important la cunoaterea direct a lumii. n prezent, a devenit art ca
exprimare prin imagine, tiin ca aprofundare a fenomenelor de orice natur,
cercetare ca modalitate de abordare a problematicii, pedagogie ca mijloc de
ptrundere n popularizarea cunotinelor, dar i satisfacie oferit generos setei de
cunoatere ce caracterizeaz spiritul uman. Prin modaliti de sensibilizare a
cunotinelor i de diseminare a celor caracteristice artelor clasice care au cizelat
sufletul i tririle omeneti, filmul documentar ocup un loc aparte, din ce n ce mai
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 219227

ECONOMIA BAZAT PE CUNOATERE


PENTRU COMUNITI LOCALE
OCTAVIA COSTEA

Knowledge-based Economy for Local Communities


Our paper summarises and formalises the data of the project Knowledge-based
economy, component of Technical assistance for ICT use in schools and local libraries,
project carried out by the Romanian Government Ministry for Information Society
and the World Bank, conducted over the period October 2011 December 2012. The
project derives from the concept of knowledge-based economy which is the use of
knowledge technologies to produce economic benefits. In the project, the initial activity
was the training course for the realization of eligible projects in 229 rural and small
urban disadvantaged communities. Human and social dimensions and values proposed
in the projective component were integrated skills, confidence in the ability to succeed
and confidence in authorities, regaining self-esteem, entrepreneurship, intra- and intercommunity cooperation, participation, partnership and voluntary Europe. We add here,
connecting rural households to the wider market and the transfer of information from
the extra - rural in the countryside. The vision was multisectorial, the stake was the
ability of the audience groups to obtain (e)-information, to use it cleverly and to
produce, further, (e)-knowledge transformed into profit (www.ecomunitate). This
advantage is transferred into a variety of outcomes that improve quality of life: power,
time, competitiveness, money, experience, lack of inhibition, openness, equal rights,
opportunities, projects and business partnerships, national and international cooperation
opportunities etc. Once the beneficiaries acquired to have the ability to use the needed
tools, it is not necessary an external intervention to keep the created need awake.
Keywords: knowledge-based economy, integrated skills, regaining self-esteem,
entrepreneurship, quality of life
Cuvinte-cheie: economie bazat pe cunoatere, competene integratoare, redobnirea
respectului de sine, antreprenoriat, calitatea vieii

ECONOMIA BAZAT PE CUNOATERE


Economia bazat pe cunoatere este un concept complex i multifaetat,
specific pentru dinamismul realitilor postmoderne, a crui esen este folosirea
tehnologiilor cunoaterii pentru a produce beneficii economice. Economia bazat
pe cunoatere este format dintr-o varietate de componente: informaie de calitate,
canale adecvate pentru acces i diseminare, participare la toate nivelurile sociale,
educarea utilizatorilor, utilizarea resurselor eco-eficiente, investiie n capitalul
social, conectivitate i infrastructur competitiv, costuri mai mici, eficien mai
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 229235

IV. DOCUMENTE DIN ARHIVA


INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE I FOLCLOR C. BRILOIU

VERUL BUCIUMANILOR
SABINA ISPAS

n anul 1979 Ovidiu Brlea, personalitate proeminent a folcloristicii romneti din cea de a doua jumtate a secolului al XX-lea, a publicat, la Editura Cartea
Romneasc, romanul teampuri fr ap. Pentru muli dintre cei care l
cunoteau, fie c erau foti colegi sau colaboratori din Institutul de Etnografie i
Folclor unde, pn n 1969, coordonase Sectorul de folclor literar, aceast form de
exprimare a creativitii sale a fost surprinztoare. [A publicat Urme pe piatr
(1974), Efigii (1987), postume: Drumul de pe urm (1999), Se face ziu, Romanul
anului 1848 (2001).] Abia mai trziu, unii dintre noi am neles c literatura
beletristic era o form complementar prin care se dezvluia, diferitelor categorii
de cititori i cercettori, acea personalitate puternic i complex care druise
folcloristicii romneti mii de pagini de studii teoretice i mbogise patrimoniul
arhivei multimedia de folclor cu documente exemplare; romanele sale, amintirile,
portretele creionate ncifrau alte faete ale cutrilor sale i dezvluiau o nelegere
a culturii populare romneti n tot ce avea aceasta mai profund i mai expresiv.
Din informaiile aflate n Arhiva Institutului de Etnografie i Folclor reiese c
evenimentul istoric i textul versificat verul n care acesta este povestit au
constituit o tem de cercetare care l-a preocupat pe Ov. Brlea timp de mai muli
ani. Faptul acesta este certificat i de mrturisirile nepoatei sale pe care le citeaz
Georgeta Orian n studiul Motenirea lui Ovidiu Brlea ntr-un roman-muzeu:
acesta a fost mobilul scrierii romanului teampuri fr ap, de a reabilita
memoria celor ce-au pierit prin nchisori, unul dintre ei (Candianu Anii) fusese
primul so al bunicii sale, Samfirua. Pentru acest roman s-a documentat zeci de
ani. E cartea de care s-a bucurat cel mai mult i care i-a adus cea mai mare
satisfacie1.
Culegtorul numete Verul Buciumanilor balad; din punct de vedere
categorial, textul este un jurnal oral2 (verul), acesta fiind o variant transilvnean
1

Georgeta Orian, Motenirea lui Ovidiu Brlea ntr-un roman-muzeu, n vol. Distorsionri
n comunicarea lingvistic, literar i etnofolcloric romneasc i contextul european, volum
ngrijit de Luminia Botoineanu, Elena Dnil, Cecilia Holban, Ofelia Ichim, Iai, Editura Alfa,
2009, p. 543554. Vezi i Iordan Datcu, Ovidiu Brlea, etnolog i prozator, Bucureti, RCR Editorial,
2013, p. 140154.
2
Jurnalele orale sunt acele creaii recente, cntece povestitoare cu caracter local i ocazional,
alctuite ca relatri versificate i cntate despre evenimente, ntmplri i accidente care, gsindu-i
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 237255

V. RECENZII

Institute of Ethnology. Academy of Sciences of the Czech Republic. v.v.i. Migration, Diversity and
their Management, Prague Occasional Paper in Ethnology, nr. 8, Prague, 2011. Autori: Zdenk
Uherek, Erik Olsson, Alexandra Bituikov, Jarmila Gabrielov, Michaela Freemanov, Pavel Bare,
Milada Horkov, rk Martnkov, Ondej Klpa, Zuzana Koreck, Tereza Pojarov. ISBN: 97880-87112-46-5.
Volumul aprut sub sigla Institutului Etnologic din Praga are caracter ocazional (anual) i
reunete articole care abordeaz teme din domeniile etnologice. Numrul de fa este consacrat
diversitii i migraiei n Republica Ceh.
Conine un cuvnt introductiv, nou studii i un index al numelor de persoane.
Dintre cei unsprezece autori, nou sunt cehi, unul slovac i unul suedez. Dintre primii, ase
sunt cercettori ai Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic (Zdenk
Uherek, Jarmila Gabrielov, Michaela Freemanov, rk Martnkov, Zuzana Koreck, Tereza
Pojarov), ali doi cercettori aparin Research Institute for Labour and Social Affairs (Pavel Bare,
Milada Horkov), un nalt funcionar al Government Council for National Minorities (Ondej Klpa)
i o profesoar la Matej Bel University din Bansk Bystrica, Slovacia (Alexandra Bituikov).
Autorul suedez (Erik Olsson) este membru al Centre for Research in International Migration and
Ethnic Relation din Stockholm.
Sub aspectul raporturilor teoretic vs aplicat (exemplificri, studii de caz), din cele nou studii,
trei sunt pronunat teoretice.
Regiunile istorice ale Boemiei, Moraviei i Sileziei (Tn), locuite de cehi (dar nu numai de ei, ci
i de germani, slovaci, polonezi, rromi, maghiari), au fcut parte, timp de peste 800 de ani, din imperiul
austriac condus de familiile de Luxemburg i Habsburg. Aceleai regiuni reprezint, cu aproximaie
(ariile sileziene sunt mprite astzi cu Polonia i Slovacia), teritoriul actual al Republicii Cehe.
Tratatele sistemului de la Versailles, consecine ale Primului Rzboi Mondial n Europa, au
permis unor popoare din centrul i estul Europei s-i ntemeieze state naionale. Un asemenea stat era
i Ceho-Slovacia la sfritul anului 1918. Ceea ce intereseaz aici nu este evenimenialul istoric
politic i militar din ultima sut de ani (fr ndoial interesant), ci tocmai evoluiile demografice i
politicile (sau deciziile) aferente acestora.
Este cunoscut faptul c imperiile n general, iar n cazul de fa cel Austo-Ungar, i desenau
frontierele interioare dup criterii i interese numai de ele tiute (districtele i provinciile nu respect
complet criterii etnice, naionale sau lingvistice), crend destule situaii complicate dup destrmarea
lor. Parc pentru a echilibra aceast stare de lucruri, tnra republic ceho-slovac a lui Masaryk
adopt o consituie cu largi drepturi pentru minoriti, dup model american (republic federativ;
existena a dou popoare pe teritoriul noului stat, ceh i slovac).
Ce a urmat dup 1918 se tie: nrutirea treptat a climatului politic general european i
ascensiunea forelor extremiste; Ceho-Slovacia (cu o minoritate germanofon de circa un sfert din
populaia total pe teritoriul ei) situndu-se n vecintatea imediat a Germaniei naziste, nu mai era
dect un pas pn la ocupare. Cehia i Slovacia devin protectorate ale Reichului (19381939, cu
statute diferite) pn la sfritul rboiului, cnd sunt eliberate pentru fi reocupate de Armata Roie.
Este reconstituit o republic federativ a celor dou popoare, n forma unei democraii populare,
n sferele de influen sovietic, cu frontierele afectate de unele pierderi teritoriale (Rutenia
Subcarpatic), dar i cu retrocedarea regiunii sudete i a unei pri din cea silezian. Istoria european
tumultoas a primei jumti de secol al XX-lea, cu excesele tuturor factorilor implicai, ne nfieaz
o succesiune de schimbri demografice deloc line n aria ceho-slovac: acordarea ceteniei Reichului
pentru germanofoni i deportarea evreilor (19391945), decretele preedintelui Bene 1 privind
1

Klaus-Dieter Borchardt, ABC-ul dreptului Uniunii Europene, Oficiul pentru Publicaii al


Uniunii Europene, Luxemburg, 2011, p. 14; a se vedea i Enciclopedia Uniunii Europene,
coordonator: Luciana Ghica, Bucureti, Editura Meronia, ediia a III-a, 2007, p. 161.
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 257283

258

Recenzii

expulzarea (sau deportarea, fie n Germania, fie n URSS) a acelorai germanofoni 2 i a altor
alogeni (1945), ncercrile de uniformizare etnic ale regimului comunist (19451989).
Sfritul anului 1989 aduce pentru popoarele ceh i slovac aa-numita Revoluie de catifea
(Velvet Revolution), cu o abolire efectiv a regimului comunist.
Trei ani mai trziu (1 ianuarie 1993), Cehia i Slovacia stabilesc, pe cale panic i amiabil,
s revoce ideea de stat federativ, dobndindu-i, fiecare, independena.
Cele dou popoare, cu limbi i istorii nrudite, vor continua s evolueze, oarecum separat, n
istoria central-european a anilor 90; totui, ceea ce le va apropia va fi comunitatea (grupul) Viegrad
(1991; membri: Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia) i aspiraiile lor de integrare euroatlantic.
Republica Ceh avea s adere la NATO (1997) i s devin apoi att membr a Uniunii
Europene (2004), ct i a conveniei Schengen (2007) 3. Este de menionat aici, legat de procesul
aderrii Cehiei la UE, impasul creat de refuzul Parlamentului rii respective (unele state vecine,
membri mai vechi sau mai noi ai UE, s-au simit lezate) de a fi revocate decretele Bene mai sus
menionate (2002)4.
Cehia este astzi un membru respectat al Uniunii Europene i se consider c acest stat
prezint un indice ridicat al dezvoltrii economico-sociale i instituionale. La o suprafa de 78.866
kmp are o populaie de 10.514.714 (dup ultimele estimri, din 2013)5. De menionat c aceast cifr
este n declin, Cehia avnd o natalitate foarte sczut.
n prezent, componena etnic este, n principal, urmtoarea: circa 94% cehi, slovaci 1,4%,
polonezi 0,4%, germani 0,2% i un numr de 250.000 de rromi (dup alte surse 150.000200.0006).
Cifrele (i interpretrile acestora) difer foarte mult de la o surs la alta, din cel puin dou cauze:
ceea ce, n principiu, se nelege ca cehi, grup etnic compact, foarte larg reprezentat demografic n
Cehia zilelor noastre, n realitate pe de o parte reprezint o sum de mai multe grupuri etnice,
puin sau deloc recognoscibile pentru outsideri: pe lng cehi mai ntlnim, de pild, moravieni sau
silezieni. Pe de alt parte, unele grupuri etnice (altele dect cehii nii) aleg s-i declare, din diferite
motive, etnicitatea ceh; exemplul cel mai concludent: unii ceteni de etnie rrom.
Fr ndoial, felul n care definim fenomenele migraiei i unghiul din care le privim ne
nfieaz tipurile de abordare n legtur cu circulaia persoanelor la nivel internaional.
Autorii volumului neleg migraia n termenii unor rspunsuri raionale la stimuli externi
(p. 12) i n cadrul unui model de tip pull-push; factorii push sunt cei care provoac migrarea, pe
cnd cei pull cauzeaz rmnerea ntr-un teritoriu strin.
Rmne de discutat proporia raional/iraional ntre motivele care determin o persoan s-i
prseasc ara de origine i s se stabileasc n alt teritoriu.
De asemenea, se mai poate discuta i de ali civa factori ai migraiei, cum ar fi: perioada de timp,
grupul etnic, teritoriul-int, motivaiile migrrii, segmentele de vrst, categorii socioprofesionale,
legislaiile, evoluii ale tendinelor de migraie, raporturile cost beneficiu. Oricum ar fi, nu putem
considera migraia ca un fenomen exclusiv raional i n totalitate individual.
Este adus n atenie o ntrebare formulat de autorii volumului: dac i n ce fel migranii
posed abilitile i motivaiile necesare de a se ntoarce n ara de origine. Se obiecteaz faptul c ar
putea exista motive de ndoial cu privire la unele discursuri (generate de ara-int, ara de origine
2
Steffen Prauser i Arfon Rees (editori), The Expulsion of the 'German' Comunities from
Eastern Europe at the End of the Second World War, European University Institute, San Domenico,
Italia, 2004, p. 4, 16, 17.
3
www.europa.eu, site oficial al Uniunii Europene, accesat la 8 aprilie 2014.
4
Enciclopedia Uniunii Europene, Bucureti, Editura Meronia, ediia a III-a, coordonator:
Luciana Ghica, 2007, p. 161. Impas ntr-adevr depit, Cehia este integrat euroatlantic, ns, dup
tiina noastr, decretele Bene nu sunt revocate nici n prezent. De menionat c numele preedintelui
Bene nu apare, de altfel, nici n indexul volumului de fa.
5
www.czso.cz , accesat la 21 martie 2014.
6
Carolin Zwilling, Minority Protection and Language Policy in the CR, European Academy
Bolzano-Bozen, 2004, studiu accesat online la site-ul www.gencat.net, la 20 martie 2014, p. 2.

Recenzii

259

sau comunitatea respectiv din exil) despre datoria moral de a te ntoarce n patrie. Acest tip de
discursuri nu in, desigur, seama de ntregul context al migrrii, ca i de posibilitile reale de a te
ntoarce n ara ta.
ntr-o abordare transnaional, migraia reprezint mai degrab un proces, dect un act
ocazional i instinctual de trecere a unei frontiere (cf. Olsson, p. 15). Se adaug aici i faptul c, din
aceeai perspectiv, deja menionat, migraia este un fenomen de o mai mare complexitate dect
poate aprea, iar modelul pull-push, bipolar, trebuie depit. Se citeaz cu exemple c motivaiile pur
economice nu explic dect n parte fenomenul; printre altele, trebuie adus n discuie existena i
funcionarea diferitelor tipuri de reele (networks) sociale. Perspectiva de studiu transnaional se
strduiete s lrgeasc nelegerea noastr despre migraie, pe lng simpla deplasare, lundu-se n
calcul i ali factori, ca de exemplu: comunitatea n care s-a format individul, instituiile sociale,
practicile culturale, politicile de stat, legile, caracteristicile economice i, cel mai mult, felul n care
toate aceste elemente funcioneaz n regim transnaional (p. 15). Studiile mai recente, legate de
problematica migraiei, subliniaz faptul c migraia nu reprezint aproape niciodat rezultatul unei
simple decizii de tip condiii pull-push (p. 24).
Diversitatea este un alt concept important care este utilizat n cercetrile aflate n prezentul
volum. Pentru a-l defini i explica se aplic urmtoarea pre-condiie (cu meniunea noastr, c o
clarificare complet se las nc ateptat, cu rezervele de rigoare; istoricitatea nu poate fi ocolit
integral): grupurile etnice i graniele lor sunt constructe umane artificiale (p. 64). Se subliniaz c
etnicitatea este un concept flexibil i dependent de situaii, de mediu, condiionat social (Uherek,
p. 64), astfel nct un individ poate avea diferite etnii de-a lungul vieii lui; pe de alt parte,
identitatea etnic face parte din identitatea individului.
Ajungem, mai departe i n mod logic, la opoziia diversitate/omogenizare. Dac se presupune
ca neles al gradului de omogenizare raportul (cantitativ, numeric) ntre grupul etnic majoritar i
minoriti i/sau migrani, atunci se afirm n Republica Ceh omogenizarea este afectat (termen
neutru) de diversificarea migraiei (p. 65). Majoritatea, dup cum vom vedea mai departe, creeaz
granie ntre ea nsi i alt parte, pe cnd partea respectiv nu declar graniele respective (cu alte
cuvinte este parte a majoritii fr ca majoritatea s i-o asume ca atare). De pild, moravienii i
silezienii7 nu sunt considerai ca minoriti, ci ca pri ale majoritii (p. 70-71). Graniele de acest fel,
spunem noi, ne semnaleaz existena unor diversiti. Pe de alt parte, atunci cnd vorbim de o
minoritate, ntotdeauna subnelegem existena unei majoriti la care ne raportm.
Republica Ceh cuprinde o singur naiune (cu mai multe etnii, naionaliti), dar ea nu-i
oblig pe cetenii ei la omogenizare. Cine hotrte c nu face parte din naionalitatea ceh automat
devine membru al unei minoriti (p. 67) i acest lucru este oglindit i la nivelurile mentalitii: de
vreme ce etnicii cehi prezint tendine mai degrab colectiviste dect individualiste, pentru muli cehi
uniformizarea (omogenizarea!) este sinonim cu armonia, solidaritatea i coexistena social fr
asperiti. De aici se poate merge cu gndul la aceea: c diversitatea poate fi asociat cu conflictele
poteniale.
Folosirea conceptelor de transnaional i migraie transnaional (p. 38) devine aproape
indispensabil, spun autorii, de vreme ce migraia transnaional este un efect al globalizrii, al
restructurrii pieei mondiale a muncii (ca sum a mai multor piee ale muncii interconectate),
creterii mobilitii i a posibilitilor de a cltori, gsirii de noi mijloace de comunicaie.
Conceptul transnaional a fost pentru prima dat definit i teoretizat de ctre Linda Basch,
Nina Glick Schiller i Cristina Blanc Szanton n lucrarea Nations unbound: transnational projects,
postcolonial predicaments, and deterritorialized nation-states (New York, 1994). Basch, Glick
Schiller i Blanc Szanton l definesc ca procese prin care imigranii modeleaz i susin relaii
sociale multietajate, multistratificate, prin care leag la un loc societile de origine i int
(Bituikov, p. 4041). Migranii sunt, simultan, integrai naiunii-stat int, n timp ce menin relaii
sociale, familiale, economice, religioase, politice cu societile de origine. Aceti migrani sunt
numii transmigrani.
7

Ibidem, p. 5.

