Anda di halaman 1dari 3

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

PERSEPSI ESTETIK
(set induksi 5 minit)

tentang permainan tradisional

Kecerdasan

oleh

dan memberikan contoh-contoh.

Linguistik

masyarakat Malaysia.
Meminta murid untuk menamakan

Soalan 1 : Selain daripada

permainan-permainan

apakah permainan lain yang

Menceritakan
yang

Guru bercerita kepada murid


tentang

sering

permainan

dimainkan

yang

sering

permainan

gasing

dan

guli

dilihat oleh mereka.


Meminta murid memberitahu jenis

kamu tahu?

wau.
Guru meminta dua orang wakil murid

Soalan 2: Nyatakan jenis-jenis

untuk menggayakan cara bermain


wau.

pelbagai:

EMK : Nilai murni

Jawapan : wau
wau?
Jawapan : wau bulan

APLIKASI SENI
(perkembangan 10 minit)

Guru

Alat : Gunting, gam

sebenar kepada murid.


Guru menunjukkan alat dan bahan

Bahan : Kertas lukisan, kertas

EMK

yang digunakan dalam penghasilan

puzzle, pensil warna

Keusahawanan

menunjukkan

gambar

wau

wau.
Guru menerangkan kepada murid
tentang proses-proses penghasilan

wau bulan.
Murid
mendengar
daripada

guru

penerangan

tentang

proses

Senarai alat & bahan:

Strategi : Penerangan
:

Kreativiti,

nilai murni
Langkah penghasilan:
Mencantum
puzzle
mengikut komposisi yang
betul.

penghasilan wau bulan.


Melekatkan puzzle di atas
kertas lukisan.

Mewarna gambar wau


bulan mengikut kreativiti.

BBM : Gambar wau

dan

EKSPRESI KREATIF
(perkembangan 30 minit)

Guru mengagihkan kertas lukisan

Nilai

kesungguhan,

wau bulan kepada setiap murid.


Murid menyediakan alat dan bahan

Patuh,

berdikari, tekun, teliti

yang dibawa sendiri seperti gunting

dan gam.
Guru meminta murid mencantum
semua

puzzle

yang betul.
Guru meminta

dengan

komposisi

murid

menampal

Langkah 1

puzzle yang telah disusun ke atas

kertas lukisan.
Murid mewarna corak wau pada
cantuman puzzle mengikut kreativiti

Langkah 2

masing-masing.
Murid membuat kemasan terakhir.

Langkah 3

Langkah 4

APRESIASI SENI

EMK

Kreativiti,

Keusahawanan

(10 minit)

Guru

Kemahiran
mengarahkan

berfikir:

Menjana idea

murid

mempamerkan hasil karya masingTeori

masing di hadapan kelas.


Murid mempamerkan hasil kerja dan

bercerita mengenainya.
Guru membimbing murid semasa

sesi apresiasi.
Guru membuat penilaian hasil kerja
murid.

kecerdasan

pelbagai :
Wau bulan yang telah siap

Interpersonal
Intrapersonal

Membuat penilaian berdasarkan


bahasa seni visual, kekemasan,
kekreatifan dan kebersihan.

PENUTUP
(5 minit)

Guru membuat rumusan mengenai

tajuk pelajaran pada hari tersebut.


Guru menerapkan nilai-nilai murni
yang bersesuaian.

Merumuskan
menerapkan nilai

tajuk

dan

Kemahiran berfikir:
Membuat kesimpulan

Anda mungkin juga menyukai