Anda di halaman 1dari 4

Lampiran A

TAKWIM PANITIA BAHASA INGGERIS BAGI TAHUN 2012


Tarikh
Minggu
pertama

Hari/Tempo
h
1 hari

Aktiviti

Catatan

Mesyuarat Kurikulum Sekolah


Mesyuarat Panitia
-Membincangkan
semula
dan
mengesahkan penetapan target
peperiksaan
dan
perancangan
aktiviti tahun 2012
-Mengagihkan
tugas
dan
memfailkan perancangan aktiviti
- Mengemaskini
2011

01 Feb Sebulan
29 Feb

Penyediaan BBM

Minggu
Pertama

Merangka aktiviti BI

1 hari

takwim

Panitia
Dari masa ke
semasa

Merangka soalan kuiz BI


Penyediaan Bahan-bahan SBOA
Minggu
Isnin - Jumaat
keempat

Ujian Bulanan

1 Mac31 Mac

Satu Bulan

Penyediaan BBM

1-11
Mac

Dua Minggu

Pelaksanaan SBOA

19 Mac Isnin - Jumaat


23 Mac

Pelaksanaan SBOA
Ujian Bulanan
Pelaporan tiap-tiap kelas bagi ujian
bulanan
Dan SBOA

130
Apr

Satu Bulan

Penyediaan BBM

2 Minggu

Penyediaan soalan peperiksaan sem


1

2 -9 Apr

Dari masa ke
semasa

Dari masa ke
semasa

Isnin Jumaat

Ujian Bulanan

Isnin Jumaat

DRILL UPSR

1 Minggu

Peperiksaan sem 1

1 Minggu

Analisis
keputusan
semester 1

2327Apr
711
Mei
Mei
2125Mei

Peperiksaan

Pelaporan keputusan ujian bulanan


& peperiksaan sem 1
1-30 Jun

1 bulan

Penyediaan BBM

11-15
Jun

1 Minggu

Merangka aktiviti
Bahasa Inggeris

Dari masa ke
semasa
bagi

Menyiapkan kertas kerja


dirancang
( Minggu Bahasa Inggeris )

minggu
aktiviti

18-22
Jun

1 Minggu

Penyediaan Bahan SBOA


Pelaporan SBOA tiap-tiap kelas dan
analisis markah ujian bulanan

25-29Jul

1 Minggu

Minggu Bahasa Inggeris

1-31 Jul

Satu Bulan

- Penyediaan BBM
- Gerak Gempur UPSR

9-13 Jul

1 Minggu

Pelaksanaan SBOA

16-20
Jul

Isnin-Jumaat

Ujian Bulanan

1 Minggu

Pelaporan SBOA tiap-tiap kelas dan


analisis markah ujian bulanan.

Satu Bulan

-Penyediaan BBM
- Gerak gempur UPSR

23-27 Jul
1-31
Ogos

Dari masa ke
semasa

Dari masa ke
semasa

13-17
Ogos

Isnin - Jumaat

Pelaksanaan SBOA

20-24
Ogos

Isnin- Jumaat

-Ujian Bulanan
-Pelaporan SBOA tiap-tiap kelas dan
analisis markah ujian bulanan.

01 Sept Satu Bulan

30 Sept

Penyediaan BBM

Dari masa ke
semasa

Gerak gempur UPSR


Ujian Bulanan
UPSR

1 7 Okt

1 Minggu

Penyediaan soalan peperiksaan sem


2

Nov

1 Minggu

Peperiksaan Sem 2

1 Hari
1 Minggu

Analisis keputusan peperiksaan sem


2
Pelaporan
ujian
peperiksaan

bulanan

&

Membuat laporan Panitia Bahasa


Inggeris tahun 2011
Mesyuarat akhir tahun
Merancang aktiviti dan membuat
takwim tahun 2012

Disediakan oleh,
( ANDREA CHRISTINE ANGGUN )
K.Panitia Bahasa Inggeris
Sk Kemburongoh, Ranau
Tarikh

14 NOV 2011

LAPORAN
AKHIR TAHUN
PANITIA BAHASA INGGERIS
2011
SK.KEMBURONGOH,
RANAU