260

Recenzii

Transnaionalul presupune adaptare, aculturaie, asimilare i integrare, el este un proces cu


elemente economice, politice, sociale i culturale care creeaz noi interconexiuni, reele, tipuri de
relaii i stiluri de via, care transcend granie de stat i politice, deci trebuie regndite conceptele de
identitate, cel de naiune-stat i cel de cetenie (cf. Bituikov, p. 39). Mobilitatea i migraia au
devenit o parte normal a vieii noastre, n care oamenii, bunurile, ideile, simbolurile i serviciile
circul curent peste graniele dintre state. Exist indivizi liberi s circule i, totodat, exist indivizi
constrni s circule (refugiai, cei care caut azil politic sau migranii cu joas calificare), ceea ce
presupune noi procese locale i globale de redistribuire a privilegiilor i privaiunilor (p. 39).
Am ajuns i la termenul de naiune. Ca i n cazul majoritii termenilor vehiculai aici, putem
vorbi, ntr-o analiz, de aspectele emic i etic, de unghiuri de vedere dinspre interior i dinspre
exterior, dinuntrul i dinafara comunitii, implicat i neimplicat. A lua n seam pe unele i a
lsa pe altele, aceasta nseamn a pctui prin reducionism, aadar trebuie avute toate n vedere
simultan. Mai adugm aici i istoria ultimilor 70 de ani n Europa Central i de Est, adic o
exacerbare a naionalismelor, relativ justificat, ca reacie la internaionalismul declarat al
Cominternului, n fapt dublu-limbaj care preconiza o mare naiune socialist, sub patronaj moscovit.
Statele ceho-slovace succesive (1918, 1945, 1990), apoi cel ceh (dup abolirea formulei federative,
1 ianuarie 1993) cutnd sprijin n constituiile lor, s-au strduit, cu mai mult sau mai puin succes
(dar s nu uitm i unele obstacole ale istoriei europene a ultimului veac) s defineasc satisfctor
naiunea ceho-slovac, cu majoritile i minoritile etnice din teritoriile statale. S gseasc un
modus vivendi ntre prezent i trecut, n ali termeni dect n trecut.
Dincolo de toate acestea existena naiunilor, ca atare, este o realitate. La fel, ideea de naiunestat. Ceea ce avem de fcut este s nu considerm simplu ceea ce este complex, s nu decupm din
istorii i din contexte ceea ce apare i se dezvolt tocmai n aceste contexte, cu realitile lor succesive.
Acestea fiind spuse, s facem o scurt trecere n revist a studiilor.
Cuvntul ntroductiv (p. 5) este semnat de coordonatorul principal al volumului, Zdenk
Uherek. Gsim aici o scurt prezentare a autorilor, a titlurilor i a metodologiilor folosite n analize.
n paralel cu aceast prezentare ar mai fi de adugat c cele nou studii sunt aezate astfel:
primul studiu legat de migraie (autor: Erik Olsson, Making the Final Decision) privete un spaiu cu
o lung tradiie democratic, Suedia, care a ncercat s duc pn la ultima expresie toate
compartimentele i etapele gestionrii eficiente a problematicii migraiei pe teritoriul ei, migraie
completat, atunci cnd este cazul (i innd seama de toate aspectele politice, sociale, economice,
umanitare), de repatrierea migranilor.
Cele scrise de Alexandra Bituikov (Theorising, Researching and Practicing Transnational
Migration) i Zdenk Uherek (Ethnic [national] Diversity in the Czech Republic: Invariables and
New Developments) reprezint, luate mpreun i totodat separat unul de altul, baza teoretic,
contextul i statisticile necesare n toate analizele privind Slovacia i Cehia (state i popoare vecine i
nfrite n devenirile lor istorice).
Urmtoarele dou studii se refer la migraia diferitelor categorii socio-profesionale a
muzicienilor, titlurile fiecruia fiind att de gritoare, nu mai este nevoie de explicitri: Jarmila
Gabrielov, Musica migrans: Information on an International Research Project Concerning
Mobility of Profesional Musicians in Modern History of European Music and Its Current Outcomes
and Perspectives; Michaela Freemanov, '(This Land) seems rather to belong to some other Globe
than that on which we Live'. Musicians from the Bohemian Land in 18th century England.
Al aselea studiu, mai degrab teoretic, Pavel Bare i Milada Horkov, The Immigrant
Family in the Integration Process, se ocup de vastul i complexul domeniu al integrrii familiilor de
imigrani n societatea rii-int.
Celelalte trei rk Martnkov, The Vietnamese Ethnic Group, Its Sociability and Social
Networks in the Prague Milieu; Ondej Klpa, The Social Networks of Female Polish Workers in the
CR and the Factors Influencing their Formation; Zuzana Koreck and Tereza Pojarov,
Contemporary Belarusian Migration in the CR Social Networks, Adaptation and Integration
Strategies au un caracter aplicat i analizeaz migranii venii n Republica Ceh n perioada recent,
aparinnd unor etnii specifice: vietnamezi, polonezi, bielorui.

Recenzii

261

Erik Olsson vorbete n Making the Final Decision de politicile i procedurile SMB (Swedish
Migration Board) legate de repatriere. Dar acestea sunt potrivite numai dac sunt adaptate noilor
tendine i caracteristici ale migraiei, n contextul globalizrii i al integrrii europene. Actul
repatrierii trebuie s fie tratat att cu umanitate, ct i n mod realist, innd seama de condiiile rii
de origine a migrantului i de datele culturale ale acesteia. Migranii sunt forai sau aleg s emigreze
n Suedia, ns nu trebuie exclus eventualitatea ca unii dintre aceti migrani s-i doreasc s se
ntoarc definitiv n patrie, dac exist condiiile potrivite. Swedish Migration Board este un for
constituit n aceste scopuri, care conlucreaz uneori cu alte organizaii suedeze, strine sau
internaionale de profil, sub egida guvernului suedez.
Repatrierea (n deplin siguran) este vzut de SMB ca un obiectiv pe termen lung;
integrarea migrantului n societatea suedez poate fi considerat un scop imediat.
n mod natural apare pentru migrant dilema: a se ntoarce n patrie sau a rmne n ara de
adopie? Guvernul suedez, prin intermediul SMB, se consider el nsui dator s ajute, inclusiv n
acest domeniu, ca decizia s fie nu una rapid, ci una corect, prin informaii care pot contribui n
acest sens (p. 23).
Studiul Alexandrei Bituikov, Theorising, Researching and Practicing Transnational
Migration, ofer o explicaie ampl a conceptului transnaional, raportat la contextul actual al
societii slovace i europene.
n partea a doua a materialului se vorbete despre migranii slovaci n Bruxelles, int de
migraie profesional (de nalt nivel) devenit cu att mai relevant, cu ct Slovacia, ca i Cehia, a
aderat la UE n 2004 i este parte a conveniei Schengen din 2007.
Ethnic (national) Diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments, scris
de Zdenk Uherek, coordonatorul principal al volumului i totodat cercettor la Institute of
Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, reprezint, am putea afirma, materialul-pilot
al volumului i, totodat, un punct de vedere tiinific oficial al Institutului asupra tematicilor
migraiei i esenei prefacerilor demografice n Cehia.
Diversitatea etnic, cu toate constantele i variabilele ei, este conexat fenomenelor migraiei,
lucru valabil pentru Republica Ceh, n special n ultimele dou decenii. Uherek ne arat c msura
diversitii, n accepiunile ei cele mai recente (n trecut, mai bine ilustrat de minoriti naionale,
cel puin pn n 1945, astzi de componena migraiei, dup reaezri semnificative), este invers
proporional cu cea a omogenizrii.
n Musica migrans: Information on an International Research Project Concerning Mobility
of Profesional Musicians in Modern History of European Music and Its Current Outcomes and
Perspectives de Jarmila Gabrielov aflm i acest lucru este valabil, n mare, pn la sfritul
Primului Rzboi Mondial de o migraie profesional, a muzicienilor europeni, n interiorul
Imperiului Austriei (spaiu relativ ntins n centrul continentului) i Prusiei (din 1871 Imperiul
German). Nu numai o migraie a muzicienilor, dar i o migraie a repertoriilor muzicale. Se adaug
aici c destul de puini, statistic vorbind, au migrat n afara Imperiului: Marea Britanie, Frana, Rusia,
America.
Proiectul Musical life in Europe, 16001900: Circulation, Institution, Representation
(19982001, European Science Foundation), n care Jarmila Gabrielov a fost implicat, a avut scopul
de a elimina barierele Cortinei de Fier, n paralel cu eforturile de a ntri unitatea i interaciunile
culturale europene.
Mai mult chiar dect n alte domenii, spune autoarea, n istoria muzicii (i a domeniilor conexe
ei), vederile nguste dominate de naionalism i cadrele ei ideologice nc persist n zilele
noastre. Afirmaiile se refer, n special, la faptul c, dei acei migrani, n cea mai mare parte a lor
apar ca vorbitori de limb german, sunt necesare informaiile relevante, corecte i complete
(proiectul a inclus i o baz de date cu muzicienii migrani i carierele lor), mult atenie i mult
discernmnt n a stabili situaia fiecrui caz individual. Limba vorbit nu reprezint singurul indiciu
al apartenenei etnice a unei pesoane i trebuie s fie cutai i ali indicatori, nuntrul contextului
vremii. n plus, trebuie acordat atenie stabilirii termenilor tehnici (utilizai n bazele de date) i
felului n care sunt ei tradui (de exemplu: nationality ca traducere a lui Nationalitt sau faith pentru
Konfession). La fel, este nevoie de atenie i atunci cnd sunt categorisite diferitele feluri de muzicieni,

262

Recenzii

drept care Jarmila Gabrielov caut criterii de clasificare a acestora, aa nct, mai departe, s rezulte
i alte date care s ntregeasc nelegerea fenomenului migraiei muzicienilor.
Michaela Freemanov analizeaz motivele pentru care unii muzicieni cehi migreaz n Marea
Britanie de-a lungul secolului al XVIII-lea. De asemenea, studiul '[This Land] seems rather to belong
to some other Globe than that on which we Live'. Musicians from the Bohemian Land in 18th Century
England ne arat o tipologizare a traiectoriilor profesionale avute de muzicieni.
n perioada analizat motivele pentru care muzicienii cehi i prsesc trmul de obrie sunt, n
general, de ordin economic sau religios. De neignorat, pare-se, era i faptul c muli muzicieni cehi din
orchestrele nobiliare aveau statutul de iobagi (singura modalitate de eliberare din servitute era plecarea n
alt stat). Pe de alt parte, n insulele britanice compozitorii i muzicienii erau valorizai i respectai.
Mergeau n Anglia nu numai pentru un salariu mai bun, ci i pentru un statut social mai nalt.
ntre statele vremii, Marea Britanie avea una dintre cele mai democratice societi, n care
muzicienii (autohtoni sau strini) erau tratai cu respect i simpatie. Cu toate acestea, muzicienii cehi
se puteau integra acestei societi numai pn la anumite limite: erau catolici ntr-o lume anglican.
Freemanov mai subliniaz aici i c, dincolo de avantajele vdite oferite de societatea britanic,
strinii se ntlneau cu o lume mult diferit de cea pe care o cunoteau, venind de pe continent ([This
Land] seems rather to belong to some other Globe than that on which we Live).
Al aselea material, Pavel Bare i Milada Horkov, The Immigrant Family in the Integration
Process, are o apreciabil ncrctur sintetizatoare i se ocup de complexa problematic a integrrii
familiilor de migrani n societile int. Autorii i propun s stabileasc dac i n ce msur
familia poate reprezenta un factor de succes pentru o strategie a integrrii (p. 103) i, de asemenea,
dac familia poate ajuta n atenuarea sau micorarea efectelor neplcute (sau chiar traumatizante) ale
efectelor migrrii.
Baza de analiz a fost reprezentat de rspunsurile la chestionare, aplicate mai multor familii
din grupuri etnice variate (228 de interviuri, 77 de familii, 26 de variabile-coordonate ale unui subiect,
cum ar fi ara de origine, ara-int, vrsta, sexul, nivelul de instruire sau calificare, limba vorbit,
durata exilului, numrul membrilor de familie, leaderul familiei, statutul migrantului solicitator de
azil politic, refugiat, student, rentregirea familiei etc.) din 5 ri, parteneri n acest proiect (Finlanda,
Belgia, Italia, Republica Ceh, Germania), o baz de date transnaional concentrat pe culegerea
de informaii calitative. Cele trei condiii principale de aplicare a chestionarelor erau: subiecii s
aparin unei ri tere, familiile s cuprind cel puin doi membri din cel puin dou generaii diferite,
iar timpul petrecut de familii n ara-int s fie de cel mult 15 ani (accent pus pe cercetarea procesului
de integrare propriu-zis).
Nu s-a urmrit deliberat descoperirea unor elemente comune, ci msura ratei de diversificare;
cu toate acestea s-a acordat atenie inventarierii elementelor similare i a diferenelor. Mai important
este meniunea c cei cinci parteneri ai proiectului din cele cinci ri au stabilit accente, specializri,
pe teme diferite: relaiile inter-generaii n Finlanda, reelele sociale (capitalul de ordin social!) n
Belgia, schimbrile de statut n Italia, relaiile din interiorul familiilor i eventualele discriminri
manifestate de societatea-int fa de migrani n Cehia i, n fine, ateptrile migranilor i raportul
costuribeneficii (ale migrrii) n Germania.
O asemenea desfurare de fore (resurse, numr de familii, numr de interviuri) a putut
confirma unele dintre ipotezele formulate de autori: rolul esenial al familiilor n procesul de integrare,
importana reelelor sociale de diferite tipuri, depirea modelului de analiz a fenomenelor
migraionale (repetat citat aici) pull-push.
Este deja notoriu c migraia vietnamez n lume este bine reprezentat numeric, pe toate
continentele (peste 3.000.000, n mai mult de 90 de ri). n ultimii douzeci de ani vietnamezii au
migrat ntr-un numr mare i n Europa, inclusiv n Republica Ceh (41568 n 2007, a se vedea
p. 136), fapt pe care l studiaz rk Martnkov n The Vietnamese Ethnic. Group, Its Sociability
and Social Networks in the Prague Milieu.
n general, ncepnd din 1989, vietnamezii migreaz din motive economice; Martnkov caut
s surprind particularitile procesului migrrii n cazul acestei populaii, i anume c este vorba de
variate i ample reele sociale i, de asemenea, c exist o adevrat industrie a migrrii

Recenzii

263

vietnamezilor, cu factori n ambele ri. Acestea sunt utile n toate etapele i segmentele migrrii, dac
mai menionm i c autoarea subliniaz o particularitate de baz a migrrii i funcionrii
comunitilor vietnameze n ara-int: de obicei nu exist un contact direct al membrilor comunitii
cu populaia majoritar, efect generat att de natura i funcionarea reelelor sociale, ct i de bariera
linvistic.
Cehia are o minoritate polonez concentrat mai ales n Silesia (Tn), baz de migrare cu un
flux constant pentru polonezi, n perioada de dup marele rzboi i pn la cderea Zidului berlinez
(Cehia a fost i este mai avansat dect Polonia ca nivel al industriei). Un accent explicit pe reelele
sociale ale migranilor i importana lor n procesul migrrii pune i Ondej Klpa n studiul The
Social Networks of Female Polish Workers in the CR and the Factors Influencing their Formation.
Scopul cercetrii a fost acela de a determina factorii i cile, strategiile prin care s-au format aceste
reele sociale, ntr-o perspectiv diacronic (p. 202).
Este interesant s menionm c autorul identific patru nivele ale reelelor sociale ale
lucrtoarelor poloneze migrante n Cehia (p. 222). Cele patru nivele reflect profunzimea i
intensitatea contactelor sociale: de la primul, relativ superficial, al relaiilor cu vecinii sau cei din
aceeai localitate, trecnd prin relaiile mai strnse de colegialitate la locul de munc i cu rudele
soului (ceh sau, mai general, ne-polonez), apoi partenerii i prietenii, ajungnd pn la cel mai
profund, cu alte lucrtoare poloneze, migrante i ele n acelai loc. Se subliniaz faptul c, pentru
polonezi, n genere, ca i pentru ali slavi, bariera lingvistic nu este aa de greu de trecut n Cehia:
ceha i poloneza sunt limbi nrudite din aceeai ramur slav vestic (cu un lexic comun de circa
27%), un atu substanial n faa migranilor din alte grupuri etnice, neslave (p. 236). Pe de alt parte
este pus n eviden existena unui fenomen de luat n calcul n cazul relaiilor sociale: datorit
ocupaiilor strine succesive i, totodat, a regimului comunist, n Polonia s-a fcut mult timp
distincia la nivel mental ntre spaiul public (administrat de stat) i spaiul privat, reprezentat de
familie (p. 243).
Contemporary Belarusian Migration in the CR Social Networks, Adaptation and Integration
Strategies, studiu al cercettorilor Zuzana Koreck i Tereza Pojarov, este o sintez sociodemografic a fluxului de migrani bielorui n Cehia, cu cifre i statistici detaliate.
Migraia unor reprezentani care in de popoare din fosta URSS are o istorie de circa dou
decenii. Ca migrani n Cehia bieloruii (ruii albi) se situeaz pe locul patru, sub aspect numeric
(dup rui, ucrainieni i moldoveni, fiind deseori confundai cu acetia, n special cu ruii), n cadrul
tuturor migranilor ei ocup astzi locul al 13-lea (3918 persoane, august 2008; aproximativ 10% sunt
refugiai politic nregistrai oficial) (p. 258). Este de menionat aici c migraia bieloruilor n Cehia
i are o istorie proprie, lucru valabil i evident pentru oricare din celelalte grupuri etnice menionate
n volum.
Situaia devine mai clar, cel puin n parte, dac amintim faptul c unele teritorii nvecinate
Mrii Baltice i cele situate n est-centrul Europei au fost stpnite succesiv, din epoca medieval, de
Lituania (scurt timp o mare putere regional), apoi Polonia i, mai recent, Prusia i Rusia.
n secolul al XVI-lea a existat un crturar bielorus, Francysc Skaryna, care a venit la Praga. El
avea s devin un model de gndire i de aciune pentru cei care voiau s lupte contra regimurilor
dictatoriale i totalitare.
Bieloruii n-au avut un stat propriu dect dup constituirea URSS (1922), ca parte a acestei
uniuni, n condiiile politice i istorice deja cunoscute. Ulterior, harta Europei Centrale s-a modificat
semnificativ de mai multe ori n ultima sut de ani, mai ales dup fiecare dintre cele dou rzboaie
mondiale. Belarus i dobndete independena n decembrie 1991, dup destrmarea URSS, ns
cunoate o situaie nu prea avansat economic a societii, iar politic rmne un regim dictatorial;
acesta este motivul principal care i mping pe bielorui s migreze n rile accesibile, democratice i
avansate, ale UE, n spe Cehia. Mai sunt, firete, ca i n cazul polonezilor, nrudirea lingvistic i
afinitile culturale.
Spre zilele noastre ei vin n Cehia s studieze, s lucreze sau pentru afaceri. Probabil c numrul
relativ de azilani politic i refugiai (circa o zecime) se datoreaz principiului Dublin: dac ajungi pe
teritoriul UE s ceri azil, regula spune c trebuie s-l solicii n statul UE n care ai intrat prima dat.

