Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN KOMSAS (DRAMA HADIAH)

NAMA : ________________________________________ KELAS : __________________


Baca petikan drama di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat sendiri.

DATUK PENGHULU : Begini , Pak Mail. Encik Musa datang ke sini kerana ada
tugas.
PAK MAIL
: Oh, begitu! Apa halnya, Encik Musa?
ENCIK MUSA
: Begini, Pak Mail. Saya datang ni untuk menyampaikan
penghargaan
negara kepada keluarga Pak Mail kerana kematian Sarjan
Akhbar
semasa bertempur di sempadan dahulu. Kami bersimpati
benar dengan
keluarga Pak Mail, terutamanya kepada Puan Fauziah dan
dua orang
anaknya.
PAK MAIL
: Terima kasihlah, Encik Musa. Kami memanglah sedang
menghadapi
masalah sekarang ini, terutamanya dalam hal
persekolahan Hayati.
Hari ini dia pulang dari asrama.
ENCIK MUSA
: Mengapa begitu, Pak Mail?
PAK MAIL
: Masalah belanja, Encik Musa. Nampaknya saya terpaksa
mencari satu
punca tetap untuk membantu persekolahannya. Saya
sudah pun
memberitahu Tuk Penghulu akan hal ini.
DATUK PENGHULU : Betul, Encik Musa. Saya akan berikhtiar untuk mengatasi
1. Mengapakah Encik Musa datang ke rumah Pak Mail ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Jelaskan dua pengajaran yang dapat diperoleh daripada petikan di atas.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk membantu ibu tunggal yang
kematian suami ?

LATIHAN KOMSAS (DRAMA HADIAH)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Jika anda berada di tempat Fauziah, apakah yang akan anda lakukan setelah
mendapat wang tersebut ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Pada pendapat anda, apakah yang anda lakukan sekiranya anda berada dalam
situasi yang sama dengan Hayati ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai