BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN KAWAD KAKI ITEM / PERKARA PERSEDIAAN 1.

Pakaian Asas Beret Lencana Beret Baju dan Seluar Tali Pinggang / Tudung Tanda Nama Boot / Kasut Lencana Sulam / Lencana Bahu 2. Kekemasan Diri dan Pakaian Rambut / Tudung / Dsbnya Boot Hitam / Berkilat / Ikatan Kemas Lipatan Lengan Baju / Lengan Panjang Kaki Seluar Kemas / Diikat Getah Peralatan Uniform dan Kedudukannya 3. Keseragaman Dengan Pasukan Beret / Cap / Tudung Baju dan Seluar Kasut JUMLAH KESELURUHAN ( 30 markah ) PERGERAKAN KAWAD 1. Kawad Asas - 50 markah a Pergerakan Masuk Padang b Berhenti c Menghadap ke Hadapan d Buka Barisan e Ke Kanan Lurus dan Pandang Depan 2. Melapor - 30 markah a Berjalan b Berhenti c Hormat d Bahasa Melapor e Berpusing f Berjalan dan Berhenti 3. Kawad Statik - 30 markah a Bergerak ke kiri, ke Kiri Pusing b Bergerak Ke Kanan, Ke Belakang Pusing c Menghadap Ke Belakang, Ke Kanan Pusing d Menghadap Ke Hadapan, Ke Belakang Pusing e Tutup Barisan f Ke Kanan Lurus dan Pandang Depan JUMLAH KESELURUHAN ( 50 markah ) PEMARKAHAN FORMASI C Unsur Gerak a Gerakan Dalam Unsur Kawad b Gerakan Konsisten ( Berurutan ) c Kepelbagaian Gerak Kawad d Keseimbangan Penggunaan Ruang e Kesatuan Gerak

KUMPULAN :

A a b c d e f g a b c d e a b c

MARKAH DIPEROLEHI

CATATAN

10

10

10

B

MARKAH DIPEROLEHI

CATATAN

20

10

20

MARKAH DIPEROLEHI

CATATAN

20

JUMLAH KESELURUHAN ( 20 markah )

BORANG MARKAH KETUA PLATUN PERTANDINGAN KAWAD KAKI PASUKAN BADAN BERUNIFORM (GO / NGO) SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2008 PASUKAN: ______________________________

NO UNDIAN

Pemberatan Markah 10% PERGERAKAN KAWAD PERGERAKAN 1. Kawad Asas - Masuk Padang - 50 markah a Pergerakan Masuk Padang 0 1 2 3 4 b Berhenti 0 1 2 3 4 c Menghadap ke Hadapan 0 1 2 3 4 d Buka Barisan e Ke Kanan Lurus dan Pandang Depan Jumlah 2. Melapor - 30 markah a Berjalan 0 1 2 3 4 b Berhenti 0 1 2 3 4 c Hormat 0 1 2 3 4 d Bahasa Melapor e Berpusing 0 1 2 3 4 f Berjalan dan Berhenti 0 1 2 3 4 Jumlah 3. Kawad Statik - 30 markah a Bergerak ke kiri, ke Kiri Pusing b Bergerak Ke Kanan, Ke Belakang Pusing c Menghadap Ke Belakang, Ke Kanan Pusing d Menghadap Ke Hadapan, Ke Belakang Pusing e Tutup Barisan f Ke Kanan Lurus dan Pandang Depan Jumlah 4. Kawad Dinamik - 130 markah a Begerak Ke Kiri b Cepat Jalan c Tukar Langkah Perlahan d Menghadap Ke Hadapan, Ke Kanan Pusing e Buka Barisan f Pandang Kanan g Pandang Depan h Tutup Barisan i Bergerak Ke Kiri, Ke Kiri Pusing j Tukar Langkah Cepat k Hormat Ke Kanan, Hormat l Hormat Ke Hadapan, Hormat m Tukar Langkah Semasa Berjalan n Hormat Selaku Terima Sijil o Tukar Langkah Perlahan, Perlahan Jalan p Bergerak Ke Kanan, Ke Belakang Pusing q Tukar Langkah Cepat, Cepat Jalan r Bergerak Ke Kiri, Ke Belakang Pusing s Menghadap Ke Belakang, Ke Kiri Pusing t Menghadap Ke Hadapan, Ke Belakang Pusing u Hentak Kaki v Henti w Mara Mengadap ( 10 - 14 Langkah ) 0 1 2 3 4 x Kiri Belok Keseluruhan BAHASA HUKUMAN CATATAN 5 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