264

Recenzii

Migranii bielorui reuesc, statistic atestat de autorii studiului, s se integreze relativ uor i rapid n
societatea ceh, la aceasta contribuind nu numai afinitile lingvistice i culturale sus-menionate, dar, ca
i n cazul celorlalte grupuri migrante, constituirea reelelor informale sociale de diferite tipuri, fiecare
individ fcnd parte din mai multe asemenea reele. Toate acestea au loc oarecum discret, spre deosebire
de ali migrani, fr ca eticheta de bielorus s ias prea tare n eviden.
n chip de concluzie putem aprecia volumul ce ni se nfieaz ca un tot armonios de teorie i
aplicaie, un tablou fidel al situaiei migraionale din Cehia contemporan, att n ceea ce privete
datele i interpretrile, ct i statisticile prezentate.
BIBLIOGRAFIE
*
* *

2007, Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureti, ediia a III-a, coordonator:
Luciana Ghica.
Borchardt, Klaus-Dieter, 2011, ABC-ul dreptului Uniunii Europene, Oficiul pentru Publicaii al
Uniunii Europene, Luxemburg.
Prauser, Steffen, Rees, Arfon (editori), 2004, The Expulsion of the 'German' Comunities from
Eastern Europe at the End of the Second World War, European University Institute, San Domenico,
Italia.
Zwilling, Carolin, 2004, Minority Protection and Language Policy in the CR, European Academy
Bolzano-Bozen, studiu accesat online pe site-ul www.gencat.net, la 20 martie 2014.
www.czso.cz , accesat la 21 martie 2014.
www.europa.eu, site oficial al Uniunii Europene, accesat la 8 aprilie 2014.
RADU TOADER
Czech Association for Social Anthropology, Ema Hreanov, Edit Sznssy (eds.), CARGO. Journal
for Cultural and Social Anthropology, Praha, [f.e.], 2013, ISSN: 1212-4923 (Print) ISSN: 2336-1956
(Online)
Volumul reprezint nr. 12 / 2011 al revistei CARGO, o publicaie bianual, de tip peerreview, a Asociaiei Cehe pentru Antropologie Social. Este vorba despre al noulea volum al seriei
care se concentreaz asupra cercetrilor empirice, dar i teoretice, de tip etnografic i antropologic, i
abordeaz subiecte legate de spaiul central- i est-european. Prezentul numr este realizat n
colaborare cu Asociaia Slovac a Antropologilor Sociali i cu Facultatea de tiine Sociale i
Economice din cadrul Universitii Comenius din Bratislava.
Ema Hreanov, Edit Sznssy, (Re)Producing Medical Anthropology in Central and Eastern
Europe (p. 1-4). Antropologia medical este considerat de ctre cele dou editoare ale numrului de
fa drept o ramur foarte dinamic a tiinelor antropologice, ce are puterea de a contribui substanial la
mbogirea teritoriului teoretic al acestora, i, mai ales, o ramur cu atribute instrumentale, capabil de a
oferi o cale de nelegere a fenomenelor sociale din lumea contemporan. ntruct revista Cargo se
concentreaz asupra spaiului supranumit CEE (Central and East Europe), prezentul numr se
constituie ntr-o ediie special ce ncearc s investigheze i s supun ateniei cercettorilor (studeni,
profesori etc.) starea actual a acestei discipline n fiecare dintre rile membre ale teritoriului geografic
avut n vedere, cutnd, totodat, s impulsioneze interesul pentru acest domeniu.
Subiectul abordat i justific restrngerea geografic la spaiul central- i est-european
(dincolo de graniele pe care oricum revista i le-a rezervat), deoarece se poate vorbi despre un trecut
apropiat comun din punct de vedere al implementrii de ctre organele de stat a unei viziuni asupra
sistemului medical, i despre un prezent, din nou, comun, n care rile foste socialiste din Europa
sufer transformri legate de capitalizarea pieei medicale.

Recenzii

265

Este vorba despre un numr special, ntruct are n vedere o tem unic: chiar i recenziile
cuprinse n acest volum privesc apariii editoriale care trateaz probleme de antropologie medical.
Este un numr care s-a nscut n urma discuiilor purtate cu ocazia conferinei Health in transition:
(Bio)Medicine as culture in post-socialist Europe, ce a avut loc la Praga, n anul 2011, organizat de
ctre una dintre editoarele nr. 12 / 2011 al CARGO. n parantez fie spus, remarcm att n titlul
conferinei, ct i n titlul acestui volum al revistei, preferina pentru jocul de cuvinte care permite o
lectur dubl, n funcie de plasarea sau nu a unui fascicul luminos (de tip accent) asupra particulei
care preced termenul forte, fapt care implic, parc, i un semn de ntrebare implicit, invit la
problematizare i dialog.
Editorii ating, n cele cteva pagini introductive, problema unui aspect n aparen banal, dar
care privete, n fapt, viaa tuturor revistelor i instituiilor de cercetare din spaiul geografic delimitat
dintru nceput: dificultatea de penetrare a pieei tiinifice internaionale, prin atragerea
cercettorilor din ri non-central-europene i non-est-europene (sic!), n vederea publicrii i, deci, a
ptrunderii n circuitul tiinific. n acest sens, dei intenia editorilor invitai pentru acest numr
fusese de a ngloba articole ale cercettorilor, studenilor i profesorilor din spaiul CEE, mpreun cu
articole de origine vest-european sau occidental, revista se mndrete cu gzduirea n paginile
numrului de fa a numeroase articole redactate de ctre antropologi non-CEE de formare angloamerican i care sunt, cu toii, femei (p. 2, tr. n.).
Din punct de vedere al construciei volumului, numrul de fa cuprinde patru articole principale,
bazate pe cercetri empirice, un eseu care trateaz conceptul de cetenie biologic, zece scurte
contribuii legate de stadiul actual al antropologiei medicale n rile CEE. Aceste din urm texte indic,
din nefericire, c, n cele mai multe dintre rile din regiune, antropologia medical este un domeniu
marginal: Antropologia medical reflect dezvoltarea antropologiei socio-culturale; n cele mai multe
dintre rile din regiune, aceasta a evoluat de la un anume tip de etnomedicin sau medicin popular. n
timp ce n ri precum Slovacia, gndirea critic cu privire la ngrijirea i tratamentul medical lipsete
aproape n ntregime [...], n Ucraina cercettorii occidentali au contribuit semnificativ la ntemeierea
acestui domeniu. n alte ri precum Letonia, Ungaria sau Romnia, colile medicale i centrele de
cercetare joac un rol-cheie, n timp ce n Republica Ceh, Polonia i Slovenia, antropologia medical
este prezent mai ales prin intermediul cursurilor interdisciplinare i al proiectelor de cercetare (p. 2, tr. n.).
La cele de mai sus se adaug: un interviu cu Susanna Trnka, antropolog social i medical de
formaie ceho-american, ce activeaz n prezent la Universitatea din Auckland; dri de seam asupra
unei conferine cu privire la sntate i sistemul de ocrotire a sntii, ce a avut loc n anul 2012, la
Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Romne, Bucureti; un raport asupra
unui proiect de cercetare pe o tem recurent n cadrul acestui volum medicina reproductiv ,
proiect susinut de Fundaia Ceh pentru tiin; o seciune cu privire la predarea antropologiei
medicale n cadrul Universitii Durham din Marea Britanie, cuprinznd o dubl perspectiv, cea a
studentului i cea a profesorului, i dou recenzii. Prin toate acestea, numrul de fa al revistei
contribuie la nivel conceptual, empiric i metodologic la studiul ntreptrunderii culturale i al
politicilor cu privire la boal i sntate n regiunea CEE (p. 4).
Amy Speier, IVF Holiday: Contradictions of Patient Care Abroad (p. 724), trateaz
problemele implicate de un tip aparte de turism medical. Este vorba despre alegerea unei vacane IVF
(prescurtarea n limba englez a procedurii de fertilizare in vitro) n Republica Ceh de ctre pacienii
nord-americani. Acest proces este cunoscut sub denumirea de turism de reproducere (reproductive
travel), ramur a turismului medical care a devenit din ce n ce mai consistent.
Republica Ceh este considerat drept una dintre cele mai importante destinaii pentru turismul
de reproducere din lume, la preuri competitive. n acelai timp, conform legislaiei Republicii Cehe,
donarea lichidului seminal este legal, cu condiia s se fac voluntar, i este popularizat prin
anunuri. Republica Ceh ofer consumatorului american, ca destinaie IVF, un pachet cu coninut
medical, la preuri accesibile, pe de o parte, i ansa unei cltorii n Europa, ce implic o component
turistic (vizitarea obiectivelor apropiate, experimentarea altor culturi etc.), pe de alta, latur
contrazis, n fapt, de presiunea exercitat asupra femeilor aflate sub tratament. Dintr-un punct de vedere
feminist, sunt luate n discuie contradiciile turismului medical.

266

Recenzii

10

Ct privete aspectul metodologic, articolul reprezint rodul unei cercetri ce se bazeaz pe o


anchet de tip etnografic, desfurat att n Cehia, ct i n Statele Unite ale Americii, ntr-un rstimp
de patru ani. n urma interviurilor, autoarea constat c procedura de fertilizare, cu toate testele pe
care aceasta le presupune, n ara de origine, uneori anterioare interveniei medicale propriu-zise,
stigmatul infertilitii, dificultatea gestionrii timpului pentru femeile care muncesc, precum i ali
factori conduc la stresarea n profunzime a pacientei, n mod paradoxal, ntruct este considerat c
stresul reprezint una dintre principalele cauze ce mpiedic reproducerea, de natur psihic. ntr-un
demers mai curnd de factur psihologic dect antropologic, se compar, din punct de vedere al
stresului, experiena medical american a cuplurilor care au ncercat un tratament nainte de vacana
european, cu cea din Republica Ceh. Dei se ncearc uneori o sistematizare a informaiei,
conform cu un criteriu sau altul, stabilite pe baza ntrebrilor utilizate n cadrul interviurilor, articolul
prezint i o varietate de experiene personale ale aa-ziilor turiti americani, felul n care acetia sau confruntat sau nu cu dificulti de ordin turistic, fapt care conform opiniei autoarei st la baza
crerii de contradicii din ce n ce mai puternice i mai complexe ale turismului de reproducere.
Jennifer J. Carroll, Evidence Based Medicine and the Construction of Moral Agency in
Ukraine (p. 2550). Articolul exploreaz felul n care actorii din domeniul sntii publice (fie
acetia angajai ai aparatului de stat, fie organizaii independente), care profeseaz n Ucraina, n
domeniul preveniei HIV, au adoptat practicile i ideologiile medicinii bazate pe dovezi (abreviat
MBD), ce are drept scop acordarea de prioritate dovezilor medicale, riguros tiinifice, externe, n
situaia crerii unei politici i a lurii de decizii clinice (p. 26, tr. n.). Construit n jurul informaiei
etnografice culese prin intermediul interviurilor i al observaiei participative (n trei campanii de
cercetare de teren), articolul subliniaz dou caracteristici principale ale aplicrii MBD n Ucraina
contemporan: pe de o parte, un numr important dintre persoanele active n domeniul sntii
publice se ndoiesc de validitatea datelor statistice, baza nsi a MBD; pe de alt parte, producerea de
dovezi a devenit pentru acetia un act valorizat social i politic (p. 25).
Articolul ncearc s ilustreze felul n care actanii din domeniul sntii publice i-au nsuit
conceptul de MBD mai degrab la nivel de discurs, dect la nivel de practic (p. 2). Mai mult, la
latitudinea acestor actani, statisticile i datele primare presupuse obiective devin flexibile i uor de
manipulat, negociabile.
Autoarea prezint informaii extrase din rapoarte oficiale, conform crora, n Ucraina
contemporan, rspndirea HIV (asociat cu utilizarea de droguri injectabile, precum i cu epidemia
de tuberculoz) reprezint un pericol la adresa sntii publice. Astfel, ONG-urile i organizaiile
active n domeniul sntii au fost nevoite s i nsueasc politica MBD, ntruct aceasta reprezint
o condiie a finanrii internaionale n vederea prevenirii i combaterii fenomenului HIV i al
injectrii IV (intravenoase).
Autoarea face o incursiune diacronic n domeniul sntii publice din Ucraina, demonstrnd
c manipularea datelor nu este un fenomen strin autoritilor locale care se conformaser n cursul
secolului al XX-lea filosofiei sistemului medical sovietic: informaiile medicale erau mai degrab
prestabilite [n opoziie cu deducerea acestora n urma unor analize] de ctre administraia central, n
conformitate cu nivelurile stabilite pentru munc i producie (p. 33, tr. n.).
Cteva dintre ideile enunate n cadrul articolului sunt ilustrate sub forma unor pastile, sum de
cazuri particulare relevante, descrieri ale ctorva persoane ntlnite (membri ai ONG-urilor, ai aparatului
sanitar) i fragmente de interviuri, sintetizate mai apoi. Articolul propune o viziune de ansamblu asupra
sistemului medical ucrainean i, mai ales, asupra politicilor specifice privire larg ce dovedete o bun
cunoatere a realitilor etnografice i a semnificaiei acestora , i se sprijin pe un consistent material
bibliografic. Familiaritatea cu domeniul de cercetare, precum i cu spaiul geografic ales, este evident
(autoarea, antropolog medical, are un interes academic mai vechi pentru spaiul ucrainean).
Polina Aronson, The Salad of Ideas: Beliefs about Health and Food among Immigrants from
the Former USSR in Germany (p. 5172). Lucrarea urmrete practicile cotidiene de gestionare a
strii de sntate raportate la alimentaie ale imigranilor din fosta URSS n Germania, practici
condiionate conform opiniei autoarei din punct de vedere social, economic i cultural. Identitatea
cultural, diferenele dintre generaii, expunerea la un anumit tip de discurs (p. 52) sunt privite drept

11

Recenzii

267

factori decisivi ai comportamentului sanitar, subliniai prin metoda comparativ (interviuri cu


exponeni ai grupurilor avute n vedere), prin raportarea la mai multe categorii etnoculturale de
imigrani: refugiai evrei i etnici germani de naionalitate rus stabilii n Germania n anii 1990, pe
de o parte, i evrei care au sosit n anii 1970.
Jennifer Speirs, Anonymous Semen Donation: Medical Treatment or Medical Kinship? (p. 7390),
aduce n discuie o tem specific antropologiei medicale, infertilitatea masculin i metoda de
contracarare, donarea lichidului seminal, ntr-un context social aflat n schimbare: n funcie de
legislaia n vigoare, fapt ce antreneaz modificri ale relaiilor de rudenie i ale percepiei asupra
acestora. De la o procedur strict medical se avanseaz ctre un eveniment cu consecine n plan
social, prin obligativitatea furnizrii de informaii asupra paternitii. Sunt urmrite modificri de
percepie, luri de poziie ale actanilor implicai, n ara de origine a autoarei, Marea Britanie, precum
i n Republica Ceh, spaiu care, am vzut ntr-un articol precedent, este puternic marca(n)t n
teritoriul medicinii reproductive.
Anonimatul era i pare nc a fi politica recomandat de ctre specialitii n infertilitate, din
mai multe motive analizate de ctre autoare, dintre care enumerm: protejarea familiei fa de
stigmatul infertilitii, a copilului fa de stigmatul ilegitimitii, a donatorului fa de acuzaia de
adulter i raportat la posibilitatea solicitrii de ajutor financiar pentru copil. Marea Britanie i
Republica Ceh se prezint sub forma unor entiti cu poziii opuse, ntruct, n prima dintre ri,
legislaia a fost modificat n favoarea eliminrii anonimitii, fiind astfel create suprapuneri ale hrii
genetice i ale hrii relaionale n cadrul familiilor ce recurg la inseminarea pe baz de donare (DI).
Jennifer Speirs urmrete discursurile privitoare la politica de susinere a anonimitii, cu convingerea
c viziunea asupra statutului donatorului este n msur s scoat n eviden viziunea celor implicai
asupra nsi familiei i a relaiilor interumane.
Nu n ultimul rnd, supunem ateniei dumneavoastr eseul redactat de Ana Andrejic,
Reconsidering the Distinction between Western and Post-socialist Biological Citizenship: Reflections
on Developments in Reproductive Medicine in Serbia (p. 91115), text care se oprete tot asupra
domeniului medicinii reproductive, dar, de data aceasta, cu localizare n Serbia. Textul utilizeaz,
rediscutnd, conceptul de cetenie biologic avansat n ultimii ani n antropologia medical.
Conceptul de cetenie biologic atrage atenia asupra unor practici n cadrul crora concepiile
despre existena biologic, sntate i boal interacioneaz cu apartenena i clasificrile politice
(p. 9192, tr. n.). Autoarea subliniaz slaba conceptualizare dihotomic a ceteniei biologice (N. Rose i
C. Novas, n Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems,
aprut n anul 2005, opereaz cu distincia cetenie biologic vestic i post-socialist). Autoarea
aduce n discuie, n cadrul ceteniei biologice din Serbia, pe de o parte, activismul civic care
militeaz pentru schimbri n managementul medical al naterilor, i, pe de alta, grupurile online de
suport pentru femeile care apeleaz la fertilizarea in vitro. Ca teren de cercetare, se concentreaz
asupra datelor furnizate de comunicarea online a cetenilor srbi implicai n construirea acestor
proiecte de cetenie biologic i dezbaterea condiiilor lor.
Descoperirile tiinifice i aplicarea acestora antreneaz modificri la nivel uman, ridic
probleme i nasc ntrebri noi. Odat cu lrgirea spectrului de intervenie a aplicaiilor de ordin
tiinific (n cazul de fa, medical) n viaa individului, antropologia dezvolt noi concepte n msur
s discute, s neleag i s teoretizeze noile realiti, ntr-o formare continu de nou teren de
investigaie antropologic.
Volumul, prin tematica abordat, se adreseaz specialitilor n domeniu, studenilor i profesorilor
antropologi medicali. Acesta are meritul de a acoperi prin descrieri, analize, studii de caz i dri de seam
asupra stadiului actual de dezvoltare, aspecte de antropologie medical proprii unor spaii europene diverse,
cu realiti comparabile sau, dimpotriv, specifice. Acest numr al revistei poate fi consultat i descrcat n
variant integral de la adresa: http://cargojournal.org/index.php/cargo/issue/view/2/showToc.
MONICA BEATRICE BERCOVICI

