SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KOLAM 26800 KUALA ROMPIN PAHANG DARUL MAKMUR

Tel Faks Tel

: : :

09-4140250 (Pej) 09-4140251 09-4140252 (GB)

Tarikh : 8 APRIL 2009 Kepada : Sesiapa yang berkenaan Tuan, LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. 2. Berikut adalah markah prestasi tiga tahun berturut-turut bagi pegawai berikut : 2.1 2.2 2.3 Nama pegawai : JAMIL BIN ABU No. K/P : 750830 - 04 - 5705 Alamat Sekolah : SK KAMPUNG KOLAM 26800 KUALA ROMPIN PAHANG DARUL MAKMUR Gred Jawatan : DG 41 MARKAH LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN PURATA 2007 2008 2009 MARKAH 86.70 3. 88.00 90.42 88.37

2.4

Kerjasama dan komitmen tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian dan terima kasih.

* BERKHIDMAT UNTUK NEGARA *

Saya yang menurut perintah,

[ HJ KAMARUDIN BIN HJ ZAINUDDIN ] Guru Besar Sekolah Kebangsaaan Kampong Kolam

26800 KUALA ROMPIN