Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran

: Dunia Seni Visual

Tahun

: 3 Anggun

Tarikh

: 8 September 2015

Hari

: Selasa

Masa

: 12:15 t/hari 1:15 petang (60 minit)

Bidang

: Membentuk dan membuat binaan

Aktiviti

: Origami

Tema

: Alam Semulajadi

Tajuk

: Katak

Jenis-jenis Media

: Alat : gunting
Bahan : Kertas warna, gam

Bahan Bantu Belajar : Contoh topi dan origami


EMK

: Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
1. Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada origami.
2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan origami.
3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam penghasilan origami secara kreatif.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta
ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semulajadi atau objek buatan
manusia dalam penghasilan origami.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan
media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan origami.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan
origami.
4. Aplikasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik


3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang nyata
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Kepelbagaian bahan dan warna saiz
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan objek
3.2 Aplikasi Seni
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat- gunting
3.2.1.2 Bahan Kertas warna, gam
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya
3.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan
3.3 Ekspresi Kreatif
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan origami
3.4 Apresiasi Seni
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dan proses penghasilan karya
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

STANDARD PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik (5 minit)

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

1. Murid

dikehendaki

bersedia

dan

Lagu Bangau Oh Bangau

memberi perhatian kepada guru


untuk

sesi

pengajaran

dan

pembelajaran.
2. Murid ditunjukkan lirik lagu Bangau
Oh Bangau di hadapan kelas.
3. Murid dikehendaki menyanyikan
lagu tersebut secara beramai-ramai
bersama guru.
4. Guru bersoal jawab dengan murid

Nilai : Menghargai flora


Soalan :

dan fauna

1. Binatang apakah yang tidak


berkaki dalam lagu tersebut?
- Ular

Strategi : Rangsangan
Kaedah : Komunikasi dua

2. Apakah makanan ular?


- Katak

hala

tentang lagu tersebut.


5. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan

aktiviti

seni

yang

akan

dijalankan.

Aplikasi Seni (10 minit)

Alat & bahan:

1. Murid mendengar penerangan guru


mengenai
membentuk

aktiviti

membuat

origami

katak

dan

yang ditunjukkan oleh guru.


3. Murid melihat alat dan bahan yang
oleh

guru

untuk

membuat dan membentuk origami


katak.
4. Murid

mendengar

langkah-langkah

penerangan
penghasilan

diorama oleh guru.


5. Murid diberi peringatan

Kertas

warna,

gunting,

gam

Kaedah

yang

akan dijalankan.
2. Murid melihat contoh origami katak

ditunjukkan

tentang

Berpusatkan

guru
Langkah langkah :
Melipat kertas
bahagian.

kepada

dua

Melipat ke bahagian tengah


mengikut garisan terputus.

Strategi : Penerangan
Nilai

Keselamatan,

Kebersihan, Kerjasama

Bahagian kedua juga dilipat ke


bahagian tengah.
Garisan terputus segitiga dilipat
ke bahagian atas.

aspek keselamatan yang perlu diberi


perhatian.

Terbalikkan
kertas,
garisan
terputus segi tiga dilipat ke
bahagian bawah.
Lukiskan mata.

Ekspresi Kreatif (30 minit)


1. Murid menyediakan alat dan bahan

Strategi

yang dibawa sendiri.


2. Murid diedarkan bahan-bahan yang

murid

akan digunakan untuk menghasilkan

Berpusatkan

origami katak.
3. Murid diarahkan untuk memulakan

Kaedah : Bimbingan

proses menghasilkan origami katak


mengikut

langkah-langkah

EMK :
Kreativiti

yang

Keusahawanan

telah ditunjukkan oleh guru.


4. Murid diberikan peringatan supaya
menggunakan
berhati-hati

peralatan
dan

dengan

Nilai Murni : Bersungguh-

menjaga

sungguh,

kebersihan.
5. Murid menghasilkan origami katak

tekun,

Kerjasama, Berhati-hati

dengan bimbingan guru.


Apresiasi Seni (10 minit)
1. Murid mempamerkan karya maisngmasing kepada guru.
2. Guru memilih karya terbaik untuk

Penerapan :
Unsur Seni

dipamerkan di hadapan kelas.


3. Murid membuat apresiasi terhadap
karya sendiri dengan

Prinsip Rekaan

bimbingan
Nilai

guru.

Kreativiti,

Kekemasan
Penutup (5 minit)
1. Murid menyanyikan lagu Bangau Oh
Bangau sebagai penutup aktiviti.
2. Guru membuat rumusan pelajaran
dan menerapkan nilai.
3. Murid membersihkan kelas.

Nyanyian lagu.
Rumusan aktiviti.

Nilai
Kreativiti

Kerjasama,