268

Recenzii

12

Constantin Secar, Situaia actual a folclorului muzical n comunitile romneti din zona arcului
intracarpatic valoare identitar a spiritualitii romneti, n contextul multietnic i multicultural
european contemporan, Bucureti, Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA
MAGNA, 2013, 286 p., ISBN 978-973-167-198-7.
Dr. Constantin Secar, etnomuzicolog la Institutul de Etnografie i Folclor Constantin
Briloiu al Academiei Romne, a realizat o lucrare ce se ncadreaz n etnologia de urgen, viznd
cercetarea (la nivelul comunitilor romneti rurale din judeele Covasna, Harghita i, parial, din
Mure) caracteristicilor i tipurilor muzicii tradiionale romneti din zon, pstrate pn n prezent1.
Autorul i-a structurat demersul ca pe o prim parte a unei monografii a culturii montane romneti,
n care prezint aspecte ale culturii tradiionale, prin prisma trecutului i a prezentului. Comunitile
vizate de cercetare sunt romnii transilvneni, din zona arcului intracarpatic, teritoriu ncorporat pn
n 1918 n Imperiul Austro-Ungar, aa cum apare din lectura identitar a tradiiilor muzicale, bazat
pe diverse documente de arhiv, bibliografice i altele culese direct pe teren.
Cartea se deschide cu o Introducere, unde autorul i delimiteaz poziia metodologic i
obiectivele operaionale. Primul obiectiv operaional (i cel mai complex) al proiectului a constat n
organizarea unei baze de date funcionale, pe mai multe nivele: a) indexarea localitilor deja studiate
i reprezentate n materialele de arhiv ale AIEF (Arhiva Institutului de Etnografie i Folclor
Constantin Briloiu al Academiei Romne, Bucureti) i AFC (Arhiva Institutului Arhiva de
Folclor al Academiei Romne, Cluj-Napoca); b) identificarea i indexarea complet a cercetrilor
ntreprinse n zon, existente n AIEF i n AFC; c) mbogirea fondurilor de arhiv cu noi
documente, rezultate n urma cercetrilor de teren personale (p. 16). Am considerat util s recurgem
la acest citat pentru a nelege exact documentarea mixt, complex i meticuloas care a stat la baza
acestei lucrri de sintez etnologic i bogia extrem a materialelor de referin.
Primul capitol, Romnii din estul i sud-estul Transilvaniei. Multiculturalitate i interculturalitate reprezint o incursiune n istoria comunitilor romneti locale, pentru descifrarea contextului
specific de evoluie a acestora. Citatul introductiv, dintr-o lucrare a istoricului i filologului clujean
Ioan I. Russu, sintetizeaz realitatea istoric din zon: elucidarea prezenei elementului social-etnic
romnesc apreciat incorect ca disprut n estul Transilvaniei (Secuime) explic deplin faptul c
n centrul spaiului istoric firesc i continuu al poporului romn s-a ivit o bre cu ntinderea a trei
judee, un gol artificial, conturat definitiv n veacurile al XIX-lea i al XX-lea2. Reperele
geografice, istorice, etnolingvistice, etnografice (obiceiuri, ocupaii, arhitectur .a.) relev originea i
componena etnic a populaiei din localitile cercetate. Autorul prezint succint momentele istorice
radicale, care au determinat scderea demografic a romnilor: rscoala lui Horea (1784),
ncorporarea Marelui Principat al Transilvaniei n Regatul Ungariei (1867), eveniment urmat de o
politic ultranaionalist n partea ungar a Imperiului Austro-Ungar. Dup Marea Unire (1918),
scurta perioad de renatere a vieii naionale romneti (19181940) a fost ntrerupt brutal de
Dictatul de la Viena (august 1940), cnd a renceput prigoana mpotriva populaiei romneti, printr-o
adevrat epurare etnic i rasial (p. 39). Dup al Doilea Rzboi Mondial, la presiunea URSS, n
inima Romniei s-a format Regiunea Autonom Maghiar (19521968). Desfiinarea acesteia i
nfiinarea n judeelor Harghita, Covasna i Mure au determinat o echilibrare etnic, pentru ca dup
1990, s se declaneze un proces de marginalizare a romnilor localnici, cu aciuni antiromneti
fie, care au dus la dislocarea a aproape 4000 de romni, nevoii s-i prseasc domiciliile i
locurile de munc i s se mute n alte zone. n ciuda documentaiei depuse la Parlamentul Romniei
1

Lucrarea a fost realizat n cadrul proiectului Valorificarea identitilor culturale n procesele


globale, derulat de Academeia Romn, Universitatea Politehnica Bucureti i Universitatea din
Craiova, contract POSDRU/89/1.5/S/59758, prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 20072013, axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul
creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere, domeniul major de intervenie 1.5
Programe doctorale i postdoctorale n sprijinul cercetrii.
2
Ioan I. Russu, Romnii i secuii, Bucureti, Editura tiinific, 1990, p. 1718.

13

Recenzii

269

i a raportului discutat n 1991 pe marginea acestui exod, populaia romneasc izgonit nu a fost
repus n drepturi. Autorul citeaz concluzia din lucrarea Slbirea comunitii romneti din
HarghitaCovasna3: dei romnii sunt majoritari n Romnia, datorit configuraiei administrative,
educaionale, economice i politice din judeele Harghita i Covasna, romnii au statut de facto de
minoritate local. Pe lng discriminarea negativ la care sunt supui n plan local, populaia
romneasc din cele dou judee este discriminat negativ n mass media i politica naional, n
sensul c nu are acces la exprimarea intereselor i problematicii sale. Contexul istorico-politic,
configurat n acest prim capitol, permite nelegerea fluctuaiilor demografice i specificitatea
cultural-zonal romneasc.
Capitolul al II-lea, Realiti multiculturale i plurilingvistice n context cultural european.
Identiti muzicale n Regiunea Autonom TrentinoAlto Adige, Italia, este rezultatul unui stagiu de
cercetare i documentare efectuat n regiunea amintit n cadrul unor instituii de nvmnt, de
cercetare i de promovare a culturii tradiionale din Provincia Autonom Bolzano (Sdtirol) i din
Provincia Autonom Trento. Autorul prezint datele eseniale privind orientrile pentru salvarea
valorilor patrimoniului muzical tradiional, la nivelul culegerii, arhivrii, ca i al politicilor culturale
formale i nonformale, ntr-un spaiu multietnic i multicultural european.
De consemnat c demararea prospeciunii i descoperirea viitorilor parteneri italieni s-a fcut
prin internet, pe site-urile Provinciei Bolzano Sdtirol. Ca i n capitolul anterior, autorul
configureaz contexul sociopolitic local, evoluia demografic, distribuia lingvistic din zon, fcnd
cteva comparaii cu situaia din Transilvania. Coordonatele caracteristice pe care le enumer i le
observ sunt omogenitatea confesional, prezena i implicarea statului n aceast zon i existena
colilor cu predare n cele trei limbi ale celor trei naionaliti recunoscute: german, italian i ladin,
remarcnd ascendentul germanofonilor (majoritari), fa de ceilali locuitori. nvmntul superior
este reprezentat n zon de instituii autorizate care nu aparin statului, ci autoritilor provinciale.
Spre deosebire de Regiunea Autonom TrentinoAlto Adige, n Romnia, din punct de vedere
maghiar, bilingvismul se traduce prin monolingvism, iar multiculturalitatea prin monoculturalitate
(p. 54). n continuare, cercettorul se oprete asupra a trei studii de caz, privind arhivarea, cercetarea
i valorificarea folclorului muzical n Provincia Bolzano, cu accentuarea rolului determinant al
educaiei muzicale n sdirea sentimentului de respect fa de propria ar.
Confruntnd realitatea observat direct cu perceperea politic oficial, la nivel european,
autorul constat c modelul Tirolul de Sud, considerat pe plan european ca unul de succes pentru
regionalizarea pe criterii etnice, n realitate are propriile fisuri. Cercettorul avanseaz o viziune
critic, prin care propune demontarea utopiilor autonomiste, att din perspectiva studiilor
(etno)muzicologice pe care le-a ntreprins n regiunea menionat, ct i printr-o analiz a
discordanelor de facto, motiv pentru care acest model multicultural i plurilingvistic nu este
recomandabil n secuime.
Capitolele-cheie ale lucrrii, capitolul al III-lea Cultura tradiional romneasc din zona
Arcului Intracarpatic. Perspective i valorizri etnologice, i capitolul al IV-lea, Muzica jocurilor
populare. Constante perene i mutaii contemporane, includ culegeri din zon i observaii asupra lor,
cu o paralel ntre trecut i prezent, la nivelul repertoriilor muzicale. Bogata cercetare bibliografic a
pornit de la lucrri de referin (spaiul nu ne permite s redm ntreaga list), urmat de cercetarea cu
precdere a arhivelor din Bucureti i Cluj, unde Constantin Secar a descoperit inclusiv culegeri
inedite, nevalorificate pn n prezent. Pe baza documentelor din arhiv, autorul a refcut traseele
culegerilor muzicologului clujean Ioan R. Nicola (1933), ale lui Tiberiu Brediceanu (1930; 1938), ale
etnomuzicologului Sperana Rdulescu (n anii 1980) .a.; pentru muzica de joc, cercettorul repune
n discuie culegerile compozitorului Nicolae Coman (1963) i ale etnomuzicologului Iosif Herea, n
colaborare cu etnocoreologiei Andrei Bucan i Emanuela Balaci (1967; 1968), aflate n Arhiva
Institutului de Etnografie i Folclor.
Selecia localitilor cercetate pe teren s-a focalizat, n prima etap (iuniedecembrie 2011), pe
3
Radu Baltasiu, Gabriel Spunaru, Ovidiana Bulumac, Slbirea comunitii romneti din
Harghita Covasna. Raport de cercetare, Bucureti, Editura Etnologic, Colecia de Studii Sociologice,
2013, p. 48, cf. Constantin Secar, op. cit., p. 44.

270

Recenzii

14

studierea zonelor emblematice pentru etnicitatea romneasc, localiti compact romneti (zona
ntorsurii Buzului) sau cu sate locuite exclusiv de romni (n cadrul localitilor etnic mixte Brecu,
Zbala, Zagon i Voineti-Covasna) i n dou enclave romneti din zona montan a Ciucului i a
Giurgeului, satul Livezi i comuna Volobeni din Harghita. Sub forma unui studiu de caz,
etnomuzicologul a fcut o culegere a dansurilor tradiionale n satul Livezi, folosind metoda revenirii
la teren (dup ce ultimele cercetri n acest sat fuseser ntreprinse n anii 19671968). Un an mai
trziu, ntre 7 i 9 septembrie 2012, etnomuzicologul a nregistrat repertoriul performat n cadrul
srbtorii satului, la aceeai dat cu hramul Bisericii Ortodoxe din Livezi, Naterea Maicii Domnului
(8 septembrie); au urmat culegeri i observaii directe, la dou nedei ale oierilor romni, precum i la
Festivalul de colinde Crciunul la romni (Sfntu Gheorghe, Trgu Secuiesc, Brecu, 1920
decembrie 2011); aceast ultim etap a fost extins ulterior cu o culegere de colinde la Araci,
jud. Covasna. Activitile de cercetare primar s-au axat att pe realizarea nregistrrilor audio i
video, ct i pe discuii i interviuri luate unor persoane vrstnice, pstrtoare ale unor elemente de
cultur tradiional. Unii interprei nregistrai participaser odinioar la Cntarea Romniei, aveau
experiena scenei i un repertoriu exersat.
Etnomuzicologul i-a atins scopul final, de realizare a unui corpus reprezentativ de documente
sonore i fotografice, ca i date de ordin etnografic, precum observaii despre case, unelte,
instrumente muzicale, costume i esturi tradiionale, fotografii de epoc etc. Concluzia legat de
repertoriul muzical zonal este nuanat, de la o localitate la alta: Realitatea de pe teren a dovedit
volatilitatea celor mai muli parametri ai dinamicii repertoriului care fusese consemnat n culegerile
anterioare, reprezentnd fie o stare de conservare relativ stabil dar cu slabe perspective de perpetuare
n viitor (Glua, HR), fie o conservare parial, situaie n care piesele se gsesc n portofoliul
aceluiai informator, anterior chestionat, aflat acum la o vrst naintat (Zbala, CV), fie o
conservare parial i alterat, degradat, din punct de vedere muzical (Livezi, HR), fie, aa cum am
mai menionat, dispariia total a genurilor, speciilor i/sau categoriilor folclorice din memoria
colectiv a comunitilor romneti rurale din judeele CV i HR (p. 250).
Lucrarea probeaz un context actual, care absoarbe noua generaie n alte tipuri de receptare i
de transmitere a tradiiilor locale; aa se explic menionarea unui transfer categoric de la tradiie spre
modernitate, precum Balul Crciunului Vlcele (p. 138), a instituiei festivalurilor, reconfigurarea
repertorial, alunecarea folclorului n derizoriu, prin hibridarea volitiv cnd pe o melodie cunoscut
apar texte schimbate, ceea ce amintete de formulele oficiale utilizate nainte de 1989, cale de
comunistificare prin contrafacerea grosolan a versurilor populare .a.
Cercetarea etnomuzicologului Constantin Secar este o propunere de oper deschis, autorul
dorind s continue observaia pentru a surprinde noutile de ultim or, cartea ncheindu-se cu
concluzii despre impactul cercetrii i deschideri pentru studii viitoare. Dei din cuprinsul crii se
desprinde existena relaiilor interculturale, autorul n acest prim volum nu i propune aprofundarea
fenomenului. Dup opinia noastr, n urmtoarele anchete de teren chestionarele trebuie adresate
tuturor categoriilor de vrst i, pe ct posibil, i eventualilor etnici maghiari prezeni la manifestrile
observate. Considerm interesant surprinderea pe viitor a unor aspecte ale fenomenelor sinergetice la
nivel cultural-muzical i coregrafic. Ce la place s asculte din ceea ce se transmite prin mass media,
ce fredoneaz ei nii i cu ce ocazie. Unde i petrec timpul liber i ce muzic ascult, pentru c
efectele de uniformizare, de internaionalizare cultural pot fi descoperite inclusiv n mediul rural,
mai ales la generaiile tinere. Ce anume accept, ce resping i de ce, din repertoriile tradiionale, sunt
ntrebri la care rspunsurile vor defini identiti culturale actuale, n zonele studiate. i sugerm n
acest sens s analizeze nuanri socioculturale, ca, de pild, schimbrile repertoriale locale survenite
ca urmare a circulaiei localnicilor, a plecrilor la munc n strintate, pentru c primul volum s-a
concentrat cu precdere, n regim de urgen, relevrii tezaurelor vii, btrnilor deintori ai
folclorului de odinioar. Obiectivul autorului de a continua s umreasc, printr-o analiz minuioas,
manifestri actuale, cum este instituia festivalurilor locale, va permite situarea lucrrii ntr-o evoluie
dinamic ntre modernism i postmodernism.
n acest prim volum, nscris n sfera lucrrilor complementare restituire-salvare patrimonial i
arhivistic, etnomuzicologul Constantin Secar aduce date multiple pentru configurarea contextului

15

Recenzii

271

zonal, nsoite de hri, fotografii, transcrieri muzicale, tabele-diagrame, bibliografie i un consistent


rezumat n limba englez. Bogatul aparat critic completeaz i rotunjete fericit rezultatul unei munci
susinute, mplinind inuta academic a lucrrii. Repertoriul muzical tradiional, propus spre analiz,
motiveaz conturarea unor propuneri de strategie cultural pentru salvarea valorilor de patrimoniu
imaterial. Prin bogia informaiilor, cartea poate intra n sfera de interes a tuturor etnologilor, ca i a
forurilor de decizie n strategii culturale, n colaborare cu specialitii avizai.
RODICA RALIADE
Dorel Marc, Protejarea identitilor culturale n procesele globale prin cercetarea, conservarea i
valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul interetnic. Studiu de caz: Valori identitare
culturale n judeele Mure, Harghita i Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate, Bucureti,
Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 2013, 303 p., ISBN 978973-167-183-3.
Studiile etnologice actuale, att cele teoretice ct i cele aplicate, trebuie s rspund
provocrii legate de schimbrile (rapide, categorice i, n cele mai multe cazuri, ireversibile) survenite
n arealul civilizaiei de tip tradiional. Este vorba, n primul rnd, despre o sever i radical
schimbare de paradigm cultural creia i suntem contemporani, de unde survine i dificultatea
identificrii i teoretizrii n timp real a fenomenelor din aceast zon cultural. Lucrurile se
complic i mai mult atunci cnd n joc intervin probleme legate de multiculturalitate,
interculturalitate i multilingvism, aa cum este situaia din Transilvania, n general, i din judeele
Covasna, Harghita i Mure, n special.
Beneficiind de oportunitatea derulrii unui proiect de anvergur privind valorile identitare
culturale n judeele enunate1, autorul i-a ndeplinit un deziderat mai vechi, acela de recuperare, cu
prioritate i sub imperativul etnologiei de urgen, a discursului identitar romnesc, considerat
prioritar n contextul procesului de disoluie a fenomenelor identitare la romnii aflai n minoritate
demografic, mai ales n spaiul judeelor Harghita i Covasna, dar manifestat parial i n judeul
Mure (p. 9). n cuprinsul celor patru capitole ale lucrrii, Dorel Marc a realizat o sintez a
cercetrilor derulate n cadrul proiectului tematic enunat, insistnd att asupra conceptelor i
dezbaterilor teoretice, ct i asupra metodologiilor (mai vechi sau mai noi) care instituionalizeaz
discursul identitar n contextul contemporan al globalizrii.
ntr-o prim etap, autorul se concentreaz asupra cadrului teoretic i metodologic al cercetrii
(Capitolul I), expunnd contextul temporal, spaial i social, premisele i ipotezele de lucru,
metodologia utilizat i etapizarea principalelor momente de lucru, rezultatele i concluziile pariale
preconizate. Prin expunerea principalelor direcii privind conceptualizarea identitar n condiiile
globalizrii, autorul a dorit s ofere sinteza cadrului teoretic principal al acestei arii tematice, cu un
comentariu asupra bibliografiei internaionale reprezentative. ncepnd de la conturrile empirice de
la jumtatea sec. al XIX-lea, continund cu ideile pozitiviste (esenialismul i constructivismul) ale
sociologilor i antropologilor din sec. al XX-lea (n special E. Durkheim, M. Weber, C.H. Cooley,
Claude Levi Strauss etc.) i ncheind cu cele mai recente idei, privind nivelurile de analiz asupra
chestiunii identitii, teoretizate n spaiul cultural romnesc (D. Dungaciu), Dorel Marc avanseaz i
dezvolt o serie de analize echilibrate privind identitile politice i culturale, viabile, n opinia sa,
doar prin depirea retoricii unui naionalism exagerat (p. 2930).
1

Proiectul Valorificarea identitilor culturale n procesele globale, derulat de Academia


Romn, Universitatea Politehnica din Bucureti i Universitatea din Craiova, contract POSDRU/
89/1.5/S/59758, prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
2013, axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii
societii bazate pe cunoatere, domeniul major de intervenie 1.5 Programe doctorale i
postdoctorale n sprijinul cercetrii.

