Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN MTQ 2014

PENDAPATAN
Yuran Penyertaan (RM300x12)
Sumbangan

RM
3600.00
1130.00

Terakru:
Yuran Penyertaan
SMJKC (RM30x2)
Pej. Pendidikan Daerah

60.00
1000.00

JUMLAH PENDAPATAN

2100.00

Hadiah (Pelajar)
Medal (51XRM8.00)
Wang (1,2,3)

408.00
493.00

901.00

Cenderahati (Perasmi & Hakim)


Perasmi (Buah)
Bayaran Hakim (20XRM30.00)
Ballpen Hakim (20Xrm1.30)

50.00
600.00
26.00

676.00

Banner
Khemah dan Penerangan

4730.00

1060.00
5790.00

PERBELANJAAN
Makanan & Minuman Hakim, Guru dan Pelajar
(420 orang x RM5.00)

Goodies
Key Chain
Beg Kertas
(RM11.90X2 + RM9.90x2)
Beg Plastik
Air Mineral (RM10.50+RM14.00)
Cup Cake (80xRM1.00)

RM

1038.00
43.60
7.50
24.50
80.00

1193.60
160.00
515.00

RM
Pelbagai
Alas Meja
Gelas
Dulang (2xRM8.00)
Tag Nama
Fotostat & Ink (RM0.80+RM50.00)
Hiasan Pentas
JUMLAH PERBELANJAAN
KURANGAN

RM

143.20
70.00
16.00
27.75
50.80
82.00
389.75
5935.35
145.35