Anda di halaman 1dari 2

SULIT

KATEGORI 1a
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN : 2013
Sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SOI

Nama Pegawai Yang Dinilai

SALLEH BIN MAN

No. Kad Pengenalan

711215-08-5939

Gred Penyandang

29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar

SAINS

Gred Yang Dipohon

32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Bil.
1.

2.

3.

Domain
PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)

PENYAMPAIAN

PENILAIAN
PEMBELAJARAN

Elemen
a.

Penguasaan isi
kandungan; atau

b.

Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling)

Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi


setiap elemen)

Menguasai dengan sepenuhnya


pengetahuan dan isi kandungan bagi
tujuan professional dengan yakin dan jelas.

Berkemampuan meningkatkan kualiti


pengajaran dan pembelajaran mengikut
potensi murid.

a.

Objektif pengajaran
atau objektif program.

Objektif pengajaran tercapai dengan


penggunaan ICT, BBM dan pengetahuan isi
kandungan.

b.

Strategi dan aktiviti

Aktiviti dijalankan berdasarkan tahap


potensi murid dengan penggunaan
pelbagai sumber dan kaedah.

c.

Bahan/sumber
pengajaran dan
pembelajaran

Pelbagai sumber digunakan seperti ICT,


BBM, bengkel dan rujukan professional.

Murid dapat meningkatkan pengetahuan


dan kemahiran berfikir dengan keprihatinan
dan bimbingan guru.

Peningkatan pencapaian murid dalam


UPSR 2013.

Peningkatan pencapaian murid


dari segi:

Pengetahuan
Kemahiran berfikir
Kemahiran memimpin
Kemahiran dwi bahasa
Etika dan kerohanian
Identiti nasional

TOV

UPSR 2013

6 Arif

27 (A)

32 (A)

6 Bestari

5 (A)

21 (A)

6 Elit

7 (C)

3(B) 23 (C)

SULIT

SULIT
B. LAPORAN KOKURIKULUM
Bil

Kelab/
Persatuan/
Badan
Beruniform/
Sukan dan Permainan

Peringkat Pencapaian ( )
Sekolah

Daerah

OLAHRAGA

2.

PENGAKAP

Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa

Catatan
(Sila
Nyatakan
tahun)

2005 2013
2005 2013

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Bil

Aktiviti

Peringkat Pencapaian ( )
sekolah

Daerah

Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa

Catatan
(Sila
Nyatakan
tahun)

AJK PIBG

2005 2013

2.

GURU PENYELARAS
BESTARI

2009 2013

3.

PEMERIKSA KERTAS
SOALAN SAINS UPSR

4.

JURULATIH UTAMA
KSSR DST TAHUN 2

5.

PENCERAMAH /
FASILITATOR SAINS

2000 - 2013

2011

2011 - 2013

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan, laporan
aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred
semasa.
PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atasadalah benar dan memahami bahawa sekiranya
maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh: .........

(Tandatangan PYD)
PENGESAHAN KETUA JABATAN

Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar

Tarikh : .

(Tandatangan Ketua Jabatan)


Cop Rasmi
SULIT