272

Recenzii

16

Expunnd problemele axate pe Cercetarea patrimoniului cultural etnologic n judeele Mure,


Harghita i Covasna (Capitolul al II-lea), autorul prezint mai nti un scurt istoric al cercetrilor
etnografice/etnologice n arealul supus cercetrii (p. 3135) i ulterior o expunere privind cadrele
evolutive ale identitilor culturale n mediul interetnic, concentrndu-se mai ales asupra situaiei
concrete din judeele supuse ateniei (p. 3655). Trebuie s subliniem, n acest context, opera de
participare activ a cercettorului Dorel Marc n munca direct de concepere, fondare, organizare i
coordonare a unor colecii muzeale etnografice reprezentative pentru cultura tradiional romneasc
din estul i sud-estul Transilvaniei (Muzeul Etnografic din Toplia i Muzeul Oltului i Mureului
Superior din Miercurea Ciuc, ambele constituite iniial ca instituii muzeale autonome, dar trecute
ulterior n subordinea altor entiti culturale), care pot fi considerate drept adevrate ctitorii i
exemple de pasiune i druire n opera de cercetare i valorificare activ a patrimoniului.
Capitolul al III-lea, cel mai consistent din economia ntregii lucrri, este concentrat pe
relevarea cercetrilor privind patrimoniul cultural etnologic n judeele Mure, Harghita i Covasna,
gravitnd n jurul unor teme de for ale discursului identitar: cadrul antropogeografic i demografic
de evoluie etnocultural n arealul intracarpatic (p. 5667), toponimia i antroponimia argumente
ale identitii culturale n judeele Mure, Harghita i Covasna (p. 6781), mrci identitare ale
patrimoniului material i imaterial n spaiul multietnic (p. 81169). Sunt deschise aici chestiuni
etnografice importante, precum habitatul identitar tradiional, portul popular, obiceiuri i srbtori, cu
studii de caz interesante asupra obiceiurilor din ciclul familial (cstoria i obiceiurile funerare), dar i
cu un studiu privind srbtoarea de Fasching la sai i Frang la maghiari (p. 164169), unde sunt
prezentate aspectele istorice, documentare i identitare ale celor dou obiceiuri, cu date inedite i
actualizate prin cercetrile de teren ale autorului.
n cadrul capitolului final, de asemenea foarte dens, sunt urmrite probleme privind cercetarea
muzeologic, concretizate prin protejarea i valorificarea patrimoniului material n cadrul proiectelor
muzeale. Dorel Marc a surprins relaiile complexe dintre etnicitate i etnocentrism, n contextul
multietnic i multicultural din estul Transilvaniei, subliniind c multe dintre cadrele i orientrile
teoretice asupra etnicitii trebuie analizate sub raport etnografic, etnologic i antropologic n zona
intracarpatic (p. 170), inndu-se cont cu prioritate de realitile istorico-sociale ale zonei. Se
menioneaz c, n acest context, unele abordri, n special etnografice, etnologice i antropologice, au
avut ca obiective cu un grad mai mare de specificitate identificarea atitutdinilor i comportamentelor
care se circumscriu valorilor culturale tradiionale, determinarea impactului pe care modernitatea sociocultural l exercit asupra comunitii steti, determinarea modului n care diferenele de construcie
identitar influeneaz percepia integrrii europene i proceselor de globalizare (p. 173). Ni se pare
important s subliniem aici o idee cu potenial axiomatic, desprins din prezentarea i comentarea
factorilor importani n determinarea complexului de inter- i multiculturalitate, prin care acest ultim
concept constituie n spaiul transilvnean un fapt istoric, nu unul ce se cere abia fundamentat; el trebuie
ns s fie recunoscut i confirmat prin msuri instituionale i politici culturale adecvate (p. 179).
Discursul muzeal n valorificarea patrimoniului cultural identitar din spaiul multietnic (p. 182194),
relevnd att relaii interculturale i identitare, ct i politici i strategii culturale precum i, nu n ultim
instan, cteva consideraii privind egalitatea de anse n promovarea identitilor culturale din mediul
interetnic, cu relevarea dificultilor consensuale actuale (p. 220), reprezint tot attea centre de interes
major ale acestei seciuni finale.
Prin aceast lucrare, Dorel Marc a dorit s realizeze nu doar att de necesara sintez a temelor
de stringent actualitate privind realitile multietnice i multiculturale din sud-estul Transilvaniei
(vzute i interpretate n cheia tiinelor etnologice), ci a intit ctre o sensibilizare a factorilor de
decizie instituional privind politicile de prezervare a elementelor de cultur tradiional, n contextul
globalizrii. Studiile etnodemografice, etnosociologice, etnolingvistice i, nu n ultim instan, cele
etnografice, propuse de autor n acest volum, sunt menite s ndrepte cu precdere percepia cititorilor
asupra unui patrimoniu de excepie, supus unor mize importante concentrate pe dispute i contradicii,

17

Recenzii

273

pe primordialiti i asimilri i, nu n ultimul rnd, pe revendicri i (false) legitimiti, multe dintre


ele fanteziste, iluzorii, agresive i abuzive.
CONSTANTIN SECAR
Marian Lupacu, Categorii i instrumente muzicale pastorale n cultura carpatic, Bucureti, Editura
Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia Aula Magna, 2013, 131 p., ISBN 978-973-167-204-5
Impunerea conceptului de cultur carpatic n spaiul geografic, istoric, social i (nu n ultim
instan!) al celui cultural romnesc contemporan este cu att mai actual i necesar, astzi, cu ct
Munii Carpai au reprezentat dintotdeauna un important culoar de cultur i civilizaie, un creuzet al
formrii personalitii sociale a poporului romn, un element de cristalizare i un factor de coeziune al
tuturor romnilor. n acest context, orice contribuie autohton privind cultura carpatic este nu doar
binevenit, ci i imperios necesar, mai ales n domeniul tiinelor etnologice. Trebuie menionat c,
n acelai context al studiilor asupra culturii carpatice, n anul 2013, n afara crii pe care o recenzm,
au mai fost realizate nc patru lucrri tiinifice (aprute, toate, sub egida aceluiai proiect prioritar al
cercetrii academice romneti, derulat de Academia Romn sub titlul generic Valorificarea
identitilor culturale n procesele globale) care au abordat, din perspective tiinifice i metodologice
diferite, mai multe aspecte refereniale privind valorile identitare, culturale i simbolice reprezentate
de aceast ax esenial a poporului romn: Carpaii1.
Lucrarea lui Marian Lupacu vine s completeze o direcie iniiat cu multe decenii n urm prin
contribuiile deschiztoare de drumuri n organologia popular romneasc pe care le datorm lui
Tiberiu Alexandru, lui Gottfried Habenicht i lui Iosif Herea, orientare care a fost cristalizat, n ultimii
ani, prin viziunea cu totul meritorie i inovativ a etnomuzicologului prof. univ. dr. Ovidiu Papan. n
acest context, cele cinci capitole ale volumului de fa au fost gndite ntr-o manier caleidoscopic,
ncercndu-se o sintez a principalelor caracteristici, roluri i funcionaliti ale instrumentelor
tradiionale romneti. Din aceast perspectiv autorul prezint mai multe consideraii privind buciumul
n cultura pastoral carpatic, prezint doina ca pe o specie generatoare de structuri muzicale,
comenteaz unele iradieri culturale transfrontaliere ale culturii tradiionale de tip carpatic (relevnd
unele aspecte mai puin cunoscute ale folclorului muzical al vlahilor din zonele Beskid i Podhale
Polonia, care au fost interpretate ca un studiu comparativ cu folclorul romnesc) i expune mai multe
documente inedite legate de unele dintre culegerile folclorului romnesc realizate de Bla Bartk.
Plecnd de la premisa demonstrrii unitii culturii pastorale carpatice la nivel muzicologic,
structural, i a importanei ei pentru patrimoniul cultural imaterial al umanitii (p. 7), Marian
Lupacu insist asupra caracterului de cultur vie a folclorului, asupra unitii elementelor lui
fundamentale, a formelor de manifestare, a repertoriilor i a semnificaiilor originare sau supuse unor
procese succesive i permanente de transformare, vzute n totalitatea lor ca gesturi culturale cu
caracter identitar, n cadrul unor tipare tradiionale elastice (p. 14). n cadrul capitolului intitulat
Buciumul n cultura pastoral carpatic (p. 1534), autorul prezint mai multe puncte de vedere
(terminologic, istoric, organologic i repertorial-funcional) privind situarea acestui instrument
muzical fundamental pentru cultura pastoral (p. 15) n arealul culturii tradiionale de tip carpatic,
1

Camelia Burghele, Asumarea identitii culturale n comunitile romneti din Maramureul


ucrainean (Transcarpatia Ucraina) conservare i/sau dinamic socio-cultural n context
multietnic; Laura Jiga Iliescu, Structuri mentalitare carpatice naraiuni, ritualuri, ceremonialuri,
habitat la comunitile locale; Dorel Marc, Protejarea identitilor culturale n procesele globale
prin cercetarea, conservarea i valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul multietnic.
Studiu de caz: valori identitare culturale n judeele Mure, Covasna i Harghita. Interculturalitate,
multiculturalitate; Constantin Secar, Situaia actual a folclorului muzical n comunitile romneti
din zona arcului intracarparic valoare identitar a spiritualitii romneti, n context multietnic i
multicultural european contemporan.

274

Recenzii

18

dezvoltat att n spaiul geografic i cultural romnesc, ct i n cel situat n Carpaii de Nord
(la grania a trei state europene contemporane: Cehia, Slovacia i Polonia), instrument ntlnit i la
grale lascy, muntenii silezieni sau goralii, urmai ai pstorilor valahi venii din Transilvania,
Bucovina i din Balcani (actualii aromni) i stabilii n aceste inuturi ntre secolele al XIV-lea i
al XVII-lea (p. 2834). Cercetarea i culegerile de teren efectuate de Marian Lupacu n anul 2012, n
aceast regiune, i-au permis s adune un bogat fond documentar, audio, video i fotografic, prin care
s ilustreze parial acest interesant i inedit areal cultural. De altfel, folclorul muzical al vlahilor din
zonele Beskid i Podhale Polonia este prezentat prin raportare la folclorul romnesc, cu relevarea
aspectelor privind sistemele sonore, construcia, circulaia i funcionalitatea unor instrumente
muzicale tradiionale, genuri, specii i repertoriu specifice (p. 7680).
Marian Lupacu a dedicat un capitol doinei, ca specie generatoare de structuri muzicale n
cultura carpatic romneasc (p. 3560). Dincolo de considerentele generale, unanim recunoscute,
privind definirea doinei ca melopee a genului liric, avnd form liber i dezvoltare melodic
infinit, n cartea de fa sunt evideniate variante i versiuni vocale sau instrumentale diverse, att
zonal ct i stilistic. Autorul descrie succint, cu acest prilej, unele elemente de tehnic vocal sau
instrumental specifice diferitelor zone, piese sau informatori (din Gorj, Olt, Maramure, Oa,
Bucovina etc.) care au stat la baza documentrii i exemplificrilor sale. Sunt trecute n revist, de
asemenea, i contribuiile anterioare la culegerea, cercetarea i sistematizarea doinei, ncepnd cu
Bla Bartk (care a descoperit horea lung ntre anii 19121913 n Maramure i Oa) i Constantin
Briloiu (care a extins cercetrile asupra genului ntre anii 19351937 n Nsud i Gorj), continund
cu studiile Marianei Kahane (sintetizate n monumentala tipologie Doina vocal din Oltenia,
Bucureti, Editura Academiei Romne, 2007) i ale Eugeniei Cernea (pe care semnatarul acestei
recenzii le-a sistematizat n ediia critic intitulat Doina din Maramure, Oa i Bucovina, Bucureti,
Editura Global, 2011) i terminnd prin expunerea iniiativelor, pregtirilor, cercetrilor i finalizarea
dosarului tiinific de candidatur, ntreprinse de specialitii romni (folcloriti i etnomuzicologi),
aciuni finalizate prin includerea doinei, n anul 2009, pe Lista Reprezentativ a Patrimoniului
Intangibil al Umanitii, UNESCO.
Un alt capitol a fost rezervat unei sinteze a genurilor pastorale (p. 6175), ncepnd cu poemul
muzical pstoresc Cnd ciobanul i-a pierdut oile, unicat n folclorul romnesc prin situarea lui ntre
categoriile pastorale rituale, colind, doin i balad. Punctnd asupra nrudirilor i particularitilor
acestui gen, Marian Lupacu prezint principalele tipuri de performare instrumental-vocal (care
includ unul dintre tandemurile: fluier-voce, caval-voce, cimpoi-voce) i cteva dintre trsturile
predominante ale sistemelor sonore, ritmice, de form, dar i unele specificiti privind ornamentica
sau stilul de interpretare ale poemului. Trecerea spre cntecul propriu-zis, ca specie liric ce-i are
rdcinile n doin este fcut de autor n intenia de a demonstra filiaia cu stilul arhaic i cu
elementele sale specifice (pregnana i abundena recitativului, ritmul parlando rubato, melodicitatea
melismatic etc.), caracteristice i pentru poemul pastoral menionat anterior (p. 65). Finalul
capitolului este dedicat principalelor tipuri ale melodiilor de joc, insistndu-se asupra celui tradiional,
arhaic, cu performare la instrumentele aerofone pastorale (fluier, caval i cimpoi).
Lucrarea se ncheie printr-o prezentare ce vizeaz relevarea unor documente inedite ale
patrimoniului cultural imaterial n culegerile de folclor romnesc realizate de Bla Bartk
(p. 81100). Cercetrile pe care Marian Lupacu le-a ntreprins, n perioada 22 mai 19 august 2012,
la Muzeul Etnografic i la Arhivele Bartk din Budapesta i-au permis identificarea unor materiale
inedite (fie i transcrieri olografe ale lui Bartk, n trei versiuni distincte), nesistematizate, care atest
interveniile, completrile i corecturile ulterioare pe care folcloristul i compozitorul maghiar le-a
fcut asupra lor n vederea publicrii. Cercetrile ntreprinse i-au permis lui Marian Lupacu
s schieze un studiu comparativ ntre ediiile tiprite (Melodien der Rumnischen Colinde
(Weihnachtslieder), Universal-Edition A.G., 1935, Wien i Rumanian Folk Music, vol. IV, ed.
Benjamin Suchoff, Martinus Nijhoff, The Hague, 19671975) i cele autografe ale culegerilor lui
Bartk, constatnd o serie de neconcordane ale versiunilor, care necesit unele corecii, corelaii,
comentarii adiacente i trimiteri ncruciate ce ar trebui s se regseasc n paginile unei noi ediii
critice a operei lui Bartk.

19

Recenzii

275

Lucrarea lui Marian Lupacu (care nu depete, desigur, dimensiunile i anvergura unui
raport de cercetare) deschide noi perspective asupra abordrii multi- i interdisciplinare a
etnomuzicologiei contemporane, relevnd n acelai timp importana vital, n zilele noastre, a
reconsiderrii i revalorificrii superioare a fondurilor documentare inestimabile, aflate n arhivele
romneti i strine, privind folclorul muzical romnesc.
CONSTANTIN SECAR
Ionela Carmen Bana, Ovidiu Brlea. Ediie critic din fondurile documentare inedite, Bucureti,
Editura Muzeului Naional al Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA, 207 p., ISBN 978973-167-120-8.
Pornesc de la ideea c statornicia unei discipline este atins atunci cnd aceasta este capabil
s i rediscute pricipiile metodologice n perspectiv diacronic, de pe poziii critice, fr teama de a
pierde ceva din credibilitatea i profesionalismul pe care le-a dobndit i s i prezinte valorile,
personalitile statutare i direciile de studiu acoperite i cele rmase de acoperit onest, critic i
imparial. Pe scurt, i s cultive o istoriografie deschis. n ultimii ani a crescut mbucurtor numrul
de lucrri de metodologie critic, descriere a scrierii etnologice i de ediii critice, cartea Ovidiu
Brlea. Ediie critic din fondurile documentare inedite fiind una dintre acestea. Caracteristic noului
discurs etnologic despre scrierea etnologic este, n opinia mea, componenta memorialistic, de
confesiune, care se mpletete cu exprimarea prerilor tiinifice, ca o nou form de legitimitate a
scriiturii nsi.
Astfel, opera tiinific a lui Ovidiu Brlea, cea literar, mai puin studiat, este rediscutat pe
baza mrturiilor contemporanilor i a corespondenei autorului. Ineditul lucrrii vine din ncercarea de
a reincorpora opera n viaa autorului, lucru care, n unele cazuri, duce la o completare a acesteia,
ntocmai cum un jurnal de teren ntregete studiile autorului1.
Pentru a contextualiza cum se cuvine lucrarea recenzat trebuie amintite contribuiile
semificative la subiect aduse, n prealabil, de monografia ntocmit de Iordan Datcu, corespondena
publicat de George Meniuc i numrul din 2008 al revistei Discobolul a Uniunii Scriitorilor, volume
care alctuiesc, mpreun cu corpusul inedit de scrisori aflat n biblioteca Facutii de Teologie
Greco-Catolic din Blaj, fondul documentar al crii dr. Carmen Bana.
Structura
n interiorul lucrrii, alctuit din dou pri, regsim, n prima seciune, care nsumeaz patru
capitole, fragmente din scrisori, ordonate i comentate, din relatri memorialistice publicate i din
interviuri, realizate de ctre autoare, i documnente, pentru a ilustra: personalitatea lui Ovidiu Brlea
(capitolul I), opera (capitolul II), profilul biobibliografic al Monseniorului Octavian Brlea, fratele
folcloristului (Capitolul III) i descrierea sumar a relaiilor de familie (capitolul IV). Partea a doua
este un corpus de texte care red in extenso scrisorile primite de Ovidiu Brlea de la fratele Octavian.
1
M gndesc la jurnalele lui Malinowski, n primul rnd, dar i la notele de teren ale lui Franz
Boas. Acesta din urm, asemenea lui Brlea este preocupat de relaia dintre expresie i mentalitate.
Boas se ntreba n notele sale de teren cum poate reda particularitile de expresie ale populaiilor
studiate, recunoscndu-le acestora aportul la nelegerea culturii n genere; Brlea, descriind ntr-o
scrisoare modul n care se exprima unul dintre subiecii de excepie de la care a cules numeroase
basme, spunea ce pcat c nu exist un aparat pentru a capta imaginile respective ce se formeaz pe
creierul omului n atare momente. Fragmentul este astzi mult mai valoros pentru c, pe de o parte,
descrieri subiective ale informatorilor nu i prea gseau locul n studiile tiinifice, iar pe de alta,
pentru c ofer o justificare personal a preocuprilor lui Brlea pentru metodologia culegerii i petru
tehnica de transcriere.

276

Recenzii

20

Autoarea precizeaz c nu a excerptat din fondul bibliotecii Facutii de Teologie GrecoCatolic din Blaj scrisorile pe care acesta le-a primit de la mama sa, fiind prea personale, casnice,
putnd servi doar la ilustrarea sensibilitii profunde a lui Ovidiu Brlea.
Totui, autoarea face un inventar ordonat cronologic al tuturor scrisorilor aflate n fondul
amintit. Am ales aceast modalitate de clasificare pentru a se putea observa c a primit scrisori de la
o mare parte din membrii familiei: mama Maria, fraii (Octavian, Doina, Vasile, Sever, Horea),
nepoii Livia, Violeta, Octavian sau rude de gradul II (Doina, Nicu), i, din lecturarea acestora,
observm c era iubit i respectat de toi (p. 85).
Intuim c nu numai numrul mare de scrisori primite de la monseniorul Octavian Brlea a fost
cel care a determinat-o pe Carmen Bana s acorde un spaiu att de larg discutrii lor, ci i
complexitatea informaiilor pe care acestea le conin. Din corespondena purtat de cei doi frai se
extrag cteva direcii de analiz distincte i totodat complementare, imposibil de separat efectiv:
relaiile de familie, cu regimul, modul n care cei doi frai i-au scris operele, schimbul de idei dintre
cei doi, pe scurt destinul familial i profesional al celor doi frai n condiiile socio-politice ale ultimei
jumti a veacului trecut. Am comentat, spune autoarea, aceste scrisori pentru a nelege mai bine
nivelul de comunicare ntre doi fii de mo, plecai din adolescen n lume, dar legai pe via prin
sentimente puternice (p. 102).
Din corespondena celor doi frai, singurii copii ai familiei care au urmat studii universitare, se
vede amestecul de fraternitate i respect reciproc care supravieuiete nealterat n pofida
vicisitudinilor cu care cei doi se confrunt, a distanei care i-a separat aproape toat viaa lor adult.
Se remarc faptul c, n opoziie cu relaiile complicate cu sistemul politic, cu autoritile statului, pe
care cei doi le-au avut, cu tumultoasele experiene de via pe care le-au ntmpinat, relaiile de
familie rmn fireti, statornice i tradiionale.
Unul dintre cele mai importante fapte pe care lucrarea le pune n lumin este acela c relaia
fratern acoper i opera tiinific a celor doi, aa cum se vede din capitolele II i IV ale lucrrii.
Vom dezbate mai pe larg acest subiect n comentariul nostru asupra coninutului.
n Argument, autoarea spune c ideea principal a lucrrii a fost aceea de a scrie o monografie
Ovidiu Brlea. Meritul lucrrii este de a face o monografie sentimental Ovidiu Brlea, de a rescrie
fragmente de istorie a familiei Brlea i de a ntregii suma receptriilor critice ale operei tiinifice i
literare a folcloristului i ale activitilor de istoric i teolog ale monseniorului Octavian Brlea, prin
prisma corespondenei dintre cei doi. Lucrarea descrie dramele personale, eecurile i reuitele
profesionale, supravieuirea spiritului de ran ardelean i evoluia strlucit a eruditului, folosind
mijloacele cele mai sincere i personale pe care cercettorul contemporan le poate accesa, scrisorile,
memoriile i opera nsi.
Coninutul. Metodologia
n mod inspirat, autoarea nu se dezice de uneltele metodologice pe care le-a ales i i ncepe
demersul prin prezentarea formrii profesionale a lui Ovidiu Brlea, aa cum apar descrise n volumul
su Efigii aprut n 1987 la editura Cartea Romneasc. Impresia profund pe care Nicolae Iorga a
lsat-o lui Brlea i descrierea didacticii atipice a printelui su spiritual (p. 14), Dumitru Caracostea,
rezult din faptul c atitudinea pedagogic a primului i-a asumat-o i a aplicat-o la rndu-i n scurta
carier didactic, n timp ce fotografia profesorului Caracostea, alturi de cea a mamei, a pstrat-o pe
peretele cmruei n care a locuit i a creat cea mai important parte a operei sale. Acestea, alturi de
amintirile despre colegii de facultate, pstrate n corespondena cu George Meniuc, surprind lumea
universitar bucuretean a anilor 40 n ipostaze antagonice i oniprezente n istoria ei, nefericita
mediocritate i supape[le] de erudiie colcitoare (p. 13).
Anii tulburi de dup terminarea facultii, anii de prizonierat n Rusia, 1944-1948, marcheaz
profund i definitiv personalitatea lui Ovidiu Brlea. Din pcate, autobiografia pe care autorul o avea
n plan n anul 1999 nu a mai apucat s fie scris, despre aceast perioad autoarea adunnd informaii
din corespondena cu George Meniuc i din amintirile unor rude i ale unor consteni. Este de remarcat
faptul c att n mrturia fcut de Brlea acesta spune Nici mie nu mi-a fost prea neted drumul: aa