B

5 5 5 0 5 5 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

y Kawad Individu Jumlah a b 5. Kawalan - 10 markah Mengikut Urutan Kawalan Skuad Jumlah ITEM / PERKARA PERSEDIAAN 1. Pakaian Asas - 120 markah Beret 30 Lencana Beret 30 Baju dan Seluar 30 Tali Pinggang / Tudung 30 Tanda Nama 30 Boot / Kasut 30 Lencana Sulam / Lencana Bahu 30 2. Aksesori - 90 markah Jambul 30 Mafla 30 Sarung Tangan ( Putih ) 30

0

1

2

3

4

5

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

JUMLAH

CATATAN

A a b c d e f g

a b c

a b c d e

3. Kekemasan Diri dan Pakaian - 150 markah Rambut / Tudung / Dsbnya 30 Boot Hitam / Berkilat / Ikatan Kemas 30 Lipatan Lengan Baju / Lengan Panjang 30 Kaki Seluar Kemas / Diikat Getah 30 Peralatan Uniform dan Kedudukannya 30 4. Keseragaman Warna/Bentuk/Jenis - 90 markah Beret / Cap / Tudung 30 Baju dan Seluar 30 Kasut 30 JUMLAH KESELURUHAN ( 540 markah )

a b c

BORANG MARKAH KAWAD FORMASI PERTANDINGAN KAWAD KAKI PASUKAN BADAN BERUNIFORM ( GO / NGO ) SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PERINGKAT NEGERI PERAK TAHUN 2008 PASUKAN : _____________________________ Sambungan dari mukasurat sebelah. C a b c d e PEMARKAHAN FORMASI 1. Unsur Gerak - 105 Markah Gerakan Dalam Unsur Kawad Gerakan Konsisten ( Berurutan ) Kepelbagaian Gerak Kawad Keseimbangan Penggunaan Ruang Kesatuan Gerak Jumlah a 1.2 Kekayaan Gerak Formasi Pecahan dan Cantuman Formasi Jumlah a b c Nombor Hakim : ……………

Bil ( 1 ) / Pin. 0 / 0712+AF6807

NO. UNDIAN

Pemberatan Markah : 30%

Tandatangan Hakim : ……………….………

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

2. Unsur Penghayatan - 60 markah Keunikan 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Keserasian 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Kemantapan Hentakan 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Jumlah 3. Unsur Suara - 15 markah Padu Tepat Dengan Gerakan Kesesuaian Slogan

a b c

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

4. Gerakan Penutup - 5 markah a Diakhiri Dengan Gerakan Kawad Jumlah a b c d e f g h 5 Penalti Gerakan Bukan Kawad Keluar Kawasan Kawad Mengeluarkan Arahan / Isyarat Bersuara di Tempat Tidak Dibenarkan Perlakuan / Aksi Kurang Sopan Pakaian Asas Terlucut / Tidak Di Tempatnya Aksesori Terlucut / Tidak Di Tempatnya Menggunakan Peralatan / Bahan Jumlah JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (185 markah ) 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 3 1 5

0 1 2 3 4 5

5 5 5 5 5 3 1 5

5 5 5 5 5 3 1 5

5 5 5 5 5 3 1 5

………