Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015


NAMA
PYD
NO.K.P.

SAIDATUL MADIHA BINTI ZAHARI


820421035994

JANTINA

PEREMPUAN

JAWATAN
BIDANG
UTAMA

GURU

GRED
JAWATAN

DG41

TEMPAT
BERTUGAS

SK.ST.ANTHONY TENOM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahap Keberhasilan

Julat
keberhasilan

CEMERLANG

90 - 100

TINGGI

80 - 89

SEDERHANA

60 - 79

RENDAH

0 - 59

PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER /


PENGGAL

AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

T/T PYD
TARIKH

T/T PYD
TARIKH

T/T PP1
TARIKH

T/T PP1
TARIKH

T/T PP2
TARIKH

T/T PP2
TARIKH

Skor
100

Formula Pengiraan Markah =

Agihan Wajaran

PENCAPAIAN
BIL

Pertengahan tahun /
semester/ penggal

KEBERHASILAN

AGIHAN
WAJARAN

KEBERHASILAN TUGAS UTAMA (50%)


1
1.2
1.4
1.5

Pdp
Peningkatan pengetahuan sedia
ada murid/pelajar semasa dan
selepas pdp.
Peningkatan penglibatan
murid/pelajar dalam pdp.
Pemulihan dan pengayaan ilmu
dan pengetahuan murid/pelajar.

Jumlah Kecil (A)

35
10
5

50

KEBERHASILAN TUGAS-TUGAS LAIN (50%)


2
2.1
2.2

Kokurikulum
Peningkatan penglibatan
murid/pelajar.
Peningkatan penguasaan
kemahiran murid/pelajar.

Jumlah Kecil (B)

40
10

50

TAHAP

SKOR
JULAT
(0100 )

MARKAH

Akhir tahun / semester/


penggal
AGIHAN
WAJARAN

TAHAP

SKOR
JULAT
(0100 )

MARKAH

JUMLAH KESELURUHAN (A+B)

100

SKOR KEBERHASILAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP): Guru / Pensyarah / Jurulatih


BIL

ASPEK KEBERHASILAN

1.4.

DESKRIPSI
Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid/pelajar dalam mengaplikasi,
menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.
Peningkatan pengetahuan sedia ada murid/pelajar semasa dan selepas PdP.
Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang
dipelajari oleh murid/pelajar.
Peningkatan penglibatan murid/pelajar dalam PdP.

1.5.

Pemulihan dan pengayaan ilmu dan pengetahuan murid/pelajar.

2.1.

Peningkatan penglibatan murid / pelajar.

2.2.

Peningkatan penguasaan kemahiran murid / pelajar.

2.3.
3.1.

Peningkatan kecemerlangan murid / pelajar.


Peningkatan sahsiah, etika dan kerohanian serta identiti nasional murid/pelajar melalui
tingkahlaku yang ditunjukkan.
Peningkatan kemahiran memimpin, berfikir dan berbahasa melalui penglibatan
murid/pelajar.
Deskripsi- deskripsi lain

1.1.

PdP

Kokurikulum

Etika dan kerohanian

Kemahiran

Aspek-aspek lain

1.2.
1.3.

4.1.
5.1.

PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PT(A)


BIL

ASPEK KEBERHASILAN

DESKRIPSI
Peningkatan dalam:

Kualiti pengurusan

1.1.

Pengurusan dan kepimpinan organisasi.

1.2.

Pengurusan kurikulum.

1.3.

Pengurusan kokurikulum.

1.4.

Pengurusan Hal-ehwal Murid.

1.5.

Pengurusan kewangan.

1.6.

Pengurusan pentadbiran pejabat.

1.7.

Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal.

1.8.

Pengurusan dan pembangunan sumber manusia.

1.9.

Pengurusan hubungan luar.

2.1.
Peningkatan pemahaman dan kemahiran murid / pelajar / guru dalam mengaplikasi,
menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian dalam PdP.
2

PdP / Instruksional

Aspek-aspek lain

2.2.

Peningkatan pengetahuan sedia ada murid / pelajar / guru semasa dan selepas PdP.

2.3.

Peningkatan perkongsian maklumat dan ilmu.

2.4.

pengetahuan serta kemahiran yang dipelajari oleh murid / pelajar / guru.

2.5.

Peningkatan penglibatan murid / pelajar / guru dalam PdP.

3.1.

Deskripsi- deskripsi lain

Anda mungkin juga menyukai