21

Recenzii

277

pe scurt, 1 an armat + 2 ani jumtate mobilizat + 4 ani (fr dou luni) prizonier de rzboi. Au fost
ani de zile cnd n-am putut pune mna pe o carte [s.n. A.D.].(p. 15), ct i n relatarea profesorului
Voicu Ioan Macavei, deci tot un intelectual, domin aceeai idee I-au confiscat atunci un volum din
poeziile lui Cobuc, pe care l purtase n rani tot timpul rzboiului, lucru care l mhnise peste
msur [s.n. A.D.] (p.16), n timp ce Aurel Ungureanu i Doina Blaga accentueaz n memoriile lor
despre Brlea suferinele fizice pe care acesta le-a ndurat n timpul prizonieratului. Identificabil, n
mare parte dintre povestirile de rzboi (prizonierat sau concentraionare), ale persoanelor cu educaie
aleas, este diferena ca pondere a rememorrii privaiunilor sufleteti suferite n pofida descrierii
celor fizice. n cazul memoriilor lui Brlea, aa cum arat autoarea marcat de acea perioad,
mrturisete prietenilor despre vicisitudinile pe care le ndurase n prizonieratul de la rui (pn n
1948) pe care urma s le povesteasc ntr-un volum de memorii, din pcate nerealizat , din care
scpase, foarte probabil, datorit robusteii sale fizice, dobndite nativ, dar i ca urmare a frecventrii,
n adolescen, a Liceului Militar din Trgu Mure, probabil c fora tradiionalismul rnesc, nativ
s-a mbinat cu spiritul eruditului, aa cum rezult frecvent din abordarea critic a activitii lui Brlea,
nfiat n acest volum.
ncepnd din anul 1949 se va angaja la Institutul de Folclor de unde se va retrage 20 de ani
mai trziu [...] Activitatea din Institutul de Folclor al Academiei Romne i-a oferit lui Ovidiu Brlea
condiii optime, n primul rnd pentru formarea i desvrirea sa ca folclorist n adevratul sens al
cuvntului. n cadrul Institutului i completeaz cunotinele, de teren mai ales, n domeniul
folclorului literar, i nsuete tainele folclorului muzical i coregrafic, i definete programul de
lucru i de studii, i cristalizeaz concepia despre folclor, trecnd la tratarea sistematic a tuturor
aspectelor lui. (p. 1819). n decursul activitii sale de cerectare n cadrul institutului a nregistrat
pe band magnetic peste 1000 de basme, legende, snoave, oraii de nunt etc. de pe ntreg cuprinsul
rii, dar a selectat numai 154 de piese pe care le-a transcris fonetic, recurgnd la un sistem diacritic
simplu, i le-a publicat n Antologia de proz popular epic (3 vol., Bucureti, 1966) Metoda de
cercetare a folclorului (Bucureti, 1969) (p. 19).
Fascinaia pentru cultura rneasc ncepuse s se contureze n sufletul lui Brlea nc din
perioada studiilor la Liceul Militar din Trgu Mure, cnd, ntorcndu-se n satul natal participa la
petrecerile organizate mai ales n Bucium-Poieni. Cunoaterea terenului, desvrit n anii
colaborrii sale cu institutul, a mplinit formarea profesional a lui Brlea. A ntreprins cercetri de
teren n aproape ntreaga ar i ntr-o epistol adresat lui George Maniuc se confeseaz: Am neles
c m invidiezi c am putut peregrina prin ar. Da, pot zice c o cunosc destul de bine, mai cu seam
partea muntoas. Acolo poi s-i dai seama ct e de plin ziua de var cnd stai cu obrazul cufundat
n pajitea plin de miresme [...]. Iar cnd te uii n limpezimea cerului, n lumina blnd a soarelui ce
apune cu ceafa sprijinit n palme simi ct e de familiar cerul rii tale prin linia orizontului care se
odihnete organic pe o culme de munte. Se poate s fie ceva atavic, cum zici tu, doar nu degeaba regii
daci i-au avut capitalele n muni sau n preajma lor, iar desclecatul rilor s-a fcut tot n muni,
nct pentru neamul nostru e clar c muntele e matca, demographic, folcloric (p. 22).
Relaia cu sistemul politic va fi complexat de suferinele ndurate n cei patru ani de
prizonierat, crora li se vor aduga altele, autoarea considernd c retragerea din Institutul de Folclor,
refuzul autoritilor de a-l primi ca membru corespondent al Academiei Romne, refuzul ulterior al
lui de a ncerca s devin membru al filialei din Cluj a Academiei, faptul c, asemenea lui Marino
tria din scris sunt fapte ce descriu raportul pe care Brlea, respecndu-i neclintit principiile, a
cutat s l aib cu autoritatea.
Dincolo de simplitatea i senintatea firii sale de ran, Brlea pstra o fermitate i intransigen
de mo demn urma a lui Horea, care nu i-a ngduit niciun compromis cu regimul. (p. 26).
nsingurarea este ns doar aparent, de altfel ntreaga lucrare pune n lumin oscilaia
bulgakovian, permanent ntre lumin i ntuneric, ntre aparen i profunzime. Contactele cu
familia, inute secrete fa de autoriti, (dovad fiind, printre altele, consemnrile privitoare la Ovidiu
Brlea din dosarul monseniorului Octavian, fratele su, dosar obinut de autoare de la CNSAS) scot n
eviden o latur nou a personalitii folcloristului.
Brlea, pare, n lumina aceasta, mai degrab elitist, dect solitar, chibzuit, dezndjduit i
hotrt s se dedice scrisului, expresie a acestora fiind i descrierea camerei n care locuiete n anii

278

Recenzii

22

19701980, descriere pe care autoarea o completeaz cu cteva amintiri ale cunoscuilor despre
vizitele pe care i le fceau folcloristului.
Opera sa monumental prinde contur ntr-un subsol, ntr-o camer modest de 1011 m2, cu
acces la baia comun, din strada Sfinii Apostoli, nu departe de Parcul Izvor. Camera era mobilat
simplu, cu un pat, n mijloc o mas masiv pe care erau aezate dou lmpi cu petrol, motivnd,
ironic, c nu suport lumina (a ncercat luni de-a rndul s repare problema curentului, a fost
amnat de fiecare dat i, ntr-un final, a renunat) i dou scaune. n ntregime pereii camerei erau
tapetai cu dulapuri pline cu cri. Mereu m ntreab unii sau alii dac nu m dau crile afar
din cas: adic aproape am ajuns la ... care pe care! (p. 28) [...] ntr-o scrisoare, la nceputul anilor
1980 mrturisete, dezamgit prietenului su George Meniuc: Mi-ai cerut numrul de telefon, dar
odaia n care stau nu e fcut pentru aa ceva. Am tot avut promisiuni c voi fi mutat, dar nu s-a
ntmplat nimic, cu vremea m-am resemnat i acuma nu mai vreau nimic. O fi nebunie sau
nelepciune n asta, nu m intereseaz, s le drmuiasc cine va dori. (p. 31).
Camera din strada Sfinii Apostoli seamn cu cea a lui Bulgakov, din anii nfrngerilor
suferite n plan socio-profesional, dar dublate de crearea celor mai semnificative dintre capodopere.
i tot ca i Bulgakov, Brlea, devine obsedat de controlul exercitat de sistemul politic
comunist, aa cum reiese din memoriile lui Nicolae Danciu citate de autoare. Eu nu am fost niciodat
un rsfat al regimului, ci dimpotriv. Dei nu au avut nimic concret despre mine, m-au urmrit cu
nverunare (p. 26).
Din corpusul inedit de scrisori publicate de autoare reiese n mod evident, sau se poate mcar
intui, faptul c schimbul de idei cu fratele su Octavian este cel puin inspirativ pentru folclorist A
dori totodat s te rog s reflectezi dac nu e cazul s ntreprinzi o explicare total a folclorului
romnesc. l cunoti mai bine dect oricare, i o lucrare de sintez de mare anvergur ar fi vrednic s
o accepi. Poate c stimulat de fratele su, Ovidiu Brlea, muli ani mai trziu, public volumul
sintez Folclorul romnesc (p. 90).
Acelai lucru se poate crede i despre studiile lui Ovidiu Brlea despre colinde. S faci o
lucrare despre originea colindelor. S-ar putea arta cu oarecare certitudine de unde s-a alimentat viaa
religioas a antenailor notri precretini? S-ar putea face acelai lucru i cu doina (care la origine
trebuie s fi fost religioas)? Dac socoi c aceast problem merit cercetat, te-a ruga s o faci
personal, chiar dac pentru unele sectoare ai cere ajutorul altora (p. 88).
De asemenea, autoarea remarc n repetate rnduri faptul c monseniorul Octavian Brlea i-a
sprijinit fratele n carier trimindu-i publicaii de specialitate din strintate. Crile spaniole ce mi
le-ai nirat, le voi cuta. Nu ncape nici vorb de negustorie. Dac ai dori s ai cteva volume nainte
de a m rentoarce eu acas, te rog, anun-m i le voi trimite prin pot (p. 88). Schimbul era
reciproc. Volumul meu n dou limbi paralele (421 p.) vrea s fie o sintez, din multe puncte de
vedere original. E ntia lucrare de vulgarizare a mea, dup Ecumenismul romnesc. La aceast
lucrare ai contribuit i tu prin textul din memoriile lui Iorga, ce mi-a sosit tocmai n timpul pregtirii
textului pentru tipar. Vii mulumiri! Nu i-am amintit numele n carte, dar dac se va ajunge la o a
doua ediie i dac permii, a face-o (p. 71). Remarcile, criticile, observaille, felicitrile, ncurajrile
nu contenesc n scrisorile expediate de monseniorul Octavian Brlea. Acestea nsoesc ntreaga carier
a fratelui, iar autoarea ne convinge, pe tot parcursul lucrrii, de importana lor covritoare.
Pe parcursul lecturrii scrisorilor observm c, ntre cei doi frai, relaiile erau la nivel
familial, social, dar i ideatic. Octavian primea materialele tiinifice trimise de Ovidiu. Un
comentariu pertinent l are asupra apariiei unei cri de cpti n domeniul etnologiei: Rsfoind
Istoria folcloristicii romneti, cci n-am ajuns nc s o citesc din fir n pr, i-am admirat erudiia i
puterea de a judeca activitatea attor Romni i ne-Romni cari au intrat pe teritoriul folclorului.
Felicitri din inim i vor veni nu numai de la mine, ci din multe pri. Cartea are toate calitile s fie
carte de cpti pentru specialiti i pentru marele public. Sper c-i va gsi loc de cinste n toate
bibliotecile mai rsrite din ar. Ar fi bine s fie fcut cunoscut i-n strintate, n cercul
specialitilor cel puin. (p. 95).
ADELINA DOGARU

23

Recenzii

279

Nicolae Panea, Oraul subtil, Bucureti, Editura Etnologic, 2013, 240 p., ISBN 978-973-892-060-6.
Continund demersul de teoretizare a unei antropologii romneti a urbanului, profesorul
Nicolae Panea aduce n atenia publicului un nou volum: Oraul subtil. Preocuparea autorului de a
construi o antropologie sistemic a oraului (p. 24), precum i, dup cum mrturisete acesta,
impresia de nendeplinire total a scopului propus n lucrarea precedent1 l fac s caute o nou
metodologie, adecvat situaiei crizei reprezentrii cu care se confrunt antropologia actual.
Structurat n cinci capitole (1. Despre subtilitate, 2. Mirosul, 3. Gunoiul de aur, 4. Urechea lui
Dionysos. Zgomotul, 5. Bulevardul), volumul invit cititorul, fie acesta antropolog de profesie sau nu,
s reflecteze la o antropologie a subtilitii (p. 25). Preferina pentru aceast sintagm i evitarea
aceleia de antropologie a simurilor, ceea ce explic i titlul ales, vin dintr-o dualitate semantic a
termenului (i o aparent contradicie), cci subtilitatea obiectului cercetat senzorial se refer la
dificultatea de a-i fi sesizate caracteristicile (zgomote, miasme, culori), ns subtilitatea instrumentelor de analiz (auzul, vzul, mirosul) presupune tocmai capacitatea de a sesiza cele mai fine
nuane. Autorul i ascute aadar simurile, i folosete auzul, vzul, mirosul pentru a descifra realiti
i comportamente urbane: Primul contact cu oraul nu-i reveleaz nici mituri, nici rituri, nici sisteme
de nrudire, nici vecinti, nici tipuri de organizare cultural, ci zgomote tipice, culori, mirosuri,
imagini, geometrii. Ele par ntmpltoare, haotice i, totui, n spatele lor exist o logic, un sens, o
construcie validat social, persistent cultural (p. 26).
Primul i cel mai amplu capitol este dedicat abordrii critice a antropologiei. Vulnerabilitatea
antropologiei vine din criza provocat de formele de hegemonie ce o preseaz, de dispersarea i
diluarea antropologiei n antropologii, dar i din tensiunile impuse de concurena cu alte discipline ce
i disput acelai obiect de studiu (tiinele biologice, cognitive, administrative etc.). n plus,
multitudinea disciplinelor care se ocup cu sfera senzorialului (istoria, lingvistica, psihologia,
neurologia .a.m.d.), precum i ierarhizarea tradiional a simurilor (vz, auz, pipit, miros) nu fac
dect s submineze i mai mult legitimitatea unei antropologii a simurilor. De aceea, autorul alege s
utilizeze informaiile percepute senzorial nu ca obiect de studiu n sine, ci ca instrument, ca metod de
cunoatere a spaiului urban care devine pentru antropolog totodat un spaiu de via i [...] un
permanent spaiu de cercetare (p. 72). Contextualizate, informaiile culese prin simuri devin un
compus social i pot constitui o antropologie complementar (p. 78). n acest prim capitol teoretic,
Nicolae Panea pune n discuie crizele actuale ale antropologiei, discutnd pe larg pe marginea a dou
manifeste, cel de la Santa Fe din 1986 i Manifestul de la Lausanne din 2010, dar ridic i problema
antropopoiesisului, a terenului de cercetare, a statutului antropologului (antropolog bibliotec,
antropolog cltor, antropolog informator).
n capitolul al doilea, autorul ne conduce printre stereotipiile fixate cultural, care situeaz pe
locul coda mirosul ntre simuri i organul olfactiv ntre senzori, pentru a ne introduce ca un
antropolog sensibil i atent n lumea plin de miasme, parfumuri, arome i duhori a urbanului.
Acestea inund oraul, nvlesc, se insinueaz sau persist n spaiile lui, schimbnd palierul spaiului
privat cu cel comun ori al celui comun cu cel public. Autorului nu i scap observaia de teren, cci,
dup cum afirm acesta, introducnd subtilitatea (simuri, emoii) n rndul cmpurilor investigate de
antropolog, deschidem o fant spre un real secund, deductibil (p. 27). Autorul ne prezint mostre de
odoruri i miresme nsoite de tiparele mentale i comportamentale ori practicile sociale ce le-au
fscut s izvorasc: de la mirosul grtarelor aprinse n spaiul ngust dintre blocurile cartierelor
muncitoreti, gest de apropriere a spaiului comun i de revendicare a statutului de stpn pe acesta,
pn la aroma florilor ce ocup casa scrii, n ncercarea de recuperare a colului de grdin, a acelui
paradis pierdut o dat cu strmutarea de la sat la ora. Mirosul colectiv al blocurilor de locuine, al
apartamentelor i al oamenilor care vieuiesc n ele ofer informaii: Mirosurile din spatele uilor
apartamentelor sugereaz vrsta locatarilor, programul lor orar, uneori, nivelul de trai, n general, un
1

Nicolae Panea, Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului, Bucureti, Editura Cartea


Romneasc, 2001.

280

Recenzii

24

ritm al vieii (p. 101). Mirosul de mncare din locuinele colective construite n anii comunismului,
precum i orele la care acestea se rspndesc din apartamente pot releva o ritmicitate a existenei
locatarilor, chiar statutul lor profesional i social (p. 103). Tot astfel dispozitivele urbane i
instituiile, centrul oraului sau periferia eman mirosuri ce difuzeaz informaii.
Cel de-al treilea capitol, Gunoiul de aur, continu o mai veche preocupare a autorului, aceea
fa de meseria de copil (Nicolae Panea: Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului, Editura Cartea
Romneasc, Bucureti, 2001, p. 189 i urm.) i gaca de la bloc (ibid., p. 101 i urm.). Spaii ca
scara blocului, drumul spre coal, platforma de gunoi sunt repere spaiale ale iniierii copilului, care
obligat s peasc singur n exteriorul apartamentului, [...] se nate social (p. 135). De la copilrie
la adolescen, acesta parcurge patru etape de cutri asemuite de autor cltoriei lui Iason i a
argonauilor n cutarea lnii de aur.
Capitolul al patrulea ne introduce n sfera auditivului, antropologul i ascute auzul pentru a
lua pulsul oraului. Ritmurile vieii urbane pot fi ascultate, deoarece dimineaa, amiaza, seara i
noaptea au tonuri i timbre ce dau msura preocuprilor i modului de trai al locuitorilor. Tot astfel,
timpul calitativ, festiv, aduce sonoriti specifice, cci ntr-un fel sun srbtoarea i altfel o zi
ordinar: Oraul, ca o natur alternativ, are o pornire firesc de a impune un calendar propriu, o
ritmicitate diferit a trecerii, paralel celei a naturii i celei religioase (p. 161). Sunetele i zgomotele
vacanei, ale aniversrii, ale naterii, nunii i morii, ale instituiilor publice de ordine sau de sntate,
ale ambuteiajelor sau demonstraiilor furnizeaz antropologului informaii despre realitatea social i
cultural [...] generate, provocate de multitudinea de sunete care ne nconjoar (p. 182).
Capitolul al cincilea este dedicat simului vzului. Obligatoriu prezent n organizarea spaiului
urban, bulevardul reprezint un non-lieu n termenii lui Aug. Bulevardul nu este apropriat de nimeni,
cum se ntmpl cu ulia din mediul rural, care reprezint un spaiu de socializare [...], dar i spaiu
ritual (p. 189), sau cu strada din ora, care este matrice urban i [...] identitar (p. 191). n
interiorul oraului bulevardul nu leag, ci separ; deschizndu-se spre n afar el pulverizeaz, nu
ancoreaz i exclude posesia individual n favoarea celei colective (p. 191). Limea bulevardului
i deschiderea pe vertical a blocurilor de locuine se opun concepiei tradiionale despre locuire, el
impune anonimatul anihilnd personalitatea. Bulevardul este un fals semn de ospitalitate: te primete,
dar nu te accept niciodat, aa cum ar face-o strada (p. 202).
Concluzii sau despre ierarhiile secundarului ncheie volumul. Dup acum afirm autorul,
cartea nu este dect aparent una despre ora, ct mai curnd, una despre metod, o antropopoiesis,
despre felul n care se scrie o antropologie (p. 209). Secundarul rezid n obiectul de studiu, n
metodele utilizate i statutul antropologului, dar i n receptarea teoriilor acestuia. Acest fapt nu
presupune lipsa seriozitii n demersul tiinific i, crede autorul, nu poate fi dect favorabil
cercettorului care dorete s i pstreze prospeimea i acuitatea simurilor ca instrument i metod
de studiu i implicarea fa de terenul de cercetare. Volumul lui Nicolae Panea invit publicul de
specialitate, dar i publicul larg, interesat de a simi organic mediul urban romnesc actual, la o
cltorie n ora, n Oraul subtil.
DESPINA NAGHI
Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critic a operei i bibliografie, Bucureti, RCR Editorial,
2014, 383[-384] p.
Acumularea, sintetizarea i analiza informaiilor sunt etapele ce preced cercetarea de
profunzime, de interrelaionare a observaiilor care faciliteaz nelegerea holistic a fenomenelor
studiate. Iordan Datcu face parte din generaia cercettorilor de adncime, pentru care sintezele
tiinifice sunt o mbinare a exigenei de selectare a datelor cu sistematizarea i analiza lor critic. Cu
o minuiozitate de invidiat, a dat la iveal instrumente de lucru ale cunoaterii folcloristice i
etnografice, pe care nici un specialist al domeniului nu le poate neglija.

25

Recenzii

281

Una dintre preocuprile constante ale lui Iordan Datcu a fost legat de opera i personalitatea
lui Adrian Fochi (19201985). A citit i a ngrijit mare parte din manuscrisele acestuia, pregtind
pentru tipar crile George Cobuc i creaia popular (1971), Datini i eresuri populare de la
sfritul secolului al XIX-lea: Rspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densuianu (1976), Estetica
oralitii (1980) i Paralele folclorice. Coordonatele culturii carpatice (1984). mpreun cu soia
savantului, Rodica Fochi, la doi ani dup dispariia acestuia, a ngrijit dou volume, Valori ale culturii
populare romneti I, II (19871988), cu studii publicate n reviste, adevrate micromonografii, pe
diverse subiecte legate de eposul naional. Un alt gest remarcabil, de recuperare tiinific, pe care l
va face Iordan Datcu este publicarea unui manuscris considerat pierdut, Bibliografia general de
etnografie i folclor romnesc. Vol. II (18921904). Coordonarea i cuvnt nainte de Adrian Fochi.
Ediie ngrijit i prefa de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., Bucureti, 2003. Dup trei decenii
de cutri struitoare, al doilea tom al bibliografiei (perioada 18921904), predat Editurii tiinifice i
Enciclopedice n 1978, rtcit mult vreme, va fi descoperit, ngrijit editorial i publicat datorit
muncii tenace i avizate a lui Iordan Datcu. Volumul realizat de Iordan Datcu reface, cu precizie i cu
bine cunoascuta minuiozitate cu care ne-a obinuit autorul, itinerariul unei biografii tiinifice
exemplare. Antologia este att un util instrument de lucru, o restituire etnologic, ct i o propunere
de istorie critic a domeniului. Articolele i recenziile despre ediiile princeps, republicrile sau
recuperrile aduc n atenia specialitilor interpretarea operei lui Adrian Fochi.
Metoda la care apeleaz ne duce cu gndul al saloanele de lectur de odinioar, unde se
adunau mptimiii crilor pentru a-i exprima prerile despre o lucrare finit sau n curs de
elaborare. Cartea atrage n egal msur atenia att asupra amfitrionului, ct i asupra criticilor
invitai i selectai, lectori avizai, cunosctori ai momentului, ai contextului etnologic, sesiznd cu
abilitate locul i rolul operei lui Adrian Fochi, n cadrul domeniului, ca i personalitatea savantului
bucovinean. Probabil c autorii acestor articolele critice (83 la numr), risipite n diverse publicaii,
nu au bnuit, n momentul publicrii, importana istoric retrospectiv a cugetrilor pe marginea
crilor lui Adrian Fochi. Antologia lui Iordan Datcu readuce n atenia noastr lumea universitar i a
cercetrii instituionalizate de dup 1949, aseriunile fiind semnate de specialitii a dou sau chiar trei
generaii: Ion Alexandru, Al.I. Amzulescu, Mircea Anghelescu, Vasile Avram, Ov.Brlea, Mihai Berza,
tefan Borbely, Gr. C. Bostan, Nicolae Bot, Irina Cajal-Marin, Traian Cantemir, Constantin Catrina,
Virgil Cndea, erban Cioculescu, Lucia Cire, Ion H. Ciubotaru, Silvia Ciubotaru, Mihai Coman,
Nicolae Constantinescu, Pimen Constantinescu, Ion Cuceu, Iordan Datcu, Alexandru Duu,
Constantin Eretescu, Virgiliu Florea, Mircea Fotea, Petre Froicu, Gldi Lszl, Traian Herseni,
Al. Iacobescu, Sabina Ispas, Emil Manu, I. Oprian, Ov. Papadima, Dim. Pcurariu, Octav Pun,
Dumitru Pop, Radu Rutu, Valeriu Rusu, Pavel Ruxndoiu, Paul H. Stalhl, Vladimir Streinu, Alex.
tefnescu, Ion euleanu, Ion Talo, Vasile Vetianu, Gheorghe Vrabie, Alexandru Zub.
Structura volumului respect ordinea fireasc a unui instrument de lucru, n care cel interesat
poate gsi informaii relevante despre om i opera sa. Lucrarea se deschide cu o Introducere, n care
Iordan Datcu face o sintez teoretic, urmat de un Tabel cronologic i o Not asupra ediiei. Primul
capitol, Linii la un portret, urmrete formarea intelectual i profesional a lui Adrian Fochi, faetele
multiple ale lucrrilor sale, punnd la dispoziia cititorului o viziune monografic asupra ntregii
opere. Al. Zub sintetizeaz parcursul tiinific al cercettorului, de la nceputurile de italienizant, spre
adevrata vocaie, folcloristica. Istoricul apreciaz obiectivitatea savantului, pe care l citeaz: Cu
argumente literare nu demonstrezi o teorem matematic, aa cum cu argumente folclorice nu scrii
istorie. Demersul de tip istoriografic care a strbtut ntreaga oper a lui Adrian Fochi, l determin
pe Al. Zub s se ntrebe: Nu trebuie s vedem la captul unor iniiative ca acestea, destul de
struitoare i de pasionante, gndul de a mbria en historien dezvoltarea ntreag a domeniului ?1.
Viziunea de ansamblu asupra culturii populare l-a stpnit ntreaga via, pe eminentul folclorist,
dup cum l-a apreciat Petru Caraman. Al doilea capitol al antologiei este dedicat lucrrii care l-a
consacrat i i-a adus Premiul B.P. Hasdeu al Academiei Romne, n 1966, prima sa lucrare
monografic, Mioria. Tipologie, circulaie, genez, texte. Cu un studiu introductiv de Pavel Apostol,
Bucureti, Editura Academiei RPR, 1964, 1106 p. Pentru c afirmaiile lui Traian Herseni exprim
1

Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critic a operei, p. 46.

282

Recenzii

26

opinii similare celor din majoritatea recenziilor, redm un citat din articolul semnat de acesta, n
paginile revistei Contemporanul (1965): Meritul mare al lui Adrian Fochi este de a fi strns la un
loc, ntr-o singur oper, toate datele existente care pot servi oricrui studiu tiinific, (inclusiv cel
estetic) privind Mioria, de la textele de baz, n sutele de variante mprtiate pn acum n attea
publicaii greu de consultat, ntregite cu texte inedite, unele culese chiar de autor, pn la bibliografia
cvasicomplet a problemei, prezentarea sistematic i analiza critic a tuturor culegerilor, cercetrilor
i interpretrilor precedente. Fa de lucrrile nrudite mai vechi [] contribuia lui Adrian Fochi se
impune i pe planul promovrii unei tehnici tiinifice att de necesare n folcloristic, etnografie,
psihologie i sociologia popoarelor. Meritul acesta sporete considerabil dac inem seama de faptul
c Adrian Fochi a ncercat toate operaiile tiinifice mai importante care se pot ntreprinde pe un
asemenea material n cadrul folcloristicii contemporane2. n contra unor observaii nedrepte la adresa
acestei monografii capitale a folcloristicii naionale, Al.I. Amzulescu va reaciona prompt n 1993, n
paginile Revistei de etnografie i folclor i, ulterior, n 2005, cnd va afirma de pe poziiile celui
mai avizat specialist al eposului romnesc, c orice s-ar spune, lucrarea lui A. Fochi, din 1964,
rmne cartea-crilor despre Mioria3.
Antologia marcheaz toate compartimentele importante ale operei lui Adrian Fochi: de
bibliograf, de editor, prin care a reintrodus n circuitul tiinific lucrri de referin, de monografist, cu
studii de folclor comparat, aplicate n cea mai mare msur asupra eposului tradiional versificat i
cntat. Urmtoarele capitole ale antologiei cuprind referiri la Bibliografia general a etnografiei i
folclorului romnesc, vol. I (18801892); Bibliografia general a etnografiei i folclorului romnesc,
vol. II (18921904); Ioan Urban Jarnik, Andrei Brsanu, Doine i strigturi din Ardeal. Ediie
definitiv de Adrian Fochi, 1968; George Cobuc i creaia popular (1971); Recherches compares
de folklore sud-est europen (1972); Coordonate sud-est europene ale baladei populare romneti
(1975); Datini i eresuri populare de la sfritul secolului al XIX-lea. Rspunsurile la chestionarele
lui Nicolae Densuianu (1976); Estetica oralitii (1980); Femeia lui Putiphar (K2111). Cercetare
comparat de folclor i literatur (1982); Paralele folclorice. Coordonatele culturii carpatice (1984);
Cntecul epic tradiional al romnilor (1985); Valori ale culturii populare romneti (I, 1987, II,
1988). Antologia se ncheie cu Necrologuri i cu Bibliografie. Publicaiile periodice, cu siglele lor, n
care au aprut studiile lui Adrian Fochi i referine de Rodica Fochi i adus la zi de Iordan Datcu;
Iconografie (fotografii de familie i reproduceri ale coperilor de carte).
Majoritatea consideraiilor sunt elaborate la cald, la puin timp de la apariia lucrrilor, o
radiografie a modului de a lectura inclusiv Bibliografia general a etnografiei i folclorului
romnesc, vol. I (18801892), despre care au fost invitai de amfitrionul Iordan Datcu, s vorbeasc
N. Bot, Irina Cajal-Marin, C. Catrina, Pimen Constantinescu, Al. Duu, Leopold Kretzenbacher,
D. Lazr, George Muntean, Nicolae Constantinescu, Radu Rutu, Vczy Leona. Iordan Datcu readuce
n atenie articolul scris de domnia-sa n 1991, cu prilejul aniversrii apariiei primului volum al
masivei bibliografii. Articolul aniversar a aprut n Anuarul Arhivei de Folclor de la Cluj, unde Ion
Mulea publicase bibliografia curent de etnografie i folclor, n vol. I-VII (19321945). Dup o
trecere n revist a specialitilor care au finalizat primul volum i recenziile elogioase care l-au
ntmpinat, Iordan Datcu prezint trista odisee editorial a volumelor doi (anii 18921904) i trei
(anii 19051918), de la Editura tiinific i Enciclopedic. Adrian Fochi, n Cuvnt naine la
volumul secund al bibliografiei, nota: Din punct de vedere teoretic i metodologic, chiar i din punct
de vedere tehnic, volumul de fa l continu pe cel aprut n anul 1968, n ncercarea de a asigura
lucrrii ntregi unitatea de structur. De altfel, precum e bine tiut, alctuirea lucrrii s-a fcut dup
schema bibliografiei internaionale de etnografie i folclor adaptat la specificul romnesc al
disciplinelor4. Apariia n 2002, prin strdania lui Iordan Datcu, a volumului doi, reuit inestimabil
sub raport tiinific, l-a determinat pe profesorul Nicolae Constantinescu s noteze: se poate spune
2

Iordan Datcu, op. cit., p. 84.


Ibidem, p. 113.
4
Iordan Datcu, O bibliografie fundamental, n Adrian Fochi. Receptarea critic a operei i
bibliografie, Bucureti, RCR Editorial, 2014, p. 132.
3

27

Recenzii

283

Bibliografia lui Fochi, mai ales dup acest al doilea volum care d consisten unui proiect de mare
ntindere i de lung durat. Nu trebuie uitat ns nici o clip, i Fochi nsui ne ndeamn la aceasta,
c o astfel de oper nu poate fi realizat de un singur om (pentru volumul al II-lea au fost parcurse nu
mai puin de 1410 publicaii periodice!) ea fiind rezultatul muncii de ani muli a unor ample colective
de cercettori pltii pentru aceasta5. ntreaga antologie exemplific calitatea i anvergura muncii
depuse de Adrian Fochi, o munc temeinic, o inestimabil contribuie la istoria disciplinelor
etnologice romneti.
Toate mini-sintezele din antologie creioneaz deopotriv vocaia de om de tiin a lui Adrian
Fochi, ct i firea sa. Tipul de erudiie reprezentat de Adrian Fochi reunete elemente din domeniile
predilecte ale crturriei bucovinene. Interesat mai cu seam de folclor, el nelegea s-l studieze
ntr-un cadru legitim de istorie i filologie. Sub acest unghi, Adrian Fochi nu numai c a ntreprins
personal cercetri istorico-filologice dintre cele mai fructuoase, dar s-a interesat asiduu de contribuia
naintailor, unele puse n lumin ntia oar prin ostenelile sale6. Varietatea tematic, vastitatea
documentar, amploarea tipologiilor i bibliografiilor, ca i orientarea metodologic a lucrrilor
elaborate, care stau sub semnul continuitii, mrturisesc valoarea operei i a omului Adrian Fochi.
Iordan Datcu, patriarhul etnologiei romneti, cum plastic l numete Iulian Chivu, reuete n
cartea sa s mbine i s recreeze, de pe poziii critice, un tot unitar al personalitii i operei
savantului Adrian Fochi. Apreciem c aceast antologie este un omagiu postum adus celui de la a
crei dispariie vom comemora n anul ce vine, trei decenii. O atenionare spre aducere aminte i
respect pentru ceea ce nseamn studiu fundamental ntreprins de Adrian Fochi, ct i pentru cel care
l-a cunoscut, l-a apreciat n mod deosebit i i-a dedicat, cu recunotin, antologia de fa.
RODICA RALIADE

Nicolae Constantinescu, Recuperarea unui important instrument de lucru: Bibliografia


general a etnografiei i folclorului romnesc, n Adevrul literar i artistic, anul XI, nr. 640,
29 oct. 2002, p. 12, cf. Iordan Datcu, op.cit., p. 139143.
6
Al. Zub, Adrian Fochi (Linii la un portret), cf. Iordan Datcu, op. cit., p. 3536.

VI. VIAA TIINIFIC

MANIFESTRI TIINIFICE ORGANIZATE DE


INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE I FOLCLOR
CONSTANTIN BRILOIU
COLOCVIILE BRILOIU,
EDIIA A VIII-A, 2425 OCTOMBRIE 2013
Mutaii n structura obiceiurilor, n actualitate
(ritual, ceremonial, festiv-comportamental)
Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu al Academiei Romne a organizat, n
perioada 2425 octombrie 2013, cea de-a VIII-a ediie a Colocviilor Briloiu.
Tema acestei ediii a redeschis una dintre cele mai ample i prolifice discuii din istoria
disciplinelor etnologice, care a fost declanat de temerea dispariiei folclorului i nchis prin
observaia plin de tlc referitoare la dispariia folclorului devenit ea nsi folclor.
Re-discutarea termenilor s-a fcut din perspectiva primului deceniu al mileniului al III-lea i a
reconfigurrilor sociale, culturale, ideologice i spirituale petrecute n societatea contemporan, n
general, n cea romneasc, n particular. Viteza cu care se petrec procesele de agregare i
dezintegrare a structurilor culturale reprezentate de obiceiurile din ciclul vieii de familie i calendaristice a stat la baza discuiilor privitoare la relaia dintre dinamicile culturale i posibilele mutaii
petrecute n structura i semnificaiile obiceiurilor.
Cteva dintre cmpurile tematice pe care am dorit s le aducem n atenie cu prilejul
Colocviilor Briloiu au fost: turism, tradiie i reprezentare; religie, religiozitate, confesiuni
religioase; noi funcii i actori sociali ai ritualurilor, ceremonialurilor i festivalurilor; explorarea
internetului, cmp de cercetare pentru domeniile etnologice.

Sesiune plenar
Rzvan Theodorescu, Mesaj de deschidere
Octavian Lazr Cosma, 120 de ani de la naterea etnomuzicologului Constantin Briloiu
Cristiana Glavce, Laudatio Prof. univ. dr. Constantin Blceanu Stolnici, membru de onoare al
Academiei Romne, la 90 de ani
Nicolae Constantinescu, Laudatio Dr. Iordan Datcu la 80 de ani
Sabina Ispas, n 1963, Institutul de Folclor devine Institut de Etnografie i Folclor
Ion Ghinoiu, Atlasul etnografic romn, reper de identitate cultural n secolul globalizrii
Nicolae Teodoreanu, n 1912, Dumitru Georgescu Kiriac nregistreaz prima fonogram piatr de
temelie a Arhivei de Folklore din Bucureti
I. Dinamica domeniilor etnologice
(Moderatori: Otilia Hedean, Emil rcomnicu, Nicolae Panea, Ioana Ruxandra Fruntelat)
Mihaela Nubert Chean, Etnomuzicologul i profesorul Jagamas Jnos (19131997) Inedite
Nicolae Panea, Ultimul manifest. coala de la Lausanne
Anuar IEF, serie nou, tom. 25, 2014, Bucureti, p. 285296

286

Viaa tiinific

Nicolae Constantinescu, Antropologia literaturii: cteva principii i o aplicaie


Ion Cuceu, tefania Cristescu-Golopenia n Enciclopedia ritualurilor tradiionale
Iordan Datcu, Pagini necunoscute din opera etnologului basarabean Petre V. tefnuc
Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi, Valer Butur i ritualurile tradiionale
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Folclorul ca infrastructur comunitar. O analiz sociologic
Ovidiu Papan, Etnologia schimbare de macaz
Armand Gu, Structura etnocultural a culegerilor de folclor istroromn efectuate ntre anii 1874 i
2010 i reaciile din mediul academic sud-slav
Otilia Hedean, De ce se (mai) povestete despre tradiii astzi?
Emil rcomnicu, Lucian David, Cercetri etnografice n Republica Moldova. Atlasul etnografic
romn. Obiceiuri de nunt i nmormntare
Raisa Osadci, Starea actual a tradiiilor n Republica Moldova
Ludmila Fulea, Elemente tradiionale n locuina modern din Republica Moldova
Maria Grosu, Practica cercetrii i a arhivrii, n a doua jumtate a secolului XX
Doina Haplea, Dou decenii de practic muzical-folcloric romneasc n Elveia
Ioan Haplea, Etnomuzicologia computaional tablou contemporan general i local
II. Noi funcii i actori sociali ai ritualurilor, ceremonialurilor i festivalurilor.
Inovaii de dat recent
(Moderatori: Ligia Fulga, Narcisa tiuc, Paul Drogeanu)
Cristiana Glavce, Mutaii comportamentale la nivel individual i de grup
Ioana-Ruxandra Fruntelat, Colindatul de ceat brbteasc n actualitatea terenului romnesc
Ctlin Gabriel Stoian, Obiceiul Cluului ntre solidaritate comunitar i exploatare electoral.
Studiu de caz comuna Beuca din judeul Teleorman
Sabina Ispas, Lumnarea de plu
Ion Cherciu, Obiceiurile funerare contemporane ntre tradiie i mod
Gabriela Rusu-Psrin, Medierea ritual o viziune comunicaional prin audiovizual
III. Noile media
(Moderatori: Cristiana Glavce, Nicolae Teodoreanu, Ovidiu Papan, Ion Cuceu)
Oana Chelaru, Ce semeni, aia culegi: o poveste despre onestitate
Eleonora Sava, Folclor, E-texte, E-lore, Netlore, Newslore. Practici discursive ale etnologilor n era
electronic
Adrian Stoicescu, Forme de coabitare n lumile virtuale
Raluca Moise, Intimitatea i expunerea prin noile tehnologii i new media. O perspectiv interogativ
asupra reconfgurrii sociabilitii interne
Liviu Pop, Valorificarea digital a culegerilor din Bihor ale lui Traian Mrza
Violeta Tipa, Valorificarea folclorului (fondului etnografic) prin filmul de animaie
Gabriel Stoiciu, Influena Internetului asupra coeziunii sociale n rndul tinerilor
Elena ulea, Folclorul muzical virtual din zona de grani a Romniei cu Ucraina
Dumitru Olrescu, Filmul etnografic de nonficiune: funcii estetico-culturale
IV. Continuitate i diversitate n cultura popular
(Moderator: Ion Ghinoiu, Nicolae Constantinescu)
Constantin Blceanu Stolnici, [Titlu rezervat]
Anastasia Dumitru, Semnificaii mitico-simbolice n Mioria

Viaa tiinific

287

Svetlana Badrajan, Elena Tonu, Cntecul de leagn din spaiul folcloric basarabean. Preliminarii la
o cercetare tiinific
Aurica Vceanu, Descrierea datinei colindatului la romni, slavi i la alte popoare
Ligia Fulga, Mobilitatea modelului cultural. Studiu de caz: ceramica de tradiie haban n secolul
al XVIII-lea.
Corina Daniela Loghin, Un traseu oarecare din Bucureti autobuzul 381. Variaie antropologic pe
tema dramaturgiei sociale
Rodica Raliade, Un instrument de lucru cu personalitate specific-Bibliografia curent
Ludmila Moisei, Continuitatea poporului romn n lumina interferenelor ornamenticii tradiionale
V. Religie, religiozitate, confesiuni religioase
(Moderator: Alexandru Ofrim Laura Jiga Iliescu)
Mircea Pduraru, Practica deschiderii crii" n contextul religiozitii autohtone
Dorel Marc, Religie, confesiuni religioase i identiti culturale n mediul multietnic transilvan.
Evoluii i mutaii n procesul globalizrii
Cristina Marinescu, Religiozitate i etic n cteva basme populare culese de Iustin Ilieiu
Gheorghi Ciocioi, Sf. Dimitrie din Basarabi, patronul Bucuretilor. Controverse identitare
Gabriela Boangiu, nfrirea de moie" i statutul proprietii aspecte etnografice i religioase
Alexandru Ofrim, Vise, viziuni i vedenii n cultura tradiional romneasc
Carmen Banta, Pocina o salvare pentru un trai decent? Studiu de caz: Biserica Romn Elim"
din Bruxelles
Ionu Petre Munteanu, Tehnicile i metodele de comunicare ale Organizaiei Religioase Martorii lui
Iehova din Romnia. Problematica tradiiilor i obiceiurilor locale.
Paul Drogeanu, Doi pstori
Radu Toader, Ethos, religioziti i credine n spaiul sinic de astzi. Influene asupra migranilor
chinezi aflai n Romnia
VI. Tradiie i reprezentare
(Moderator: Sabina Ispas)
Mirela Kozlovsky, Repertoriul de nunt al romnilor din Timocul de est
Natasa Tosici, Romnii din Valea Timocului din Serbia
Narcisa tiuc, Ania Stan, Rolul muzeelor steti n promovarea zestrei culturale locale
Lucia Ofrim, Artificarea ca form de marketizare a tradiiei
Emil rcomnicu, Cristea Sandu Timoc culegeri etno-folclorice n spaiul timocean
(Comitet de organizare: Adelina Dogaru, Laura Jiga-Iliescu, Nicolae Teodoreanu, Emil rcomnicu)

PLAN DE CERCETARE 2014


PROGRAMUL I
SINTEZELE DOMENIILOR ETNOLOGICE:
Etnografie, folcloristic, etnomuzicologie, etnocoreologie
Proiect nr. 1 Etnologie romneasc. Categoriile ritual-ceremoniale ale ciclului familial. Expresii
literare i muzicale
Etnologie romneasc. Volumul IV. Cstoria i nuntirea. Partea 1: Prenupialitate. Perspectiv
cultural coordonatori: Nicoleta Coatu i Laura Iliescu. Colectiv de autori: Ion Alexandru,

288

Viaa tiinific

Monica Bercovici, Nicoleta Coatu, Laura Iliescu, Rodica Raliade, Radu Toader, Iulia
Wisoenschi, Mihaela Nubert Chean, Constantin Secar, Nicolae Teodoreanu, Cristian
Mua istorie, exegetic privind fenomenul cultural nupial; concepte, arii tematice:
cstoria; familia structuri de rudenie; antroponomastic; forme de transmitere a bunurilor
economic, social, juridic, cultural: motenirea; zestrea; prenupialitate forme i cadre
instituionalizate de socializare, de afiliere de vrst prematrimonial; expresii culturale ale
socializrii, practici ceremonializate prenupiale; obiceiuri premaritale protagoniti;
funcii, semnificaii; practici divinatorii; ritualitate magic erotic prematrimonial;
secvene prenupiale: peitul, logodna.
Proiect nr. 2 Corpus de documente etnografice romneti (DER) coordonator Ion Ghinoiu
Seria Habitatul
Vol. IV: Moldova responsabili i autori: Alina Ciobnel, Paul Drogeanu ncheierea transcrierii i
clasificrii tematice a informaiilor etnografice din chestionarele Aezare-Gospodre i
Locuin; elaborarea anexelor i glosarului; pregtirea ilustraiei; corecturi.
Seria Mijloace de existen
Partea I: Ocupaiile
Vol. I: Oltenia colectiv de autori: Lucian David (resp.), Adelina Dogaru, Georgeta Moraru
(specialist neretribuit) ncheierea transcrierii i clasificrii tematice a informaiilor
etnografice din chestionarele de Ocupaii; elaborarea anexelor i glosarului; pregtirea
ilustraiei; corecturi.
Vol. 2: Banat, Criana, Maramure responsabili i colectiv de autori: Lucian David, Adelina
Dogaru transcrierea i clasificarea tematic a informaiilor etnografice din chestionarele de
Ocupaii
Partea a II-a: Alimentaia
Vol. 1: Oltenia responsabili i colectiv de autori: Laura Negulescu, Ctlin Alexa transcrierea i
clasificarea tematic a informaiilor etnografice din chestionarele de Ocupaii
Partea a III-a: Tehnica popular
Vol. I: Oltenia colectiv de autori Ionu Semuc (responsabil) i Alexandru Iorga - transcrierea i
clasificarea tematic a informaiilor etnografice din chestionarele de Meteuguri.
Seria. Art popular. Port popular
Vol. I : Oltenia responsabil i autor: Emil rcomnicu i Maria Btc (specialist neretribuit)
Vol. II: Banat, Criana, Maramure responsabil i autor: Ion Cherciu.
Proiect nr. 3 Colecia naional de folclor (CNF)
CNF Folcloristic
Naraiuni despre reprezentri legendare fantastice. Reprezentri antropomorfe religioase
cretine coordonatoare: Sabina Ispas i Nicoleta Coatu. Colectiv de autori: Sabina Ispas,
Nicoleta Coatu, Laura Iliescu, Radu Toader, Iulia Wisoenschi, Mariana Ciuciu, Carmen
Bulete
redactare studii, tipologie, alctuirea corpusului de texte exemplificative.
Tipologia liricii orale romneti. V. Indexul motivic i tipologic al liricii orale romneti cu
tematic de dor i natur autor: Monica Brtulescu. Ediie ngrijit de Sabina Ispas.
Tehnoredactare computerizat i corectur: Cristina Neamu.
Index de cuvinte i sintagme cheie pentru lucrarea: Sabina Stroescu, La typologie
bibliographique des facties roumaines, III, Editions de lAcademie de la R.S.R., 1969
Monica Bercovici.

Viaa tiinific

289

CNF Etnomuzicologie
Studiul etnomuzicologic al jocurilor din Clu. Colectiv de autori: Marian Lupacu, Mihaela
Nubert Chean, Constantin Secar, Nicolae Teodoreanu, Elena ulea, Raluca Potrniche,
Mihalache Nicolia transcrieri, construcii tipologice intermediare.
Tipologiile cntecelor ceremonial-rituale de nunt autor: Marin Marian Blaa.
Proiect nr. 4 Bibliografia general a etnografiei i folclorului romnesc seciunea curent coordonator: Rodica Raliade. Colectiv de autori: Rodica Raliade, Carmen Bulete, Elena ulea,
Armand Gu, Adelina Dogaru, Mariana Ciuciu. Pregtirea pentru tipar a vol. Bibliografia
romneasc de etnografie i folclor (BREF), seciunea curent (19912010) responsabil
Rodica Raliade.

PROGRAMUL II
PATRIMONIUL CULTURAL I INFORMAIONAL, IMATERIAL I MATERIAL,
AL ARHIVEI DE FOLCLOR I ETNOGRAFIE: ACTUALIZARE, MODERNIZARE,
SISTEMATIZARE, CONSERVARE, VALORIFICARE
Proiect nr. 1 Consemnare, sistematizare, conservare, valorificare AIEF coordonator: Sabina
Ispas. Colectiv: Cristina Neamu, Radu Toader, Iulia Wisoenschi, Monica Bercovici, Mariana
Ciuciu, Carmen Bulete, Nicolae Teodoreanu, Raluca Potrniche, tehn. Ion erban, tehn. Dan
Vudea, subing. Herghelegiu Florentina, cartograf Mihalache Nicolia.
Institutul de Etnografie i Folclor Const. Briloiu gestioneaz, n cadrul Arhivei
multimedia de folclor i etnografie, cel mai reprezentativ fond documentar romnesc pentru
patrimonial cultural intangibil. Date fiind caracteristicile materiale fizice, biologice,
tehnice i de alt tip care definesc documentele-suport pe care sunt tezaurizate piesele de
patrimoniu intangibil, activitile desfurate de acest colectiv necesit o pregtire diferit,
n multe privine, fa de cea a cercettorilor din alte colective de lucru, care se dobndete
prin formarea la locul de munc, familiarizarea cu tehnici de conservare, copiere i redare
specifice, dobndirea unor cunotine tehnice speciale. ntre acestea sunt: actualizri,
evidene, clasificri tematice; scanarea (pentru conservare) fondurilor de documente;
copiere n sistem analogic i digital, verificarea strii tehnice i a calitii nregistrrilor,
audiii, proiecii, asigurarea bazei sonore i de imagine pentru cercetare, valorificare,
ntreinerea i depanarea aparaturii etc.
n absena unor fonduri cu destinaie expres pentru aceste tipuri de activiti, cercettorii i
tehnicienii sunt obligai s gseasc proceduri i mijloace prin care s fie nlocuit i suplinit
lipsa aparaturii i a suporilor moderni activitate permanent, important pentru cultura i
istoria romneasc, dificil de contorizat, normat i nseriat n tabele.
n anul 2013, Institutul de Etnografie i Folclor i, implicit, fondurile pe care le are n gestiune
au fost mutate n alte cldiri. (Una dintre prevederile care asigur protejarea documentelor este
aceea ca originalele i copiile s nu fie depozitate n acelai loc.) Fiind cea mai mare micare
a patrimoniului intangibil din ultima jumtate de secol, toate fondurile papetare, cear,
magnetice, de vinil (film, pelicul cinematografic) etc. au fost ambalate, transportate,
repartizate n alte spaii, unde se deruleaz, n prezent i se vor desfura pe durat mai mare
de timp, activiti de reamplasare, reorganizare, curare, inventariere etc., migloase, care

290

Viaa tiinific

necesit atenie i timp mult i se impune, cercettorilor i tehnicienilor, atenie sporit pentru
evitarea unor posibile contaminri cu fungi sau alte forme posibile de deteriorare a suporilor.
(Institutul de Folclor a fost stabilizat n vechiul sediu n anul 1957; o mutare, limitat ca
volum, s-a realizat n anul 1965, cnd s-a deschis un depozit pentru documentele cu valoare
deosebit n cldirea fostei Case a Scnteii, la care s-a renunat n 2005 cnd, n urma
unor inundaii repetate, acesta a devenit insalubru, parte din documente fiind mutate la Casa
Academiei i parte la sediul instituiei, de unde au fost mutate, din nou, n octombrie 2013,
odat cu aceasta.) Proiectul nr. 1 al Programului II are particulariti care l individualizeaz.
Ciclu de conferine pentru promovarea i valorificarea documentelor de sunet i imagine din
AIEF specialitii din institut: cercettori i personal tehnic.
Proiect nr. 2 Culoare de cultur i civilizaie: Dunrea, Marea Neagr i Carpaii. mbogirea
patrimoniului prin crearea de noi documente.
mbogirea patrimoniului documentar prin culegeri de folclor i etnografie (n Romnia, la
populaiile de pe cele dou maluri ale Dunrii i din cuprinsul Munilor Carpai), prelucrarea
materialelor, transcrieri, sistematizri: toi membrii colectivelor de cercetare i tehnicienii.
(Subproiectul este realizabil numai dac sunt fonduri alocate pentru desfurarea acestui tip de
activitate tiinific.)
Sistemul de obiceiuri, tradiii i credine al comunitii de migrani chinezi din Romnia
preliminarii responsabil Radu Toader
Mutaii n structura obiceiurilor de familie i a manifestrilor confesionale, n actualitate
documentare preliminar, fixarea primului set tematic care prezint interes pentru
culegere i cercetare coord. Sabina Ispas; colectiv: Adelina Dogaru, Laura Negulescu,
Laura Iliescu, Iulia Wisoenschi, Monica Bercovici, Mihaela Nubert Chean, Nicolae
Teodoreanu.
Proiect nr. 3 Informatic i memorie social Activiti legate de digitizarea fondurilor
sonore din AIEF (activitate permanent) responsabil: Cristina Neamu, tehnicienii de
sunet i imagine, Dan Vudea, Florentina Herghelegiu, Ion erban i ntregul colectiv de
specialiti de la arhive-fond tezaur.
Proiect nr. 4. Fondul Atlasul etnografic romn Activiti curente n arhiv: primire materiale
de teren, mprumuturi, organizare i sistematizare a documentelor de arhiv Laura Negulescu,
Ctlin Alexa.

GRANTURI. CONTRACTE EXTRABUGETARE


Contract de finanare n Planul Naional de Cercetare i Dezvoltare, Parteneriate n domenii
prioritare. Proiect PCCA tip 1. Folkloric Multimedia Deposit FOLKmedia.
Director de proiect: acad. Sabina Ispas

Viaa tiinific

291

NOUTI EDITORIALE
INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE I FOLCLOR C. BRILOIU, Revista de Etnografie i
Folclor/Journal of Etnography and Folklore, Serie nou /New series, nr. 12/2013, 219 p.

292

Viaa tiinific

Viaa tiinific

293

INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE I FOLCLOR C. BRILOIU, coordonator ION GHINOIU,


Atlasul etnografic romn, vol. 5, Srbtori, obiceiuri, mitologie, Bucureti, Editura Academiei
Romne, 2013, 362 p.

294

Viaa tiinific

10

11

Viaa tiinific

295

Iulia Wisoenschi, Experiena deportrii


dinamici, percepii i forme culturale de
exprimare identitar ale unor grupuri de
aromni din Brgan, Bucureti, Editura
Muzeului Naional al Literaturii Romne,
Colecia AULA MAGNA, 2013, 220 p.

Laura Jiga Iliescu, Structuri mentalitare


carpatice naraiuni, ritualuri, ceremonialuri,
habitat la comunitile locale, Bucureti,
Editura Muzeului Naional al Literaturii
Romne, Colecia AULA MAGNA, 165 p.

296

Viaa tiinific

12

Marian Lupacu, Categorii i instrumente


muzicale pastorale n cultura carpatic,
Bucureti, Editura Muzeului Naional
al Literaturii Romne,
Colecia AULA MAGNA, 131 p.

Constantin Secar, Situaia actual a folclorului


muzical n comunitile romneti din zona
arcului intracarpatic valoare identitar a
spiritualitii romneti, n contextul multietnic
i multicultural european contemporan,
Bucureti, Editura Muzeului Naional al
Literaturii Romne, Colecia AULA MAGNA,
2013, 286 p.

LISTA COLABORATORILOR
dr. Svetlana Badrajan, conf. univ., Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice,
Chiinu, Republica Moldova
dr. Camelia Burghele, Muzeul Judeean de Istorie i Art Zalu
dr. Oana Chelaru, profesor, Colegiul Naional Al. I. Cuza, Ploieti
drd. Gheorghi Ciocioi, redactor coordonator Colecii, Editura Sophia, traductor,
Bucureti
drd. Mariana Ciuciu, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu al
Academiei Romne, Bucureti
Mircea Valeriu Diaconescu, medic, compozitor, membru de onoare al Uniunii
Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia, Aachen, Germania
dr. Marin Constantin, Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei
Romne, Bucureti
dr. Octavia Costea, prof. univ., Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir,
Bucureti
dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Institutul de Cercetri Socio-Umane C. S.
Nicolescu-Plopor al Academiei Romne, Craiova
dr. Mirela Kozlovsky, lector univ., Facultatea de Arte, Universitatea Ovidius,
Constana
dr. Marian Lupacu, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu al
Academiei Romne, Bucureti
dr. Dorel Marc, Muzeul Judeean Mure
Ludmila Moisei, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de tiine a Moldovei,
Chiinu
drd. Ionu-Petre Munteanu
dr. Mihaela Nubert Chean, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin
Briloiu al Academiei Romne, Bucureti
dr. Dumitru Olrescu, colaborator tiinific coordonator, Institutul Patrimoniului
Cultural al Academiei de tiine a Moldovei, Chiinu
dr. Ovidiu Papan, prof. univ., Universitatea de Vest, Facultatea de Muzic
Teatru, Timioara
dr. Rodica Raliade, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu al
Academiei Romne, Bucureti
dr. Gabriela Rusu-Psrin, conf. univ., Universitatea din Craiova, realizatorcoordonator Radio Romnia Oltenia, Craiova
Gabriel Stoiciu, Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei
Romne, Bucureti

dr. Nicolae Teodoreanu, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu


al Academiei Romne, Bucureti
dr. Radu Toader, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu al
Academiei Romne, Bucureti
drd. Elena Tonu, Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice, Chiinu,
Republica Moldova
dr. Emil rcomnicu, Institutul de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu al
Academiei Romne, Bucureti